Office
Logga in

Infoga anteckningar i ett kalkylblad med hjälp av kommentarer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lägga till anteckningar i enstaka celler för att ge läsaren ytterligare kontext för de data cellerna innehåller. När en cell innehåller en kommentar visas en röd symbol i hörnet av cellen. När du håller muspekaren över cellen visas kommentaren.

Exempel på en kommentar i ett kalkylblad

 1. Markera den cell där du vill lägga till en kommentar eller gör något av följande:

  • Klicka på Ny kommentar i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

 2. Ange brödtexten i kommentaren.

 3. Klicka utanför kommentarsrutan.

  I kommentarrutan försvinner, men kommentarsmarkören finns kvar. Håll muspekaren över den om du vill visa kommentaren. Om du vill att kommentaren ska synas kan finns i avsnittet Visa eller dölja kommentarer i kalkylbladet .

  Obs!: När du sorterar data i ett kalkylblad, sortera kommentarer tillsammans med data. Dock i pivottabellrapporter flyttas inte kommentarerna med cellen när du ändrar layouten för rapporten.

 1. Markera cellen med den kommentar som du vill redigera.

 2. Klicka på Redigera kommentar i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

  Klicka på Redigera kommentar på fliken Granska

  Kortkommando    Du kan också trycka på SKIFT + F2.

  Obs!: Om cellen som du har markerat inte innehåller någon kommentar är kommandot Redigera kommentar inte tillgängligt i gruppen Kommentarer. I stället visas kommandot Ny kommentar.

 3. Dubbelklicka på texten i kommentaren och redigera sedan kommentarstexten i kommentarsrutan.

Klicka på den cell som innehåller den kommentar som du vill ta bort och gör något av följande

 • Högerklicka på cellen och klicka på Ta bort kommentar.

 • Klicka på Ta bort i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

Som standard använder text i kommentarer teckensnittet Tahoma i teckensnitt storlek 9. Du kan inte ändra det standardteckensnitt som ska användas, men du kan ändra format på kommentarstexten i varje kommentar. Du kan också ändra formen på en kommentar. Du kan till exempel använda en ellips i stället för ett rektangulärt kommentar. Mer information finns i avsnittet Ändra formen på en kommentar .

Formatera kommentarstext

 1. Markera cellen med den kommentar som du vill formatera och gör något av följande:

  • Högerklicka på cellen och klicka på Redigera kommentar.

  • Klicka på Redigera kommentar i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

   Klicka på Redigera kommentar på fliken Granska

   Kortkommando    Du kan också trycka på SKIFT + F2.

   Obs!: Om cellen som du markerar inte innehåller en kommentar är kommandot Redigera kommentar inte tillgängligt i gruppen Kommentarer. Kommandot Ny kommentar är tillgängligt i stället.

 2. Markera den kommentarstext som du vill formatera och gör sedan något av följande:

  • Högerklicka på markeringen, klicka på Formatera kommentar och välj sedan formateringsalternativ i dialogrutan Formatera kommentar.

  • Klicka på de formateringsalternativ som du vill använda i gruppen Tecken på fliken Start.

   Obs!: Alternativen Fyllningsfärg och Teckenfärg i gruppen Tecken kan inte användas för kommentarstext. Om du vill ändra färg på texten kan du högerklicka på den markerade kommentarstexten och sedan klicka på Formatera kommentar.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ. I Excel 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på kategorin Verktygsfältet Snabbåtkomst.

 3. Klicka på Alla kommandon i rutan Välj kommandon från.

  Markera Redigera figur i listan, klicka på Lägg till och sedan på OK.

  När du gör det läggs knappen Redigera figur till i verktygsfältet Snabbåtkomst, som du hittar längst upp till vänster i Excel-fönstret.

  Alternativet Redigera form i verktygsfältet Snabbåtkomst

 4. Markera den cell i kalkylbladet som innehåller den kommentar vars form du vill ändra.

 5. Om du vill visa kommentaren i kalkylbladet klickar du på Visa/dölj kommentar i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

  Visa alternativet Alla kommentarer på fliken Granska

 6. Klicka på kantlinjen till kommentaren.

 7. Klicka på Redigera figur och sedan på Byt figur i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 8. Klicka på den figur som du vill använda.

 1. Högerklicka på cellen med den kommentar som du vill ändra och klicka sedan på Visa/dölj kommentar.

 2. Klicka på kommentar kantlinje så att storlekshandtagen visas. Kontrollera att markören inte befinner sig i kommentaren.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta kommentaren drar du i kantlinjen till kommentarsrutan eller trycker på en piltangent.

  • Om du vill ändra storlek på kommentaren drar du i handtagen på kommentarsrutans sidor och hörn.

 1. Markera den cell eller de celler som innehåller de kommentarer som du vill kopiera.

 2. Klicka på Kopiera Knappbild i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Klicka på Kopiera på fliken Start

  Kortkommando    Du kan också trycka på Ctrl + C.

