Importera data till Office Publisher, Visio eller Word med hjälp av guiden Dataanslutning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns en världen data utanför ditt Microsoft Office Publisher, Visio eller Word-programmet som du kan använda i alla program. Men hur du importera data och säkra det? Det handlar om att göra rätt anslutningar.

Vad vill du göra?

Översikt över Office dataanslutningar

Göra dataåtkomst säkrare

Skapa eller redigera en Office-dataanslutningsfil med hjälp av Excel

Office Publisher: Importera externa data med hjälp av guiden Dataanslutning

Office Visio: Importera externa data med hjälp av guiden Dataanslutning

Office Word: Importera externa data med hjälp av guiden Dataanslutning

Översikt över Office dataanslutningar

I följande avsnitt beskrivs hur externa dataanslutningar arbete och hur du delar anslutningsinformationen med andra program och användare.

Förstå grunderna i dataanslutningar

Data i ditt program kan komma från en extern datakälla, till exempel en textfil, en arbetsbok eller en databas. Den externa datakällan är ansluten till ditt program via en dataanslutning som är en uppsättning information som beskriver hur du kan söka efter, logga in och komma åt den externa datakällan.

Den största fördelen med att ansluta till externa data är det här: du kan regelbundet analysera dessa data utan att kopiera data flera gånger. Flera gånger kopierar data är en åtgärd som kan vara mer tidskrävande och det uppstod ofta.

Information om anslutningen är lagrad i din arbetsbok och kan också lagras i en anslutningsfil som i en Office-dataanslutningsfil (ODC)-fil (.odc) eller Data Source namn (DSN)-fil (DSN).

Om du vill sätta externa data i programmet ha du åtkomst till data. Om den externa datakälla som du vill använda inte finns på din lokala dator kan du behöva kontakta administratören för databasen om lösenord, användarbehörighet eller annan anslutningsinformation. Om datakällan är en databas, kontrollerar du att databasen inte öppnas i exklusivt läge. Om datakällan är en textfil eller en arbetsbok kan du se till att en annan användare inte har textfil eller arbetsbok öppen för exklusiv åtkomst.

Många datakällor kräver en ODBC-drivrutin eller OLE DB-provider och samordna dataflödet mellan dina program, anslutningsfilen och datakällan.

I diagrammet nedan sammanfattas de viktigaste punkterna om dataanslutningar.

Ansluta till externa data

1. det finns en mängd olika datakällor som du kan ansluta till: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel och textfiler.

2. Varje datakälla har kopplats till en ODBC-drivrutin eller OLE DB-provider.

3. En anslutningsfil definierar all information som du behöver för att komma åt och hämta data från en datakälla.

4. Information om anslutningen kopieras från en anslutningsfil in i programmet.

Dela anslutningar

Anslutningsfiler är särskilt användbart för delningsanslutningar konsekvent upprätta anslutningar lättare att hitta, hjälper oss för att förbättra säkerhet och underlättar data source administration. Det bästa sättet att dela anslutningsfiler är att placera dem på en säker och betrodd plats, exempelvis en nätverksmapp eller ett Microsoft Office SharePoint Designer bibliotek, där användare kan läsa filen, men endast utsetts användare kan ändra filen.

Du kan skapa Office-dataanslutningsfil (ODC) filer (.odc) med hjälp av Excel eller genom att använda guiden Dataanslutning för att ansluta till nya datakällor. En ODC-fil används anpassade HTML- och XML-taggar för att lagra anslutningsinformationen. Du kan enkelt visa eller redigera innehållet i filen i Excel.

Du kan dela anslutningsfiler med andra användare att ge dem samma åtkomst som du har till en extern datakälla. Andra användare behöver inte konfigurera en datakälla för att öppna anslutningsfilen, men de kan behöva installera ODBC-drivrutin eller OLE DB-provider som krävs för att få åtkomst till externa data på sina datorer.

Förstå Data till Microsoft Access-komponenter

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 är ingår i Microsoft Windows Server 2003 och Microsoft Windows XP SP2 och senare. Du kan ansluta till och använda data från en mängd olika relationsdata och icke-relationella datakällor med MDAC. Du kan ansluta till många olika datakällor med hjälp av Open Database Connectivity (ODBC) drivrutiner eller OLE-DB leverantörer. Antingen kan vara inbyggda och levererats av Microsoft eller utvecklats av olika utomstående. När du har installerat Microsoft Office läggs ytterligare ODBC-drivrutiner och OLE DB-provider till din dator.

Visa dialogrutan Egenskaper för datalänk från en datalänk fil om du vill se en fullständig lista över OLE DB-provider som är installerade på datorn, och klicka sedan på fliken leverantör.

Visa dialogrutan ODBC databasadministratören om du vill se en fullständig lista över ODBC-leverantörer installerat på datorn, och klicka sedan på fliken drivrutiner.

Du kan också använda ODBC-drivrutiner och OLE DB-provider från andra tillverkare för att hämta information från andra källor än Microsoft datakällor, inklusive andra typer av ODBC- och OLE DB-databaser. Information om hur du installerar dessa ODBC-drivrutiner eller OLE DB-provider i dokumentationen för databasen eller kontakta återförsäljaren.

Använda ODBC för att ansluta till datakällor

I följande avsnitt beskrivs Open Database Connectivity (ODBC) i detalj.

ODBC-arkitektur

I ODBC-arkitekturen ansluter ett program (till exempel ditt program) till ODBC Driver Manager, vilket i sin tur används en speciell ODBC-drivrutin (till exempel Microsoft SQL ODBC-drivrutin) att ansluta till en datakälla (till exempel Microsoft SQL Server-databas).

Definiera anslutningsinformation

Gör följande om du vill ansluta till ODBC-datakällor:

 1. Kontrollera att rätt ODBC-drivrutin är installerat på datorn som innehåller datakällan.

 2. Definiera ett namn på datakällan (DSN) genom att använda Administrera ODBC-datakälla för att lagra anslutningsinformationen i Microsoft Windows-registret eller en DSN-fil eller genom att använda en anslutningssträng i Microsoft Visual Basic-kod för att överföra anslutningen information direkt till ODBC Driver Manager.

  Definiera en datakälla, öppna Kontrollpanelen i Windows, dubbelklicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på ikonen Datakällor (ODBC).

  Mer information om de olika alternativen klickar du på knappen Hjälp i respektive dialogruta.

