Hyperlänkens underadress (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet Hyperlänkens underadress innehåller platsen i ett dokument i en hyperlänk som är kopplad till en aktivitet, resurs eller tilldelning. Du kan klicka på namnet i fältet Hyperlänkens underadress att gå till den Webbplats i en intranät eller World Wide Web.

Obs!: Det går inte att skapa en hyperlänk till data som har lagrats i en databas, till exempel i formatet Microsoft Project Database (.mpd) eller i Project Server.

Det finns flera kategorier av fälten Hyperlänkens underadress.

Datatyp    Text

Hyperlänkens underadress (aktivitetsfält)

Posttyp    Angett

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Hyperlänkens underadress i en aktivitetslista när du vill visa eller gå till hör till aktiviteterna. Använd fältet Hyperlänkens underadress om du vill gå till ett dokument på hårddisken eller i nätverket. Den här underadress kan till exempel peka på en plats i ett HTML-format dokument, ett bokmärke för ett Word-dokument, ett namngivet område i en Excel-arbetsbok eller en bild i en PowerPoint-presentation. Det kan också peka på en aktivitet, resurs eller tilldelning i en projektfil.

Exempel    Många aktiviteter i projektet är kopplade till externa konsultföretag och firmor med webbplatser som innehåller deras egna Project-scheman för aktiviteterna. Du lägger till fältet Hyperlänkens underadress i vyn Aktivitetslista för att visa underadresserna (till exempel "http://www.microsoft.com/sverige/Hus_E_bygg.mpp/Gantt_schema!37"), som anger var projektinformationen finns. Just den här underadressen går till den angivna webbplatsen, sedan till den projektfil som finns på webbplatsen, därefter till Gantt-schemat och slutligen till aktivitet 37.

Obs!    Klicka inte i fältet Hyperlänk eller Hyperlänkens adress när du vill redigera en hyperlänk. Om du gör det startas webbläsaren och den aktuella hyperlänken visas. Markera i stället cellen med hjälp av piltangenterna och klicka i skrivfältet ovanför vyn när du vill ändra hyperlänken.

Du kan också infoga en hyperlänk, tillsammans med en specifik filsökväg, i projektfilen genom att fylla i dialogrutan Infoga hyperlänk.

Hyperlänkens underadress (resursfält)

Posttyp    Angett

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Hyperlänkens underadress i en resursvy när du vill visa eller gå till underadresser som hör till resurserna. Använd fältet Hyperlänkens underadress om du vill gå till ett dokument på hårddisken eller i nätverket. Den här underadress kan till exempel peka på en plats i ett HTML-format dokument, ett bokmärke för ett Word-dokument, ett namngivet område i en Excel-arbetsbok eller en bild i en PowerPoint-presentation. Det kan också peka på en aktivitet, resurs eller tilldelning i en projektfil.

Exempel    Flera av de resurser som är involverade i projektet utgörs av konsultföretag och externa firmor med webbplatser som innehåller deras egna Project-scheman som är kopplade till resurserna. Du lägger till fältet Hyperlänkens underadress i vyn Resurslista för att visa underadresserna (till exempel "http://www.microsoft.com/sverige/Hus_E_bygg.mpp/Gantt_schema!37"), som anger var projektinformationen finns. Just den här underadressen går till den angivna webbplatsen, sedan till den projektfil som finns på webbplatsen, därefter till Gantt-schemat och slutligen till aktivitet 37.

Obs!    Klicka inte i fältet Hyperlänk eller Hyperlänkens adress när du vill redigera en hyperlänk. Om du gör det startas webbläsaren och den aktuella hyperlänken visas. Markera i stället cellen med hjälp av piltangenterna och klicka i skrivfältet ovanför vyn när du vill ändra hyperlänken.

Hyperlänkens underadress (tilldelningsfält)

Posttyp    Angett

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Hyperlänkens underadress i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa eller gå till underadresser som hör till tilldelningarna. Använd fältet Hyperlänkens underadress om du vill gå till ett dokument på hårddisken eller i nätverket. Den här underadress kan till exempel peka på en plats i ett HTML-format dokument, ett bokmärke för ett Word-dokument, ett namngivet område i en Excel-arbetsbok eller en bild i en PowerPoint-presentation. Det kan också peka på en aktivitet, resurs eller tilldelning i en projektfil.

Exempel    Flera av de tilldelade resurserna utgörs av konsultföretag och externa firmor med webbplatser som innehåller deras egna Project-scheman som är kopplade till tilldelningarna. Du lägger till fältet Hyperlänkens underadress i vyn Aktivitetslista för att visa underadresserna (till exempel "www.microsoft.com/sverige/Hus_E_bygg.mpp/Gantt_schema!37"), som anger var projektinformationen finns. Just den här underadressen går till den angivna webbplatsen, sedan till den projektfil som finns på webbplatsen, därefter till Gantt-schemat och slutligen till aktivitet 37.

Obs!    Klicka inte i fältet Hyperlänk eller Hyperlänkens adress när du vill redigera en hyperlänk. Om du gör det startas webbläsaren och den aktuella hyperlänken visas. Markera i stället cellen med hjälp av piltangenterna och klicka i skrivfältet ovanför vyn när du vill ändra hyperlänken.

Du kan också infoga en hyperlänk, tillsammans med en specifik filsökväg, i projektfilen genom att fylla i dialogrutan Infoga hyperlänk.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×