Importera eller kopiera listan Komplettera automatiskt till en annan dator

Listan Komplettera automatiskt är en funktion som visar förslag för namn och e-postadresser när du börjar skriva dem. De här förslagen är möjliga matchningar från en lista med namn och e-postadresser från e-postmeddelanden som du har skickat. 

Listan Komplettera automatiskt

Metoden för att kopiera listan Komplettera automatiskt från en dator till en annan beror på vilken typ av e-postkonto du har lagt till i Outlook. Om du har ett Office 365 konto, Exchange Server-konto eller ett IMAP-konto (det här är den vanligaste typen av andra e-postkonton) sparas listan Komplettera automatiskt som en dold fil i din Outlook-datafil. Anvisningar finns i Kopiera listan Komplettera automatiskt .

Om du har ett POP3-konto (mindre vanligt men som ofta används för e-postleverantörer från tredje part som Comcast, Earthlink och Verizon) lagras listan för Komplettera automatiskt i en fil som finns på datorn. Se Kopiera och importera en. nk2-fil.

Om du inte vet vilken typ av konto du har väljer du inställningar för arkiv>- konto > konto inställningar. Här hittar du din kontotyp.

Kopiera listan Komplettera automatiskt

Steg 1: exportera post lådans meddelande

 1. Avsluta Outlook och Stäng Outlook Web Access eller Outlook Web App (OWA) på alla arbets stationer som är anslutna till din post låda.

 2. Ladda ned och installera MFCMAPI från http://mfcmapi.codeplex.com.

 3. Kör MFCMAPI. exe.

 4. Klicka på inloggningsession -menyn.

 5. Om du uppmanas att ange en profil väljer du önskat profil namn och klickar sedan på OK.

 6. I den översta rutan letar du reda på den rad som motsvarar din post låda och dubbelklickar sedan på den.

 7. I det vänstra navigerings fönstret, expandera rot behållareoch expandera sedan informations arkivet eller IPM_SUBTREE.

 8. Högerklicka på mappen Inkorgen och klicka sedan på Öppna tillhör ande innehålls tabell. Med den här åtgärden öppnas ett nytt MFCMAPI-fönster som innehåller olika egenskaper.

 9. Under kolumnen ämne högerklickar du på objektet som har ämnet IPM. Konfiguration. Komplettera automatisktoch klicka sedan på Exportera meddelande. Med den här åtgärden öppnas fönstret Spara meddelande i filen .

 10. I list rutan väljer du MSG File (Unicode)och klickar sedan på OK.

 11. Välj en plats där du vill spara meddelandet och klicka sedan på Spara. Notera den här platsen.

Steg 2: importera post lådans meddelande

 1. Avsluta Outlook och Stäng Outlook Web Access eller Outlook Web App (OWA) på alla arbets stationer som är anslutna till din post låda.

 2. Ladda ned och installera MFCMAPI från http://mfcmapi.codeplex.com.

 3. Kör MFCMAPI. exe.

 4. Klicka på inloggningsession -menyn.

 5. Om du uppmanas att ange en profil väljer du önskat profil namn och klickar sedan på OK.

 6. I den översta rutan letar du reda på den rad som motsvarar din post låda och dubbelklickar sedan på den.

 7. I det vänstra navigerings fönstret, expandera rot behållareoch expandera sedan informations arkivet eller IPM_SUBTREE.

 8. Högerklicka på mappen Inkorgen och klicka sedan på Öppna tillhör ande innehålls tabell. Med den här åtgärden öppnas ett nytt MFCMAPI-fönster som innehåller olika egenskaper.

 9. För att undvika dubblettposter måste du ta bort det befintliga meddelandet.

  Obs! Innan du tar bort IPM. Konfiguration. Autoavsluta-meddelande du måste exportera meddelandet genom att följa anvisningarna i avsnittet "Exportera komplettera automatiskt-cachen".

  Gör så här om du vill ta bort det befintliga meddelandet:

  1. Leta reda på det objekt som har ämnet IPM i kolumnen ämne . Konfiguration. Komplettera automatiskt.

  2. Högerklicka på objektet och klicka sedan på ta bort meddelande. Då öppnas fönstret ta bort objekt .

  3. I list rutan väljer du permanent borttagning (tar bort objektets lagring om det finns stöd)och klickar sedan på OK.

 10. Klicka på Importera på menyn mapp och klicka sedan på från meddelande.

 11. Leta reda på MSG-filen som du skapade i steg 11 i meddelandet "Exportera post låda med Komplettera automatiskt" ovan och klicka sedan på OK.

 12. I fönstret Läs upp meddelande som visas väljer du Läs in meddelande i aktuell mapp i listan Läs in stil och klickar sedan på OK.

Informationen för Komplettera automatiskt importeras från IPM. Konfiguration. Autocomplete_<hexadecimal kod>. msg, där plats hållaren<hexadecimal kod> representerar en lång tecken sträng med siffror och bokstäver.

