Snabb referens: grunderna i ett diagram

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Den här snabb referensen är till för att lära dig grunderna i ett enkelt diagram.

Se även

Starta ett BPMN-diagram från en mall

 1. Starta Visio 2010 Premium.

 2. Klicka på flödes schemaunder Mallkategorier.

 3. Dubbelklicka på BPMN-diagram.

 4. Börja dra former till sidan och koppla ihop dem.

Skapa en ny, Tom under process

 1. Markera den form i diagrammet som du vill länka den nya under processen till.

 2. Klicka på Skapa nytti gruppen under process på fliken process .

Visio lägger till en ny sida i diagrammet för under processen och skapar en hyperlänk från den markerade formen till den sidan.

Extrahera markerade figurer till en under process

 1. Markera de former som du vill flytta till under processen.

 2. Klicka på skapa från markeringi gruppen under process på fliken process .

De markerade formerna flyttas till en ny sida och en ny form läggs till i käll diagrammet för att representera under processen. Den nya formen är länkad till den nya sidan.

Om process översikten är ett kors funktionellt flödes schema inkluderar den nya under process sidan swimlanes och faser som matchar översikts sidan.

Länka till en befintlig under process

 1. Markera den form du vill länka till under processen.

 2. Klicka på Länka till befintligi gruppen under process på fliken process .

En meny öppnas som listar sidorna i diagrammet och ger dig även möjligheten att länka till ett annat dokument.

 1. Klicka på den sida du vill länka till, eller klicka på Bläddra till annat dokument om du vill länka formen till ett annat dokument.

Köra verifiering i ett diagram

 • Klicka på kontrol lera diagrami gruppen diagram verifiering på fliken process .

Om det uppstår problem öppnas fönstret problem med en lista med problem. Om vissa problem inte gäller för diagrammet kan du ignorera dem.

Ignorera problem som inte gäller för diagrammet

I fönstret problem högerklickar du på problemet du vill ignorera. Du kan ignorera problem med två alternativ:

 • Klicka på Ignorera det här problemet för att dölja ett enda problem.

 • Klicka på Ignorera regel för att dölja alla problem som uppstår med en viss regel.

Du kan visa problem som ignoreras genom att högerklicka i problem fönstret och sedan klicka på Visa ignorerade problem. Ignorerade problem visas i skuggade rader med ljusare text och har Ja i kolumnen ignorerad . Du kan sluta ignorera ett problem eller en regel genom att högerklicka på det och sedan klicka på lämpligt kommando.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×