Hyperlänkar i kalkylblad

Om du behöver snabb åtkomst till relaterad information i en annan fil eller på en webbsida kan du infoga en hyperlänk i en cell i ett Microsoft Excel-kalkylblad. Du kan också infoga hyperlänkar i särskilda diagramelement eller bilder.

Vad vill du göra?

Skapa en hyperlänk till en befintlig fil eller webbsida

Skapa en hyperlänk till en ny fil

Skapa en hyperlänk till en viss plats i en arbetsbok

Skapa eller ta bort en hyperlänk till en e-postadress

Markera en hyperlänk utan att öppna länken

Ändra eller formatera en hyperlänk

Kopiera eller flytta en hyperlänk

Ta bort en hyperlänk

Ta bort flera hyperlänkar

Stänga av automatisk formatering av hyperlänkar

Skapa en anpassad hyperlänk med hjälp av funktionen HYPERLÄNK

Skapa en extern referens till kalkylbladsdata på webben

Ange basadressen för hyperlänkarna i en arbetsbok

Läsa mer om hyperlänkar

Skapa en hyperlänk till en befintlig fil eller webbsida

 1. Klicka på den cell i ett kalkylblad som du vill skapa en hyperlänk i.

  Tips!    Du kan också välja ett objekt, t.ex. en bild eller ett element i ett diagram, som du vill använda för hyperlänken.

 2. Gör något av följande:

  • Du kan också högerklicka på cellen eller bilden och klicka på Hyperlänk eller trycka på Ctrl+K.

  • Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

   Hyperlänk

 3. Klicka på Befintlig fil eller webbsida under Länka till.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vet var filen eller webbsidan som du vill länka till finns kan du skriva informationen direkt i rutan Adress.

  • Om du vill leta upp en webbsida klickar du på Bläddra på webben Bild av knapp , öppnar den webbsida du vill länka till och växlar sedan tillbaka till Excel utan att stänga webbläsaren. Om du vill öppna länkade sidor som nyss har besökts klickar du på Besökta sidor och sedan klicka på webben.

  • Om du vill använda en fil klickar du på Aktuell mapp och klickar på den fil du vill länka till. Om du vill använda filer som nyss har använts klickar du på Senaste filer och klickar sedan klicka på filen.

   Tips!    Du kan byta mapp genom att klicka på en annan mapp i listan Leta i.

 5. Om du vill skapa en hyperlänk till en viss plats i filen eller på webbsidan klickar du på Bokmärke och dubbelklickar på det bokmärke som du vill använda.

  Tips!    Filen eller webbsidan som du länkar till måste innehålla ett bokmärke.

 6. Skriv den text som ska användas för hyperlänken i rutan Text som ska visas.

 7. Du kan skapa ett tips som visas när pekaren placeras på hyperlänken genom att klicka på Skärmtips, skriva texten som ska visas i rutan Skärmtipstext och sedan klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en hyperlänk till en ny fil

 1. Klicka på den cell i ett kalkylblad som du vill skapa en hyperlänk i.

  Tips!    Du kan också välja ett objekt, t.ex. en bild eller ett element i ett diagram, som du vill använda för hyperlänken.

 2. Gör något av följande:

  • Du kan också högerklicka på cellen eller bilden och klicka på Hyperlänk eller trycka på Ctrl+K.

  • Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

   Hyperlänk

 3. Klicka på Skapa nytt dokument under Länka till.

 4. Skriv ett namn för den nya filen i rutan Namn på nytt dokument.

  Tips!    Om du vill ange en annan plats än den som visas under Fullständig sökväg kan du skriva den nya platsen före namnet i rutan Namn på nytt dokument eller klicka på Ändra och välja önskad plats. Avsluta med att klicka på OK.

 5. Ange om du vill öppna den nya filen för redigering nu eller senare genom att klicka på Redigera det nya dokumentet senare eller Redigera det nya dokumentet nu under Tidpunkt för redigering.

