Infoga dagens datum och aktuellt klockslag på en sida

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Beroende på hur du använder OneNote kan du infoga dagens datum och den aktuella tidpunkten på valfri plats i dina anteckningar. Det här är användbart om du vill markera text eller spåra kronologiska händelser, till exempel en logg med telefonsamtal eller inlägg och poster i en blogg eller journal.

Obs!: Det är skillnad på att infoga dagens datum och den aktuella tidpunkten i anteckningar än informationen om datum och tidpunkt då sidan skapades som OneNote visar under sidrubriken varje gång du lägger till en ny sida i anteckningsboken. Du kan ändra eller ta bort datum och tidpunkt då sidan skapades om du vill.

 1. Placera markören på den plats i anteckningarna där du vill infoga det aktuella datumet och tidpunkten.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Infoga och sedan på Datum, Tid eller Datum och tid.

   (Om du använder OneNote 2007 hittar du här på Infoga-menyn.)

   Skärmbild av knappen Datum och tid i OneNote 2016.

  • Infoga tid och datum genom att trycka på Alt+Skift+F.

  • Om du bara vill lägga till dagens datum trycker du på Alt+Skift+D.

  • Om du bara vill lägga till tidpunkten trycker du på Alt+Skift+T.

I OneNote används formatet datum och tid anges i Kontrollpanelen i Windows. Om du vill ändra utseendet på datum och tider i OneNote, följer du stegen nedan för din version av Windows.

 • Windows 10
  Stäng OneNote och öppna Kontrollpanelen i Windows 10 (från fältet sökfältet i det nedre vänstra hörnet av skärmen typen Kontrollpanelen). Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan på nationella inställningar. Välj tids- och datumformat du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan nationella inställningar på fliken Format. Eventuella ändringar ska kopplas till framtida datum och tidsstämplar som du har infogat; befintliga anteckningar formateras inte automatiskt med de nya inställningarna.

 • Windows 8
  Stäng OneNote och öppna Kontrollpanelen i Windows 8 (Svep inåt från höger – om du använder en mus pekar du på det övre högra hörnet, och välj sökikonen. Skriv Kontrollpanelen). Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan på nationella inställningar. Välj tids- och datumformat du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan nationella inställningar på fliken Format. Eventuella ändringar ska kopplas till framtida datum och tidsstämplar som du har infogat; befintliga anteckningar formateras inte automatiskt med de nya inställningarna.

 • Windows 7
  Stäng OneNote och öppna Kontrollpanelen i Windows 7. Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och klicka sedan på nationella inställningar och språkinställningar. Välj tids- och datumformat du vill använda och klicka sedan på OK i dialogrutan nationella inställningar och språkinställningar på fliken Format. Eventuella ändringar ska kopplas till framtida datum och tidsstämplar som du har infogat; befintliga anteckningar formateras inte automatiskt med de nya inställningarna.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×