Hur vissa funktioner fungerar i webbaserade PowerPoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med hjälp av PowerPoint i en web webbläsare kan du skapa och dela skapa och dela grundläggande presentationer. Du kan arbeta samtidigt med andra och presentera ditt bildspel från var som helst. Men webbaserad PowerPoint inte innehåller alla funktioner som stationära PowerPoint fungerar. I den här artikeln beskrivs vad du kan och inte kan göra i webbaserade PowerPoint.

Det finns två versioner av webbaserad PowerPoint:

 • Flesta personer, inklusive alla som inte använder webbaserad Office i en företags- eller skolan inställningen, har PowerPoint Online. Läs vidare om du vill veta mer om hur dess funktioner fungerar.

 • Några av våra företag och skolan kunder i stället använda PowerPoint Web App, som ingår i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2013. Om du använder dessa Office Online växlar du till fliken PowerPoint Web App i den här artikeln om du vill ta reda på hur dess funktioner fungerar.

Filtyper och format som stöds i PowerPoint Online

Stöds för visning och redigering

Stöds endast för visning

Kan inte öppnas

PowerPoint-presentation (*.pptx)

PowerPoint-mall (*.potx)

PowerPoint-tillägg (.ppam)

PowerPoint-bildspel (*.ppsx)

PowerPoint 97-2003-mall (.pot)

Rich Text Format (RTF)

OpenDocument-presentation (*.odp)

** PowerPoint 97-2003: .ppt och .pps

PDF (Portable Document Format)

*** Makroaktiverad PowerPoint-.pptm, .potm och .ppsm

PowerPoint 97-2003-tillägg (.ppa)

Filer som markerats som slutgiltiga

IRM-filer

Lösenordsfiler

Filer med digitala signaturer

**PowerPoint Online visar presentationer i formaten .ppt och .pps, men om du vill redigera presentationen i webbläsaren, spara en ny kopia av presentationen i pptx-format.

*** Presentationen kan öppnas, men inga makron körs.

Öppna och spara

Skrivbordsfunktion

I PowerPoint Online

Öppning

PowerPoint Online kan öppna filer som är upp till 2 GB (Gigabyte) storlek.

PowerPoint Online kan du öppna pptx, ppsx och ODP filer.

Du kan visa .ppt och .pps filer i PowerPoint Online, men den konverterar dem till det nya formatet (.pptx/.ppsx) om du vill redigera delarna.

Du kan visa mallfiler (.pot, .potx) i PowerPoint Online, men inte kan redigeras.

Makroaktiverad PowerPoint filer (.pptm, .potm, .ppam, .potx, .ppsm) kan visas men kan inte redigeras.

Lägga till i filer (.ppa, .ppam) kan inte öppnas i PowerPoint Online.

Spara

PowerPoint Online ditt arbete sparas automatiskt varje gång du gör en ändring så det finns inget behov av en Spara-knapp. Du kan emellertid använda > Hämta somSpara presentationen lokalt som en .pptx, PDF eller ODP fil.

Lösenordsskydd

Presentationer som är skyddad med ett lösenord, digitalt signerade eller skyddas med IRM (Information Rights Management) i stationära PowerPoint kan öppnas i programmet. Använd inställningar för delning i OneDrive eller SharePoint-bibliotek för att styra vem som kan öppna din presentation.

Visa och skriva ut

Skrivbordsfunktion

I PowerPoint Online

Skriva ut

Du kan skriva ut en bild per sida med sidhuvuden och sidfötter i PowerPoint Online. (Mer information finns i skriva ut dina PowerPoint-bilder, åhörarkopior och anteckningar.) Klicka på Redigera i PowerPoint om du vill ha fler layout utskriftsalternativ som åhörarkopior och anteckningar, och skriva ut i PowerPoint-programmet.

Vyn Normal

Använd Redigeringsvyn när du skapar bilder.

Dispositionsvyn, bildbakgrundsvyn och bildsorteringsvyn

De här vyerna är endast tillgängliga i stationära PowerPoint.

Läsvyn

Du kan bläddra igenom bilder och visa eller dölja stödanteckningar.

