Idékläckning på ett kreativitetsmöte

Du kan leda din grupp igenom en kreativitetssession (eller brainstorming-session) med hjälp av enkla, välbeprövade kreativitetsprocedurer. I den här artikeln får du en snabb översikt över hur du ska sätta igång.

Artikelinnehåll

Tre kreativa tillvägagångssätt

Riktlinjer för en produktiv session

Tre kreativa tillvägagångssätt

Mål och personligheter skiljer sig mellan olika grupper. Det som fungerar för ett utåtriktat säljarteam kanske inte fungerar för en grupp tekniska experter. De tre mest populära metoderna som listas här fungerar för olika typer av grupper eller situationer.

Fri brainstorming    Använd den här metoden när du vill skapa en miljö för kreativt samarbete och uppmuntra fri association mellan gruppmedlemmar. Gruppmedlemmarna ropar ut sina idéer spontant och en deltagare skriver ned varje idé så som den föreslås.

Organiserad brainstorming    Använd den här metoden när du vill ge alla gruppmedlemmar en chans att göra sin röst hörd. Medlemmarna berättar, i tur och ordning, en idé. Sessionen fortsätter tills alla har fått en chans att göra ett inlägg. Gruppledaren eller den som antecknar skriver ned medlemmarnas idéer.

Lappmetoden    Använd den här metoden när det är viktigt med konfidentialitet eller när ni diskuterar flera idéer på samma gång. Medlemmarna skriver ned sina metoder i stället för att högt berätta om dem. Idéerna samlas ihop och ordnas och presenteras sedan för hela gruppen.

Överst på sidan

Riktlinjer för en produktiv session

 1. Gruppen som deltar i en kreativitetssession ska helst vara så blandad som möjligt. Med en blandad grupp får du en bred och kreativ variation av idéer.

 2. Välj en ledare och en som antecknar (det kan vara samma person). Knepet för att vara en bra ledare är att skapa rätt struktur för processen, men inte kontrollera den för mycket.

 3. Definiera problemet eller idén som ska diskuteras. Beskriv problemet eller idén på ett koncist sätt så och försäkra dig om att alla förstår.

 4. Påminn gruppen om följande:

  • Projektmålet

  • Faktorer som påverkar projektet

  • Tillgängliga resurser

  • Villkor

 5. Lägg upp regler för sessionen. Reglerna bör handla om att:

  • uppmuntra gruppmedlemmarna till att ha roligt och tänka ut så många idéer som möjligt.

  • ge alla tillfälle att bidra.

  • ledaren ska ha kontrollen.

  • anteckna varje svar, förutom om det är en upprepning.

  • säkerställa att ingen kritiserar eller utvärderar en annan deltagares idé.

  • ange en tidsgräns.

 6. Börja med idékläckningen. I det här steget ska:

  • ledaren välja gruppmedlemmar som ska dela med sig av sina idéer.

  • någon skriva ned alla svar så att alla kan få se dem.

  • ingen utvärdera eller kritisera idéer förrän kreativitetssessionen är klar.

  • medlemmarna få en chans att tänka. Uppstår tystnad är det antagligen för att gruppmedlemmarna tänker eller tar in idéer.

  • ett diagram skapas, under tiden eller efter det att idéerna presenterats.

 7. När kreativitetssessionen är slut går ni igenom resultaten och utvärderar svaren. När ni går igenom svaren ska ni:

  • leta efter och ta bort idéer som är mycket lika eller som är upprepningar.

  • ordna liknande koncept i samma grupp.

  • diskutera de övriga svaren som en grupp.

  • skapa ett organiserat diagram med en betydelsefull hierarkisk struktur och fundera ut om svaren passar i diagrammet.

  • ta bort svar som inte passar in.

 8. Implementera resultaten av kreativitetssessionen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×