Importera e-post, kontakter och kalender från en Outlook .pst-fil

Importera e-post, kontakter och kalender från en Outlook .pst-fil

När ett Outlook-program, t.ex. Outlook 2016, installeras på datorn kan du använda det för att flytta e-post, kontakter och kalenderobjekt från ett e-postkonto till ett annat.

Anta t.ex. att du har en Office 365-postlåda och ett Gmail-konto. Du kan lägga till båda i Outlook 2016. Du kan sedan använda Outlook 2016 för att exportera objekt från ditt Gmail-konto och importera dem till din Office 365-postlåda.

Importera e-post, kontakter och kalender till Outlook från en .pst-fil

Välj i följande lista med importanvisningar. Läs anvisningarna för att exportera e-postdata från Outlook om du vill skapa en PST-fil.

Du kan lägga till din Office 365-postlåda i ett Outlook-program, t.ex. Outlook 2016 och 2013. Du kan sedan använda Outlook för att flytta e-post, kontakter och kalenderobjekt till Office 365-postlådan. Så här gör du:

 1. Lägg till ditt käll-e-postkonto i Outlook. Du kan t.ex. lägga till ditt Gmail-konto i Outlook 2016. Vänta lite på att alla dina e-postmeddelanden och kontakter ska visas.

 2. Lägg till ditt Office 365-e-postkonto i Outlook. När du har gjort det synkroniseras Outlook automatiskt med Office 365. Du ser då innehållet i Office 365-postlådan i Outlook.

 3. I exportanvisningarna väljer du sedan att exportera din e-post från källkontot till en PST-fil.

  Om du till exempel har Outlook 2010 väljer du "Outlook 2010: Exportera Outlook-objekt till en PST-fil".

 4. Välj bland den här artikelns anvisningar för import (nedan) om du vill importera din e-post till Office 365.

  Om du till exempel har Outlook 2016 väljer du "Outlook 2013 och Outlook 2016: Importera Outlook-objekt från en PST-fil".

  Eftersom Outlook synkroniseras med ditt Office 365-e-postkonto hamnar din e-post direkt i Office 365-e-postkontot när du importerar e-post med hjälp av de här anvisningarna.

De här instruktionerna förutsätter att du redan har exporterat e-post, kontakter och kalender från en annan förekomst av Outlook och vill nu importera dem till Outlook 2013, Outlook 2016 eller Office 365-postlådan.

 1. Välj Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook 2016 eller 2013.

  Om menyfliksområdet inte har alternativet Arkiv längst upp till vänster använder du inte heller ett installerat Outlook-program på datorn. Mer information om vilken version av Outlook du har och hur du hittar rätt importanvisningar finns i Vilken version av Outlook har jag?.

  Så här ser menyfliksområdet ut i Outlook 2016.
 2. Välj Öppna och exportera > Importera/exportera. Guiden startas.

  Välj Öppna och exportera och välj sedan Importera/exportera.

 3. Välj Importera från ett annat program eller en fil och klicka på Nästa.

  Import-/exportguiden

 4. Välj Outlook-datafil (.pst) och klicka på Nästa.

 5. Bläddra till PST-filen som du vill importera. Välj du hur du vill hantera e-postmeddelanden och kontakter under Alternativ och välj sedan Nästa.

  Välj den PST-fil som du vill importera.

 6. Om Outlook-datafilen (.pst) har tilldelats ett lösenord anger du ange lösenordet och klickar på OK.

 7. Om du importerar innehållet i PST-filen till Office 365-postlådan väljer du den postlådan här.

  Om du INTE importerar till Office 365-postlådan, väljer du Importera objekt till den aktuella mappen. Då importeras data till mappen som för tillfället är markerad.

  Välj Office 365-postlåda här för att importera e-post, kontakter och kalender till den.

 8. Välj Slutför. Outlook börjar importera innehållet i PST-filen direkt. Det är klart när förloppsrutan stängs.

  Om du importerar PST-filen till Office 365-postlådan kan det hända att du får ett meddelande om försök att ansluta till Office 365. Det här händer om Internetanslutningen stängs tillfälligt, även om det bara sker under ett kort ögonblick. När Internetanslutningen har återställts fortsätter Outlook importera PST-filen.

