Infoga avsnittsbrytning

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd avsnittsbrytningar för att dela och formatera dokument av alla storlekar. Du kan till exempel dela upp avsnitt i delar eller kapitel och lägga till formatering såsom kolumner, sidhuvuden och sidfötter samt kantlinjer i respektive del.

Du kan också ta bort en avsnittsbrytning som tidigare har lagt till.

Vad vill du göra?

Till att börja med kan du styra hur dokumentet ser ut. En enskild sida kan ha flera olika avsnitt, och varje avsnitt kan till exempel ha en egen version av sidhuvud och sidfot, orientering, formatering och avstånd.

Du kan använda avsnitt för att skapa (eller inhägna) andra formateringsändringar på samma sida eller olika sidor i dokumentet, inklusive:

Öppna Var finns avsnittsbrytningar i ett dokument? om du vill veta mer om avsnittsbrytningar

 • Välj Brytningar och välj sedan vilken sorts avsnittsbrytning du vill ha i gruppen Utskriftsformat på fliken Layout.

  Typer av avsnittsbrytningar är markerade på fliken Layout.

Obs!: Om du behöver lägga till en ny sida i dokumentet finns i Infoga en sidbrytning.

Om du använder avsnitt får du nästan obegränsade möjligheter att styra dokumentets utseende. En enkel och lämplig metod är att experimentera med avsnittsbrytningar för att hitta något som fungerar i ditt dokument.

 • Med avsnittsbrytningen Nästa sida infogas ett nytt avsnitt på den följande sidan.

  Välj Sidlayout > Brytningar > Nästa sida.

  Kommandot för avsnittsbrytning för nästa sida inleder ett nytt avsnitt på nästa sida i ett Word-dokument

 • Det nya avsnittet inleds på samma sida med hjälp avsnittsbrytningen Löpande. Ett vanligt användningsområde för den här typen av avsnittsbrytning är om du har kolumner i dokumentet, eftersom du då kan ändra antalet kolumner utan att du behöver börja på ny sida.

  Välj Sidlayout > Brytningar > Löpande.

  Kommandot för löpande avsnittsbrytning inleder ett nytt avsnitt på samma sida i ett Word-dokument

 • Med avsnittsbrytningen Jämn sida inleds ett nytt avsnitt på nästa sida med jämnt sidnummer.

  Välj Sidlayout > Brytningar > Jämn sida.

  Kommandot avsnittsbrytning jämna sidor inleder ett nytt avsnitt på nästa sida med jämnt sidnummer i ett Word-dokument

 • Med avsnittsbrytningen Udda sida inleds ett nytt avsnitt på nästa sida med udda sidnummer.

  Välj Sidlayout > Brytningar > Udda sida.

  Kommandot för avsnittbrytning för udda sida inleder ett nytt avsnitt på nästa sida med udda sidnummer i ett Word-dokument

Vad vill du göra?

 • Klicka på Sidlayout > Brytningar och klicka sedan på den avsnittsbrytning du vill lägga till.

  gruppen sidinställning

Obs!: Information om hur du tar bort en avsnittsbrytning finns i Ta bort avsnittsbrytning.

Typer av avsnittsbrytningar

 • Med avsnittsbrytningen Nästa sida infogas ett nytt avsnitt på nästa sida.

  Avsnittsbrytning nästa sida

 • Med avsnittsbrytningen Löpande infogas ett nytt avsnitt på samma sida.

  Löpande avsnittsbrytning

  Löpande avsnittsbrytningar är användbara när du vill ändra formateringen, till exempel ändra antalet kolumner utan att påbörja en ny sida.

 • Med avsnittsbrytningen Jämn sida eller Udda sida infogas det nya avsnittet på nästa sida med jämnt eller udda sidnummer.

  Avsnittsbrytning udda sida

  Använd avsnittsbrytningen Udda sida när du vill att kapitlen ska börja på udda sidnummer.

Du kan ändra ett avsnitts layout till kolumner. Du kan till exempel lägga till avsnittsbrytningen Löpande och sedan formatera delar av en kolumnsida som två kolumner.

Exempel på ett dokument med avsnittsbrytningar

1. Avsnitt som har formaterats för en kolumn

2. Avsnitt som har formaterats för två kolumner

 • Klicka på Sidlayout > kolumner, och välj önskat antal kolumner som du vill använda.

Tips om hur du använder kolumner i en avsnittsbrytning

Avsnittsbrytningen är som ett staket som omsluter kolumnformateringen. Om du tar bort en avsnittsbrytning kommer dock texten ovan att bli en del av avsnittet som låg under brytningen och formateras som den texten.

