Importera kontakter från ett Excel-kalkylblad till Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du har många affärskontakter eller personliga kontaktinformation som du sparar i ett kalkylblad kan importera du den direkt till Outlook 2013 eller Outlook 2016 för Windows med en liten förberedelse. Det finns tre Huvudsteg.

 1. Spara Excel-arbetsboken som en CSV-fil.

 2. Importera dina kontakter.

 3. Mappa kolumnerna i Excel-kalkylbladet till lämpliga Outlook-fält.

Steg 1: Spara Excel-arbetsboken som CSV-fil

Det går att filer med kommaavgränsade värden (*.csv) i Outlook, men inte arbetsböcker med flera blad. Därför ska du börja med att spara Excel-arbetsboken som en CSV-fil. Gör så här:

 1. Klicka i arbetsboken på det kalkylblad som innehåller den kontaktinformation du vill importera.

 2. Klicka på Arkiv > Spara som.

 3. Välj var du vill spara filen.

 4. Välj CSV (kommaavgränsad) (*.csv) i rutan Filformat och klicka på Spara.

  Meddelandet ”Filformatet du markerade stöder inte arbetsböcker som innehåller flera blad” visas i Excel. Detta gäller en begränsning i CSV-filer och inget händer med den ursprungliga arbetsboken (XLSX-filen).

 5. Klicka på OK.

  Meddelandet ”Vissa funktioner i arbetsboken kan gå förlorade om du sparar den som CSV (kommaavgränsad)” visas i Excel. Detta gäller endast begränsningar i CSV-filer och du kan ignorera meddelandet.

 6. Klicka på Ja så att det aktuella kalkylbladet sparas som en CSV-fil i Excel. Den ursprungliga arbetsboken (XLSX-filen) stängs.

 7. Stäng CSV-filen.

Nu är du klar med Excel. Du ska nu börja med importen i Outlook.

Obs!: Vissa språk använder olika listavgränsare som standard. Till exempel är semikolon standardavgränsare för tyska. Men Outlook stöder inte semikolon som fältavgränsare. Det betyder att du kan behöva byta ut semikolon i CSV-filen mot kommatecken innan du går vidare till nästa steg.

Steg 2: Importera kontakter till Outlook

Obs!: Om du importerar CSV-filen till ett Outlook.com-konto (eller annat Exchange ActiveSync-konto) i Outlook 2013 ska du läsa Importera kontakter till ett Outlook.com-konto.

 1. Välj Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook.

  Så här ser menyfliksområdet ut i Outlook 2016.
 2. Välj Öppna och exportera > Importera/exportera.

  För att skapa en Outlook-pst-fil väljer du Arkiv, Öppna, Exportera och sedan Importera/Exportera

 3. Välj Importera från ett annat program eller en fil och klicka på Nästa.

  Import-/exportguiden

  Tips: Om du uppmanas att ange ett lösenord men inte har något lösenord klickar du på Avbryt för att gå till nästa fönster.

 4. Välj Kommaavgränsade värden och klicka på Nästa.

 5. Bläddra till CSV-filen som du vill importera.

 6. Välj följande under Alternativ: om dubbletter (befintliga kontakter) ska ersättas, om dubbletter av kontakter ska skapas eller om dubbletter inte ska importeras alls.

 7. Klicka på Nästa och välj målmapp för kontakterna. Kontakter ska vara markerad som standard, men om så inte skulle vara fallet rullar du upp eller ned tills mappen visas. Du kan även välja en annan mapp eller skapa en ny.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Se till att kryssrutan intill Importera "Mina_kontakter.csv" (om det nu är ditt filnamn) är markerad.

 10. Vänta med att klicka på Slutför – du måste mappa några kolumner i CSV-filen till kontaktfälten i Outlook. Den här mappningen gör att de importerade kontakterna kan visas på det sätt som du önskar.

Steg 3: Mappa CSV-filens kolumner till Outlook-kontaktfält

 1. Klicka på knappen Mappa fält. Dialogrutan Mappa fält visas.

  • Det visas en ruta med kolumnnamnen från CSV-filen du importerar under Från.

  • Standardfälten för kontakter i Outlook visas under Till. Om ett fält matchar en kolumn i CSV-filen visas denna kolumn under Mappa från.

  • Fälten Namn, Förnamn och Efternamn är standardfält för kontakter i Outlook, vilket innebär att den delen är klar om kontaktinformationen i din fil innehåller några av rubrikerna.

