Dela och använda samtidig redigering

Infoga anteckningar i ett kalkylblad med hjälp av kommentarer

Infoga anteckningar i ett kalkylblad med hjälp av kommentarer

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Lägg till kommentarer i celler för att förklara vad cellerna innehåller.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Lägg till en kommentar

 1. Högerklicka på en cell och klicka på Infoga kommentar.

 2. Skriv kommentaren i kommentarsrutan.

 3. Klicka utanför kommentarsrutan.

  Kommentarsrutan försvinner, men en röd kommentarsmarkör finns kvar. Om du vill se kommentaren hovrar du över cellen.

  Tips: Om du vill formatera din kommentar markera du den text du vill ändra, högerklickar på kommentaren och väljer Formatera kommentar.

Granska kommentarer

 • Välj fliken Granska och klicka på Nästa eller Föregående för att visa alla kommentarer i följd.

Visa alla kommentarer samtidigt

 • Välj Granska > Visa alla kommentarer om du vill visa eller dölja kommentarer.

  Du kan behöva flytta eller ändra storlek på överlappande kommentarer.

  Obs!: Välj Granska > Visa/Dölj kommentar om du vill visa eller dölja enskilda kommentarer.

Flytta en kommentar

 • Dra i kommentarsrutans kantlinje.

Ändra storlek på en kommentar

 • Dra i ett av handtagen på sidan eller i hörnet av kommentarsrutan.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Infoga kommentarer i Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×