Importera text från en annan fil till en publikation

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Publisher kan välja du olika alternativ för text i en publikation. Alternativet som du väljer beror på hur mycket text som du vill importera och vad du vill göra med texten när den har importerats.

Om du vill

Gör du så här

Importera en markerad text eller ett markerat diagram från ett dokument som skapats i ett annat program

Kopiera och klistra in den markerade texten eller diagram

Konvertera ett Microsoft Office Word-dokument till en Publisher-publikation

Importera ett Word-dokument

Importera all text från en fil som skapats i ett annat program

Infoga en fil

Skapa en bunt adressetiketter, vykort eller liknande publikationer

Använd dokumentkoppling för att importera information

Importera tabelltext från ett Microsoft Windows-baserade program till en tabell i Publisher

Kopiera och klistra in tabelltext

Kopiera och klistra in en markerad text eller ett markerat diagram

 1. Öppna filen som innehåller den text eller det diagram som du vill lägga till.

 2. Markera texten.

 3. Högerklicka på den markerade texten eller det markerade diagrammet och klicka på Kopiera.

 4. Öppna den publikation där du vill infoga text eller diagram.

 5. Högerklicka där du vill infoga texten och klicka på Klistra in.

  En ny textruta som innehåller den text du klistrat in visas i publikationen.

Tips: Du kan också klistra in den text du kopierat i en befintlig textruta. Klicka på den plats i textrutan där du vill klistra in texten innan du klickar på Klistra in.

 • Som standard formateras den text som du klistrar in beroende på teckensnitt i publikationen. Om knappen Inklistringsalternativ visas används texten en annan stil. Om du vill att texten ska behålla dess ursprungliga formatering klickar du på knappen Inklistringsalternativ och klicka sedan på Behåll källformatering.

  Alternativet Behåll källformatering

 • Om du kopierar ett diagram till en Publisher-fil kopieras det som en bitmappsbild och kan inte redigeras i Publisher.

Överst på sidan

Importera ett Word-dokument

Du har ett Word-dokument, men vill lägga till bilder, och du vill utnyttja de mer avancerade bildhanteringsfunktionerna i Publisher. Eller så vill du kanske konvertera en rapport som du har skrivit i Word till en publikation så att den liknar dina övriga företagspublikationer.

Det är lätt att konvertera Word-dokument som skapats i Microsoft Office Word till Publisher-publikationer. Det enda du behöver göra är att välja önskad publikationsdesign och sedan leta upp det Word-dokument som du vill konvertera.

 1. Starta Publisher.

 2. Klicka på Importera Word-dokument i listan Publikationstyper.

  Så här hittar det här alternativet:

  • Klicka på inbyggda i Publisher 2016 och Publisher 2013.

  • Titta under Fler mallar i Publisher 2010.

  • Titta under Vanliga typer av publikationer i Publisher 2007.

 3. Klicka på en design och sedan på Skapa.

 4. Leta upp och klicka på den fil som du vill importera i dialogrutan Importera Word-dokument och klicka på OK.

 5. Granska publikationen för att försäkra dig om att allt ser ut som det ska och spara sedan publikationen.

Överst på sidan

Infoga en fil

 1. Skapa en textruta i din publikation (Infoga > Rita textruta ) om du inte redan har gjort det.

 2. Klicka på den plats i textrutan där du vill klistra in texten.

 3. Klicka på Infoga-menyn Infoga fil (i Publisher 2007 klickar du på Textfil ).

 4. Leta upp och klicka på den fil som du vill importera.

 5. Klicka på OK.

  Obs!: Du kan behöva ändra storlek på textrutan så att texten passar dina önskemål.

Överst på sidan

Använda dokumentkoppling för att importera information

Om du har kundadresser eller annan information som lagras i en datafil, till exempel ett Excel-kalkylblad eller en Outlook-kontakter-fil kan du använda funktionen Koppla dokument för att skapa en uppsättning individuellt adresserade adressetiketter, vykort eller andra publikationer.

Genom att använda dokumentkopplingsfunktionen kan du ange vilka rader (poster) från datafilen och vilken text från varje rad som du vill koppla i en publikation.

Lär dig hur du använder dokumentkoppling, se:

Överst på sidan

Kopiera och klistra in tabelltext

 1. Öppna det Microsoft-program som innehåller tabelltext som du vill använda.

 2. Markera texten.

 3. Högerklicka på den markerade texten och klicka på Kopiera.

  Obs!: Om du har kopierat hela tabellen, klicka där du vill infoga tabellen i din Publisher-fil, högerklicka och klicka sedan på Klistra in.

 4. I Publisher klickar du på Infoga > tabell och välj sedan antalet rader och kolumner som du vill använda.

 5. Klicka i tabellen där den övre vänstra cellen av den kopierade texten ska visas.

 6. Klicka på pilen under Klistra in på fliken Start och klicka sedan på Klistra in Special.

 7. Klicka på Tabellceller utan formatering i listan Som och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

 1. Öppna det Microsoft-program som innehåller tabelltext som du vill använda.

 2. Markera texten.

 3. Högerklicka på den markerade texten och klicka på Kopiera.

  Obs!: Om du har kopierat hela tabellen, klicka där du vill infoga tabellen i din Publisher-fil, högerklicka och klicka sedan på Klistra in.

 4. Klicka på Infoga tabell i verktygsfältet objekt i Publisher, klicka där du vill att tabellen ska visas och välj alternativ i dialogrutan Skapa tabell.

 5. Klicka i tabellen där den övre vänstra cellen av den kopierade texten ska visas.

 6. Öppna Redigera-menyn och klicka på Klistra in special.

 7. Klicka på Tabellceller utan formatering i listan Som och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×