Importera objekt i ett anpassat 2007-formulärverktyg

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan importera objekt i ett anpassat 2007-formulärverktyg via följande typer av filer:

Obs!: Om alternativet Importera är inaktiverat på fliken Arbetsyta innebär det att det anpassade verktyget inte har stöd för importfunktionen. Anpassade verktyg som utvecklats i Microsoft InfoPath har inte stöd för att importera objekt. Om du vill se om ett verktyg utvecklades med Microsoft InfoPath klickar du på fliken Arbetsyta, på Egenskaper och på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper, och läser sedan texten "Beskrivning".

Importerade objekt kan endast visas om programmet för det anpassade verktyget innehåller överensstämmande fält och visningskolumner. Om du till exempel importerar en fil som exporterats från ett program för anpassade verktyg som innehåller fält för "Namn" och "Adress" visas de importerade objekten i datavyn endast om det anpassade målverktyget också innehåller dessa fält.

Om sorteringstypen i den valda datavyn är "Plan" eller "Hierarkisk", visas importerade objekt som nya objekt längst upp eller längst ned i datavyn (beroende på den aktuella sorteringsordningen).

Om sorteringstypen i den valda datavyn är "Grupperat" placeras importerade objekt i kategoriserade grupper och sorteras i varje grupp utifrån den angivna sorteringsordningen för vyn.

Överst på sidan

Importera en binär XML-formulärfil

Om du vill importera en fil som har exporterats som antingen binär XML eller XML (utan bifogade filer) gör du så här:

 1. Klicka på fliken Arbetsyta, på Importera och sedan på Formulär, binär XML.

 2. Välj ett formulär som ska användas för att importera objekt i listrutan.

 3. Markera XML-filen som ska importeras och klicka på Öppna.

Överst på sidan

Importera en kommaavgränsad CSV-fil

Om du vill importera en fil som har exporterats som en kommaavgränsad CSV-fil gör du så här:

 1. Klicka på fliken Arbetsyta, på Importera och sedan på Kommaavgränsad fil (CSV).

 2. Gör följande i dialogrutan Importalternativ och klicka på OK:

  • Markera det formulär i listrutan som ska användas för att importera objekt.

   Se till att du markerar ett formulär som innehåller fält och datatyper som överensstämmer med kolumnrubrikerna och datatyperna i CSV-filen.

  • Om CSV-filen sparades i Microsoft Excel, markerar du Microsoft Excel.

  • Markera den teckenuppsättning som användes för att skapa CSV-filen som du importerar i listrutan.

   Du måste markera samma teckenuppsättning som CSV-filen sparades med.

  • Välj det språk i listrutan som användes när den CSV-fil som du importerar skapades.

   Du måste välja samma språk som användes när CSV-filen sparades.

 3. Markera den CSV-fil som du vill importera och klicka på Öppna.

Överst på sidan

Importera filer som skapats i andra program och sparats som CSV-filer

Du kan importera filer har skapat och sparat som CSV i andra program, till exempel Microsoft Excel. Men tänk på kolumnen rubriker måste formateras matcha fältnamnen och fältet format i det anpassa verktyget.

Observera även följande information om att importera CSV-filer som sparats i Microsoft Excel:

 • Kolumnrubriker för värden som ska importeras i numeriska fält (till exempel nummer och valuta) måste vara kvalificerade med datatypen "Dubbel". Till exempel:

  Kostnad:Dubbel
  251 kronor

 • Kolumnrubriker för värden som ska importeras i textfält kan även kvalificeras med datatypen "Sträng". Till exempel:

  Stad:Sträng
  Stockholm

 • Kolumnrubriker för värden som ska importeras i fälten datum och datum/tid måste vara kvalificerade med datatypen "Datum". Till exempel:

  Startdatum:Datum
  14 mars, 2005

  Datumposter i Excel måste användas med datumformatet ÅÅÅÅ-MM-DD och 24-timmarsformat kan användas:

  2005-03-14
  05-03-14
  14-03-05
  14 mars 2005
  2005-03-14 13:30

  För engelskspråkiga inställningar måste posterna Datum/Tid användas med 12-timmarsformat (inte 24-timmarsformat).

Överst på sidan

Överensstämmande fältnamn vid CSV-import

Som det beskrivs ovan är det viktigt när du importerar en CSV-fil som sparats i Excel (eller i ett annat källprogram) i ett anpassat verktyg, att kolumnrubrikerna i CSV-filen överensstämmer med de exakta namnen i de associerade fälten i det anpassade verktyget, så att fältvärdena importeras ordentligt.

För att uppnå den här exakta matchningen är det viktigt att veta hur du identifierar fältnamnen korrekt i ett anpassat verktyg och att komma ihåg att fältnamnen oftast INTE är desamma som sina associerade fältetiketter.

Du kan se listan med fältnamn i ett anpassat verktyg genom att visa objektegenskaper.

 1. Högerklicka på ett befintligt objekt och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Fält i dialogrutan Postegenskaper.

 3. Sök igenom listan med fält och koppla samman fältnamnen som motsvarar kolumnrubrikerna i vyn.

I exemplet nedan motsvaras kolumnrubrikerna Hyttnr, Händelse start och Händelse slut av Hytt_35, Händelse_32Start och Händelse_32Slut.

Visa fältnamn i Postegenskaper

Överst på sidan

Problem vid import av Excel CSV-filer på olika språk

På vissa språk används andra tecken än ett kommatecken som avgränsare i Excel-filer. Dessa filer importeras inte korrekt i ett Groove-formulärverktyg eftersom endast kommaavgränsade CSV-filer tillåts för den proceduren.

Om du har problem med att importera CSV och är osäker på om det beror på de nationella inställningarna kan du försöka öppna den exporterade CSV-filen i en textredigerare, till exempel Wordpad, och ändra avgränsarna till kommatecken. Om du uppdaterar filen bör du vara försiktig så att du inte ändrar andra skiljetecken. I exemplet nedan är alla kommatecken tabbavgränsade förutom de kommatecken som är en del av datumvärdena. Observera att de värden som omfattar textavgränsningstecknet måste omges av citattecken.

CSV-fil öppnad i en textredigerare

Importera objekt från ett 2.5-formulärverktyg

Groove-formulärverktyg skapats med Groove 2,5 stöds inte i den här versionen. Om du markerar ett Groove 2.5-formulärverktyg i den här Groove-versionen kan uppmanas du att exportera design med verktyg och artiklar för import till en ny formulärverktyget. Mer information finns i migrera från ett Groove 2.5-formulärverktyg.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×