Maskindatakällor

Machine datakällor lagra anslutningsinformationen i Windows-registret på en specifik dator med ett användardefinierat namn. Du kan använda machine datakällor på den dator som de har definierats på. Det finns två typer av machine datakällor – användaren och systemet. Datakällor för användare kan användas av den aktuella användaren och är synliga för den användaren. Datakällor för system kan användas av alla användare på en dator och är synliga för alla användare på datorn. En datakälla för maskinen är särskilt användbart när du vill ge ökad säkerhet, eftersom det hjälper till att säkerställa att endast användare som är inloggade kan visa en datakälla för maskinen och en datakälla för maskinen kan inte kopieras av en remote användare till en annan dator.

Fildatakällor

Datakällor (kallas även DSN-filer) lagrar anslutningsinformation i en textfil, inte i Windows-registret och är vanligtvis mer flexibla att använda än machine-datakällor. Du kan till exempel kopiera en fil som datakälla till valfri dator med rätt ODBC-drivrutin så att programmet kan lita på konsekventa och korrekta anslutningsinformation till alla datorer som används. Eller placera den fil som datakällan på en server, dela mellan många datorer i nätverket och enkelt uppdatera anslutningsinformationen i en och samma plats.

En fil som datakälla kan också vara odelbar. En datakälla för odelbar filen finns på en enda dator och pekar på en dator-datakälla. Du kan använda odelbar datakällor till befintliga machine datakällorna från Arkiv-datakällor.

Använda OLE DB för att ansluta till datakällor

I följande avsnitt beskrivs Object Linking and Embedding databas (OLE DB) i detalj.

OLE DB-arkitekturen

I OLE DB-arkitekturen kallas det program som kommer åt datakonsument (till exempel Publisher) och det program som aktiverar inbyggd åtkomst till data kallas databas-provider (till exempel Microsoft OLE DB Provider för SQL Server).

Definiera anslutningsinformation

Universell datalänk-fil (.udl) innehåller anslutningsinformation som en data consumer används för att komma åt en datakälla via OLE DB-provider för datakällan. Du kan skapa anslutningsinformationen genom att göra något av följande:

 • Använd dialogrutan Egenskaper för datalänk för att definiera en datalänk för en OLE DB-provider i guiden Dataanslutning.

 • Skapa en tom textfil med en .udl filtyp och sedan på Redigera fil, som öppnar dialogrutan Egenskaper för datalänk.

Överst på sidan

Göra dataåtkomst säkrare

När du ansluter till en extern datakälla eller uppdatera data, är det viktigt att vara medveten om potentiella säkerhetsproblem och att veta vad du kan göra om dessa säkerhetsproblem. Använd följande riktlinjer och de bästa metoderna för att skydda dina data.

Lagra dataanslutningar på en betrodd plats

En dataanslutningsfil innehåller ofta en eller flera frågor till en datakälla. Genom att ersätta den här filen kan en användare som har någon med skadligt uppsåt utforma en fråga att komma åt konfidentiell information och distribuera den till andra användare eller utföra andra skadliga åtgärder. Därför är det viktigt att säkerställa följande:

 • Anslutningsfilen har skrivits av en tillförlitlig person.

 • Anslutningsfilen är säkert och att det kommer från en betrodd plats.

För att förbättra säkerheten, anslutningar till externa data inte är tillgänglig på datorn. Om du vill ansluta till data när du öppnar en arbetsbok, måste du aktivera dataanslutningar med hjälp av fältet Säkerhetscenter eller genom att placera arbetsboken på en betrodd plats.

Mer information finns i Skapa, ta bort eller ändra en betrodd plats för filerna, lägga till, ta bort eller visa en betrodd utgivareoch Visa Mina inställningar i Säkerhetscenter.

Med hjälp av autentiseringsuppgifter på ett säkert sätt

Åtkomst till en extern datakälla vanligtvis kräver autentiseringsuppgifter (till exempel ett användarnamn och lösenord) som används för att autentisera användaren. Kontrollera att autentiseringsuppgifterna tillhandahålls till dig på ett säkrare sätt och att du inte oavsiktligt avslöjar autentiseringsuppgifterna för andra.

Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

Spara inte inloggningsinformation när du ansluter till datakällor. Den här informationen kan lagras som oformaterad text i arbetsboken och anslutningsfilen och en obehörig användare kan komma åt information om du vill åsidosätta säkerheten för datakällan.

Använd Windows-autentisering (kallas även en betrodd anslutning), som använder en Windows-användarkonto för att ansluta till SQL Server. När en användare ansluter till en Windows-användarkonto använder SQL Server informationen i Windows-operativsystemet för att validera kontonamn och lösenord. Innan du kan använda Windows-autentisering måste konfigurera en serveradministratör SQL Server om du vill använda det här läget autentisering. Om Windows-autentisering inte är tillgängligt, spara inte användarnas inloggningsinformation. Det är säkrare för användare att skriva in sina inloggningsuppgifter varje gång de loggar in.

Överst på sidan

Skapa eller redigera en Office-dataanslutningsfil med hjälp av Excel

Du kanske vill dela en Office-dataanslutningsfil (ODC)-fil (.odc) med andra användare eller mellan olika program. Om du vill skapa eller redigera en ODC-fil kan använda du Excel.

Skapa en ny ODC-fil med hjälp av Excel

 1. Leta reda på mappen Mina datakällor på din dator.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa någon typ av anslutningsfil högerklickar du på + Anslut till ny datakälla.odc filen och klicka sedan på Öppna i Excel på snabbmenyn.

   Excel startar. Klicka på Aktivera om Säkerhetsmeddelande i Microsoft Office Excel-meddelandet som visas.

   Sidan Välkommen till guiden Dataanslutning i guiden Dataanslutning visas. Följ anvisningarna i guiden.

  • Om du vill skapa en anslutningsfil för SQL Server, högerklickar du på + ny SQL Server-anslutning.odc filen och klicka sedan på Öppna i Excel på snabbmenyn.

   Excel startar och sidan Anslut till databasserver av den av guiden Dataanslutning visas.

Redigera en befintlig ODC-fil med hjälp av Excel

 1. Leta reda på mappen som innehåller ODC-filen, till exempel mappen Mina datakällor på datorn eller en betrodd nätverksmapp.

 2. Högerklicka på ODC-filen och klicka sedan på Öppna i Excel på snabbmenyn.

 3. Säkerhetsmeddelande i Microsoft Office Excel-meddelandet visas. Klicka på Aktivera om du litar på datakällan.

  De data som hämtas av ODC-filen visas i det första kalkylbladet i en ny arbetsbok för att bekräfta att du har rätt anslutningar.