Föredragshållarvyn

Du måste stationära PowerPoint du använder föredragshållarvyn. Naturligtvis kan du fortfarande presentera ditt bildspel i PowerPoint Online.

Vyn Bildspel

Du kan visa dina bildspel i helskärmsfönster. Klicka på varje bild eller tryck på mellanslagstangenten för att gå till nästa bild. Högerklicka på en bild för att gå tillbaka, gå till en särskild bild eller avsluta bildspelet.

Video och ljud

Du kan spela upp video och ljud i läsvyn och bildspel om du har installerat Silverlight. Du måste Flash för videor som länkas från en webbplats. Hålla ett öga på filstorlek, eftersom PowerPoint Online inte infoga stora mediefiler. Storleksgränsen kan vara från 50-100MB för inbäddade media och för WAV-filer är gränsen 100KB.

Talaranteckningar

Du kan visa eller dölja stödanteckningar men för närvarande kan du skriva ut inte dem i PowerPoint Online.

Zooma

PowerPoint Online har inte inbyggd zoom, men du kan använda webbläsarens zoomfunktion för att ändra storleken på innehållet.

Linjaler och stödlinjer

Linjaler och stödlinjer är endast tillgängliga i stationära PowerPoint, men PowerPoint Online har smarta stödlinjer som automatiskt visas som hjälper dig att justera objekt.

Redigera och formatera

Skrivbordsfunktion

I PowerPoint Online

Skapa, ta bort, ändra ordning på eller dölja bilder

Du kan lägga till, ändra ordning på, dölja och ta bort bilder. Du kan också välja en layout när du skapar en ny bild.

Kopiera och klistra in

Text som klistrats in i PowerPoint Online behåller formatering från där du kopierade. Du kan formatera texten när du klistrar in det i målpresentationen. Du kan kopiera och klistra in bilder från en bild till en annan i samma presentation och även kopiera och klistra in från andra presentationer eller program. .

Teckenstorlek och formatering

Du kan använda fet, kursiv, understruken, teckenstorlek och färg; samt använda hämta Format.

Styckeformatering

Du kan vänsterjustera, högerjustera och centrera stycken; visa text från höger till vänster och tvärtom; öka eller minska indrag; formatera stycken som punktlistor och numrerade listor.

Formatera bakgrund

Du kan formatera bakgrunden för en eller flera bilder med färg eller en bild.

Numrering och punktlistor

Du kan använda inbyggda format för numrering eller punktlistor.

Sök och ersätt

Kommandot Sök är tillgänglig på fliken Start i menyfliksområdet. Kommandot Ersätt finns inte i PowerPoint Online.

Teman

Du kan välja mellan ett begränsat galleri med inbyggda teman när du lägger till en ny bild i presentationen. Teman har lagts till i en presentation från stationära PowerPoint finns kvar i PowerPoint Online.

Animeringseffekter

Du kan skapa flera typer animeringseffekter i PowerPoint Online. Animeringar som läggs till med stationära PowerPoint (som inte är tillgängliga i PowerPoint Online ) bevaras och kan spelas upp i bildspelet, men du kan inte ändra dem där.

Övergångar

Du kan välja mellan ett begränsat övergångar i PowerPoint Online-galleri. Övergångar som lagts till i stationära PowerPoint kan behålls, men bara spelas upp eller ändrats i stationära PowerPoint.

Anpassa eller sända bildspel

Alternativ för att konfigurera och anpassa bildspel, sända bildspel eller konfigurera bildskärmar är inte tillgängliga i PowerPoint Online.

Samtidig redigering

Flera författare kan arbeta samtidigt i PowerPoint Online. Samtidig redigering fungerar med PowerPoint 2010 eller senare och PowerPoint för Mac 2011.

Kontrollera stavning

Röd vågig understrykning visas under felstavade ord ska visas. En snabbmeny erbjuder stavningsförslag att välja mellan.

Infoga objekt

Skrivbordsfunktion

I PowerPoint Online

Hyperlänkar

Du kan infoga, redigera och följa hyperlänkar. Du kan inte lägga till en hyperlänk till en bild eller figur. Bokmärke länkar arbete men du kan inte redigera dem i PowerPoint Online. Se lägga till en hyperlänk till text.

