Importera innehåll i Sway

I Sway kan du enkelt använda innehåll från befintliga dokument och filer. Du kan alltså importera befintligt innehåll – text, bilder, tabeller och diagram – som du sedan kombinerar med ytterligare innehåll (t.ex. medie-innehåll). Med Sway kan du importera innehåll från Word-dokument, PowerPoint-presentationer och Adobe PDF-filer (Portable Document Format).

Du kan skapa en ny Sway-yta utifrån importerade dokument och filer samt kopiera innehåll från ett dokument eller en fil till en befintlig Sway-yta.

Skapa nya Sway-ytor från dokument eller filer

 1. Logga in i Sway om så behövs.

 2. På sidan Mina Sway-presentationer klickar du på Importera.

 3. I dialogrutan Välj en fil som ska överföras går du till önskat dokument/önskad fil, markerar objektet och klickar på Öppna.

  Obs!: Hur lång tid det tar att bearbeta det importerade innehållet i Sway beror på hur komplex och stor den valda filen är.

 4. När det importerade innehållet väl visas i Sway-händelseförloppet klickar du på Design för att se hur det har formaterats i Sway. Du kan ändra händelseförloppet om det behövs eller så kan du klicka på Design > Format > Remix! om du vill att en annan formatering ska användas i Sway.

Importera dokument och filer till befintliga Sway-ytor

 1. Öppna den Sway-yta där du vill lägga till innehåll, om det behövs.

 2. Klicka på Infoga på menyraden.

 3. Gör något av följande på den Föreslagen-meny som visas:

  • Klicka på OneDrive om du vill infoga ett dokument eller en fil från ditt OneDrive-konto.

  • Klicka på Ladda upp om du vill infoga ett dokument eller en fil från den enhet du använder.

  Obs!: Hur lång tid det tar att bearbeta det importerade innehållet i Sway beror på hur komplex och stor den valda filen är.

 4. När det importerade innehållet väl visas i Sway-händelseförloppet klickar du på Design för att se hur det har formaterats i Sway. Du kan ändra händelseförloppet om det behövs eller så kan du klicka på Design > Format > Remix! om du vill att en annan formatering ska användas i Sway.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders