Importera data från en SharePoint-lista

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Du kan importera och analysera data från en lista på en Windows SharePoint Services 3.0- eller Windows SharePoint Services 2.0-webbplats. Du kan exempelvis importera en inventarielista för produkter från en SharePoint-webbplats och sedan skapa en Pivotdiagramrapport i Microsoft Office Excel 2007 när du vill sammanfatta och jämföra data.

Artikelinnehåll

Översikt

Importera data från en SharePoint-lista

Uppdatera data från en SharePoint-lista

Översikt

Om du vill importera data från en SharePoint-webbplats måste du ha Office Excel 2007 installerat på datorn där du arbetar med SharePoint-listan.

När du importerar data från en SharePoint-webbplats till Office Excel 2007, kan du analysera dem i Office Excel 2007, men de ändringar du gör i Excel återspeglas inte i listan på SharePoint-webbplatsen.

Om du vill använda ett Office-program när du ändrar data från en lista på en SharePoint-webbplats och att ändringarna avspeglas på SharePoint-webbplatsen, kan du använda Microsoft Office Access 2007 eller en lösning i vilken Visual Basic for Applications (VBA) används.

Du kan också ändra data från en SharePoint-lista i en arbetsbok som sparas som en Excel 97-2003-arbetsbok(.xls format). Om du sparar en Excel 2003-arbetsbok som en Office Excel 2007-arbetsbok (.xlsx format) är emellertid bara en skrivskyddad anslutning tillgänglig från SharePoint-listan.

I takt med att listan fortsätter att uppdateras på webbplatsen, kan du uppdatera din arbetsbok med senaste data från SharePoint-webbplatsen. När du uppdaterar dina data från SharePoint-webbplatsen, skrivs ursprungliga data från SharePoint-webbplatsen och eventuella ändringar som du gjort i Office Excel 2007 över.

I Office Excel 2007 kan du importera data till ett befintligt kalkylblad eller skapa ett nytt kalkylblad. Om du har mappar i din lista på SharePoint-webbplatsen visas inte strukturen i det resulterande Excel-kalkylbladet.

När du importerar data från en SharePoint-webbplats med en skrivskyddad anslutning till listan, läggs kolumnerna Objekttyp och Sökväg till i data i kalkylbladet. Dessa kolumner möjliggör för dig att filtrera och sortera data, baserat på typ och plats på webbplatsen, för det fall att de exempelvis fanns i en undermapp i listan.

Om du vill importera data från en lista på en SharePoint-webbplats måste du ha en anslutning till SharePoint-webbplatsen och behörighet att läsa listan.

Överst på sidan

Importera data från en SharePoint-webbplats

Du kan importera data från listor på en Windows SharePoint Services 3.0- eller Windows SharePoint Services 2.0-webbplats. När du importerar data från en SharePoint-lista, är vissa steg olika, beroende på vilken version som körs på din SharePoint-webbplats.

Så här vet vilken version som används på SharePoint-webbplatsen

 • På en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats kan en meny med ditt användarnamn eller användarkonto visas i det övre högra hörnet.

 • På en Windows SharePoint Services 2.0-webbplats kan den högsta navigeringsnivån i det övre vänstra hörnet innehålla länkar för Hem, Dokument och listor och Hjälp.

  Obs!: Din webbplats kan anpassas av webbplatsägaren eller administratören. Om du inte är säker på vilken version du använder kontaktar du webbplatsägaren eller administratören.

 1. Gör något av följande på en SharePoint-webbplats:

  Windows SharePoint Services 3.0

  1. Om din lista inte redan är öppen klickar du på dess namn på Snabbstart. Om namnet på din lista inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på din lista.

  2. Klicka på åtgärder-menyn Bild av meny , Exportera till kalkylblad.

  3. Om du uppmanas bekräfta åtgärden klickar du på OK.

   Windows SharePoint Services 2.0

  4. Om din lista inte redan är öppen, klickar du på Dokument och listor och sedan på namnet på din lista.

  5. Klicka på Exportera till kalkylblad under Åtgärder på sidan där listan visas.

 2. Klicka på Öppna i dialogrutan Filhämtning.

 3. Om du får frågan om dataanslutningar ska aktiveras på din dator klickar du på Aktivera om du tror att det är säkert att aktivera anslutningen till data på SharePoint-webbplatsen.

 4. Gör något av följande:

  1. Om ingen arbetsbok är öppen, skapar Excel en ny tom arbetsbok och infogar data som en tabell i ett nytt kalkylblad.

  2. Om en arbetsbok är öppen gör du följande i dialogrutan Importera data som visas:

   1. Klicka på Tabell, Pivottabellrapport eller Pivotdiagram och pivottabellrapport under Välj hur du vill visa data i arbetsboken.

   2. Klicka på På detta kalkylblad, Nytt kalkylblad eller Ny arbetsbok under Var ska data placeras.

    Om du klickar på På detta kalkylblad, klickar du på cellen där du vill placera det övre vänstra hörnet av listan.

   3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Uppdatera data från en SharePoint-lista

Samtidigt som användarna fortlöpande uppdaterar listan på SharePoint-webbplatsen, kan du uppdatera data i ditt kalkylblad med de senaste ändringarna. När du gör det skrivs de data som ursprungligen importerats från SharePoint-listan och eventuella ändringar som du gjort i data i Excel över.

 1. Klicka någonstans i tabellen som du vill uppdatera.

 2. Klicka på Uppdatera på fliken Design i gruppen Externa tabelldata.

Tips: Om du inte längre vill en anslutning mellan kalkylbladet och SharePoint-webbplats kan du koppla isär tabellen. Klicka på Bryt länk på fliken Design i gruppen Externa tabelldata.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×