 4. Klicka på Anslutningar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

 5. I dialogrutan Arbetsboksanslutningar väljer du anslutning och klicka sedan på Egenskaper.

 6. Gör önskade ändringar som du vill använda i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

  Mer information om hur du ändrar anslutningsinformationen filen finns i hjälpen i Excel.

 7. Klicka på fliken Definition när du har gjort alla ändringar och klicka sedan på Exportera anslutningsfil.

 8. Klicka på Spara i dialogrutan Spara fil.

 9. Stäng dialogrutorna Anslutningsegenskaper och Arbetsboksanslutningar och avsluta Excel utan att spara den nya arbetsboken.

Överst på sidan

Office Publisher: Importera externa data med hjälp av guiden Dataanslutning

I Microsoft Office Publisher Importera externa data med hjälp av dokumentkoppling. Använd dokumentkoppling för att skapa ett stort antal dokument som är mest identiska men innehåller vissa unik information, till exempel en produktlansering som du skickar till dina översta 100 kunder. Du kan också importera textfiler, Excel-kalkylblad och Access-tabeller eller frågor direkt, utan att använda en anslutningsfil. Mer information finns i Skapa ett kopplat dokument.

Vad vill du göra?

Importera en textfil med hjälp av en OLE DB-provider

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en arbetsbok i Excel 97-2003 och 2007 med hjälp av en OLE DB-provider

Importera data från en arbetsbok i Excel 97-2003 och 2007 med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en Access 2000, 2003 eller 2007-databas med hjälp av en OLE DB-provider

Importera data från en Access 2000, 2003 eller 2007-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en OLE DB-provider

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera en textfil med hjälp av en OLE DB-provider

Det är enkelt att importera en textfil kommaavgränsade värden (CSV) (.csv). Om din textfil är en CSV-fil som inte använder det listavgränsartecken som har definierats på datorn, eller om textfilen inte är en CSV-fil, kan du använda en Schema.ini-fil du anger rätt filformat.

Importera filen

 1. Verktyg-menyn pekar du på Utskick och kataloger och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på i åtgärdsfönstret KopplaSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla e-postSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla katalogSkapa eller ansluta till en produktlistan.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på Övrigt/avancerat på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

  Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

 5. På fliken leverantör väljer du Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider och klicka sedan på Nästa.

 6. Ange den fullständiga sökvägen till mappen som innehåller filen i rutan Välj eller ange ett namn på fliken anslutningar.

  Klicka på Bläddra bredvid rutan för att leta reda på mappen.

 7. Klicka på fliken alla, Välj Utökade egenskaper och klicka sedan på Redigera värde.

 8. I rutan Egenskapsvärde anger du något av följande:

  • Om filen har kolumnrubriker ange Text. HDR = Yes.

  • Om filen inte har kolumnrubriker ange Text. HDR = No.

 9. Klicka på OK.

 10. Klicka på fliken anslutning för att säkerställa att du har angett rätt information, och klicka sedan på Testa anslutning.

 11. Gör något av följande:

  • Kontrollera de värden som du angav i föregående steg om du får ett felmeddelande.

  • Om meddelandet ”testanslutningen lyckades” visas klickar du på OK.

 12. Klicka på OK.

  Guiden Dataanslutning visas igen.

 13. Markera den textfil du vill importera på sidan Markera databas och tabell under kolumnen namn och klicka sedan på Nästa.

 14. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 15. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Använda en Schema.ini-fil för att ange en annan lista avgränsare tecken eller filformat

En Schema.ini-fil är en textfil som innehåller poster som åsidosätter inställningarna i Windows-registret. Om du vill använda en Schema.ini-fil klickar måste du i allmänhet göra följande:

 • Lagra filen schema.ini i samma mapp som den textfil du importerar.

 • Namnge filen Schema.ini.

 • På den första raden i filen Schema.ini skriver du namnet på den textfil du länkar till, omgivet av hakparenteser.

 • Lägg till ytterligare information om du vill ange olika text-filformatet.

I följande avsnitt visa vanliga exempel för att använda filen schema.ini.

Exempel: Ange ett semikolon (;) som avgränsare

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Ex tillräckligt många: Ange ett tabbtecken som avgränsare

[Products.txt] Format=TabDelimited

Exempel: Ange en fast bredd-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin är åtminstone en tvåstegsprocess. Först, om det behövs, definiera ett användar-DSN på datorn för den ODBC-drivrutinen för text. Andra, importera textfilen med hjälp av användaren DSN. Om din textfil är en fil med kommaavgränsade värden (CSV) som inte använder det listavgränsartecken som har definierats på datorn, eller om textfilen inte är en CSV-fil, kan du använda en Schema.ini-fil du anger rätt filformat.

Definiera ett användar-DSN

 1. Öppna Kontrollpanelen i Windows, dubbelklicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på ikonen Datakällor (ODBC).

 2. Klicka på Lägg till på fliken Användar-DSN i dialogrutan ODBC-databas administratör.

 3. Markera Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) i dialogrutan Skapa ny datakälla och klicka sedan på Slutför.

  Dialogrutan Installationsprogram för ODBC Text visas.

 4. Skriv ett namn i Datakällans namn.

 5. Avmarkera kryssrutan Använd aktuell katalog.

 6. Klicka på Välj katalog.

 7. Leta reda på mappen som innehåller den textfil du vill importera, kontrollera att textfilen visas i listan under rutan Filnamn i dialogrutan Välj katalog och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på OK två gånger.

Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

Importera filen

 1. Verktyg-menyn pekar du på Utskick och kataloger och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på i åtgärdsfönstret KopplaSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla e-postSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla katalogSkapa eller ansluta till en produktlistan.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på ODBC/DSN i sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 5. Välj användare DSN som du just har skapat i sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

 6. Välj textfil under kolumnen Name på sidan Markera databas och tabell och klicka sedan på Nästa.

 7. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 8. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Använda en Schema.ini-fil för att ange en annan lista avgränsare tecken eller filformat

En Schema.ini-fil är en textfil som innehåller poster som åsidosätter inställningarna i Windows-registret. Om du vill använda en Schema.ini-fil klickar måste du i allmänhet göra följande:

 • Lagra filen schema.ini i samma mapp som den textfil du importerar.

 • Namnge filen Schema.ini.

 • På den första raden i filen Schema.ini skriver du namnet på den textfil du länkar till, omgivet av hakparenteser.

 • Lägg till ytterligare information om du vill ange olika text-filformatet.

I följande avsnitt visa vanliga exempel för att använda filen schema.ini.

Exempel: Ange en kolumnrubrik

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Exempel: Ange ett semikolon (;) som avgränsare

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Exempel: Ange ett tabbtecken som avgränsare

[Products.txt] Format=TabDelimited

Exempel: Ange en fast bredd-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en arbetsbok i Excel 97-2003 och 2007 med hjälp av en OLE DB-provider

 1. Verktyg-menyn pekar du på Utskick och kataloger och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på i åtgärdsfönstret KopplaSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla e-postSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla katalogSkapa eller ansluta till en produktlistan.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på Övrigt/avancerat i sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

  Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

 5. På fliken leverantör väljer du Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB-providern och klicka sedan på Nästa.

 6. Ange det fullständiga sökvägen och filnamnet på Excel-arbetsbok i rutan datakälla på fliken anslutningar.

 7. Klicka på fliken alla, Välj Utökade egenskaper och klicka sedan på Redigera värde.

 8. I rutan Egenskapsvärde anger du något av följande:

  • Om data i arbetsboken har kolumnrubriker ange Excel 8.0; HDR = Yes.

  • Om data i arbetsboken inte har kolumnrubriker ange Excel 8.0; HDR = No.

 9. Klicka på OK.

 10. Klicka på fliken anslutning för att säkerställa att du har angett rätt information, och klicka sedan på Testa anslutning.

 11. Gör något av följande:

  • Kontrollera de värden som du angav i föregående steg om du får ett felmeddelande.

  • Om meddelandet ”testanslutningen lyckades” visas klickar du på OK.

 12. Markera kalkylbladet under kolumnen Name på sidan Markera databas och tabell och klicka sedan på Nästa.

 13. Klicka på OK.

  Guiden Dataanslutning visas igen.

 14. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 15. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en arbetsbok i Excel 97-2003 och 2007 med hjälp av en ODBC-drivrutin

 1. Verktyg-menyn pekar du på Utskick och kataloger och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på i åtgärdsfönstret KopplaSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla e-postSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla katalogSkapa eller ansluta till en produktlistan.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på ODBC/DSN i sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 5. Välj Excel-filer i sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

 6. I dialogrutan Välj arbetsbok i rutan Databasnamn anger du den mapp som innehåller Excel-arbetsboken och välj arbetsboken i listan.

 7. Markera det kalkylblad som du vill importera på sidan Markera databas och tabell under kolumnen namn och klicka sedan på Nästa.

 8. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 9. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en Access 2000, 2003 eller 2007-databas med hjälp av en OLE DB-provider

 1. Verktyg-menyn pekar du på Utskick och kataloger och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på i åtgärdsfönstret KopplaSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla e-postSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla katalogSkapa eller ansluta till en produktlistan.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på Övrigt/avancerat på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

  Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

 5. Gör något av följande på fliken Provider:

  • Om databasen är en Microsoft Access 2000- eller Microsoft Office Access 2003-databas, väljer du Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

  • Om databasen är en Microsoft Office Access 2007 databas markerar du Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB-providern.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Ange det fullständiga sökvägen och filnamnet i Access-databas i rutan Välj eller ange ett namn på fliken anslutningar.

  Om du valde Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider på fliken Provider för att hitta databasen, klicka på Bläddra bredvid rutan.

 8. Klicka på fliken anslutning för att säkerställa att du har angett rätt information, och klicka sedan på Testa anslutning.

 9. Gör något av följande:

  • Kontrollera de värden som du angav i föregående steg om du får ett felmeddelande.

  • Om meddelandet ”testanslutningen lyckades” visas klickar du på OK.

 10. Markera den tabell eller fråga under kolumnen Name på sidan Markera databas och tabell och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: En länkad tabell visas inte i den här listan. Om du vill importera en länkad tabell, skapa en fråga till den länkade tabellen i Access-databasen innan du utför importen misslyckas.

 11. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 12. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en Access 2000, 2003 eller 2007-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

 1. Verktyg-menyn pekar du på Utskick och kataloger och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på i åtgärdsfönstret KopplaSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla e-postSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla katalogSkapa eller ansluta till en produktlistan.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på ODBC/DSN i sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 5. Välj MS Access-databas i sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

  Dialogrutan Välj databas visas.

 6. Leta reda på mappen som innehåller Access-databasen som du vill importera, kontrollera att Access-databasen visas i listan under rutan Filnamn i dialogrutan Välj katalog och klicka sedan på OK.

  Guiden Dataanslutning visas igen.

 7. Markera den tabell eller fråga under kolumnen Name på sidan Markera databas och tabell och klicka sedan på Nästa.

 8. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 9. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en OLE DB-provider

 1. Verktyg-menyn pekar du på Utskick och kataloger och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på i åtgärdsfönstret KopplaSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla e-postSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla katalogSkapa eller ansluta till en produktlistan.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. På sidan Välkommen till guiden Dataanslutning klickar du på Microsoft SQL Server.

 5. På sidan Anslut till databasserver gör du följande:

  • Ange namnet på databasservern i rutan Servernamn.

   Om databasen finns på din dator kan du ange (lokal).

  • Gör något av följande under inloggningsinformation:

   • Om du vill använda ditt Windows-användarnamn och lösenord, klickar du på Använd Windows-autentisering.

   • Om du vill använda en databas användarnamn och lösenord, klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och ange användarnamn och lösenord i rutorna.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Välj databasen i rutan databasen på sidan Markera databas och tabell, Markera tabell, vy eller användardefinierad funktion under kolumnen namn och klicka sedan på Nästa.

 8. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 9. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en SQL Server-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin är en tvåstegsprocess. Först, om det behövs, definiera ett användar-DSN på datorn för ODBC-drivrutin. Andra kan importera data från SQL Server-databas.

Definiera ett användar-DSN

 1. Öppna Kontrollpanelen i Windows, dubbelklicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på ikonen Datakällor (ODBC).

 2. I dialogrutan ODBC-databas administratör väljer du fliken Användar-DSN.

 3. Välj SQL Server i dialogrutan Skapa ny datakälla och klicka sedan på Slutför.

  Dialogrutan Skapa en ny datakälla för SQL Server visas.

 4. Ange ett namn på datakällan i rutan namn.

 5. Du kan också ange en beskrivning av datakällan i rutan Beskrivning.

 6. Ange databasservernamn i rutan Server.

  Om databasen finns på din dator kan du ange (lokal).

 7. Klicka på Nästa.

 8. Under hur ska SQL Server verifiera äkthet inloggnings-ID?, gör du något av följande:

  • Klicka på med Windows NT-autentisering med nätverkets inloggnings-ID om du vill använda ditt Windows-användarnamn och lösenord.

