Infoga eller ändra information för företagsresurser

Använd Resurscentret i Microsoft Office Project Professional om du vill visa och ändra information om företagsresurser, t.ex. kunskaper eller kostnader.

Obs!: Om du vill visa information i Resurscentret måste du vara uppkopplad mot Microsoft Office Project Server och ditt projekt måste vara ett företagsprojekt.

 1. Peka på FöretagsalternativVerktyg-menyn och klicka sedan på Öppna företagets resurspool.

  Resurscentret visas i Project Professional och en lista på företagsresurser visas i tabellen.

 2. Markera den resurs vars information du vill ändra genom att markera kryssrutan och klicka sedan på Redigera information.

  Om du vill göra samma ändringar i fler än en resurs på samma gång markerar du resurserna och klickar sedan på Massredigera.

 3. Gör dina ändringar i resursinformationen. Du kan t.ex. ändra resursnamnet, resurstypen eller tilldelningsägare.

 4. Klicka på Spara.

Vissa typer av information för företagsresurser, t.ex. resurskalender, tillgänglighet och kostnad, kan bara ändras i företagets resurspool. Om du vill ändra den här informationen gör du följande:

 1. Peka på FöretagsalternativVerktyg-menyn och klicka sedan på Öppna företagets resurspool.

 2. Markera de resurser vars information du vill ändra och klicka sedan på Öppna.

  Ett nytt projekt öppnas där de markerade resurserna visas i vyn Resultatlista.

 3. Uppdatera resursinformationen, t.ex. resurskalenderinformation eller kostnadstabeller.

 4. Klicka på SparaRedigera-menyn.

Obs!: Du kan även uppdatera information om företagsresurser genom att använda Microsoft Office Project Web Access. Mer information finns i hjälpen för Project Web Access.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×