Importera eller infoga grafik i Visio-ritningar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns två sätt att arbeta med AutoCAD-ritningar, bilder, ClipArt och andra grafiska filer i Visio: du kan importera dem och starta en ny Visio-ritning, eller så kan du infoga dem i en befintlig Visio-ritning.

Importera en grafikfil och starta en ny Visio-ritning

Du kan importera grafikfiler i olika format och starta en ny Visio-ritning med kommandot öppna på fliken Arkiv.

Följande filformat stöds:

 • AutoCAD-ritningsformat (.dwg, .dxf)

 • Komprimerad utökad metafil (.emf)

 • Utökad metafil (*.emf)

 • Graphics Interchange Format (.gif)

 • JPEG File Interchange Format (.jpg)

 • Portable Network Graphics (.png)

 • Scalable Vector Graphics (*.svg)

 • Tag Image File Format (.tif, .tiff)

 • Windows Bitmap (.bmp, .dib)

 • Windows Metafile (.wmf)

Obs!: Filformaten kan variera något mellan olika språkversioner. Du kanske inte får exakt samma resultat om du importerar filer som skapats i olika språkversioner.

 1. Klicka på Öppna på fliken Arkiv och bläddra till platsen för filen du vill importera.

 2. Klicka på filformatet för filen du vill importera i rutan Filformat.

  Om du inte ser filformatet har inte Visio något filter för formatet. Försök att spara dokumentet i ett format som kan öppnas i Visio.

 3. Markera filen och klicka sedan på Öppna.

Överst på sidan

Infoga en bildfil i en befintlig Visio-ritning

Du kan infoga AutoCAD-ritningar, bilder och ClipArt i en befintlig Visio-ritning med hjälp av kommandona på fliken Infoga.

Infoga en AutoCAD-ritning

 1. Klicka på CAD-ritning på fliken Infoga.

 2. Leta reda på CAD-filen och klicka på Öppna.

 3. Om du vill acceptera standardinställningarna för CAD-ritningar klickar du på OK.

  Obs!: Standardinställningarna för CAD-ritningar är utformade för att ge bästa möjliga resultat när du infogar en CAD-ritning. Du bör inte ändra standardinställningarna om du inte har ett särskilt syfte i åtanke.

När du infogar en ritning i AutoCAD-formatet DWG eller DXF infogas den senast sparade rumsliga vyn av CAD-ritningen. En CAD-ritning kan ha sparats i modell- eller pappersrymden.

 • Modellrymden     är den primära arbetsytan där ritningar skapas av CAD-konstruktörer.

 • Pappersrymden     är den arbetsyta som kan liknas vid ett pappersark där konstruktören kan betrakta ritningen ur olika perspektiv.

Följande bild visar en DWG-ritning som sparats i pappersrymden.

En CAD-ritning som sparats i pappersområdet som visar två vyer av samma planritning

Ritningen innehåller två rektangulära visningsområden. Ett visningsområde är ett fönster till den tredimensionella CAD-ritningen. Varje visningsområde kan ställas in på en annan skala eller vinkel.

Infoga en bild eller ClipArt

 1. Klicka på Bilder eller Onlinebilder på fliken Infoga.

 2. Bläddra till platsen för filen du vill infoga, markera filen och klicka på Öppna.

  Tips:  Du kan också öppna grafikfiler från fliken Arkiv. Klicka på Öppna på fliken Arkiv. Bläddra till bildens plats och klicka på det grafikfilformat du vill använda i listan Filformat. Leta rätt på filen och klicka på Öppna. De flesta filer du importerar till Visio-ritningar som grafiska bilder visas som metafiler. Bitmappsfiler, som .dib, .bmp, .pcx och så vidare, förblir emellertid bitmappar i Visio-ritningen.

Överst på sidan

Importera en grafikfil och starta en ny Visio-ritning

Du kan importera grafikfiler i olika format och starta en ny Visio-ritning med kommandot öppna på menyn Arkiv.