  • Om du vill använda en databas användarnamn och lösenord, klicka på med SQL Server-autentisering med inloggnings-ID och lösenord som anges av användaren och ange databas inloggnings-ID och lösenord i rutorna.

 9. Klicka på Nästa två gånger och klicka sedan på Slutför.

 10. Klicka på Testa datakällan för att säkerställa att du har angett rätt information.

 11. Gör något av följande:

  • Kontrollera de värden som du angav i föregående steg om du får ett felmeddelande.

  • Klicka på OK om du får det meddelandet ”TESTERNA har SLUTFÖRTS”!.

 12. Klicka på OK två gånger.

Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

Importera data från SQL Server-databas

 1. Verktyg-menyn pekar du på Utskick och kataloger och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på i åtgärdsfönstret KopplaSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla e-postSkapa eller ansluta till en mottagarlista.

  • Klicka på i åtgärdsfönstret Koppla katalogSkapa eller ansluta till en produktlistan.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på ODBC/DSN i sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 5. Markera namnet på datakällan som du har definierat i föregående avsnitt på sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

 6. Välj databasen i rutan databasen på sidan Markera databas och tabell, Markera tabell, vy eller funktion under kolumnen namn och klicka sedan på Nästa.

 7. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 8. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Överst på sidan

Office Visio: Importera externa data med hjälp av guiden Dataanslutning

I Microsoft Office Visio Importera externa data så att den kan läggas till direkt i former i en ritning. Använda en ritning för att övervaka information visuellt, till exempel ett nätverksdiagram som visar driftsavbrott statistik eller ett flödesschema som visar förloppsindikatorer och mätare som ska summeras projektuppgifter. Följande anvisningar gäller för textfiler och SQL Server-datakällor. Du kan också importera Excel-kalkylblad, Access-tabeller eller frågor och SharePoint-listor direkt i en fil utan att använda en anslutningsfil. Mer information finns i Importera data från Excel, SQL Server, SharePoint-webbplatser, och andra externa källor.

Vad vill du göra?

Importera en textfil med hjälp av en OLE DB-provider

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en OLE DB-provider

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera en textfil med hjälp av en OLE DB-provider

Det är enkelt att importera en textfil kommaavgränsade värden (CSV) (.csv). Om din textfil är en CSV-fil som inte använder det listavgränsartecken som har definierats på datorn, eller om textfilen inte är en CSV-fil, kan du använda en Schema.ini-fil du anger rätt filformat.

Importera filen

 1. Klicka på Länka Data till formerData-menyn.

 2. Klicka på andra OLE DB- eller ODBC-datakälla på den första sidan i guiden dataväljare.

  Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på Övrigt/avancerat.

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

  Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

 4. På fliken leverantör väljer du Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider och klicka sedan på Nästa.

 5. Ange den fullständiga sökvägen till mappen som innehåller filen i rutan Välj eller ange ett namn på fliken anslutningar.

  Klicka på Bläddra bredvid rutan för att leta reda på mappen.

 6. Klicka på fliken alla, Välj Utökade egenskaper och klicka sedan på Redigera värde.

 7. I rutan Egenskapsvärde anger du något av följande:

  • Om filen har kolumnrubriker ange Text. HDR = Yes.

  • Om filen inte har kolumnrubriker ange Text. HDR = No.

 8. Klicka på OK.

 9. Klicka på fliken anslutning för att säkerställa att du har angett rätt information, och klicka sedan på Testa anslutning.

 10. Gör något av följande:

  • Kontrollera de värden som du angav i föregående steg om du får ett felmeddelande.

  • Om meddelandet ”testanslutningen lyckades” visas klickar du på OK.

 11. Klicka på OK.

  Guiden Dataanslutning visas igen.

 12. Markera den textfil du vill importera på sidan Markera databas och tabell under kolumnen namn och klicka sedan på Nästa.

 13. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 14. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

 15. Klicka på Slutför.

  Guiden dataväljare visas igen.

 16. Gör något av följande på sidan Välj dataanslutning:

  • Du använder ODC-filen som du just har skapat och acceptera alla rader och kolumner i datakällan klickar du på Slutför.

  • Klicka på Nästa om du vill fortsätta med hjälp av guiden dataväljare så att du kan välja specifika kolumner och rader och så att du kan skapa en unik identifierare.

   Tryck på F1 för mer information på varje sida i guiden dataväljare.

Använda en Schema.ini-fil för att ange en annan lista avgränsare tecken eller filformat

En Schema.ini-fil är en textfil som innehåller poster som åsidosätter inställningarna i Windows-registret. Om du vill använda en Schema.ini-fil klickar måste du i allmänhet göra följande:

 • Lagra filen schema.ini i samma mapp som den textfil du importerar.

 • Namnge filen Schema.ini.

 • På den första raden i filen Schema.ini skriver du namnet på den textfil du länkar till, omgivet av hakparenteser.

 • Lägg till ytterligare information om du vill ange olika text-filformatet.

I följande avsnitt visa vanliga exempel för att använda filen schema.ini.

Exempel: Ange ett semikolon (;) som avgränsare

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Exempel: Ange ett tabbtecken som avgränsare

[Products.txt] Format=TabDelimited

Exempel: Ange en fast bredd-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin är åtminstone en tvåstegsprocess. Först, om det behövs, definiera ett användar-DSN på datorn för den ODBC-drivrutinen för text. Andra, importera textfilen med hjälp av användaren DSN. Om din textfil är en fil med kommaavgränsade värden (CSV) som inte använder det listavgränsartecken som har definierats på datorn, eller om textfilen inte är en CSV-fil, kan du använda en Schema.ini-fil du anger rätt filformat.

Definiera ett användar-DSN

 1. Öppna Kontrollpanelen i Windows, dubbelklicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på ikonen Datakällor (ODBC).

 2. Klicka på Lägg till på fliken Användar-DSN i dialogrutan ODBC-databas administratör.

 3. Markera Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) i dialogrutan Skapa ny datakälla och klicka sedan på Slutför.

  Dialogrutan Installationsprogram för ODBC Text visas.

 4. Skriv ett namn i Datakällans namn.

 5. Avmarkera kryssrutan Använd aktuell katalog.

 6. Klicka på Välj katalog.

 7. Leta reda på mappen som innehåller den textfil du vill importera, kontrollera att textfilen visas i listan under rutan Filnamn i dialogrutan Välj katalog och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på OK två gånger.

Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

Importera filen

 1. Klicka på Länka Data till formerData-menyn.

 2. Klicka på andra OLE DB- eller ODBC-datakälla på den första sidan i guiden dataväljare.

  Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på ODBC/DSN i sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 4. Välj användare DSN som du just har skapat i sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

 5. Välj textfil under kolumnen Name på sidan Markera databas och tabell och klicka sedan på Nästa.

 6. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 7. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

 8. Klicka på Slutför.

  Guiden dataväljare visas igen.

 9. Gör något av följande på sidan Välj dataanslutning:

  • Du använder ODC-filen som du just har skapat och acceptera alla rader och kolumner i datakällan klickar du på Slutför.

  • Klicka på Nästa om du vill fortsätta med hjälp av guiden dataväljare så att du kan välja specifika kolumner och rader och så att du kan skapa en unik identifierare.

   Tryck på F1 för mer information på varje sida i guiden dataväljare.

Använda en Schema.ini-fil för att ange en annan lista avgränsare tecken eller filformat

En Schema.ini-fil är en textfil som innehåller poster som åsidosätter inställningarna i Windows-registret. Om du vill använda en Schema.ini-fil klickar måste du i allmänhet göra följande:

 • Lagra filen schema.ini i samma mapp som den textfil du importerar.

 • Namnge filen Schema.ini.

 • På den första raden i filen Schema.ini skriver du namnet på den textfil du länkar till, omgivet av hakparenteser.

 • Lägg till ytterligare information om du vill ange olika text-filformatet.

I följande avsnitt visa vanliga exempel för att använda filen schema.ini.

Exempel: Ange en kolumnrubrik

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Exempel: Ange ett semikolon (;) som avgränsare

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Exempel: Ange ett tabbtecken som avgränsare

[Products.txt] Format=TabDelimited

Exempel: Ange en fast bredd-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en OLE DB-provider

 1. Klicka på Länka Data till formerData-menyn.

 2. Klicka på Microsoft SQL Server 2000 eller 2005-databas på den första sidan i guiden dataväljare.

  Guiden Dataanslutning visas.

 3. På sidan Anslut till databasserver gör du följande:

  • Ange namnet på databasservern i rutan Servernamn.

   Om databasen finns på din dator kan du ange (lokal).

  • Gör något av följande under inloggningsinformation:

   • Om du vill använda ditt Windows-användarnamn och lösenord, klickar du på Använd Windows-autentisering.

   • Om du vill använda en databas användarnamn och lösenord, klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och ange användarnamn och lösenord i rutorna.

 4. Klicka på Nästa.

 5. Välj databasen i rutan databasen på sidan Markera databas och tabell, Markera tabell, vy eller användardefinierad funktion under kolumnen namn och klicka sedan på Nästa.

 6. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 7. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

 8. Klicka på Slutför.

  Guiden dataväljare visas igen.

 9. Gör något av följande på sidan Välj dataanslutning:

  • Du använder ODC-filen som du just har skapat och acceptera alla rader och kolumner i datakällan klickar du på Slutför.

  • Klicka på Nästa om du vill fortsätta med hjälp av guiden dataväljare så att du kan välja specifika kolumner och rader och så att du kan skapa en unik identifierare.

   Tryck på F1 för mer information på varje sida i guiden dataväljare.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en SQL Server-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin är en tvåstegsprocess. Först, om det behövs, definiera ett användar-DSN på datorn för ODBC-drivrutin. Andra kan importera data från SQL Server-databas.

Definiera ett användar-DSN

 1. Öppna Kontrollpanelen i Windows, dubbelklicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på ikonen Datakällor (ODBC).

 2. I dialogrutan ODBC-databas administratör väljer du fliken Användar-DSN.

 3. Välj SQL Server i dialogrutan Skapa ny datakälla och klicka sedan på Slutför.

  Dialogrutan Skapa en ny datakälla för SQL Server visas.

 4. Ange ett namn på datakällan i rutan namn.

 5. Du kan också ange en beskrivning av datakällan i rutan Beskrivning.

 6. Ange databasservernamn i rutan Server.

  Om databasen finns på din dator kan du ange (lokal).

 7. Klicka på Nästa.

 8. Under hur ska SQL Server verifiera äkthet inloggnings-ID?, gör du något av följande:

  • Klicka på med Windows NT-autentisering med nätverkets inloggnings-ID om du vill använda ditt Windows-användarnamn och lösenord.

  • Om du vill använda en databas användarnamn och lösenord, klicka på med SQL Server-autentisering med inloggnings-ID och lösenord som anges av användaren och ange databas inloggnings-ID och lösenord i rutorna.

 9. Klicka på Nästa två gånger och klicka sedan på Slutför.

 10. Klicka på Testa datakällan för att säkerställa att du har angett rätt information.

 11. Gör något av följande:

  • Kontrollera de värden som du angav i föregående steg om du får ett felmeddelande.

  • Klicka på OK om du får det meddelandet ”TESTERNA har SLUTFÖRTS”!.

 12. Klicka på OK två gånger.

Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

Importera data från SQL Server-databas

 1. Klicka på Länka Data till formerData-menyn.

 2. Klicka på andra OLE DB- eller ODBC-datakälla på den första sidan i guiden dataväljare.

  Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på ODBC/DSN i sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 4. Markera namnet på datakällan som du har definierat i föregående avsnitt på sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

 5. Välj databasen i rutan databasen på sidan Markera databas och tabell, Markera tabell, vy eller funktion under kolumnen namn och klicka sedan på Nästa.

 6. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 7. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

 8. Klicka på Slutför.

  Guiden dataväljare visas igen.

 9. Gör något av följande på sidan Välj dataanslutning:

  • Du använder ODC-filen som du just har skapat och acceptera alla rader och kolumner i datakällan klickar du på Slutför.

  • Klicka på Nästa om du vill fortsätta med hjälp av guiden dataväljare så att du kan välja specifika kolumner och rader och så att du kan skapa en unik identifierare.

   Tryck på F1 för mer information på varje sida i guiden dataväljare.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Överst på sidan

Office Word: Importera externa data med hjälp av guiden Dataanslutning

I Microsoft Office Word kan importera du externa data med hjälp av dokumentkoppling. Använd dokumentkoppling för att skapa en uppsättning dokument, till exempel ett standardbrev som skickas till många kunder eller ett ark med adressetiketter för en helgdag kortet utskick. Du kan också importera textfiler, Excel-kalkylblad och Access-tabeller eller frågor direkt, utan att använda en anslutningsfil. Mer information finns i Skapa ett kopplat dokument.