 6. Skriv den text som ska användas för hyperlänken i rutan Text som ska visas.

 7. Du kan skapa ett tips som visas när pekaren placeras på hyperlänken genom att klicka på Skärmtips, skriva texten som ska visas i rutan Skärmtipstext och sedan klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en hyperlänk till en viss plats i en arbetsbok

Om du vill skapa en länk till en plats i den aktuella arbetsboken eller en annan arbetsbok kan du antingen definiera ett namn för mål eller använda en cellreferens.

Om du vill använda ett namn måste du namnge målcellerna i målarbetsboken.

Namnge en cell eller ett cellområde

 1. Markera cellen, cellområdet eller de icke angränsande markeringar som du vill namnge.

 2. Klicka på rutan Namn längst ut till vänster i formelfältet. Bild av knapp

  Namnruta

 3. Skriv namnet för cellerna i rutan Namn och tryck på RETUR.

  Obs!: Namnet får inte innehålla blanksteg och måste börja med en bokstav.

 4. Klicka på den cell i ett kalkylblad i källarbetsboken som du vill skapa en hyperlänk i och gör sedan något av följande:

  Tips: 

  • Du kan också välja ett objekt, t.ex. en bild eller ett element i ett diagram, som du vill använda för hyperlänken.

  • Högerklicka på cellen eller bilden och klicka på Hyperlänk eller tryck på Ctrl+K.

  • Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

   Hyperlänk

 5. Gör något av följande under Länka till:

  • Om du vill länka till en plats i den aktuella arbetsboken klickar du på Plats i det här dokumentet.

  • Om du vill länka till en plats i en annan arbetsbok klickar du på Befintlig fil eller webbsida, letar upp och väljer den arbetsbok som du vill länka till och klickar sedan på Bokmärke. Gör något av följande:

   • Klicka på det kalkylblad som du vill länka till i rutan Eller markera en plats i det här dokumentet under Cellreferens, skriv cellreferensen i rutan Ange cellreferens och klicka på OK.

   • Klicka på namnet för de celler som du vill länka till i listan under Definierade namn och klicka på OK.

 6. Skriv den text som ska användas för hyperlänken i rutan Text som ska visas.

 7. Du kan skapa ett tips som visas när pekaren placeras på hyperlänken genom att klicka på Skärmtips, skriva texten som ska visas i rutan Skärmtipstext och sedan klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa eller ta bort en hyperlänk till en e-postadress

När du klickar på en hyperlänk till en e-postadress startas ditt e-postprogram automatiskt och ett e-postmeddelande med rätt adress i rutan Till skapas, förutsatt att du har ett e-postprogram installerat.

 1. Klicka på den cell i ett kalkylblad som du vill skapa en hyperlänk i.

  Tips!    Du kan också välja ett objekt, t.ex. en bild eller ett element i ett diagram, som du vill använda för hyperlänken.

 2. Gör något av följande:

  • Du kan också högerklicka på cellen eller bilden och klicka på Hyperlänk eller trycka på Ctrl+K.

  • Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

   Hyperlänk

 3. Klicka på E-postadress under Länka till.

 4. Skriv den e-postadress som du vill använda i rutan E-postadress.

 5. Ange e-postmeddelandets ämne i rutan Ämne.

  Obs!    Vissa webbläsare och e-postprogram kan kanske inte hantera ämnesraden.

 6. Skriv den text som ska användas för hyperlänken i rutan Text som ska visas.

 7. Du kan skapa ett tips som visas när pekaren placeras på hyperlänken genom att klicka på Skärmtips, skriva texten som ska visas i rutan Skärmtipstext och sedan klicka på OK.

  Tips!    Du kan också skapa en hyperlänk till en e-postadress i en cell genom att skriva adressen direkt i cellen. Om du till exempel skriver en e-postadress med formatet namn@example.com så skapas en hyperlänk automatiskt.

Ta bort en hyperlänk till en e-postadress

Om e-postadresser för kontakter blir klickbara hyperlänkar kan du inaktivera dem på samma sätt som andra hyperlänkar.

