Indikatorer i SharePoint Workspace

I tabellerna nedan visas vanliga indikatorer som du ser i SharePoint Workspace.

Närvaroindikatorer för medlem på arbetsytan/kontakt

Närvaroindikatorer för kontakter och medlemmar på arbetsytan motsvarar de indikatorer du ser i Microsoft Office Communicator. Några ytterligare närvaroindikatorer gäller särskilt för SharePoint Workspace.

Indikator

Betydelse

En kontakt som är tillgänglig i SharePoint Workspace och Communicator

En kontakt som är tillgänglig för antingen SharePoint Workspace- eller Communicator-aktiviteter.

Kontakten är bara tillgänglig i SharePoint Workspace

En kontakt som bara är tillgänglig för SharePoint Workspace-aktiviteter. Kontakten kanske inte har Communicator eller är kanske inte inloggad på Communicator, eller så är inte du inloggad på Communicator.

Kontakten är aktiv i en Groove-arbetsyta

En liten röd ruta vid en närvaroikon markerar en kontakt som är aktiv i en arbetsyta.

Kontakten är inaktiv eller borta i SharePoint Workspace och Communicator

En kontakt som är inaktiv eller borta i SharePoint Workspace och i Communicator. Den här indikatorn visas när kontakten inte har använt datorn under flera minuter.

Kontakten är inaktiv eller borta i SharePoint Workspace

Kontakten är inaktiv eller borta i SharePoint Workspace. Den här indikatorn visas när kontakten inte har använt datorn under flera minuter.

Kontakten har angett ett frånvaromeddelande

En asterisk vid en närvaroikon markerar en kontakt som har angett ett frånvaromeddelande i Communicator.

Kontakten har angett statusen Upptagen i Communicator

En kontakt som är tillgänglig men upptagen med något annat, till exempel ett telefonsamtal, en konferens eller ett möte.

Kontakten har aktiverat "Stör ej" i Communicator

En kontakt som har angett statusen "Stör ej" i Communicator.

Kontakten är offline

En kontakt som är offline i både SharePoint Workspace och Communicator.

Indikatorer för oläst innehåll

Indikator

Betydelse

Indikerar nytt eller uppdaterat innehåll som lagts till under de senaste två dagarna

Arbetsytan eller objektet har oläst innehåll som lagts till eller uppdaterats under de senaste två dagarna.

Indikerar nytt eller uppdaterat innehåll som lagts till under de senaste sju dagarna

Arbetsytan eller objektet har oläst innehåll som lagts till eller uppdaterats under de senaste sju dagarna.

Indikerar nytt eller uppdaterat innehåll som lagts till för mer än sju dagar sedan

Arbetsytan eller objektet har oläst innehåll som lagts till eller uppdaterats för mer än sju dagar sedan.

Typ av arbetsyta och statusindikatorer

Indikator

Betydelse

En SharePoint-arbetsyta

En SharePoint-arbetsyta

En Groove-arbetsyta

En Groove-arbetsyta.

En arbetsyta med pausade kommunikationer

All dataöverföring är för närvarande pausad för den här arbetsytan.

Groove-fildelningsarbetsyta

En delad mapp.

Groove-arbetsyta utan något datainnehåll

En arbetsyta som inte innehåller innehållsdata ännu. Du måste hämta data från en annan dator eller medlem i arbetsytan.

Arbetsyta som du inte synkroniserar dina ändringar i

Ditt exemplar av den här arbetsytan synkroniserar inte längre innehållsuppdateringar. Mer information finns i avsnittet Hantera synkroniseringsproblem i arbetsytan.

Indikatorer i Windows meddelandefält

Indikator

Betydelse

SharePoint Workspace är inloggat på ett konto

SharePoint Workspace är inloggat på ett konto.

SharePoint Workspace är inloggat på ett konto men arbetar offline

SharePoint Workspace är inloggat och inställt på att arbeta offline.

Det finns olästa meddelanden i ditt SharePoint Workspace-konto

SharePoint Workspace är inloggat och kontot har ett oläst meddelande.

SharePoint Workspace är inte inloggat på ett konto

SharePoint Workspace är inte inloggat på några konton.

SharePoint Workspace är inte inloggat på ett konto och inställt på att arbeta offline

SharePoint Workspace är inte inloggat på några konton och inställt på att arbeta offline.

Indikatorer för Meddelandehistorik

Indikator

Betydelse

Oöppnat meddelande

Ett oöppnat meddelande.

Oöppnat röstmeddelande

Ett oöppnat röstmeddelande.

Oöppnat röstmeddelande med bifogad fil

Ett oöppnat röstmeddelande med bifogad fil.

En inbjudan som tagits emot eller skickats

En inbjudan som du tagit emot, men inte accepterat eller nekat. Även en inbjudan som skickats.

Tidigare öppnat meddelande

Ett tidigare öppnat meddelande.

Tidigare öppnat meddelande med bifogad fil

Ett tidigare öppnat meddelande med en bifogad fil.

Tidigare öppnat röstmeddelande

Ett tidigare öppnat röstmeddelande.

Tidigare öppnat röstmeddelande med bifogad fil

Ett tidigare öppnat röstmeddelande med en bifogad fil.

Ett meddelande som skickats

Ett meddelande som skickats.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×