Vad vill du göra?

Importera en textfil med hjälp av en OLE DB-provider

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en arbetsbok i Excel 97-2003 och 2007 med hjälp av en OLE DB-provider

Importera data från en arbetsbok i Excel 97-2003 och 2007 med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en Access 2000, 2003 eller 2007-databas med hjälp av en OLE DB-provider

Importera data från en Access 2000, 2003 eller 2007-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en OLE DB-provider

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera en textfil med hjälp av en OLE DB-provider

Det är enkelt att importera en textfil kommaavgränsade värden (CSV) (.csv). Om din textfil är en CSV-fil som inte använder det listavgränsartecken som har definierats på datorn, eller om textfilen inte är en CSV-fil, kan du använda en Schema.ini-fil du anger rätt filformat.

Importera filen

 1. På fliken Utskick i gruppen Starta koppling av dokument klickar du på Välj mottagare och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på Övrigt/avancerat på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

  Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

 4. På fliken leverantör väljer du Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider och klicka sedan på Nästa.

 5. Ange den fullständiga sökvägen till mappen som innehåller filen i rutan Välj eller ange ett namn på fliken anslutningar.

  Klicka på Bläddra bredvid rutan för att leta reda på mappen.

 6. Klicka på fliken alla, Välj Utökade egenskaper och klicka sedan på Redigera värde.

 7. I rutan Egenskapsvärde anger du något av följande:

  • Om filen har kolumnrubriker ange Text. HDR = Yes.

  • Om filen inte har kolumnrubriker ange Text. HDR = No.

 8. Klicka på OK.

 9. Klicka på fliken anslutning för att säkerställa att du har angett rätt information, och klicka sedan på Testa anslutning.

 10. Gör något av följande:

  • Kontrollera de värden som du angav i föregående steg om du får ett felmeddelande.

  • Om meddelandet ”testanslutningen lyckades” visas klickar du på OK.

 11. Klicka på OK.

  Guiden Dataanslutning visas igen.

 12. Markera den textfil du vill importera på sidan Markera databas och tabell under kolumnen namn och klicka sedan på Nästa.

 13. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 14. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Använda en Schema.ini-fil för att ange en annan lista avgränsare tecken eller filformat

En Schema.ini-fil är en textfil som innehåller poster som åsidosätter inställningarna i Windows-registret. Om du vill använda en Schema.ini-fil klickar måste du i allmänhet göra följande:

 • Lagra filen schema.ini i samma mapp som den textfil du importerar.

 • Namnge filen Schema.ini.

 • På den första raden i filen Schema.ini skriver du namnet på den textfil du länkar till, omgivet av hakparenteser.

 • Lägg till ytterligare information om du vill ange olika text-filformatet.

I följande avsnitt visa vanliga exempel för att använda filen schema.ini.

Exempel: Ange ett semikolon (;) som avgränsare

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Exempel: Ange ett tabbtecken som avgränsare

[Products.txt] Format=TabDelimited

Exempel: Ange en fast bredd-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin är åtminstone en tvåstegsprocess. Först, om det behövs, definiera ett användar-DSN på datorn för den ODBC-drivrutinen för text. Andra, importera textfilen med hjälp av användaren DSN. Om din textfil är en fil med kommaavgränsade värden (CSV) som inte använder det listavgränsartecken som har definierats på datorn, eller om textfilen inte är en CSV-fil, kan du använda en Schema.ini-fil du anger rätt filformat.

Definiera ett användar-DSN

 1. Öppna Kontrollpanelen i Windows, dubbelklicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på ikonen Datakällor (ODBC).

 2. Klicka på Lägg till på fliken Användar-DSN i dialogrutan ODBC-databas administratör.

 3. Markera Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) i dialogrutan Skapa ny datakälla och klicka sedan på Slutför.

  Dialogrutan Installationsprogram för ODBC Text visas.

 4. Skriv ett namn i Datakällans namn.

 5. Avmarkera kryssrutan Använd aktuell katalog.

 6. Klicka på Välj katalog.

 7. Leta reda på mappen som innehåller den textfil du vill importera, kontrollera att textfilen visas i listan under rutan Filnamn i dialogrutan Välj katalog och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på OK två gånger.

Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

Importera filen

 1. På fliken Utskick i gruppen Starta koppling av dokument klickar du på Välj mottagare och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på ODBC/DSN i sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 4. Välj användare DSN som du just har skapat i sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

 5. Välj textfil under kolumnen Name på sidan Markera databas och tabell och klicka sedan på Nästa.

 6. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 7. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

Använda en Schema.ini-fil för att ange en annan lista avgränsare tecken eller filformat

En Schema.ini-fil är en textfil som innehåller poster som åsidosätter inställningarna i Windows-registret. Om du vill använda en Schema.ini-fil klickar måste du i allmänhet göra följande:

 • Lagra filen schema.ini i samma mapp som den textfil du importerar.

 • Namnge filen Schema.ini.

 • På den första raden i filen Schema.ini skriver du namnet på den textfil du länkar till, omgivet av hakparenteser.

 • Lägg till ytterligare information om du vill ange olika text-filformatet.

I följande avsnitt visa vanliga exempel för att använda filen schema.ini.

Exempel: Ange en kolumnrubrik

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Exempel: Ange ett semikolon tecken (;) som avgränsare

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Exempel: Ange ett tabbtecken som avgränsare

[Products.txt] Format=TabDelimited

Exempel: Ange en fast bredd-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en arbetsbok i Excel 97-2003 och 2007 med hjälp av en OLE DB-provider

 1. På fliken Utskick i gruppen Starta koppling av dokument klickar du på Välj mottagare och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på Övrigt/avancerat i sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

  Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

 4. På fliken leverantör väljer du Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB-providern och klicka sedan på Nästa.

 5. Ange det fullständiga sökvägen och filnamnet på Excel-arbetsbok i rutan datakälla på fliken anslutningar.

 6. Klicka på fliken alla, Välj Utökade egenskaper och klicka sedan på Redigera värde.

 7. I rutan Egenskapsvärde anger du något av följande:

  • Om data i arbetsboken har kolumnrubriker ange Excel 8.0; HDR = Yes.

  • Om data i arbetsboken inte har kolumnrubriker ange Excel 8.0; HDR = No.

 8. Klicka på OK.

 9. Klicka på fliken anslutning för att säkerställa att du har angett rätt information, och klicka sedan på Testa anslutning.

 10. Gör något av följande:

  • Kontrollera de värden som du angav i föregående steg om du får ett felmeddelande.