 1. Klicka på den cell i ett kalkylblad som du vill ta bort hyperlänken från.

  Tips!    Du kan också välja ett objekt, t.ex. en bild eller ett element i ett diagram, som du vill använda för hyperlänken.

 2. Högerklicka och välj Ta bort hyperlänk.

Överst på sidan

Markera en hyperlänk utan att öppna länken

Om du vill markera en hyperlänk utan att öppna länken till mål gör du något av följande:

 • Klicka på cellen som innehåller hyperlänken, håll ned musknappen tills pekaren förvandlas till ett kors Markeringspekaren i Excel och släpp musknappen.

 • Använd piltangenterna för att markera cellen som innehåller hyperlänken.

 • Om hyperlänken är en bild håller du ned Ctrl och klickar på bilden.

Överst på sidan

Ändra eller formatera en hyperlänk

Du kan ändra en befintlig hyperlänk i arbetsboken genom att ändra hyperlänkens mål, utseende, text eller bild.

Ändra hyperlänkens målfil

 1. Markera cellen eller bilden som innehåller den hyperlänk som du vill ändra.

  Tips: Om du vill markera en cell som innehåller en hyperlänk utan att gå till hyperlänkens målfil klickar du på cellen och håller ned musknappen tills pekaren förvandlas till ett kors Markeringspekaren i Excel och släpper sedan musknappen. Du kan också använda piltangenterna för att markera cellen. Om du vill markera ett bildobjekt håller du ned Ctrl och klickar sedan på bilden.

 2. Gör något av följande:

  • Högerklicka på cellen eller bilden och klicka på Hyperlänk eller tryck på Ctrl+K.

  • Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

   Hyperlänk

   Obs!: Om hyperlänken skapades med kalkylbladsfunktionen HYPERLÄNK måste du redigera formeln om du vill ändra målfilen. Markera cellen som innehåller hyperlänken och ändra formeln i formelfältet.

Ändra utseendet på hyperlänktexten

Du kan ändra utseende på all hyperlänktext i den aktiva arbetsboken genom att ändra cellformatet för hyperlänkar.

 1. Klicka på Cellformat i gruppen Format på fliken Start .

  Hyperlänk i galleriet Cellformat

 2. Gör följande under Data och modell:

  • Om du vill ändra hur hyperlänkarna ser ut innan användaren har klickat på dem högerklickar du på Följd hyperlänk och klickar på Ändra.

  • Om du vill ändra hur hyperlänkarna ser ut innan när användaren har klickat på dem högerklickar du på Följd hyperlänk och klickar på Ändra.

   Obs!: Cellformatet Hyperlänk är bara tillgängligt om arbetsboken innehåller minst en hyperlänk. Cellformatet Följd hyperlänk är bara tillgängligt om arbetsboken innehåller en hyperlänk som användaren har klickat på.

 3. Klicka på Formatera i dialogrutan Formatmall.

 4. Välj de formateringsalternativ som du vill använda på fliken Tecken och fliken Fyllning och klicka på OK.

  Meddelanden: 

  • De alternativ du väljer i dialogrutan Formatera celler visas som markerade under Formatmall omfattar i dialogrutan Formatmall. Du kan avmarkera kryssrutorna för de alternativ som du inte vill använda.

  • Om du ändrar cellformaten Hyperlänk och Följd hyperlänk används ändringarna för alla hyperlänkar i den aktiva arbetsboken. Du kan inte ändra utseende på enskilda hyperlänkar.

Ändra hyperlänkens text eller bild

 1. Markera cellen eller bilden som innehåller den hyperlänk som du vill ändra.

  Tips: Om du vill markera en cell som innehåller en hyperlänk utan att gå till hyperlänkens målfil klickar du på cellen och håller ned musknappen tills pekaren förvandlas till ett kors Markeringspekaren i Excel och släpper sedan musknappen. Du kan också använda piltangenterna för att markera cellen. Om du vill markera ett bildobjekt håller du ned Ctrl och klickar sedan på bilden.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra hyperlänktexten klickar du i formelfältet och ändrar texten.