Nu ska vi titta på exemplet i bilden ovan. Om vi tar bort avsnittsbrytningen mellan det första och andra avsnittet kommer hela dokumentet att formateras som två kolumner eftersom det är formateringen som gäller under avsnittsbrytningen.

Du kan använda avsnitt för att göra (eller omsluta) andra formateringsändringar på olika sidor i dokumentet, bland annat:

Vad vill du göra?

Du kan använda avsnittsbrytningar för att ändra layout eller formatering på en eller flera sidor i dokumentet. Du kan till exempel använda en layout med två kolumner på delar av sida med en kolumn. Du kan avgränsa alla kapitel i dokumentet så att sidnumreringen börjar på 1 för varje kapitel. Du kan även skapa olika sidhuvuden eller sidfötter för varje avsnitt i dokumentet.

Exempel på ett dokument med avsnittsbrytningar

1. Avsnitt som har formaterats för en kolumn

2. Avsnitt som har formaterats för två kolumner

Obs!: I Microsoft Office Word 2007 kan du välja många sidlayouter i galleriet med nya sidlayouter. Du kan till exempel lägga till en sida med en enda kolumn som har ett avsnitt med två kolumner genom att klicka på det layoutalternativet i layoutgalleriet Ny sida.

 1. Klicka på Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på typen av avsnittsbrytning du vill använda.

Avsnittsbrytningar används för att skapa layout- eller formateringsändringar i en del av ett dokument. Du kan ändra följande format för enskilda avsnitt:

 • Marginaler

 • Pappersstorlek och orientering

 • Papperskälla för en skrivare

 • Sidkantlinjer

 • Lodrät justering av text på en sida

 • Rubriker och sidfötter

 • Kolumner

 • Sidnumrering

 • Radnumrering

 • Fotnoter och slutkommentarer

  Meddelanden: 

  • En avsnittsbrytning styr avsnittsformateringen för texten som föregår den. När du tar bort en avsnittsbrytning tar du även bort avsnittsformateringen för texten före brytningen. Den texten blir en del av följande avsnitt och använder samma formatering som det avsnittet. Exempel: Du avgränsar kapitel i ett dokument med avsnittsbrytningar och tar sedan bort avsnittsbrytningen i början av kapitel 2. Kapitel 1 och kapitel 2 finns i samma avsnitt och använder den formatering som tidigare endast användes av kapitel 2.

  • Avsnittsbrytningen som styr formateringen för den sista delen av dokumentet visas inte som en del av dokumentet. Klicka i dokumentets sista stycke om du vill ändra dokumentets formatering.

Exempel på avsnittsbrytningar

Följande exempel visar vilka typer av avsnittsbrytningar som du kan infoga. (I varje bild representerar en rad med dubbla streck en avsnittsbrytning.)

Med kommandot Nästa sida infogas en avsnittsbrytning och det nya avsnittet börjar på nästa sida. Den här typen av avsnittsbrytning är särskilt användbar för att starta nya kapitel i ett dokument.

Avsnittsbrytning nästa sida

Med kommandot Löpande infogas en avsnittsbrytning och det nya avsnittet börjar på samma sida. En löpande avsnittsbrytning är användbar när du skapar en formateringsändring, till exempel olika antal kolumner, på en sida.

Löpande avsnittsbrytning

Med kommandot Jämn sida eller Udda sida infogas en avsnittsbrytning och det nya avsnittet börjar på nästa sida med jämnt eller udda sidnummer. Om du vill att dokumentkapitel alltid ska börja på en udda eller jämn sida kan du använda avsnittsbrytningsalternativet Udda sida eller Jämn sida.

Avsnittsbrytning udda sida

 1. Klicka där du vill ändra formateringen.

  Du kanske vill markera en del av dokumentet som du vill infoga ett par avsnittsbrytningar runt.

 2. Klicka på Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på den typ av avsnittsbrytning i gruppen Avsnittsbrytningar som passar för den sortens formateringsändring som du vill göra.

  Om du till exempel delar upp ett dokument i kapitel kanske du vill att varje kapitel ska börja på en udda sida. Klicka på Udda sida i gruppen Avsnittsbrytningar.

En avsnittsbrytning definierar en plats där formateringen ändras i dokumentet. När du tar bort en avsnittsbrytning tar du även bort avsnittsformateringen för texten före brytningen. Den texten blir en del av följande avsnitt och använder samma formatering som det avsnittet.

Kontrollera att du använder vyn Utkast så att du kan se avsnittsbrytningen med två prickade linjer.

 1. Markera avsnittsbrytningen du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×