Importera en PST-fil i Outlook för Mac från Outlook för Windows

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

För att det ska vara enklare att överföra meddelanden och andra objekt från en Windows-dator till en Mac går det att importera Outlook-datafiler (PST) som har skapats i Outlook för Windows i Outlook 2016 för Mac.

 1. Överför PST-filen från Windows-datorn till Mac-datorn.

 2. Klicka på ImporteraArkiv-menyn i Outlook för Mac.

 3. Klicka på Outlook för Windows-arkivfil (.pst) och klicka sedan på Nästa.

 4. Sök efter datafilen på datorn och klicka sedan på Importera.

 5. Klicka på Slutför när importen är klar.

  De importerade objekten visas i navigeringsfönster under På den här datorn.

Relaterad information

Skapa en Outlook-datafil (PST) där du kan spara din information

För att det ska vara enklare att överföra meddelanden och andra objekt från en Windows-dator till en Mac går det att importera Outlook-datafiler (PST) som har skapats i Outlook för Windows i Outlook 2016 för Mac.

 1. Överför PST-filen från Windows-datorn till Mac-datorn.

 2. Klicka på ImporteraArkiv-menyn i Outlook för Mac.

 3. Klicka på Outlook för Windows-arkivfil (.pst) och klicka sedan på Nästa.

 4. Sök efter datafilen på datorn och klicka sedan på Importera.

 5. Klicka på Slutför när importen är klar.

  De importerade objekten visas i navigeringsfönster under På den här datorn.

Relaterad information

Skapa en Outlook-datafil (PST) där du kan spara din information

Importera en PST-fil från Outlook för Windows

För att hjälpa dig att överföra meddelanden och andra Objekt från en Windows-baserad dator till en Macintosh-dator kan Outlook för Mac importera Outlook-datafiler (.pst) som har skapats i Outlook för Windows.

 1. Överför .pst-filen till Macintosh-datorn.

 2. Klicka på ImporteraArkiv-menyn i Outlook för Mac.

 3. Klicka på Outlook-datafil och sedan på högerpilen.

 4. Välj Outlook för Windows-datafil och klicka sedan på högerpilen.

 5. Sök efter datafilen på datorn och klicka sedan på Importera.

 6. Klicka på Klar när importen är klar.

  De importerade objekten visas i navigeringsfönster under På den här datorn.

Obs!: Outlook för Mac kan bara importera Unicode-baserade .pst-filer som är standardformatet för personliga mappfiler för Outlook (för Windows) 2003 och senare versioner. ANSI-formaterade .pst-filer, även kallade personliga mappfiler för Outlook 97-2002, var standardformat för personliga mappar för att spara data i Outlook för Windows i versionerna 97-2002. Det här filformatet kan inte importeras till Outlook för Mac. Om du har en äldre version av en ANSI-formaterad .pst-fil, finns det ingen automatiserad procedur om du vill konvertera filen till ett nyare filformat. Du kan emellertid skapa en ny Outlook-datafil (.pst) i Microsoft Outlook för Windows 2003 eller senare, och sedan importera objekt från den gamla filen till den nya filen. Sedan kan du importera den nya .pst-filen till Outlook för Mac. Mer information om hur du skapar .pst-filer och importerar objekt finns i hjälpen för din version av Outlook för Windows.

Öppna en Outlook-datafil (.pst eller .olm)

Du kan importera en Outlook för Windows-datafil (.pst) eller en Outlook for Mac-datafil (.olm). Dessa datafiler kan innehålla stora mängder data av flera objekttyper. Outlook-datafiler används ofta som ett arkiv eller för att överföra data mellan datorer.

 1. Klicka på ImporteraArkiv-menyn i Outlook för Mac.

 2. Klicka på Outlook-datafil och sedan på högerpilen.

 3. Välj en datafiltyp och klicka sedan på högerpilen.

 4. Sök efter datafilen på datorn och klicka sedan på Importera.

 5. Klicka på Klar när importen är klar.

  De importerade objekten visas i navigeringsfönster under På den här datorn.

  Obs!: Outlook för Mac kan bara importera Unicode-baserade .pst-filer som är standardformatet för personliga mappfiler för Outlook (för Windows) 2003 och senare versioner. ANSI-formaterade .pst-filer, även kallade personliga mappfiler för Outlook 97-2002, var standardformat för personliga mappar för att spara data i Outlook för Windows i versionerna 97-2002. Det här filformatet kan inte importeras till Outlook för Mac. Om du har en äldre version av en ANSI-formaterad .pst-fil, finns det ingen automatiserad procedur om du vill konvertera filen till ett nyare filformat. Du kan emellertid skapa en ny Outlook-datafil (.pst) i Microsoft Outlook för Windows 2003 eller senare, och sedan importera objekt från den gamla filen till den nya filen. Sedan kan du importera den nya .pst-filen till Outlook för Mac. Mer information om hur du skapar .pst-filer och importerar objekt finns i hjälpen för din version av Outlook för Windows.

Öppna Entourage-objekt från ett arkiv eller en tidigare version

Du kan importera objekt som e-postmeddelanden, kontakter och händelser från Entourage 2004, Entourage 2008 eller Entourage 2008 Web Services Edition. Du kan också importera från ett Entourage-arkiv, som har filnamnstillägget .rge.

 1. Klicka på ImporteraArkiv-menyn i Outlook för Mac.

 2. Klicka på Entourage-information från ett arkiv eller tidigare version, klicka på högerpilen och följ sedan instruktionerna.

  Meddelanden: 

  • Om du har använt ett Microsoft Exchange-konto med Entourage laddas alla objekt i Exchange-kontot ned från Exchange-servern när importen är klar. Eventuella regler eller scheman relaterade till Exchange-kontot måste konfigureras om i Outlook.

  • Om du importerar objekt från Entourage 2004 eller Entourage 2008, importeras inte kategoriinformation för objekt i ett Exchange-konto till Outlook. Men med Entourage 2008, Web Services Edition, laddas kategoriinformation ned från Exchange-servern.

  • Outlook innehåller inte Projektcenter. Om du använde Projektcenter i Entourage och sedan importerar din Entourage-information till Outlook, konverteras Projektcenter-associationer till kategorier. Om du till exempel lade till Objekt i ett projekt som hette "Forskningsrapport" i Entourage, tilldelas dessa objekt en kategori som kallas "Forskningsrapport" i Outlook. Mer information om funktioner i Outlook som du kan använda för att organisera projekt finns i Projektcenter är inte tillgängligt i Outlook.

  • Anpassade vyer, sökinställningar och information om händelserestid från Entourage importeras inte till Outlook. Outlook-händelser innehåller inte någon information om restid.

Flytta ett objekt från en arkivmapp till en annan mapp i Outlook

 1. Markera det objekt du vill flytta.

 2. Gå till fliken Start, klicka på Flytta och klicka sedan på Välj mapp.

 3. I sökrutan skriver du namnet på den mapp som du vill flytta objektet till och klickar på Flytta.

  Tips: Om du vill kopiera ett objekt från en arkivmapp till en annan mapp i Outlook kan du dra objektet till den mapp där du vill lägga kopian.

Se även

Importera information till Outlook

Importera iCal- eller adressboksobjekt till Outlook

Exportera eller manuellt arkivera Outlook-poster

Arkivera eller säkerhetskopiera Outlook-objekt automatiskt

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×