  • Om du vill ändra formatet för en bild högerklickar du på den och klickar sedan på de formateringsalternativ som du vill ändra.

  • Om du vill ändra texten i ett bildobjekt dubbelklickar du på bildobjektet och gör önskade ändringar.

 3. Om du vill ändra bilden för hyperlänken infogar du en ny bild och skapar en hyperlänk med samma målfil. Därefter tar du bort den gamla bilden och hyperlänken.

Överst på sidan

Kopiera eller flytta en hyperlänk

 1. Högerklicka på hyperlänk som du vill kopiera eller flytta och klicka sedan på Kopiera eller Klipp ut.

 2. Högerklicka i den cell som du vill kopiera eller flytta hyperlänken till och klicka på Klistra in.

Överst på sidan

Ta bort en hyperlänk

Gör något av följande om du vill ta bort en hyperlänk:

 • Om du vill inaktivera en enskild hyperlänk högerklickar du på hyperlänken och klickar på Ta bort hyperlänk. Webbadressen är kvar i cellen, men är inte längre aktiv eller formaterad som en hyperlänk.

 • Om du vill ta bort en hyperlänk och hyperlänktexten högerklickar du på cellen som innehåller hyperlänken och klickar på Radera innehåll.

Om du vill ta bort en hyperlänk och hyperlänkbilden håller du ned Ctrl samtidigt som du klickar på bilden och trycker sedan på Delete-tangenten.

Överst på sidan

Ta bort flera hyperlänkar

Om du vill ta bort (inaktivera) flera hyperlänkar samtidigt gör du så här:

 1. Markera ett cellområde som du vill ta bort hyperlänkarna i. Cellområdet behöver inte vara sammanhängande.

  Tips!    Om du vill markera en cell som innehåller en hyperlänk utan att hoppa till länken klickar du på cellen och håller ned musknappen tills pekaren förvandlas till ett kors Markeringspekaren i Excel och släpper sedan musknappen.

 2. Placera pekaren över valfri cell i det markerade området, högerklicka och klicka sedan på Ta bort hyperlänkar.

Överst på sidan

Stänga av automatisk formatering av hyperlänkar

Om du inte vill att internetadresser och nätverksadresser automatiskt ska formateras som hyperlänkar när du skriver:

 1. Välj fliken Arkiv och välj sedan Alternativ.

 2. Välj Språkkontroll och sedan Alternativ för Autokorrigering i dialogrutan Excel-alternativ.

 3. Klicka på fliken Autoformatera vid inskrivning i dialogrutan Autokorrigering.

 4. Avmarkera kryssrutan Internetadresser och nätverksadresser med hyperlänkar.

 5. Välj OK för att stänga dialogrutan Autokorrigering.

 6. Stäng dialogrutan Excel-alternativ med OK.

Överst på sidan

Skapa en anpassad hyperlänk med hjälp av funktionen HYPERLÄNK

Du kan använda funktionen HYPERLÄNK när du vill skapa en hyperlänk som öppnar ett dokument som har lagrats på en server, i ett intranät eller på Internet. När du klickar i cellen som innehåller funktionen HYPERLÄNK öppnas filen som lagras på sökvägen för länken.

Syntax

HYPERLÄNK(länk_placering,eget_namn)

Länk_placering    Sökvägen till och filnamnet för det dokument som ska öppnas som text. Länk_placering kan referera till en plats i ett dokument, till exempel en viss cell eller ett namngivet område i ett Excel-kalkylblad eller en Excel-arbetsbok, eller ett bokmärke i ett Microsoft Word-dokument. Sökvägen kan leda till en fil som är lagrad på en hårddisk eller utgöra en UNC-sökväg (Universal Naming Convention) på en server (i Excel eller en URL-sökväg (Uniform Resource Locator)) på Internet eller i ett intranät.

 • Länk_placering kan vara en textsträng inom citattecken eller en cell som innehåller länken som en textsträng.

Om det hopp som anges i länk_placering inte finns eller inte går att bläddra till visas ett fel när du klickar i cellen.

