Infoga tabeller, bilder och vattenstämplar

Infoga bilder

Infoga bilder

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. Gör något av följande:

  • Välj Infoga > Bilder för en bild på datorn.

  • Välj Infoga > Onlinebilder för en bild som finns på webben.

  Tips: För en bild som finns på OneDrive går du till listrutan längst upp till vänster och växlar från Bing till OneDrive.
  Infoga en onlinebild

 2. Välj den bild du vill använda och välj sedan Infoga.

Ändra storlek på eller flytta bilder

 • För att ändra storlek på en bild markerar du bilden och drar i ett av hörnhandtagen.

 • För att radbryta text runt en bild markerar du bilden och väljer sedan ett alternativ för att radbryta text.

  Meny för figursättning bredvid en markerad fyrkantig figur

  Tips: Välj något annat än I nivå med Text så kan du flytta bilden dit du vill på sidan. Markera bilden och dra den.

Vad händer med EPS?

Det går inte längre att infoga EPS-filer i Office-dokument. Mer information finns i Support för EPS-bilder har inaktiverats i Office.

Du kan enkelt infoga bilder i dokumentet, oavsett om de finns på din dator eller på webben.

Hur gör jag?

Bild av ikon

Klicka på den plats där du vill infoga bilden i dokumentet.

Bild av ikon

Infoga en bild som är lagrad på datorn

 1. På fliken Infoga klickar du på Bilder i gruppen Illustrationer.

  Infoga bild

 2. Leta reda på bilden du vill infoga. Du kan till exempel ha en bildfil i dokument.

 3. Dubbelklicka på den bild som du vill infoga.

Bild av ikon

Infoga ClipArt

 1. Klicka på ClipArt på fliken Infoga i gruppen Illustrationer.

  Infoga ClipArt

 2. I rutan Sök efteri åtgärds fönstret ClipArt skriver du ett ord eller en fras som beskriver det ClipArt-objekt du vill ha eller skriver in hela eller en del av ClipArt-filens fil namn.

 3. Klicka på Sökoch klicka sedan på ClipArt-objektet i resultat listan för att infoga det i dokumentet.

  När du söker efter clipart och bilder på Internet dirigeras du till Bing. Du ansvarar för att ta hänsyn till copyright, och licensfiltret i Bing kan hjälpa dig att välja vilka bilder du kan använda.

Nästa steg

Om du vill ändra storlek på en bild markerar du den bild du har infogat i dokumentet. Om du vill öka eller minska storleken i en eller flera riktningar drar du ett storleks handtag bort från eller mot mitten.

Mer information om hur du lägger till bilder, ritningar och andra grafiska element i dina dokument finns i följande artiklar:

Tips    Office.com uppdateras kontinuerligt med nytt innehåll, inklusive instruktions artiklar, videoklipp och kurser. Om du är ansluten till Internet genom att klicka på offlineoch sedanVisa innehåll från Office.comi hjälp visnings programmet.

Vad vill du göra?

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga en bild.

 2. Klicka på Bilder på fliken Infoga.

  Bild från fil är markerat på fliken Infoga
 3. Välj det alternativ du vill använda för att infoga bilder.

  Med alternativet för Foto webbläsare kan du bläddra igenom befintliga foto uppsättningar på datorn, till exempel foton i iPhoto eller Photo Monte. Med bild från fil kan du bläddra igenom datorns fil struktur för att leta efter foton.

 4. När du hittar den bild du vill använda drar du den från bild bläddraren till dokumentet, eller klickar på Infoga i fil läsaren.

  Tips: Bilden bäddas in i dokumentet. Om filstorleken för bilden är stor och gör dokumentet för stort kan du minska storleken på dokumentet genom att länka till bilden i stället för att bädda in den. I dialog rutan Välj en bild markerar du rutan Länka till fil .

Du kan infoga en bild eller ett foto i bröd texten i ett e-postmeddelande, i stället för att bifoga den. Om du infogar en bild krävs det att ditt meddelande använder HTML-formatering. Om du vill ange HTML-formatering väljer du alternativ > HTML.

 1. Klicka på den plats i meddelandet där du vill lägga till en bild.

 2. Klicka på Bilder på fliken Meddelande.

  Alternativet Bilder är markerat på fliken Meddelande.

 3. Välj det alternativ du vill använda för att infoga bilder.

  Med alternativet för Foto webbläsare kan du bläddra igenom befintliga foto uppsättningar på datorn, till exempel foton i iPhoto eller Photo Monte. Med bild från fil kan du bläddra igenom datorns fil struktur för att leta efter foton.

 4. När du hittar den bild du vill använda drar du den från bild bläddraren till dokumentet, eller klickar på Öppna i fil läsaren.

  Om det behövs kan du ändra storlek på bilden genom att klicka på något av handtagen som omger bilden och dra den. Klicka på handtaget högst upp i bilden om du vill rotera det.

