HYPERLÄNK (Funktionen HYPERLÄNK)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av HYPERLÄNK i Microsoft Excel.

Beskrivning

Funktionen hyperlänk skapas en genväg som leder till en annan plats i den aktuella arbetsboken eller öppnar ett dokument som är lagrat på en nätverksserver, en intranät eller på Internet. När du klickar på en cell som innehåller en hyperlänk funktion Excel hoppar till den plats som visas eller öppnas dokumentet som du angett.

Syntax

Hyperlänk (Länk_placering; [eget_namn])

Syntaxen för funktionen HYPERLÄNK har följande argument:

  • Länk_placering    Obligatoriskt. Sökvägen till och filnamnet för det dokument som ska öppnas. Länk_placering kan referera till en plats i ett dokument, till exempel en viss cell eller ett namngivet område i ett Excel-kalkylblad eller en Excel-arbetsbok, eller ett bokmärke i ett Microsoft Word-dokument. Sökvägen kan leda till en fil som är lagrad på en hårddisk eller utgöra en UNC-sökväg (Universal Naming Convention) på en server (i Microsoft Excel för Windows) eller en URL-sökväg (Uniform Resource Locator)) på Internet eller i ett intranät.

    Obs!   Excel Online Funktionene HYPERLÄNK gäller endast för webbadresser (URL-adresser). Länk_placering kan vara en textsträng inom citattecken eller en referens till en cell som innehåller länken som en textsträng.

    Om det hopp som anges i länk_placering inte finns eller inte går att navigera till, visas ett felmeddelande när du klickar på cellen.

  • Eget_namn    Valfritt. Detta är den hopptext eller det numeriska värde som visas i cellen. Eget_namn visas i blått och är understruket. Om eget_namn utelämnas visas länk_placering som hopptext i cellen.

    Vänligt_namn kan vara ett värde, en textsträng, ett namn eller en cell so innehåll hopptext eller hoppvärde.

    Om vänligt_namn returnerar ett felvärde (till exempel #VÄRDE!) visas felet i stället för hopptexten i cellen.

Kommentar

I Excel-programmet om du vill markera en cell som innehåller en hyperlänk utan att hoppa till hyperlänkens målfil klickar du på cellen och håller ned musknappen tills pekaren blir ett kors Markeringspekaren i Excel och sedan släppa musknappen. Markera en cell i Excel Online genom att klicka på den när markören befinner sig en bild. Gå till hyperlänkens målfil genom att klicka när markören befinner sig en pekande hand.

Exempel

Exempel

Resultat

=HYPERLÄNK("http://exempel.microsoft.com/rapport/Budgetrapport.xlsx"; "Klicka här om du vill visa rapporten")

Öppnar en arbetsbok som finns på http://example.microsoft.com/report. "Klicka här om du vill visa rapporten" visas som hopptext i cellen.

=HYPERLÄNK("[http://exempel.microsoft.com/rapport/Budgetrapport.xlsx]Årlig!F10"; D1)

Skapar en hyperlänk till cell F10 i kalkylbladet Årlig i arbetsboken som finns på http://example.microsoft.com/report. Innehållet i cell D1 visas som hopptext i den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken.

=HYPERLÄNK("[http://exempel.microsoft.com/rapport/Budgetrapport.xlsx]'Kvartal1'!AvdTotal"; "Klicka om du vill visa Kvartal1 Totalsumma Avdelning")

Skapar en hyperlänk till området AvdTotal i kalkylbladet Kvartal1 i arbetsboken som finns på http://example.microsoft.com/report. "Klicka om du vill visa Kvartal1 Totalsumma Avdelning" visas som hopptext i den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken.

=HYPERLÄNK("[http://exempel.microsoft.com/Årsrapport.doc]KvartalRedov"; "Kvartalsredovisning")

Om du vill skapa en hyperlänk till en särskild plats i en Word-fil använder du ett bokmärke för att definiera den plats som du vill hoppa till i filen. I det här exemplet skapas en hyperlänk till bokmärket KvartalRedov i filen Årsrapport.doc som finns på http://example.microsoft.com.

=HYPERLÄNK("\\EKONOMI\Redovisning\kvart1.xlsx"; D5)

Visar innehållet i cell D5 som hopptext i cellen och öppnar arbetsboken som finns på servern EKONOMI i resursen Redovisning. I det här exemplet används en UNC-sökväg.

=HYPERLÄNK("D:\EKONOMI\kvart1.xlsx"; H10)

Öppnar filen kvart1.xlsx som finns i katalogen Ekonomi på enhet D och visar det numeriska värdet i cell H10.

=HYPERLÄNK("[C:\Mina dokument\Minbok.xlsx]Summa")

Skapar en hyperlänk till området Summa i en annan (extern) arbetsbok, Minbok.xlsx.

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]Sheet1! A10 ””, gå till Blad1 > A10 ”)

Om du vill hoppa till en annan plats i det aktuella kalkylbladet omfattar både arbetsboksnamn och namn på kalkylblad så här, där Blad1 är det aktuella kalkylbladet.

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]January! A10 ””, gå till januari > A10 ”)

Om du vill hoppa till en annan plats i det aktuella kalkylbladet omfattar både arbetsboksnamn och namn på kalkylblad så här, där januari är ett annat kalkylblad i arbetsboken.

= HYPERLÄNK (CELL (”adress”, januari! A1) ”, går du till januari > A1”)

Om du vill hoppa till en annan plats i det aktuella kalkylbladet utan att använda fullständiga kalkylblad referensen ([Book1.xlsx]), kan du använda det här, där CELL("address") returnerar namnet på aktuella arbetsboken.

=HYPERLÄNK($Z$1)

Om du snabbt vill uppdatera alla formler i ett kalkylblad där funktionen HYPERLÄNK används med samma argument, kan du placera länkmålet i en annan cell i samma eller ett annat kalkylblad, och därefter använder du en absolut referens till cellen som länk_placering i HYPERLÄNK-formlerna. Alla ändringar du gör i länkmålet återspeglas direkt i HYPERLÄNK-formlerna.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×