Idéer i Excel

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Med Idéer i Excel kan du förstå dina data med avancerade visuella sammanfattningar, trender och mönster. Klicka bara på en cell i ett dataområde och sedan på knappen Idéer på fliken Start. Idéer i Excel analyserar dina data och returnerar intressant visuellt innehåll om dem i ett åtgärdsfönster.

Animerad bild av Idéer i Excel i aktion

Obs!: Idéer är tillgängliga för Office 365-prenumeranter på engelska, franska, spanska, tyska, kinesiska (förenklad) och japanska. Om du är Office 365-prenumerant bör du kontrol lera att du har den senaste versionen av Office. Mer information om olika uppdaterings kanaler för Office finns i: Översikt över uppdaterings kanaler för office 365 ProPlus.

Utnyttja kraften hos naturligt förekommande behandling

Förutom att få rekommendationer från idéer kan du också direkt ställa frågor om dina data. Här är ett exempel på hur du kan köra idéer på vissa data och ställa en specifik fråga.

Animerad bild av hur du använder naturligt språk i Excels idéer.

Förslag

Ställ en fråga om dina data

Klicka i text rutan längst upp i fönstret idéer så visas en lista med förslag baserade på dina data.

Idéer i Excel ger dig föreslagna frågor baserat på en analys av dina data.

Du kan också skriva en specifik fråga om dina data.

Idéer i Excel som svarar på en fråga om hur många lås eller hjälm som såldes.

Obs!: Bearbetning av naturligt språk görs tillgängliga för kunder gradvis. Den kommer först att vara tillgänglig för Office 365-prenumeranter på en månads kanal på engelska. Om du är Office 365-prenumerant bör du kontrol lera att du har den senaste versionen av Office. Mer information om olika uppdaterings kanaler för Office finns i: Översikt över uppdaterings kanaler för office 365 ProPlus.

Anpassa dina idéer

Spara tid och begränsa dina idéer genom att välja bara de fält du vill visa. När du väljer fält och hur du ska sammanfatta dem analyserar idéer bara den informationen och ger färre och mer riktade förslag. Du kanske exempelvis bara vill se år och försäljning, med uppgifter om året inte summerade och försäljnings data medelvärdet.

Klicka på vilka fält som intresserar dig mest?

Fönstret idéer med länken till fönstret inställningar markerad

Välj fälten och hur data ska summeras.

Fönstret inställningar med flera markerade fält

Idéer erbjuder färre och mer riktade förslag.

Fönstret idéer med anpassade förslag

Obs!: Ett värde refererar inte till fält som inte är summerade eller medelvärdet. Om det används med ett annat fält som summeras eller är medelvärdet inte ett värde fungerar som en rad etikett, men om det inte finns ett värde räknas unika värden för det markerade fältet.

Vilka data fungerar Idéer på?

Idéer fungerar bäst när dina data är formaterade som en Excel-tabell med en rubrikrad högst upp.    

Här är ett exempel:

Exempel på Excel-tabell

Idéer fungerar bäst med rena data i tabellformat.

Här är några tips för att få ut mesta möjliga av Idéer:

 1. Idéer fungerar bäst med data som är formaterade som en Excel-tabell. Skapa en Excel-tabell genom att klicka någonstans i dina data och sedan trycka på CTRL + T.

 2. Kontrol lera att du har bra rubriker för kolumnerna. Huvuden ska vara en enda rad med unika, icke-tomma etiketter för varje kolumn. Undvik dubbla rader med rubriker, sammanfogade celler etc.

 3. Om du har komplicerade eller kapslade data kan du använda Power Query till att konvertera med korstabuleringar eller rubriker på flera rader.

Fick du inga idéer? Det är antagligen det och inte.

Här är några anledningar till varför Idéer kanske inte fungerar på dina data:

 • Idéer stöder för närvarande inte analys av data mängder över 1 500 000 celler. Det finns för närvarande ingen lösning för detta. Under tiden kan du filtrera dina data och sedan kopiera dem till en annan plats för att köra idéer på den.

 • Sträng datum som "2017-01-01" analyseras som om de är text strängar. I en lösning skapar du en ny kolumn som använder funktionerna datum eller DateValue och formaterar den som ett datum.

 • Idéer kan inte analysera data när Excel är i kompatibilitetsläge (det vill säga om filen är i XLS-format). Under tiden sparar du filen som en. xlsx-,. xlsm-eller xslb-fil.