   Mappa en kolumn från Excel till ett kontaktfält i Outlook

 2. Troligtvis kommer du att behöva mappa vissa fält för hand. I den här importerade filen finns t.ex. kontaktens mobiltelefonnummer i en kolumn som heter "Mobiltfn". Det finns ingen exakt motsvarighet i Outlook, men du kan hitta en lämplig matchning i Outlook så här:

  1. Rulla nedåt i fönstret till höger till Övrig adress, med ett plustecken (+) intill.

  2. Klicka på plustecknet så att underliggande poster visas. Där finns en lämplig motsvarighet: Mobiltelefon.

 3. Dra Mobiltfn i det vänstra fönstret och släpp det på Mobiltelefon i det högra fönstret.

  Nu visas Mobiltfn intill Mobiltelefon i kolumnen Mappa från.

  Mobiltfn är mappat till Outlook-fältet Mobiltelefon

 4. Dra sedan ett värde i taget från den vänstra sidan till motsvarande fält på höger sida. Du kanske till exempel ska dra Adress till antingen Gatuadress, hem eller Gatuadress, arbete, beroende på vilken typ av adress du har för kontakterna.

 5. Klicka på Slutför.

  Nu har dina kontakter importerats till Outlook.

 6. För att visa dina kontakter i Outlook 2016 väljer du ikonen Kontakter längst ned i navigeringsfältet.

  Välj ikonen Kontakter längst ned i fönstret.

Se även

Importera och exportera e-post, kontakter och kalender till och från Outlook

 1. Om du importerar till en befintlig kontaktmapp kan du gå vidare till steg 3.

 2. Om du vill skapa en ny mapp i Outlook högerklickar du på mappen Kontakter och klickar på Ny mapp. Namnge den nya mappen och klicka på OK.

 3. Klicka på fliken Arkiv i menyfliksområdet och klicka sedan på Öppna på menyn.

 4. Klicka på fliken Importera. Import- och exportguiden startar.

 5. Välj Importera från ett annat program eller en fil och sedan Sök.

 6. Klicka på Kommaavgränsade värden (Windows) och klicka sedan på Nästa.

 7. Om fel fil visas klickar du på Bläddra, bläddrar till mappen som nämns i steg 3 och dubbelklickar på rätt fil.

 8. Om du importerar till en ny mapp finns inga dubbletter. Inställningarna Alternativ är därför ovidkommande. Om du importerar till en mapp som redan är i bruk väljer du det mest logiska alternativet. Klicka på Tillåt dubbletter om du inte är säker och klicka sedan på Nästa.

 9. Klicka på mappen Kontakter eller en annan mapp av kontakttyp som du har skapat och klicka sedan på Nästa.

 10. Om du är osäker på om kolumnnamnen i den första raden i kalkylbladet kommer att mappas rätt till Outlook-fälten verifierar du med Mappa fält.

 1. Om du importerar till en befintlig kontaktmapp kan du gå vidare till steg 3.

 2. Om du vill skapa en ny mapp i Outlook högerklickar du på mappen Kontakter och klickar på Ny mapp. Namnge den nya mappen och klicka på OK.

 3. På menyn Arkiv klickar du på Importera och exportera.

 4. Välj Importera från ett annat program eller en fil och klicka på Nästa.

 5. Klicka på Kommaavgränsade värden (Windows) och klicka sedan på Nästa.

 6. Om fel fil visas klickar du på Bläddra, bläddrar till mappen som nämns i steg 3 och dubbelklickar på rätt fil.

 7. Om du importerar till en ny mapp finns inga dubbletter. Inställningarna Alternativ är därför ovidkommande. I annat fall väljer du det mest logiska alternativet. Klicka på Tillåt dubbletter om du inte är säker och klicka sedan på Nästa.

 8. Klicka på mappen Kontakter eller en annan mapp av kontakttyp som du har skapat och vill importera till. Klicka sedan på Nästa.

 9. Om du är osäker på om kolumnnamnen i den första raden i kalkylbladet kommer att mappas rätt till Outlook-fälten verifierar du med Mappa fält.

  Obs!: Om Mappa fält inte är tillgängligt har du har valt att importera till en mapp av annan typ än kontakttyp. Klicka på Tillbaka och välj rätt mapp. Om du är nöjd med mappningen stänger du dialogrutan Mappa fält genom att klicka på OK. Klicka sedan på Slutför.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×