 3. Markera cellen längst upp till vänster i inklistringsområde.

 4. Klicka på pilen under Klistra in på fliken Start i gruppen Urklipp. Klicka sedan på Klistra in special.

  Tangentbordsgenväg      Du kan också trycka på Ctrl+Alt+V.

 5. Klicka på Kommentarer i dialogrutan Klistra in special under Klistra in och sedan på OK.

 6. Klicka i en annan cell eller tryck på Esc om du vill ta bort flyttningsmarkeringen.

Meddelanden: 

 • Tryck inte på Retur när du har klickat på OK. Då kopieras även cellinnehållet till inklistringsområdet, utöver kommentaren.

 • Kopierade kommentarer ersätter eventuella befintliga kommentarer i målområde.

Som standard visas en symbol bara när en cell innehåller en kommentar, men du kan styra hur kommentarer och symboler visas i celler genom att ändra standardinställningarna så att kommentarer alltid visas eller döljs.

Kommentarsrutan och dess röda trekantsymbol

Knappbild Indikator

Bild av knapp Kommentar

Ändra standardinställningarna för visning av kommentarer

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ. I Excel 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Gör något av följande under Visa i kategorin Avancerat:

  • Om du vill dölja både kommentarer och symboler i hela arbetsboken klickar du på Inga kommentarer eller symboler under Visa för celler med kommentarer.

  • Om du vill visa symboler men bara visa kommentarer när du håller pekaren över celler klickar du på Endast symboler, kommentarer vid hovring under Visa för celler med kommentarer.

  • Om du alltid vill visa både kommentarer och symboler klickar du på Kommentarer och symboler under Visa för celler med kommentarer.

Visa eller dölja kommentarer i kalkylbladet

Klicka på den cell eller de celler som innehåller en kommentarsymbol och gör något av följande:

 • Högerklicka i cellen och klicka sedan på Visa/dölj kommentar.

 • Klicka på Visa/dölj kommentar i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

 • Klicka på Visa/dölj kommentar på fliken Granska

Visa eller dölja alla kommentarer i kalkylbladet

 • Klicka på Visa alla kommentarer i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

  Visa alternativet Alla kommentarer på fliken Granska

  Tips: Om du klickar på Visa alla kommentarer igen döljs alla kommentarer i kalkylbladet.

Excel namnen varje ny kommentar med ett namn som du anger i dialogrutan Alternativ. Du kan ändra det namnet efter behov.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ. I Excel 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Ange ett namn i rutan Användarnamn under Anpassa din kopia av Microsoft Office i kategorin Allmänt.

  Obs!: Om rutan Användarnamn är tom anges ditt användarnamn automatiskt som värde för rutan Användarnamn, och det namnet används när du lägger till en kommentar.

Tips: Det går inte att ange att namn inte ska visas i kommentarer, men du kan ta bort dem från enskilda kommentarer.

 1. Klicka på den första cellen som innehåller en kommentar som du vill granska i kalkylbladet.

 2. Om du vill granska alla kommentarer klickar du på Nästa eller Föregående i gruppen Kommentarer på fliken Granska. Kommentarerna visas då i följd eller i omvänd ordning.

  Klicka på Nästa eller Föregående på fliken Granska

Om ditt kalkylblad innehåller kommentarer som i det här exemplet kan du skriva ut kommentarerna, antingen som de visas på kalkylbladet eller i slutet av kalkylbladet.

 1. Klicka på kalkylbladet som innehåller de kommentarer som du vill skriva ut.

 2. Om du vill skriva ut kommentarerna där de visas i kalkylbladet visar du dem genom att göra något av följande:

  • Om du vill visa en enstaka kommentar högerklickar du på cellen som innehåller kommentaren och klickar sedan på Visa/dölj kommentarer på snabbmenyn.

  • Om du vill visa alla kommentarer i kalkylbladet klickar du på Visa alla kommentarer i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

   Visa alternativet Alla kommentarer på fliken Granska

 3. Om det behövs kan du flytta eller ändra storlek på kommentarer som täcker varandra. Om du vill göra det klickar du på kommentarsrutans kantram så att storlekshandtagen visas.

  Klicka på kanten av kommentarsrutan om du vill flytta den eller ändra storleken

  Du flyttar en kommentar genom att dra i kantlinjen. Om du vill ändra storleken drar du i handtagen vid sidorna och hörnen på kommentarsrutan.

 4. Öppna dialogrutan Utskriftsformat genom att klicka på dialogruteikonen i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 5. Klicka på fliken Blad.

 6. Klicka på Som det visas på bladet eller I slutet av bladet i rutan Kommentarer.

  Välj ett alternativ under Kommentarer på fliken Blad

 7. Klicka på Skriv ut längst ned i dialogrutan. Då kommer du till fliken Arkiv och kategorin Skriv ut där du kan klicka på Skriv ut igenom du vill skriva ut dokumentet eller ändra inställningar som sidorientering innan du skriver ut.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×