Eget_namn    Den hopptext eller det numeriska värde som visas i cellen. Eget_namn visas i blått och är understruket. Om eget_namn utelämnas visas länk_placering som hopptext i cellen.

 • Eget_namn kan vara ett värde, en textsträng, ett namn eller en cell som innehåller hopptexten eller värdet.

 • Om eget_namn returnerar ett felvärde (t ex #VÄRDEFEL!) visas felet i stället för hopptexten i cellen.

Exempel

Följande exempel öppnar kalkylbladet Budgetrapport.xls som är lagrat på Internet på platsen example.microsoft.com/report och visar texten "Klicka om du vill visa rapporten":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Click for report")

Följande exempel skapar en hyperlänk till cell F10 i kalkylbladet Årlig i arbetsboken Budgetrapport.xls, som är lagrad på Internet på platsen example.microsoft.com/report. I den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken visas innehållet i cell D1 som hopptext:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

Följande exempel skapar en hyperlänk till området AvdTotal i kalkylbladet Kvartal1 i arbetsboken Budgetrapport.xls, som är lagrad på Internet på platsen example.microsoft.com/report. I den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken, visas texten "Klicka om du vill visa Kvartal1 Totalsumma Avdelning":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Om du vill skapa en hyperlänk till en viss placering i ett Word-dokument anger du med hjälp av ett bokmärke den plats i dokumentet som du vill hoppa till. Följande exempel skapar en hyperlänk till bokmärket KvartalRedov i dokumentet Årsrapport.doc på example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

I Excel visar följande exempel innehållet i cell D5 som hopptext i cellen och öppnar filen kvart1.xlsx, som ligger i den delade katalogen Redovisning på servern EKONOMI. I det här exemplet används en UNC-sökväg:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

Följande exempel öppnar filen kvart1.xlsx, som är lagrad i katalogen Ekonomi på enhet D, i Excel och visar det numeriska värdet i cell H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

I Excel skapar följande exempel en hyperlänk till området Summa i en annan extern arbetsbok, Minbok.xlsx:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

I Microsoft Excel för Macintosh visar följande exempel "Klicka här" i cellen och öppnar filen Första kvartalet, som finns i mappen Budgetrapporter på hårddisken med namnet Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Du kan skapa hyperlänkar som leder från en cell till en annan i ett kalkylblad. Om det aktiva kalkylbladet i arbetsboken Budget heter Juni, skapar följande formel en hyperlänk till cell E56. Själva länktexten utgör värdet i cellen.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Om du vill komma till ett annat kalkylblad i samma arbetsbok ändrar du kalkybladsnamnet i länken. Om du t ex skulle vilja skapa en länk till cell E56 i kalkylbladet September, ändrar du ordet "Juni" till "September".

Överst på sidan

Skapa en extern referens till kalkylbladsdata på webben

Du kan infoga en eller flera externa referenser (även kallade länkar) från en arbetsbok till en annan arbetsbok som finns i ett intranät eller på Internet. Arbetsboken behöver inte sparas som en HTML-format-fil.

 1. Öppna källarbetsboken och markera den cell eller det cellområde som du vill kopiera.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Kopiera

 3. Växla till det kalkylblad som du vill infoga informationen i och klicka sedan på den cell där du vill att informationen ska visas.

 4. Klicka på Klistra in special i gruppen Urklipp på fliken Start.

 5. Klicka på Klistra in länk. En extern referens skapas för cellen eller för varje cell i cellområdet.

  Obs!: Ibland är det enklare att skapa en extern referenslänk utan att behöva öppna arbetsboken på webben. Klicka på varje cell i målarbetsboken som du vill infoga den externa referensen i och skriv ett likhetstecken (=), webbadressen och platsen i arbetsboken, t.ex.:

='http://www.personens.hemsida/[fil.xlsx]Blad1'!A1

='ftp.server.somewhere/ file.xlsx'!MyNamedCell

Överst på sidan

Ange basadressen för hyperlänkarna i en arbetsbok

Som standard är ospecificerade sökvägar till målfiler för hyperlänk i relation till den aktiva arbetsbokens lagringsplats. Använd följande procedur för att ange en annan standardsökväg. Då räcker det med att du anger filnamnet och inte hela sökvägen i dialogrutan Infoga hyperlänk när du skapar en hyperlänk till en fil på den platsen.