Tabeller

Du kan infoga och redigera tabeller i PowerPoint Online.

Video och ljud

Video- och ljudinnehåll spelas upp i läsvyn och bildspelsvyn. Du kan ändra storlek på, flytta och ta bort video och ljud kontroller i PowerPoint Online. Du kan infoga onlinevideoklipp. Men om du vill infoga video eller ljud från datorn måste du använda stationära PowerPoint.

Bilder

Infoga bilder eller ClipArt från datorn eller på webben. Du kan flytta, ändra storlek på och beskära bilder, och du kan använda bildformat. Mer sofistikerade bild formateringsfunktioner som använda specialeffekter och ta bort bakgrund inte är tillgängliga i PowerPoint Online. Om du vill fånga in skärmdumpar, kan du använda stationära PowerPoint.

Figurer, ritningar och textrutor

Lägg till en textruta eller välj bland figurer i ett galleri. Använd format som definierar fyllning, konturer och skuggning. Flytta, ändra storlek på, rotera eller ordna om figurer och textrutor i lager, bakifrån och ut. Dela upp figurer och arbeta med dem en och en.

SmartArt-grafik

Infoga SmartArt-grafik, byta till en annan layout eller ett annat färgschema, använda SmartArt-format och redigera text.

Diagram och ekvationer

Du kan inte infoga dessa i PowerPoint Online, men om du använder dem med hjälp av stationära PowerPointPowerPoint Online visas som förväntat.

WordArt

Inte tillgängligt i PowerPoint Online. Om du vill lägga till WordArt-effekter i text, tryck eller klicka på Redigera i PowerPoint.

Symboler

En begränsad mängd olika symboler kan infogas i PowerPoint Online. Om teckensnittet för att visa en symbol inte är tillgänglig visas symbolen som platshållare.

Rubriker och sidfötter

Sidhuvuden och sidfötter, inklusive datum och bildnummer, kan inte vara infogat, redigeras eller tas bort i PowerPoint Online, men den visas som förväntat. Se lägga till bildnummer eller datum och tid.

Tips:    Du kan lägga till en textruta ska fungera som ett sidhuvud eller en sidfot.

Makron

Du kan visa, redigera, skriva ut, och dela presentationer som innehåller makron, men om du vill köra makron, tryck eller klicka på Redigera i PowerPoint.

ActiveX-kontroller, inbäddade OLE-objekt

Det går inte att infoga eller redigera dessa i PowerPoint Online, men de visas som förväntat.

Länkade bilder

De behålls i presentationen men döljs i läsvyn och i bildspelsvyn. De visas som platshållare i redigeringsvyn.

Granskning

Den här funktionen

I PowerPoint Online

Språkverktyg

Du kan Kontrollera stavningen av ett ord och du kan ange språk för språkkontroll.

Kommentarer

Visa kommentarer i läsvyn; redigera dem i redigeringsvyn. Visa kommentarer i en presentation.

Filformat som stöds i PowerPoint Web App

PowerPoint Web App öppnar presentationer i följande format:

 • PowerPoint-presentation (*.pptx)

 • PowerPoint-mall (*.potx)

 • PowerPoint-bildspel (*.ppsx)

 • PowerPoint Makroaktiverad Presentation (.pptm), PowerPoint Makroaktiverad mall (.potm) eller PowerPoint Makroaktiverat bildspel (.ppsm).
  Presentationen kan öppnas, men inga makron körs. Dessa presentationer kan inte redigeras i webbläsaren.

 • PowerPoint 97-2003-Presentation (.ppt) eller PowerPoint 97-2003-bildspel (.pps)
  PowerPoint Web App visar presentationer i följande format, men om du vill redigera presentationen i webbläsaren, PowerPoint Web App sparar en ny instans av presentationen i pptx-format. PowerPoint Web App kan inte spara presentationer i PPT- eller pps-format.

 • PowerPoint 97-2003-mall (.pot)
  PowerPoint Web App visar presentationer i det här formatet, men de kan inte redigeras i webbläsaren.

 • OpenDocument-Presentation (ODP)
  Det här formatet stöds för presentationer som lagrats i ett SharePoint-bibliotek.