Tips:  Om du bara vill hämta ett par e-postmeddelanden eller kontakter från en Outlook-datafil (.pst) kan du öppna Outlook-datafilen och sedan dra e-postmeddelandena och kontakterna i PST-filen till dina befintliga Outlook-mappar i navigeringsfönster.

Om du tror att PST-filen är skadad läser du Reparera Outlook-datafiler (.pst och .ost).

De här instruktionerna förutsätter att du redan har exporterat e-post, kontakter och kalender från en annan förekomst av Outlook och vill nu importera dem till Outlook 2010 eller Office 365-postlådan.

 1. Välj fliken Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook.

  Om menyfliksområdet inte har alternativet Arkiv längst upp till vänster använder du inte heller en installerad Outlook-version på datorn. Mer information om vilken version av Outlook du har och hur du hittar rätt importanvisningar finns i Vilken version av Outlook har jag?.

  Välj fliken Arkiv i Outlook 2010.

 2. Välj Öppna > Importera. Guiden startas.

  Välj Öppna och sedan Importera.

 3. Klicka på Importera från ett annat program eller en fil i Import-/exportguiden och klicka sedan på Nästa.

  Välj Importera från ett annat program eller en fil.

 4. Välj Outlook-datafil (.pst) och klicka sedan på Nästa.

  Välj PST-import

 5. Välj Bläddra, välj den PST-fil som du vill importera och välj Nästa.

  Meddelanden: 

  • Om du vill att den importerade informationen ska ersätta dubbletter som redan finns i Outlook väljer du det alternativet under Alternativ. Annars väljer du Importera inte dubbletter.

  • Välj den PST-fil som du vill importera

 6. Om Outlook-datafilen (.pst) har tilldelats ett lösenord anger du lösenordet och klickar på OK.

 7. Ange importalternativen. Välj Filtrera om du bara vill importera vissa e-postmeddelanden. Välj fliken Fler alternativ om du bara vill importera lästa eller olästa e-postmeddelanden.

  Oftast behöver du inte ändra standardinställningarna. Den översta mappen, vanligtvis Personliga mappar, Outlook-datafil eller din e-postadress, väljs automatiskt.

  Välj Filtrera om du bara vill importera vissa e-postmeddelanden.

 8. Inkludera undermappar är markerat som standard. Alla mappar under den valda mappen importeras.

 9. Välj något av målalternativen:

  • Importera objekt till den aktuella mappen – data importeras till mappen som för tillfället är markerad.

  • Importera objekt till samma mapp i: - data importeras till målmappen som har samma namn som källmappen, t.ex, från Inkorgen till Inkorgen. Om en mapp inte finns i Outlook skapas den.

 10. Välj Slutför. Outlook börjar importera dina data direkt. Importen är klar när förloppsrutan stängs.

Tips:  Om du bara vill hämta ett par e-postmeddelanden eller kontakter från en Outlook-datafil (.pst) kan du öppna Outlook-datafilen och sedan dra e-postmeddelandena och kontakterna i PST-filen till dina befintliga Outlook-mappar i navigeringsfönster.

Om du tror att PST-filen är skadad läser du Reparera Outlook-datafiler (.pst och .ost).

De här instruktionerna förutsätter att du redan har exporterat Outlook 2007-objekten som en säkerhetskopiefil och vill nu återställa dem. Det gäller också om du vill importera dem till Office 365-postlådan.

 1. Välj Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook 2007.

  Om menyfliksområdet inte har alternativet Arkiv längst upp till vänster använder du inte heller en installerad Outlook-version på datorn. Mer information om vilken version av Outlook du har och hur du hittar rätt importanvisningar finns i Vilken version av Outlook har jag?.

  Välj fliken Arkiv i Outlook 2007.

 2. Välj Importera och exportera. Guiden startas.

  Välj Importera och exportera.

 3. I Import-/exportguiden klickar du på Importera från ett annat program eller en fil och klickar sedan på Nästa.

 4. Klicka på Personlig mappfil (.pst) och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Bläddra och välj vilken fil du vill importera.

  Obs!: Under Alternativ rekommenderar vi att du klickar på Importera inte dubbletter såvida du inte vill att den importerade informationen ska ersätta eller duplicera objekt som redan finns i Outlook.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Om den personliga mappfilen (.pst) har tilldelats ett lösenord anger du lösenordet och klickar på OK.

