Infoga aktuella datum och aktuella tider i celler

Infoga aktuella datum och aktuella tider i celler

Anta att du enkelt vill infoga dagens datum och aktuellt klockslag när du gör en tidslogg över aktiviteter. Eller kanske vill du visa dagens datum och aktuellt klockslag automatiskt i en cell varje gång formler beräknas om. Det finns flera olika sätt att infoga dagens datum och aktuellt klockslag i en cell.

Infoga statiska datum eller tider i en Excel-cell

Ett statiskt värde i ett kalkylblad är ett värde som inte ändras om kalkylbladet beräknas om eller öppnas. Om du trycker på en tangentkombination som Ctrl+; infogas dagens datum i cellen. Cellvärdet ändras inte och är därför statiskt.

 1. Markera den cell i ett kalkylblad där du vill infoga dagens datum eller aktuellt klockslag.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på Ctrl+; (semikolon) om du vill infoga aktuellt datum.

  • (Windows) Tryck på Ctrl+Skift+; (semikolon) om du vill infoga aktuellt klockslag.

  • (Mac) Tryck på KOMMANDO + ; (semikolon) om du vill ändra aktuellt klockslag.

  • (Windows) Tryck på Ctrl+; (semikolon), sedan på blanksteg och slutligen på Ctrl+Skift+; (semikolon) om du vill infoga både aktuellt datum och aktuellt klockslag.

  • (Mac) Tryck på Ctrl+; (semikolon), sedan på Blanksteg och slutligen på KOMMANDO +; (semikolon) om du vill infoga både aktuellt datum och aktuellt klockslag.

Infoga ett datum eller klockslag som uppdateras

Ett datum eller klockslag som uppdateras när kalkylbladet beräknas om eller när arbetsboken öppnas är dynamiskt i stället för statiskt. Det vanligaste sättet att returnera ett dynamiskt datum eller klockslag i ett kalkylblad är med hjälp av en kalkylbladsfunktion.

Använd funktionerna IDAG och NU om du vill infoga ett uppdateringsbart aktuellt datum eller klockslag, som exemplet nedan visar. Mer information om hur du använder funktionerna finns i Funktionen IDAG och Funktionen NU.

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=IDAG()

Aktuellt datum (varierar)

=NU()

Aktuellt datum och aktuell tid (varierar)

 1. Markera texten i tabellen ovan och tryck sedan på Ctrl+C.

 2. Klicka en gång i cell A1 i det tomma kalkylbladet och tryck sedan på Ctrl+V. Om du arbetar i Excel Online måste du upprepa momentet för kopiera och klistra in för varje cell i exemplet.

  Viktigt!: För att exemplet ska fungera måste du klistra in det i cell A1 i kalkylbladet.

 3. Om du vill växla mellan att visa resultatet och de formler som returnerar resultatet trycker du på Ctrl+` (grav accent). Du kan också gå till fliken Formler och klicka på knappen Visa formler i gruppen Formelgranskning.

När du har kopierat exemplet till ett tomt kalkylblad kan du anpassa det efter dina behov.

Obs!: Resultatet från funktionerna IDAG och NU ändras bara när kalkylbladet beräknas eller när ett makro som innehåller funktionen körs. Celler som innehåller dessa funktioner uppdateras inte kontinuerligt. Datum och klockslag hämtas från datorns systemtid.

Ändra datum- eller tidsformat

Om du vill ändra datum- eller tidsformat högerklickar du på en cell och väljer Formatera celler. I dialogrutan Formatera celler , på fliken Tal, under Kategori klickar du på Datum eller Tid och i listan Typ väljer du en typ och klickar på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×