  • Om meddelandet ”testanslutningen lyckades” visas klickar du på OK.

 11. Markera kalkylbladet under kolumnen Name på sidan Markera databas och tabell och klicka sedan på Nästa.

 12. Klicka på OK.

  Guiden Dataanslutning visas igen.

 13. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 14. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en arbetsbok i Excel 97-2003 och 2007 med hjälp av en ODBC-drivrutin

 1. På fliken Utskick i gruppen Starta koppling av dokument klickar du på Välj mottagare och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på ODBC/DSN i sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 4. Välj Excel-filer i sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

 5. I dialogrutan Välj arbetsbok i rutan Databasnamn anger du den mapp som innehåller Excel-arbetsboken och välj arbetsboken i listan.

 6. Markera det kalkylblad som du vill importera på sidan Markera databas och tabell under kolumnen namn och klicka sedan på Nästa.

 7. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 8. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en Access 2000, 2003 eller 2007-databas med hjälp av en OLE DB-provider

 1. På fliken Utskick i gruppen Starta koppling av dokument klickar du på Välj mottagare och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på Övrigt/avancerat på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

  Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

 4. Gör något av följande på fliken Provider:

  • Om databasen är en Access 2000- eller Access 2003-databas, väljer du Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

  • Om databasen är en Office Access 2007 databas markerar du Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB-providern.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Ange det fullständiga sökvägen och filnamnet i Access-databas i rutan Välj eller ange ett namn på fliken anslutningar.

  Om du valt Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider på fliken leverantör (för att hitta databasen) Klicka på Bläddra bredvid rutan.

 7. Klicka på fliken anslutning för att säkerställa att du har angett rätt information, och klicka sedan på Testa anslutning.

 8. Gör något av följande:

  • Kontrollera de värden som du angav i föregående steg om du får ett felmeddelande.

  • Om meddelandet ”testanslutningen lyckades” visas klickar du på OK.

 9. Markera den tabell eller fråga under kolumnen Name på sidan Markera databas och tabell och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: En länkad tabell visas inte i den här listan. Om du vill importera en länkad tabell, skapa en fråga till den länkade tabellen i Access-databasen innan du utför importen misslyckas.

 10. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 11. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en Access 2000, 2003 eller 2007-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

 1. På fliken Utskick i gruppen Starta koppling av dokument klickar du på Välj mottagare och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på ODBC/DSN i sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 4. Välj MS Access-databas i sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

  Dialogrutan Välj databas visas.

 5. Leta reda på mappen som innehåller Access-databasen som du vill importera, kontrollera att Access-databasen visas i listan under rutan Filnamn i dialogrutan Välj katalog och klicka sedan på OK.

  Guiden Dataanslutning visas igen.

 6. Markera den tabell eller fråga under kolumnen Name på sidan Markera databas och tabell och klicka sedan på Nästa.

 7. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 8. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en OLE DB-provider

 1. På fliken Utskick i gruppen Starta koppling av dokument klickar du på Välj mottagare och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. På sidan Välkommen till guiden Dataanslutning klickar du på Microsoft SQL Server.

 4. På sidan Anslut till databasserver gör du följande:

  • Ange namnet på databasservern i rutan Servernamn.

   Om databasen finns på din dator kan du ange (lokal).

  • Gör något av följande under inloggningsinformation:

   • Om du vill använda ditt Windows-användarnamn och lösenord, klickar du på Använd Windows-autentisering.

   • Om du vill använda en databas användarnamn och lösenord, klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och ange användarnamn och lösenord i rutorna.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Välj databasen i rutan databasen på sidan Markera databas och tabell, Markera tabell, vy eller användardefinierad funktion under kolumnen namn och klicka sedan på Nästa.

 7. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 8. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en SQL Server-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin är en tvåstegsprocess. Först, om det behövs, definiera ett användar-DSN på datorn för ODBC-drivrutin. Andra kan importera data från SQL Server-databas.

Definiera ett användar-DSN

 1. Öppna Kontrollpanelen i Windows, dubbelklicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på ikonen Datakällor (ODBC).

 2. I dialogrutan ODBC-databas administratör väljer du fliken Användar-DSN.

 3. Välj SQL Server i dialogrutan Skapa ny datakälla och klicka sedan på Slutför.

  Dialogrutan Skapa en ny datakälla för SQL Server visas.

 4. Ange ett namn på datakällan i rutan namn.

 5. Du kan också ange en beskrivning av datakällan i rutan Beskrivning.

 6. Ange databasservernamn i rutan Server.

  Om databasen finns på din dator kan du ange (lokal).

 7. Klicka på Nästa.

 8. Under hur ska SQL Server verifiera äkthet inloggnings-ID?, gör du något av följande:

  • Klicka på med Windows NT-autentisering med nätverkets inloggnings-ID om du vill använda ditt Windows-användarnamn och lösenord.

  • Om du vill använda en databas användarnamn och lösenord, klicka på med SQL Server-autentisering med inloggnings-ID och lösenord som anges av användaren och ange databas inloggnings-ID och lösenord i rutorna.

 9. Klicka på Nästa två gånger och klicka sedan på Slutför.

 10. Klicka på Testa datakällan för att säkerställa att du har angett rätt information.

 11. Gör något av följande:

  • Kontrollera de värden som du angav i föregående steg om du får ett felmeddelande.

  • Klicka på OK om du får det meddelandet ”TESTERNA har SLUTFÖRTS”!.

 12. Klicka på OK två gånger.

Klicka på Hjälp för mer information om olika alternativ i dialogrutor.

Importera data från en SQL Server-databas

 1. På fliken Utskick i gruppen Starta koppling av dokument klickar du på Välj mottagare och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Dubbelklicka på filen .odc om du vill använda en befintlig ODC-fil. Alla data har importerats och du är klar.

  • Om du vill skapa en ny .odc-fil, klicka på Ny källa och följ varje steg i proceduren.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på ODBC/DSN i sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 4. Markera namnet på datakällan som du har definierat i föregående avsnitt på sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

 5. Välj databasen i rutan databasen på sidan Markera databas och tabell, Markera tabell, vy eller funktion under kolumnen namn och klicka sedan på Nästa.

 6. Sidan Spara dataanslutningsfil och slutför ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn och klicka sedan på Slutför.

  Klicka på Bläddra om du vill ändra mappens plats, vilket är mappen Mina datakällor som standard.

 7. Om du vill göra anslutningsfilen mer synlig ange du om du vill ytterligare information i rutorna Beskrivning, Visningsnamn och Sökord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×