 8. Ange alternativen för importen av objekten. Vanligtvis behöver du inte ändra standardinställningarna.

  • Den översta mappen, vanligtvis Personliga mappar eller din e-postadress, väljs automatiskt.

  • Inkludera undermappar är markerat som standard. Alla mappar under den valda mappen importeras.

 9. Välj något av målalternativen:

  • Importera objekt till den aktuella mappen – data importeras till mappen som för tillfället är markerad.

  • Importera objekt till samma mapp i: - data importeras till målmappen som har samma namn som källmappen, t.ex, från Inkorgen till Inkorgen. Om en mapp inte finns i Outlook skapas den.

 10. Klicka på Slutför.

Tips: Om du bara vill hämta ett fåtal objekt från en personlig mappfil (.pst) kan du öppna den personliga mappfilen (.pst) och sedan dra e-postmeddelandena och kontakterna från mapparna i den personliga mappfilen till dina befintliga Outlook-mappar i navigeringsfönster.

När ska jag exportera/importera en PST-fil?

PST-filer skapas när du exporterar eller säkerhetskopierar e-post, kontakter och kalender till en PST-fil för Outlook. Vid följande tillfällen ska du exportera/importera en PST-fil:

 • Du vill flytta e-post från ett e-postkonto till ett annat e-postkonto.

  Vi säger till exempel att du har ett gammalt Yahoo-e-postkonto, jakobsol77@yahoo.com. Nu vill du flytta din e-post till ett nytt Office 365-e-postkonto, jakobsol78@contoso.com.

  Med Outlook på skrivbordet kan du lägga till båda kontona i Outlook. Vänta en tag innan alla e-postmeddelanden visas (om du har många kan det ta lång tid). Använd Outlook till att exportera e-post från Yahoo-kontot till en PST-fil. Importera sedan PST-filen till ditt Office 365-konto.

 • Du byter från en dator till en annan: Du flyttar din e-post från en dator med Outlook till en annan dator med Outlook.

  Anta till exempel att Outlook 2007 är installerat på den gamla datorn och du just har fått en ny dator med Outlook 2016. Exportera dina e-postdata från Outlook 2007 och importera dem i Outlook 2016 (enligt anvisningarna i den här artikeln).

 • Du byter från PC till Mac: När du till exempel flyttar din e-post från Outlook på en PC och importerar i Outlook 2016 för Mac.

 • Om du bara vill flytta eller säkerhetskopiera dina kontakter (e-postadresser), behöver du inte exportera/importera en PST-fil. Läs istället Exportera kontakter från Outlook. Där får du veta hur du exporterar (vilket egentligen innebär att du kopierar) dina kontakter till en CSV-fil och hur du sedan kan importera dem i Outlook, Gmail eller hos en annan e-postleverantör.

 • Om du bara vill hämta några få e-postmeddelanden eller kontakter från en PST-fil öppnar du PST-filen och drar e-postmeddelandena till de aktuella Outlook-mapparna. När du är klar kan du stänga PST-filen igen.

Vilka data importeras?

PST-filer skapas när du exporterar eller säkerhetskopierar e-post, kontakter och kalender till en PST-fil för Outlook. I Outlook görs en kopia av din e-post i PST-filen.

 • När e-postmeddelanden exporteras till en PST-fil i Outlook innehåller den alla bifogade filer. När du importerar en PST-fil ser du därför dina bifogade filer.

 • Outlook exporterar inte metadata såsom meddelanderegler, spärrade avsändare samt mappegenskaper (vyer, behörigheter och inställningar för automatisk arkivering). Därför importeras de heller inte.

 • När information för e-post, kontakter och kalender exporteras till en PST-fil i Outlook skapas en kopia av informationen. Ingenting tas bort från Outlook. Du kommer fortfarande se och ha åtkomst till din e-post, dina kontakter och din kalender i Outlook.

Fungerade det inte?

En lista över vanliga problem och lösningar finns i Åtgärda problem med att importera en PST-fil.

Närliggande avsnitt

Importera och exportera e-post, kontakter och kalender till och från Outlook

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×