INDEX (Funktionen INDEX)

INDEX-funktionen returnerar ett värde eller en referens till ett värde i en tabell eller ett område.

Din webbläsare har inte stöd för video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Det finns två sätt att använda funktionen INDEX:

 • Om du vill returnera värdet i en viss cell eller cellmatris läser du Matrisformen.

 • Om du vill returnera en referens till angivna celler läser du Referensformen.

Matrisformen

Beskrivning

Returnerar värdet för ett element i en tabell eller en matris som har markerats med ledning av rad- och kolumnnumren.

Använd matrisformen om det första argumentet till INDEX är en matriskonstant.

Syntax

INDEX(matris; rad; [kolumn])

Syntaxen för funktionen INDEX har följande argument:

 • Matris    Obligatoriskt. Ett cellområde eller en matriskonstant.

  • Om matris innehåller endast en rad eller en kolumn är motsvarande rad- eller kolumnargument valfritt.

  • Om matris omfattar mer än en rad och mer än en kolumn och endast rad eller kolumn används, returnerar INDEX en matris för hela raden eller kolumnen i matris.

 • Rad    Obligatoriskt. Anger den rad i matris varifrån ett värde ska returneras. Om du utelämnar rad måste du ange kolumn.

 • Kolumn    Valfritt. Anger den kolumn i matris varifrån ett värde ska returneras. Om du utelämnar kolumn måste du ange rad.

Anmärkningar

 • Om både rad och kolumn används returnerar INDEX värdet i cellen vid skärningspunkten mellan rad och kolumn.

 • Om du anger 0 (noll) för rad eller kolumn returnerar INDEX värdematrisen för hela kolumnen respektive raden. Om du vill använda värden som returnerats som en matris anger du funktionen INDEX som en matrisformel i ett vågrätt cellintervall för en rad, och i ett lodrätt cellintervall för en kolumn. Om du vill ange en matrisformel trycker du på Ctrl+Skift+Retur.

  Obs!: Det går inte att skapa matrisformler i Excel Web App.

 • Rad och kolumn måste hänvisa till en cell inom en matris, annars returnerar INDEX felvärdet #REFERENS! .

Exempel

Exempel

I de här exemplen används funktionen INDEX för att hitta värdet i den cell som ligger där en rad och en kolumn korsar varandra.

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Data

Äpplen

Citroner

Bananer

Päron

Formel

Beskrivning

Resultat

=INDEX(A2:B3;2:2)

Värdet i skärningspunkten mellan den andra raden och andra kolumnen i intervallet A2:B3

Päron

=INDEX(A2:B3;2;1)

Värdet i skärningspunkten mellan den andra raden och första kolumnen i intervallet A2:B3.

Bananer

Exempel 2

I det här exemplet används funktionen INDEX i en matrisformel för att hitta värdena i två celler som anges i en matris om 2x2 celler.

I det här fallet markerar du två valfria lodräta celler, som A1:A2, och klistrar in formeln =INDEX({1,2;3,4},0,2) i den första cellen. Tryck sedan på CTRL+SKIFT+RETUR. När den anges som en matrisformel klistras formeln automatiskt in i den andra cellen i Excel.

Formel

Beskrivning

Resultat

=INDEX({1,2;3,4},0,2)

Värdet i den första raden, andra kolumnen i matrisen. Matrisen innehåller 1 och 2 på den första raden och 3 och 4 på den andra raden.

2

Värdet hittas på den andra raden, i den andra kolumnen i matrisen (samma matris som ovan).

4

Obs!: Det här är en matrisformel som måste anges med CTRL+SKIFT+RETUR. Excel omges automatiskt av klammerparenteser {}. Om du försöker ange dem själv visar Excel formeln som text. Om du inte använder CTRL+SKIFT+RETUR returnerar formeln felet #VÄRDEFEL! .

Överst på sidan

Referensformen

Beskrivning

Returnerar referensen till cellen vid skärningspunkten mellan en viss rad och en viss kolumn. Om referensen består av diskontinuerliga markeringar kan du välja vilken markering du vill söka i.

Syntax

INDEX(ref; rad; [kolumn]; [område])

Syntaxen för funktionen INDEX har följande argument:

 • Ref    Obligatoriskt. En referens till ett eller flera cellområden.

