Importera data från en Reporting Services-rapport

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda en Reporting Services-rapport som har publicerats på en SharePoint-webbplats eller en rapportserver som datakälla i en Power Pivot arbetsbok. I följande procedur beskrivs hur du skapar kopplingen till rapporten och importera data till din arbetsbok.

Artikelinnehåll

Förutsättningar

Välja en importmetod

Importera rapportdata med hjälp av en adress till en publicerad rapport

Importera rapportdata med hjälp av en URL till ett datatjänstdokument

Exportera en rapport som en datafeed

Spara en Atom-tjänstdokumentfil (.atomsvc) fil för framtida importåtgärder

Förutsättningar

Du måste använda en rapportdefinitionsfil (.rdl-fil) som datakälla. Import från rapportmodeller stöds inte.

Du måste ha behörighet att öppna rapporten under ditt Windows-användarkonto. Dessutom måste du känna till adressen till rapporten eller den rapportserver där rapporten ligger. Du kan kontrollera vilken behörighet du har genom att försöka öppna rapporten i en webbläsare. Om rapporten öppnas betyder det att du har tillräcklig behörighet och att URL:en är korrekt.

Reporting Services måste vara version SQL Server 2008 R2 eller senare. Dessa versioner innehålla data feed exportera funktion som hämtar rapportdata i XML-data feed format. Du kan identifiera rapportservern genom att exportera som Datafeed alternativ som visas i rapportens verktygsfält när du öppnar rapporten i webbläsaren: Ikonen Datafeed

Överst på sidan

Välja en importmetod

Rapportdata läggs en gång under importen. En kopia av data placeras i Power Pivot arbetsboken. Om du vill hämta de senaste ändringarna i underliggande data i rapporten, kan du antingen uppdatera data från Power Pivot i Excel eller konfigurera ett datauppdateringsschema för arbetsboken när den publiceras på SharePoint.

Du kan använda någon av följande metoder för att lägga till Reporting Services-rapportdata i en Power Pivot arbetsbok.

Program

Metod

Länk

Power Pivot

Klicka på Från rapport för att ange en adress till rapporten. Eller också kan du klicka på Från andra källor och sedan på Rapporter.

Hur kan jag...?

Power Pivot

Klicka på Från datafeeds för att ange en tjänstdokumentfil (.atomsvc-fil) som innehåller anslutningsinformation.

Hur kan jag...?

Reporting Services

Klicka på knappen Exportera att mata in Data i rapportens verktygsfält omedelbart exportera data till Power Pivot i Excel om det är installerat på datorn eller spara filen som en Atom-tjänstdokumentfil (.atomsvc) fil för framtida användning.

Hur kan jag...?

Överst på sidan

Importera rapportdata med hjälp av en adress till en publicerad rapport

 1. Klicka på Från rapport i fönstret Power Pivot på fliken Start. Guiden Importera tabell öppnas.

 2. Klicka på Bläddra och välj en rapportserver.

  Om du regelbundet använder rapporter som finns på en viss rapportserver kan servern finnas med i listan i Nyligen besökta webbplatser och servrar. Skriv annars in adressen till en rapportserver i Namn och klicka sedan på Öppna för att bläddra bland mapparna på rapportserverwebbplatsen. Adressen till en rapportserver kan till exempel vara http://<datornsnamn>/rapportservern.

 3. Markera rapporten och klicka på Öppna. Eller också kan du klistra in en länk till rapporten i textrutan Namn. Länken måste innehålla den fullständiga sökvägen och hela rapportnamnet. Guiden Importera tabell ansluter sedan till rapporten och återger den i förhandsgranskningsområdet.

  Om parametrar används för rapporten måste du ange en parameter för att kunna skapa en rapportanslutning. Då importeras bara de rader som är kopplade till parametervärdet till datafeeden.

  1. Välj en parameter med hjälp av listrutan eller kombinationsrutan i rapporten.

  2. Klicka på Visa rapport för att uppdatera informationen.

   Obs!: När du visar rapporten sparas de parametrar som du valt tillsammans med datafeeddefinitionen.

   Du kan också klicka på Avancerat för att ställa in providerspecifika egenskaper för rapporten.

 4. Klicka på Testa anslutning för att kontrollera att rapporten är tillgänglig som en datafeed. Du kan också klicka på Avancerat för att bekräfta att egenskapen Infogat servicedokument innehåller inbäddad XML-kod som specificerar datafeedanslutningen.

 5. Klicka på Nästa för att fortsätta med importen.

 6. Markera kryssrutan bredvid de rapportdelar som du vill importera som data på sidan Välj databas och tabell i guiden.

  Vissa rapporter kan innehålla flera delar, till exempel tabeller, listor och grafer.

 7. Skriv namnet på den tabell där du vill spara datafeeden sparas i Power Pivot-arbetsbok i rutan Visningsnamn.

  Namnet på Reporting Service-kontrollen – till exempel Tablix1 eller Tablix2 – används som standard om du inte anger något namn. Vi rekommenderar att du ändrar namnet under importen så att det blir lättare för dig att identifiera den importerade datafeedens ursprung.