 1. Klicka på Arkiv > Info.

 2. Klicka på Egenskaper och klicka sedan på Avancerade egenskaper.

 3. Klicka på fliken Sammanfattning.

 4. Skriv den sökväg som du vill använda i rutan Basadress för hyperlänk.

  Obs!: Du kan åsidosätta basadressen för hyperlänkar genom att ange den fullständiga, eller absoluta, adressen för hyperlänken i dialogrutan Hyperlänk.

Överst på sidan

Läsa mer om hyperlänkar

En hyperlänk är en länk från ett dokument som öppnar en annan sida eller fil när du klickar på den. Hyperlänkens mål är ofta en annan webbsida, men kan också vara en bild, en e-postadress eller ett program. Själva hyperlänken kan bestå av text eller en bild.

När en webbplatsanvändare klickar på hyperlänken visas hyperlänkens mål i en webbläsare eller öppnas eller körs, beroende på typen av mål. En hyperlänk till en sida visar exempelvis sidan i en webbläsare, medan en hyperlänk till en AVI-fil öppnar filen i en mediespelare.

Så här används hyperlänkar

Du kan använda hyperlänkar för att göra följande:

 • Navigera till en fil eller webbsida i ett nätverk, intranät eller på Internet

 • Navigera till en fil eller webbsida som du planerar att skapa

 • skicka ett e-postmeddelande

 • starta en filöverföring, t.ex. en filhämtning eller en FTP-process.

När du pekar på text eller på en bild som innehåller en hyperlänk förvandlas pekaren till en hand Pekare som ser ut som en hand , vilket betyder att texten eller bilden är klickbar.

Vad en URL är och hur den fungerar

När du skapar en hyperlänk kodas hyperlänkens mål som en URL (Uniform Resource Locator), som följande:

http://exempel.microsoft.com/nyheter.htm

file://Datornamn/DeladMapp/Filnamn.htm

En webbadress, eller URL-adress, innehåller ett protokoll, t.ex. HTTP, FTP eller FILE, en webbserver eller nätverksplats, samt en sökväg och ett filnamn. Följande bild illustrerar delarna i en webbadress:

URL-adressens fyra beståndsdelar

1. Det protokoll som används (http, ftp, file)

2. Webbservern eller nätverksplatsen

3. Sökväg

4. Filnamn

Absoluta och relativa hyperlänkar

En absolut webbadress innehåller en fullständig adress, som protokoll, webbservern, sökvägen och filnamnet.

I en relativ webbadress saknas en eller flera delar. Informationen som saknas hämtas från sidan som innehåller webbadressen. Om exempelvis protokollet och webbservern saknas använder webbläsaren den aktuella sidans protokoll och domän, t.ex. .com, .org.

Det är vanligt att sidorna på webben använder relativa webbadresser som bara innehåller en del av sökvägen och filnamnet. Om filerna flyttas till en annan server fungerar alla hyperlänkar som vanligt förutsatt att sidornas inbördes placeringar inte ändras. Anta exempelvis att en hyperlänk på webbsidan Produkter.htm pekar på sidan Apelsin.htm i mappen Mat. Om båda sidorna flyttas till mappen Mat på en annan server kommer webbadressen i hyperlänken att fungera som vanligt.

Som standard är alla ospecificerade sökvägar till målfilerna för hyperlänkar i relation till den aktiva arbetsbokens lagringsplats. Som standard kan du ange en annan basadress som du kan använda när du skapar en hyperlänk till en fil på den platsen. Då måste du enbart ange filnamnet, inte hela sökvägen, i dialogrutan Hyperlänk.

Överst på sidan

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet.

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Använd felkontroll om du vill hitta fel i formler

Funktioner för Leta upp och referens

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×