Följande filformat stöds:

 • AutoCAD-ritningsformat (.dwg, .dxf)

 • Komprimerad utökad metafil (.emf)

 • Utökad metafil (*.emf)

 • Graphics Interchange Format (.gif)

 • JPEG File Interchange Format (.jpg)

 • Portable Network Graphics (.png)

 • Scalable Vector Graphics (*.svg)

 • Tag Image File Format (.tif, .tiff)

 • Windows Bitmap (.bmp, .dib)

 • Windows Metafile (.wmf)

Obs!: Filformaten kan variera något mellan olika språkversioner. Du kanske inte får exakt samma resultat om du importerar filer som skapats i olika språkversioner.

 1. Klicka på Öppna på fliken Arkiv.

 2. Klicka på filformatet för filen du vill importera i rutan Filformat.

  Om du inte ser filformatet har inte Visio något filter för formatet. Försök att spara dokumentet i ett format som kan öppnas i Visio.

 3. Markera filen och klicka sedan på Öppna.

Överst på sidan

Infoga en bildfil i en befintlig Visio-ritning

Du kan infoga AutoCAD-ritningar, bilder och ClipArt i en befintlig Visio-ritning med hjälp av kommandona på menyn Infoga.

Infoga en AutoCAD-ritning

 1. Klicka på CAD-ritning på menyn Infoga.

 2. Leta reda på CAD-filen och klicka på Öppna.

 3. Om du vill acceptera standardinställningarna för CAD-ritningar klickar du på OK.

  Obs!: Standardinställningarna för CAD-ritningar är utformade för att ge bästa möjliga resultat när du infogar en CAD-ritning. Du bör inte ändra standardinställningarna om du inte har ett särskilt syfte i åtanke.

När du infogar en ritning i AutoCAD-formatet DWG eller DXF infogas den senast sparade rumsliga vyn av CAD-ritningen. En CAD-ritning kan ha sparats i modell- eller pappersrymden.

 • Modellrymden     är den primära arbetsytan där ritningar skapas av CAD-konstruktörer.

 • Pappersrymden     är den arbetsyta som kan liknas vid ett pappersark där konstruktören kan betrakta ritningen ur olika perspektiv.

Följande bild visar en DWG-ritning som sparats i pappersrymden.

En CAD-ritning som sparats i pappersområdet som visar två vyer av samma planritning

Ritningen innehåller två rektangulära visningsområden. Ett visningsområde är ett fönster till den tredimensionella CAD-ritningen. Varje visningsområde kan ställas in på en annan skala eller vinkel.

Infoga en bild från en grafikfil

 1. På fliken Infoga klickar du på Bild.

 2. Leta rätt på mappen som innehåller bilden du vill infoga, klicka på bilden och sedan på Infoga.

  Tips:  Du kan också öppna grafikfiler från fliken Arkiv. Klicka på Öppna på fliken Arkiv. Klicka på det grafikfilformat du vill använda i listan Filformat och leta reda på filen. Klicka på Öppna. De flesta filer du importerar till Visio-ritningar som grafiska bilder visas som metafiler. Bitmappsfiler, som .dib, .bmp, .pcx och så vidare, förblir emellertid bitmappar i Visio-ritningen.

Infoga ClipArt

 1. Klicka på ClipArt på fliken Infoga.

 2. I rutan Sök efter i åtgärdsfönstret ClipArt skriver du ett ord eller en fras som beskriver den ClipArt du vill använda.

 3. Klicka på OK.

  När du söker efter clipart och bilder på Internet dirigeras du till Bing. Du ansvarar för att ta hänsyn till copyright, och licensfiltret i Bing kan hjälpa dig att välja vilka bilder du kan använda.