 8. Klicka på Förhandsgranskning och filter om du granska data och ändra kolumnmarkeringar. Du kan inte begränsa antalet rader som importeras i rapportdatafeeden, men du kan ta bort kolumner genom att avmarkera kryssrutorna. Klicka på OK.

 9. Klicka på Slutför på sidan Markera tabeller och vyer.

 10. Klicka på Stäng när alla rader har importerats.

Överst på sidan

Importera rapportdata med hjälp av en URL till ett datatjänstdokument

Ett alternativ till att ange en rapport adress är att använda en tjänst tjänstdokumentfil (.atomsvc) datafil som redan har rapporten feed information du vill använda. Ett datatjänstdokument anger en URL till rapporten. När du importerar datatjänstdokumentet feeden visas rapporten skapas från rapporten och lagt till Power Pivot arbetsboken.

 1. Klicka på Från Datafeeds i fönstret Power Pivot på fliken Start. Guiden Importera tabell öppnas.

 2. Skriv in ett eget namn som du kan använda för att referera till datakällan på sidan Anslut till en datafeed.

  Det här namnet används enbart inom Power Pivot arbetsboken ska referera till datakällan. Senare i guiden så att anger du namnet på tabellen där data lagras.

 3. Skriv in sökvägen till den datatjänstdokumentfil (.atomsvc-fil) där rapportfeeden specificeras. Du kan ange en adress till dokumentet om det är sparat på servern, eller också kan du öppna det via en mapp på datorn. Alternativt kan du klicka på Bläddra och navigera till den server där det datatjänstdokument som du vill använda ligger.

 4. Klicka på Testa anslutning för att kontrollera att det går att skapa en feed utifrån informationen i datatjänstdokumentet.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Markera kryssrutan bredvid de rapportdelar som du vill importera som data på sidan Välj databas och tabell i guiden.

  Vissa rapporter kan innehålla flera delar, till exempel tabeller, listor och grafer.

 7. Skriv namnet på den tabell där du vill spara datafeeden sparas i Power Pivot arbetsboken i rutan Visningsnamn.

  Namnet på Reporting Service-kontrollen – till exempel Tablix1 eller Tablix2 – används som standard om du inte anger något namn. Vi rekommenderar att du ändrar namnet under importen så att det blir lättare för dig att identifiera den importerade datafeedens ursprung.

 8. Klicka på Förhandsgranskning och filter om du granska data och ändra kolumnmarkeringar. Du kan inte begränsa antalet rader som importeras i rapportdatafeeden, men du kan ta bort kolumner genom att avmarkera kryssrutorna. Klicka på OK.

 9. Klicka på Slutför på sidan Markera tabeller och vyer.

 10. Klicka på Stäng när alla rader har importerats.

Överst på sidan

Exportera en rapport som en datafeed

 1. Öppna en rapport via rapporthanteraren, SharePoint eller en rapportserver.

 2. Klicka på Exportera som Datafeed knapp i rapportens verktygsfält: Ikonen Datafeed

  Om Excel är installerat på datorn kan uppmanas du att öppna eller spara filen.

 3. Klicka på Öppna för att omedelbart visa den importerade informationen i fönstret Power Pivot i Excel.

Om du inte kan se knappen betyder det att rapporten körs i en version av Reporting Services som inte stöds. Fundera på att flytta eller kopiera rapporten till en rapportserver som stöds.

Obs!: Reporting Services innehåller ett Atom återgivning tillägg som genererar feeds från rapport definitionsfiler. Det tillägg i stället för på Power Pivot serverprogramvara skapar rapporten feeds och data-servicedokument används för att exportera rapportdata till Power Pivot arbetsböcker. Mer information med hjälp av feeds i Power Pivot finns i Dataflöden i Power Pivot på MSDN.

Överst på sidan

Spara en Atom-tjänstdokumentfil (.atomsvc-fil) för framtida importåtgärder

Om du inte har ett program på datorn som kan öppna en rapport feed sparar du dokumentet för framtida bruk på en dator som har Power Pivot i Excel. Det dokument som du har sparat anger en adress i rapporten. Den innehåller inte data från rapporten.

 1. Öppna en rapport via rapporthanteraren, SharePoint eller en rapportserver.

 2. Klicka på Exportera som Datafeed knapp i rapportens verktygsfält: Ikonen Datafeed

 3. Klicka på Spara för att spara .atomsvc-filen på datorn. Filen innehåller information om rapportservern och var rapportfilen finns sparad.

Om du vill använda .atomsvc-fil senare kan öppna du det i Power Pivot i Excel för att importera rapporten feed. Mer information om hur du anger ett datatjänstdokument för rapporten feeds finns i Importera rapportdata med hjälp av en URL till ett datatjänstdokument i det här avsnittet.

Du kan även publicera den här filen till en datafeed bibliotek i SharePoint för att göra den tillgänglig för alla som vill använda rapporten feeds i andra arbetsböcker och rapporter. Mer information om datafeed bibliotek finns i Dataflöden i Power Pivot på MSDN.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×