 • Sammanfogade celler är också svåra att förstå. Om du försöker centrera data, till exempel ett rapport huvud, tar du bort alla sammanfogade celler och formaterar sedan cellerna med centrerad markering. Tryck på CTRL + 1och gå sedan till justerings > vågrät > Centrera i markeringen.

Idéer fungerar bäst med rena data i tabellformat.

Här är några tips för att få ut mesta möjliga av Idéer:

 1. Idéer fungerar bäst med data som är formaterade som en Excel-tabell. Skapa en Excel-tabell genom att klicka någonstans i dina data och sedan trycka på KOMMANDO + T.

 2. Kontrol lera att du har bra rubriker för kolumnerna. Huvuden ska vara en enda rad med unika, icke-tomma etiketter för varje kolumn. Undvik dubbla rader med rubriker, sammanfogade celler etc.

Fick du inga idéer? Det är antagligen det och inte.

Här är några anledningar till varför Idéer kanske inte fungerar på dina data:

 • Idéer stöder för närvarande inte analys av data mängder över 1 500 000 celler. Det finns för närvarande ingen lösning för detta. Under tiden kan du filtrera dina data och sedan kopiera dem till en annan plats för att köra idéer på den.

 • Sträng datum som "2017-01-01" analyseras som om de är text strängar. I en lösning skapar du en ny kolumn som använder funktionerna datum eller DateValue och formaterar den som ett datum.

 • Idéer kan inte analysera data när Excel är i kompatibilitetsläge (det vill säga om filen är i XLS-format). Under tiden sparar du filen som en. xlsx-,. xlsm-eller xslb-fil.

 • Sammanfogade celler är också svåra att förstå. Om du försöker centrera data, till exempel ett rapport huvud, tar du bort alla sammanfogade celler och formaterar sedan cellerna med centrerad markering. Tryck på CTRL + 1och gå sedan till justerings > vågrät > Centrera i markeringen.

Idéer fungerar bäst med rena data i tabellformat.

Här är några tips för att få ut mesta möjliga av Idéer:

 1. Idéer fungerar bäst med data som är formaterade som en Excel-tabell. Skapa en Excel-tabell genom att klicka någonstans i dina data och sedan klicka på start > tabeller > formatera som tabell.

 2. Kontrol lera att du har bra rubriker för kolumnerna. Huvuden ska vara en enda rad med unika, icke-tomma etiketter för varje kolumn. Undvik dubbla rader med rubriker, sammanfogade celler etc.

Fick du inga idéer? Det är antagligen det och inte.

Här är några anledningar till varför Idéer kanske inte fungerar på dina data:

 • Idéer stöder för närvarande inte analys av data mängder över 1 500 000 celler. Det finns för närvarande ingen lösning för detta. Under tiden kan du filtrera dina data och sedan kopiera dem till en annan plats för att köra idéer på den.

 • Sträng datum som "2017-01-01" analyseras som om de är text strängar. I en lösning skapar du en ny kolumn som använder funktionerna datum eller DateValue och formaterar den som ett datum.

Vi förbättrar ständigt Idéer

Även om du inte har något av ovanstående gäller kanske inte en rekommendation hittas. Det beror på att vi letar efter en viss uppsättning inblicks klasser och att tjänsten inte alltid hittar något. Vi arbetar ständigt med att utöka analys typerna som tjänsten stöder.

Här är en aktuell lista över tillgängliga:

 • Rangordning: Rangordnar och framhäver det objekt som är betydligt större än resten av objekten.

Linjediagram som visar löner med märkbart högre utgifter

 • Trend: Framhäver när det finns ett jämnt trendmönster över en datatidsserie.

Linjediagram som visar utgifter över tid

 • Extremvärde: Framhäver extremvärden i en tidsserie.

Punktdiagram som visar extremvärden

 • Majoritet: Hittar fall där majoriteten av ett totalvärde kan tillskrivas en enda faktor.

Ringdiagram som visar att personer står för majoriteten av utgifter

Om du inte får något resultat kan du skicka feedback till oss genom att gå till Arkiv > Feedback.

Eftersom idéer analyserar data med artificiella informations tjänster kanske du bekymrar dig om din data säkerhet. Du kan läsa mer om Sekretess policyn för Microsoft .

Idéer använder material från tredje part. Om du vill läsa mer läser du licens information för idéer.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×