Importera objekt i ett listverktyg

Du kan importera objekt som har exporterats från ett annat listverktyg som en listdataarkivfil (GAX-fil). Du kan importera data till listverktyg i både SharePoint-arbetsytor och Groove-arbetsytor.

Obs!: Externa listor stöder inte export eller import av listdata.

Importerade objekt kan endast visas om listverktyget innehåller motsvarande fält och vykolumner. Om du till exempel importerar en fil som exporterats från ett program för listverktyg som innehåller fälten "Namn" och "Adress" visas de importerade objekten i listvyn endast om mållistverktyget också innehåller dessa fält.

Om sorteringstypen i den valda listvyn är "plan" visas importerade objekt som nya objekt längst upp eller längst ned i listvyn (beroende på den aktuella sorteringsordningen).

Om sorteringstypen i den valda listvyn är "Grupperat" placeras importerade objekt i kategoriserade grupper och sorteras i varje grupp utifrån den angivna sorteringsordningen för vyn.

  1. Klicka på Importera på fliken Arbetsyta.

  2. I dialogrutan Importera listobjektdata bläddrar du till den exporterade listdataarkivfilen och klickar sedan på Öppna.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×