  Bild med storlekshandtag markerade

 1. Håll ned CTRL och klicka på bilden. Klicka sedan på Ändra bild.

 2. Leta reda på en ny bild på datorn och klicka sedan på Infoga.

Se även

Beskära en bild

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt i Office för Mac

Ändra storleken på en bild, en figur, WordArt eller något annat objekt i Word 2016 för Mac

Kontrollera figursättning runt objekt i Word 2016 för Mac

Vad vill du göra?

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga en bild.

 2. Klicka på Bild under Infoga på fliken Start, och klicka på Bildbläddrare eller Bild från fil.

  Fliken Start i Word, gruppen Infoga

  Med alternativet för Foto webbläsare kan du bläddra igenom befintliga foto uppsättningar på datorn, till exempel foton i iPhoto eller Photo Monte. Med bild från fil kan du bläddra igenom datorns fil struktur för att leta efter foton.

 3. När du hittar den bild du vill använda drar du den från bild bläddraren till dokumentet eller klickar på Infoga i fil läsaren.

Från bild bläddraren:

Med Bildbläddraren kan du bläddra igenom befintliga fotouppsättningar på datorn, till exempel foton du har i iPhoto eller Photo Booth.

 1. I verktygsfältet standard klickar du på Visa eller Dölj medie gransknings Knappen Mediebläddare .

 2. Klicka på fliken foton Fliken Bild och dra sedan den bild som du vill använda till dokumentet.

Från andra platser:

 1. Peka på FotoInfoga-menyn och klicka sedan på Bild från fil.

 2. Leta upp den bild du vill använda och klicka sedan på Infoga.

Du kan infoga en bild i ett meddelande så att bilden är en del av meddelandet, inte en bifogad fil.

 1. Klicka på den plats i meddelandet där du vill lägga till en bild.

 2. På fliken Meddelande klickar du på Bild.

  Fliken Meddelande, gruppen 4

 3. Välj det alternativ du vill använda för att infoga bilder.

  Med alternativet för Foto webbläsare kan du bläddra igenom befintliga foto uppsättningar på datorn, till exempel foton i iPhoto eller Photo Monte. Med bild från fil kan du bläddra igenom datorns fil struktur för att leta efter foton.

 4. När du hittar den bild du vill använda drar du den från bild bläddraren till dokumentet, eller klickar på Öppna i fil läsaren.

Obs!: När du söker efter clipart och bilder på Internet dirigeras du till Bing, där du kan spara bilden på datorn och sedan infoga den i dokumentet. När du använder bilder eller ClipArt från Bing ansvarar du för att ta hänsyn till copyright, och med licensfiltret i Bing kan du få hjälp att välja vilka bilder du ska använda.

I Word och Excel:

 1. I verktygsfältet standard klickar du på Visa eller Dölj medie gransknings Knappen Mediebläddare .

 2. Klicka på fliken clipart Fliken Clip Art och dra sedan den bild som du vill använda till dokumentet.

I PowerPoint:

 1. På fliken Start, under Infoga klickar du på Bild och sedan på ClipArt-bläddrare.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 2. Dra den bild som du vill använda till ditt dokument.

 1. Håll ned CTRL och klicka på bilden. Klicka sedan på Ändra bild.

 2. Leta reda på en ny bild och klicka sedan på Infoga.

Se även

Beskära bilder i Office för Mac

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt

Kontrollera figursättning runt objekt i Word för Mac

Bilder gör dokument mer intressanta och lättare att förstå.

Tips: Om du vill lägga till bilder i Word för webben ska du först växla till redigeringsvyn genom att klicka på Redigera dokument > Redigera i Word för webben.

Redigera i Word Online

Infoga en bild

Gör något av följande:

 • Infoga en bild från datorn: På fliken Infoga klickar du på bild, bläddrar till och väljer den bild du vill använda och klickar på Öppna.

 • Infoga en bild från webben:På fliken Infoga klickar du på bilder på webbenoch skriver ett ord som beskriver den bild du letar efter i rutan Sök i Bing , till exempel "katt".

  Ange en beskrivning av den bild du letar efter.

Tips: Du kan också infoga en bild genom att kopiera den (Ctrl + C) och klistra in den (Ctrl + V).

Lägga till formatering i en bild

När du infogar en bild placerar Word för webben bilden i dokumentet och visar menyfliksområdet bild verktyg med fliken format .

På fliken Format under Bildverktyg

Tips: Om du vill öppna menyfliksområdet bild verktyg när du är i redigeringsvyn markerar du bilden.

 • Om du vill ändra bildens storlek eller format eller lägga till alternativ text går du till fliken format .

  Bild av formatalternativen på menyfliksområdet Bildverktyg

 • Välj de format alternativ som du vill använda för bilden.

Obs!: Om du har Word 2013 eller 2016 för Windows kan du göra mycket mer för att finjustera en bild: komprimera den, beskära den, ta bort bakgrunden, tillämpa konstnärliga effekter, kontrol lera placeringen på sidan, placera den framför eller bakom texten, trimma den till en viss storlek och styra hur texten ska figursättas runt den. Klicka på Öppna i Word för att komma igång.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×