PowerPoint Web App kan inte öppna presentationer i andra filformat. Till exempel följande format stöds inte: öppna dokument Format (ODF), PowerPoint-tillägg (.ppam), Lägg till PowerPoint 97-2003-tillägg (.ppa), Rich Text Format (RTF) och formatera PDF (Portable Document).

Funktioner som stöds för visning och utskrift

När du visar en presentation i PowerPoint Web App du framåt bland bilderna eller spela upp bildspelet i webbläsaren.

Om du vill använda PowerPoint-funktioner för utskrift (till exempel skriva ut åhörarkopior) eller om du använder PowerPoint Web App i SharePoint, klicka på Öppna i PowerPoint och skriva ut i PowerPoint-programmet.

När du visar en presentation kan vissa funktioner fungerar annorlunda i en webbläsare än vad de gör i PowerPoint-programmet. Klicka på Öppna i PowerPoint om du vill använda funktioner som inte är tillgängliga i PowerPoint Web App.

Den här funktionen

Fungerar så här i PowerPoint Web App

Normalvy, bildsortering, anteckningssidor, läsvyn och bakgrundsvyer

Läsvyn är ett sätt att framåt bland bilderna att hoppa till en viss bild, och för att visa eller dölja bildanteckningar. Redigeringsvyn i PowerPoint Web App liknar Normal vy i PowerPoint-programmet. Bildsortering, anteckningssidor och original vyer är inte tillgängliga i PowerPoint Web App.

Bildspel

PowerPoint Web App spelas upp bildspel i ett fönster i helskärmsläge. Tryck på blanksteg om du vill gå igenom bilderna. Dra spela upp animeringar och övergångar från en bild till nästa play som tonas.

Video och ljud

Video- och ljudinnehåll spelas inte upp i PowerPoint Web App men bevaras i filen.

Dispositionsvy

Dispositionsvyn finns på fliken Arkiv i läsvyn.

Visa bildanteckningar

Det går att visa och dölja anteckningar på varje enskild bild.

Zooma

Zoomning är inte tillgängliga i PowerPoint Web App. Använda din webbläsares zoom förstora texten i användargränssnittet PowerPoint Web App men bildinnehåll förstoras inte.

Linjaler och stödlinjer

PowerPoint Web App visar inte linjaler och stödlinjer.

Funktioner som skiljer sig mellan webbläsaren och huvudprogrammet

När du redigerar en presentation vissa funktioner fungerar annorlunda i en webbläsare än vad de gör i PowerPoint-programmet. I följande tabeller beskrivs hur PowerPoint Web App har stöd för funktioner som kan gälla för dina presentationer. Klicka på Öppna i PowerPoint om du vill använda funktioner än vad som är tillgängligt i PowerPoint Web App.

Öppna och spara

Den här funktionen

Fungerar så här i PowerPoint Web App

Öppning

Den största tillåtna filstorleken som PowerPoint Web App kan öppna 300 MB.

Filskydd: IRM, digital signatur eller lösenord

PowerPoint Web App kan inte öppna presentationer som är krypterade med ett lösenord, digitalt signerade eller skyddas med IRM (Information Rights Management). Öppna de här presentationer i PowerPoint-programmet.

Spara

ditt arbete sparas PowerPoint Web App varje gång du gör en ändring. Det finns ingen Spara-kommando.

Överst på sidan

Redigera och formatera

Denna funktion

Fungerar så här i PowerPoint Web App

Skapa, ta bort, ändra ordning på och dölja bilder

Lägga till, ändra ordning på, skapa dubbletter av, dölja och ta bort bilder. Välj en layout när du skapar en ny bild.

Kopiera och klistra in

Kopiera och klistra in text. Text som klistrats in i PowerPoint Web App behåller formateringen av dit det kopierats. Du kan behöva formatera texten när du klistrar in den, så att det matchar formateringen av omgivande text.

Teckenformatering

Använda fetstil, kursiv stil, understrykning, teckensnitt, storlek och färg. Obs: kommandot Hämta Format är inte tillgängliga i PowerPoint Web App.

