Office
Logga in

Importera kontakter till Outlook

Outlook har en import-/exportguide som gör det enkelt att importera kontakter från en CSV-fil.

 1. Välj Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook 2013 eller 2016.

  Om menyfliksområdet inte har alternativet Arkiv längst upp till vänster använder du inte heller Outlook 2016 eller 2013. Importanvisningar för din version av Outlook finns i Vilken version av Outlook har jag?.

  Så här ser menyfliksområdet ut i Outlook 2016.
 2. Välj Öppna och exportera > Importera/exportera. Guiden startas.

  För att skapa en Outlook-pst-fil väljer du Arkiv, Öppna, Exportera och sedan Importera/Exportera

 3. Välj Importera från ett annat program eller en fil och välj Nästa.

  importerings-/exporteringsguiden – importera från ett annat program eller en annan fil

 4. Välj Kommaavgränsade värden och välj sedan Nästa.

  Exporteringsguiden i Outlook – Välja CSV-fil

 5. Bläddra till kontaktfilen i rutan Importera en fil och dubbelklicka sedan för att välja den.

  Bläddra till kontakt-csv-filen och ange hur du vill hantera kontaktdubbletter

 6. Välj något av följande för att ange hur du vill att Outlook ska hantera dubbletter av kontakter:

  • Ersätt dubbletter med importerade objekt Om en kontakt redan finns i Outlook och i kontaktfilen används informationen från kontaktfilen i stället för den i Outlook. Välj det här alternativet om kontaktinformationen i kontaktfilen är mer komplett eller mer aktuell än kontaktinformationen i Outlook.

  • Tillåt att dubbletter skapas Om en kontakt finns i Outlook och i kontaktfilen skapar Outlook dubblettkontakter, en med den ursprungliga Outlook-informationen och en med informationen som importerats från kontaktfilen. Du kan kombinera informationen om dessa kontakter senare om du vill ta bort dubbletter. Det här är standardalternativet.

  • Importera inte dubbletter av objekt  Om en kontakt finns i Outlook och i kontaktfilen behålls den befintliga informationen om kontakten i Outlook och informationen från kontaktfilen ignoreras. Välj det här alternativet om kontaktinformationen i Outlook är mer komplett eller mer aktuell än den i kontaktfilen.

 7. Klicka på Nästa.

 8. I rutan Välj en målmapp bläddrar du till början om det behövs och väljer mappen Kontakter > Nästa. Om du har flera e-postkonton väljer du mappen Kontakter som finns under det e-postkonto som du vill associera med kontakterna.

  När du importerar Google Gmail-kontakter till din Office 365-postlåda väljer du Kontakter som destination

 9. Välj Finish.

  När du importerar Gmail-kontakter till din Office 365-postlåda klickar du på knappen Slutför för att starta migreringen

  Outlook börjar importera dina kontakter direkt. Importen är klar när rutan Importförlopp stängs.

 10. För att visa dina kontakter väljer du ikonen Kontakter längst ned i Outlook.

  Välj ikonen Kontakter längst ned i fönstret.

Om du har en Office 365-postlåda kan du komma åt den via Internet, precis som när du loggar in på Facebook, Gmail eller Amazon. Så här ser det ut:

Hur menyfliksområdet ser ut när du har Outlook på webben.

Om du vill importera dina kontakter till Office 365-postlådan behöver du använda Outlook 2016, 2013, 2010 eller 2007. När du startar Outlook visas "Arkiv" i det övre vänstra hörnet:

Hur menyfliksområdet ser ut i Outlook 2016

Importera kontakter till ditt Office 365-e-postkonto:

 1. Exportera kontakterna från käll-e-posttjänsten igen:

 2. Lägg till ditt Office 365-e-postkonto i Outlook.

  Outlook synkroniseras med Office 365-postlådan. Efter ett tag ser du en kopior av din e-post och dina kontakter i Outlook.

 3. Använd importanvisningarna på den här sidan för Outlook 2016, 2013 eller 2010 för att importera en CSV- eller PST-fil med dina kontakter.

Om du inte har Outlook installerat på datorn finns mer information i Skaffa Outlook för skrivbordet.

 1. Välj fliken Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook.

  Om menyfliksområdet inte har alternativet Arkiv längst upp till vänster använder du inte heller Outlook 2010. Importanvisningar för din version av Outlook finns i Vilken version av Outlook har jag?.

  Välj fliken Arkiv i Outlook 2010.

 2. Välj Öppna > Importera. Guiden startas.

  Välj Öppna och sedan Importera.

 3. Klicka på Importera från ett annat program eller en fil i Import-/exportguiden och klicka sedan på Nästa.

  Välj Importera från ett annat program eller en fil.

 4. Om du vill importera en CSV-fil väljer du Kommaavgränsade värden (Windows).

  Välj PST-import

 5. Välj Bläddra, välj den CSV-fil som du vill importera och välj sedan Nästa.

  Meddelanden: 

  • Om du vill att den importerade informationen ska ersätta dubbletter som redan finns i Outlook väljer du det alternativet under Alternativ. Annars väljer du Importera inte dubbletter.

  • Välj den PST-fil som du vill importera

 6. Ange importalternativen. Välj Filtrera om du bara vill importera vissa e-postmeddelanden. Välj fliken Fler alternativ om du bara vill importera lästa eller olästa e-postmeddelanden.

  Oftast behöver du inte ändra standardinställningarna. Den översta mappen, vanligtvis Personliga mappar, Outlook-datafil eller din e-postadress, väljs automatiskt.

  Välj Filtrera om du bara vill importera vissa e-postmeddelanden.

 7. Inkludera undermappar är markerat som standard. Alla mappar under den valda mappen importeras.

 8. Med standardinställningen Importera objekt till samma mapp i matchas mapparna från den importerade filen med mapparna i Outlook. Om en mapp inte finns i Outlook så skapas den.

 9. Välj Slutför. Outlook börjar importera dina data direkt. Importen är klar när förloppsrutan stängs.

 10. Välj Kontakter längst ned i Outlooks navigeringsfält för att visa dina kontakter.

  Välj "Kontakter" längst ned i Outlooks navigeringsmeny för att visa dina kontakter.

Fungerade det inte?

Mer information finns i Åtgärda problem med att importera kontakter till Outlook.

Mer information finns i

Importera och exportera e-post, kontakter och kalender till och från Outlook

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×