  • Om du anger en diskontinuerlig markering som referens måste du skriva den inom parentes.

  • Om varje område i referensen endast innehåller en rad eller en kolumn är argumentet Rad eller Kolumn valfritt. Använd till exempel INDEX(referens;;kolumn) för en referens till en enstaka rad.

 • Rad    Obligatoriskt. Numret på den rad i ref som en referens ska returneras från.

 • Kolumn    Valfritt. Numret på den kolumn i ref som en referens ska returneras från.

 • Område    Valfritt. Markerar ett område i referensen som skärningspunkten mellan Rad och Kolumn ska returneras från. Det första område som valts eller angetts får numreringen 1, det andra 2 och så vidare. Om du utelämnar område används område 1 av INDEX.  Områdena som anges här måste alla finnas på ett blad.  Om du anger områden som inte finns på samma blad leder det till felet #VÄRDEFEL! .  Om du behöver använda områden som finns på olika blad är det bäst att använda matrisformen av funktionen INDEX och använda en annan funktion för att beräkna området som utgör matrisen.  Du kan till exempel beräkna vilket intervall som ska användas med funktionen VÄLJ.

Om ref t.ex. omfattar cellerna (A1:B4;D1:E4;G1:H4) så är område 1 intervallet A1:B4, område 2 intervallet D1:E4 och område 3 intervallet G1:H4.

Anmärkningar

 • När Referens och Område har markerat ett visst område markerar Rad och Kolumn en viss cell: Rad 1 är den första raden i området, Kolumn 1 är den första kolumnen, och så vidare. Referensen som returneras av INDEX är skärningspunkten mellan Rad och Kolumn.

 • Om du anger 0 (noll) för rad eller kolumn returnerar INDEX referensen till hela kolumnen respektive raden.

 • Rad, Kolumn och Område måste hänvisa till en cell inom referensen, annars returnerar INDEX felvärdet #REFERENS! . Om Rad och Kolumn utelämnas returnerar INDEX området i referensen som anges av Område.

 • Resultatet av funktionen INDEX är en referens och den tolkas som en sådan av andra formler. Beroende på formeln kan värdet som returneras av INDEX användas som en referens eller ett värde. Formeln CELL("bredd";INDEX(A1:B2;1;2)) är t ex lika med CELL("bredd";B1). Funktionen CELL använder det returnerade värdet från INDEX som en cellreferens. En formel som 2*INDEX(A1:B2;1;2) översätter däremot det returnerade värdet från INDEX till talet i cell B1.

Obs!: Funktionen CELL är inte tillgänglig i Excel Web App.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du ändra kolumnbredden så att alla data visas.

Frukt

Pris

Antal

Äpplen

0,69 kr

40

Bananer

0,34 kr

38

Citroner

0,55 kr

15

Apelsiner

0,25 kr

25

Päron

0,59 kr

40

Mandlar

2,80 kr

10

Cashewnötter

3,55 kr

16

Jordnötter

1,25 kr

20

Valnötter

1,75 kr

12

Formel

Beskrivning

Resultat

=INDEX(A2:C6; 2; 3)

Skärningspunkten mellan den andra raden och tredje kolumnen i intervallet A2:C6, vilket är innehållet i cell C3.

38

=INDEX((A1:C6; A8:C11); 2; 2; 2)

Skärningspunkten mellan den andra raden och andra kolumnen i det andra området i A8:C11, vilket är innehållet i cell B9.

1,25

=SUMMA(INDEX(A1:C11; 0; 3; 1))

Summan av den tredje kolumnen i det första området i intervallet A1:C11, vilket är summan av C1:C11.

216

=SUMMA(B2:INDEX(A2:C6; 5; 2))

Summan av intervallet som börjar vid B2 och slutar vid skärningspunkten mellan den femte raden och andra kolumnen i intervallet A2:A6, vilket är summan av B2:B6.

2,42

Överst på sidan

Mer information finns i

Funktionen LETARAD

Funktionen PASSA

Funktionen INDIREKT

Riktlinjer och exempel på matrisformler

Sök- och referensfunktioner (referens)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×