Kopiera och importera en. nk2-fil

Steg 1: kopiera den automatiska fullständiga filen från den gamla datorn

 1. Eftersom den mapp som är standardmapp är dold är det enklaste sättet att öppna mappen att använda kommandot %AppData%\Microsoft\Outlook i sökrutan i Windows ( eller bläddra till C:\Users\användar namn\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook).

 2. Leta upp list filen för automatisk komplettering i Outlook-mappen (. nk2).

  Obs!: Som standard döljs filnamnstilläggen i Windows. Klicka på Mappalternativ på menyn Verktyg i Utforskaren (i Windows 7 eller Windows Vista trycker du på ALT för att visa menyn Verktyg) för att ändra om filnamnstilläggen ska visas eller inte. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj filnamnstillägg för kända filtyper på fliken Visning.

 3. Kopiera filen till den nya datorn. Filen är liten och kan placeras på ett flyttbart medium, till exempel ett USB-minne.

Steg 2: kopiera den kompletterade filen automatiskt till den nya datorn

 1. Klicka eller dubbelklicka på e-postpå den nya datorn.

  E-post visas på olika platser på kontroll panelen beroende på vilken version av operativ systemet Microsoft Windows du använder och om ett 32-eller 64-bitars operativ system eller en version av Outlook 2010 är installerat.

  Det enklaste sättet att hitta E-post är att öppna Kontrollpanelen i Windows och skriva E-post i rutan Sök överst i fönstret. I Kontrollpanelen för Windows XP skriver du E-post i rutan Adress.

  Obs!: Ikonen E-post visas när Outlook startas för första gången.

 2. Klicka på Visa profiler.

 3. Anteckna namnet på profilen. Du måste ändra namnet på. nk2-filen för att passa namnet senare.

 4. Kopiera. nk2-filen till den nya datorn i den mapp som Outlook-konfigurationer sparas i. Eftersom den mapp som är standardmapp är dold är det enklaste sättet att öppna mappen att använda kommandot %AppData%\Microsoft\Outlook i sökrutan i Windows ( eller bläddra till C:\Users\användar namn\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook).

 5. När filen har kopierats till mappen högerklickar du på filen, klickar på Byt namnoch ändrar namnet så att det stämmer överens med profil namnet som visades i steg 3.

Steg 3: importera listan Komplettera automatiskt

Du är nu redo att starta Outlook och importera filen, men du måste starta Outlook med ett speciellt tidskommando.

 • Skriv Outlook/importnk2 i sökrutan och tryck på RETUR.

Listan Komplettera automatiskt bör nu ha poster från din andra dator när du skriver ett meddelande och börjar skriva i rutorna till, kopiaeller hemlig kopia .

Överst på sidan

I Outlook 2007 kan du kopiera namnen och e-postadresserna i listan Komplettera automatiskt från en dator till en annan. Om du till exempel uppgraderar till en ny dator och inte vill förlora all information som finns i listan Komplettera automatiskt kan du kopiera namnen och e-postadresserna från den gamla datorn till din nya dator.

Viktigt!: Du måste avsluta Microsoft Outlook innan du startar följande procedur. Namnen tas med i listan Komplettera automatiskt när du startar om Outlook.

Kopiera den kompletterade filen från den gamla datorn

 1. Gå till enhet: \ user\AppData\Local\Microsoft\Outlook. på den gamla datorn

  Obs!: Beroende på fil inställningarna kan den här mappen vara dold.

 2. Högerklicka på profil namn. nk2 och klicka sedan på Kopiera.

  Tips: Du kan kopiera filen till ett flyttbart medium, till exempel en USB-enhet, och sedan kopiera filen till rätt plats på den nya datorn. Du kan också bifoga filen i ett e-postmeddelande och skicka meddelandet till dig själv. Öppna den bifogade filen i Outlook på den nya datorn och spara den sedan på rätt plats.

 3. På den dator där du vill fylla listan Komplettera automatiskt högerklickar du någonstans i enhet: \ user\AppData\Local\Microsoft\Outlook och klickar sedan på Klistra in för att spara profil namn. nk2.

 4. Om namnet på användar profilen i Outlook är annorlunda på den dator där du flyttar. nk2-filen måste du byta namn på filen med det användar profil namn för Outlook som används på den nya datorn när du har kopierat filen till rätt mapp. Om du till exempel flyttar Kim Akers. nk2 från den ursprungliga datorn med ett användar profil namn för Outlook till Kim Akers och du kopierar Kim Akers. nk2-filen till den nya datorn måste du byta namn på filen med det Outlook-profil namn som används på den nya datorn.

 5. Klicka på Janär du tillfrågas om du vill ersätta den befintliga filen.

 6. Öppna Outlook för att visa ändringarna i listan Komplettera automatiskt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×