 4. Klicka på ClipArt-objektet och infoga det i listan Resultat.

Överst på sidan

Importera en grafikfil och starta en ny Visio-ritning

Du kan importera grafikfiler i olika format och starta en ny Visio-ritning med kommandot öppna på menyn Arkiv.

Följande filformat stöds:

 • AutoCAD-ritningsformat (.dwg, .dxf)

 • Komprimerad utökad metafil (.emf)

 • Utökad metafil (*.emf)

 • Graphics Interchange Format (.gif)

 • JPEG File Interchange Format (.jpg)

 • Portable Network Graphics (.png)

 • Scalable Vector Graphics (*.svg)

 • Tag Image File Format (.tif, .tiff)

 • Windows Bitmap (.bmp, .dib)

 • Windows Metafile (.wmf)

Obs!: Filformaten kan variera något mellan olika språkversioner. Du kanske inte får exakt samma resultat om du importerar filer som skapats i olika språkversioner.

 1. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.

 2. Klicka på filformatet för filen du vill importera i rutan Filformat.

  Om du inte ser filformatet har inte Visio något filter för formatet. Försök att spara dokumentet i ett format som kan öppnas i Visio.

 3. Markera filen och klicka sedan på Öppna.

Överst på sidan

Infoga en bildfil i en befintlig Visio-ritning

Du kan infoga AutoCAD-ritningar, bilder och ClipArt i en befintlig Visio-ritning med hjälp av kommandona på menyn Infoga.

Infoga en AutoCAD-ritning

 1. Klicka på CAD-ritning på menyn Infoga.

 2. Leta reda på CAD-filen och klicka på Öppna.

 3. Om du vill acceptera standardinställningarna för CAD-ritningar klickar du på OK.

  Obs!: Standardinställningarna för CAD-ritningar är utformade för att ge bästa möjliga resultat när du infogar en CAD-ritning. Du bör inte ändra standardinställningarna om du inte har ett särskilt syfte i åtanke.

När du infogar en ritning i AutoCAD-formatet DWG eller DXF infogas den senast sparade rumsliga vyn av CAD-ritningen. En CAD-ritning kan ha sparats i modell- eller pappersrymden.

 • Modellrymden     är den primära arbetsytan där ritningar skapas av CAD-konstruktörer.

 • Pappersrymden     är den arbetsyta som kan liknas vid ett pappersark där konstruktören kan betrakta ritningen ur olika perspektiv.

Följande bild visar en DWG-ritning som sparats i pappersrymden.

En CAD-ritning som sparats i pappersområdet som visar två vyer av samma planritning

Ritningen innehåller två rektangulära visningsområden. Ett visningsområde är ett fönster till den tredimensionella CAD-ritningen. Varje visningsområde kan ställas in på en annan skala eller vinkel.

Infoga en bild från en grafikfil

 1. Peka på BildobjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 2. Leta rätt på mappen som innehåller bilden du vill infoga, klicka på bilden och sedan på Infoga.

  Tips:  Du kan också öppna grafikfiler från menyn Arkiv. Klicka på Öppna på menyn Arkiv. Klicka på det grafikfilformat du vill använda i listan Filformat och leta reda på filen. Klicka på Öppna. De flesta filer du importerar till Visio-ritningar som grafiska bilder visas som metafiler. Bitmappsfiler, som .dib, .bmp, .pcx och så vidare, förblir emellertid bitmappar i Visio-ritningen.

Infoga ClipArt

 1. Peka på Bild på menyn Infoga och klicka sedan på Clip Art.

 2. I rutan Sök efter i åtgärdsfönstret ClipArt skriver du ett ord eller en fras som beskriver den ClipArt du vill använda.

 3. Klicka på OK.

  När du söker efter clipart och bilder på Internet dirigeras du till Bing. Du ansvarar för att ta hänsyn till copyright, och licensfiltret i Bing kan hjälpa dig att välja vilka bilder du kan använda.

 4. Klicka på ClipArt-objektet och infoga det i listan Resultat.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×