Styckeformatering

Vänsterjustera, högerjustera och centrera stycken; visa text från höger till vänster och tvärtom; öka och minska indrag; formatera stycken som punktlistor och numrerade listor.

Numrering och punktlistor

Använda inbyggda format för numrering och punktlistor.

Sök

Sök och Ersätt är inte tillgängliga i PowerPoint Web App.

Tema

Tema behålls i presentationen men kan inte redigeras i PowerPoint Web App.

Bildbakgrunder och bildlayouter

Bilder i PowerPoint Web App baseras på bildbakgrunden och layouter som användes för att skapa bilden i PowerPoint-programmet. För presentationer som skapats i PowerPoint Web App baserat bildbakgrunderna och layouterna på standardinställningarna. Välja mellan olika bildlayouter när du lägger till en bild i en presentation, men du kan inte ändra bildbakgrunder eller ändra layouter i PowerPoint Web App.

Animeringar och övergångar

Dessa behålls i presentationen men kan inte läggas till eller ändras i PowerPoint Web App.

Bildspel

Alternativ för att konfigurera och anpassa bildspel, sända bildspel eller konfigurera bildskärmar är inte tillgängliga i PowerPoint Web App.

Samtidig redigering

Flera författare kan arbeta samtidigt i PowerPoint 2010 för presentationer som lagrats i ett SharePoint-bibliotek. Samtidig redigering är inte tillgänglig i PowerPoint Web App.

Kommentarer

Kommentarer är dolda i PowerPoint Web App, men de behålls i presentationen. Kommentarer kan inte läggas till i PowerPoint Web App.

Överst på sidan

Objekt

Den här funktionen

Fungerar så här i PowerPoint Web App

Hyperlänkar

Infoga, redigera och följa hyperlänkar. Bokmärke länkar fungerar, men kan inte redigeras i PowerPoint Web App.

Tabeller

Tabeller visas men kan inte redigeras (förutom om du vill ta bort dem) i PowerPoint Web App.

Bilder och ClipArt

Infoga bilder som finns lagrade på datorn eller infoga ClipArt på Office.com. Du kan använda flera olika bildformat, men bilder och ClipArt kan inte flyttas eller ändrar storlek. Mer avancerade funktioner för att arbeta med bilder, till exempel använda effekter och beskärning, är inte tillgängliga i PowerPoint Web App. Du kan inte skapa skärmbilder i PowerPoint Web App men skärmbilder som finns i en presentation visas som bilder i PowerPoint Web App.

I SharePoint går det endast i att infoga ClipArt om funktionen har aktiverats av SharePoint-administratören.

Video och ljud

De finns kvar i presentationen men kan inte läggas till i PowerPoint Web App. De visas som platshållare.

Figurer, diagram, ekvationer och pennanteckningar

Det här går inte att infoga i PowerPoint Web App, men PowerPoint Web App visas som förväntat. I redigeringsvyn visas de som bilder som inte kan redigeras.

SmartArt

Infoga SmartArt, byta till en annan layout eller ett annat färgschema, använda SmartArt-format och redigera text.

Textrutor och WordArt

Det här går inte att infoga i PowerPoint Web App, men PowerPoint Web App visas som förväntat. Med visa, redigera och formatera text. Klicka på Öppna i PowerPoint om du vill använda texteffekter på WordArt.

Symboler

Det här inte infogas eller redigeras i PowerPoint Web App. Om teckensnittet för att visa en symbol inte är tillgänglig visas symbolen som platshållare.

Rubriker och sidfötter

Sidhuvuden och sidfötter, inklusive datum och bildnummer, kan inte vara infogat, redigeras eller tas bort i PowerPoint Web App, men PowerPoint Web App visas som förväntat.

Makron

Det går att visa, redigera, skriva ut och dela presentationer som innehåller makron, men om du vill köra makron måste du klicka på Öppna i PowerPoint.

ActiveX-kontroller, inbäddade OLE-objekt

Det här inte infogas eller redigeras i PowerPoint Web App, men PowerPoint Web App visas som förväntat.

Länkade bilder

De behålls i presentationen men döljs i läsvyn och i bildspel. De visas som platshållare i redigeringsvyn.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×