Hur passar projektet in i ett större sammanhang?

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Man skulle kunna tro att projektledning är rätt enkelt: identifiera aktiviteterna i projektet, dela upp arbetet, lista ut när saker och ting behöver vara klara och ta reda på varifrån pengarna för det hela ska komma. Enkelt, va?

Men vad säger du när din chef frågar vilka affärsmålen är för portfölj med projektet, eller om projektets slutprodukt är en produkt eller ett resultat? Jisses.

För att du ska slippa känna dig överrumplad kan du med hjälp av den här artikeln bekanta dig med de termerna så att du har svaren nära till hands. På samma gång kan du besvara kärnfrågan: vad är egentligen ett projekt?

I den här artikeln

Hitta rätt: faser, processer, portföljer och produkter

Resultatet: projektets slutprodukter

Var hör Project 2007 hemma i ditt projektledningssystem?

Hitta rätt: faser, processer, portföljer och produkter

Ett projekt är helt enkelt en uppsättning aktiviteter som inträffar enligt ett schema och som producerar en typ av utdata. Vissa projekt fristående, med ingen relation till andra arbete händer i en organisation. Å andra sidan är vissa projekt en del av större, som faser, processer, program och portföljer.

Faser

Projekt kan schemaläggas i faser, så att flera projekt som relaterar till samma mål kan hanteras tillsammans. Som ett exempel har en välgörenhetsorganisation en gala för att samla in pengar varje år. För att hantera alla projekt som hör ihop med galan grupperar de projekten i tre faser: Planering, Galadagen och Uppföljning. Varje fas innehåller flera projekt.

Fas

Projekt

Fasens resultat

Planering

 • Boka lokal

 • Utse och bjuda in gästtalare

 • Bjuda in gäster

Färdigt dokument med plan för evenemang

Galadagen

 • Iordningställa lokal

 • Hjälpa gästtalare

 • Hjälpa gäster

Evenemanget går som planerat

Uppföljning

 • Skicka undersökning till gäster

 • Sammanställa anteckningar för uppföljning

Färdigt utvärderingsdokument

Processer

Aktiviteterna i två olika projekt kan hänga samman i en process. Anta till exempel att du har två projekt: ett omfattar de aktiviteter som krävs för att utveckla ett kösystem till en samtalscentral, och det andra projektet omfattar de aktiviteter som krävs för att anställa och utbilda supportpersonal till en samtalscentral.

Projekt 1

H ct 2

Aktiviteter:

 • Utveckla kösystem

 • Testa kösystem

 • Implementera kösystem

Aktiviteter:

 • Intervjua supportpersonal

 • Anställa supportpersonal

 • Utbilda supportpersonal

Resultat:
Kösystem till samtalscentral

Resultat:
Supportpersonal till samtalscentral

Den kombinerade uppsättningen aktiviteter från de två projekten utgör en process för att utforma en samtalscentral. Processen har en fullt fungerande samtalscentral som resultat.

Process

Aktiviteter i projekt 1:

 • Utveckla kösystem

 • Testa kösystem

 • Implementera kösystem

Aktiviteter i projekt 2:

 • Intervjua supportpersonal

 • Anställa supportpersonal

 • Utbilda supportpersonal

Processens resultat:
Fullt fungerande samtalscentral

Program

Ett program är en grupp projekt som hanteras tillsammans för att utnyttja deras relationer. En byggfirma som arbetar med ett nytt bostadsområde hanterar till exempel varje hus i området som ett separat projekt. Genom att gruppera projekten i ett program för hela bostadsområdet, kan firman enkelt se förloppet för hela området och planera för att ta in resurser från tredje part, till exempel betongbilar eller landskapsarkitekter.

Program

Projekt

Contoso-hus

 • Contoso-gatan 530

 • Contoso-gatan 531

 • Contoso-gatan 532

 • Contoso-gatan 533

Portföljer

Vissa projektledare använder portföljer för att para ihop projekt och program med motsvarande strategiska affärsmål. Ett programutvecklingsföretag har till exempel identifierat tre strategiska affärsmål: "Innovation i branschen", "Utveckla säker programvara" och "Erbjud förstklassig kundsupport". Organisationen skapar portföljer för målen (Innovation, Säkerhet och Support) och lägger in de aktuella projekten och programmen i de här portföljerna.

Portfölj

Projekt och program

Innovation

 • Projekt: Konkurrensanalys

 • Program: Branschutbildning
  (Omfattar tre projekt: "Identifiera externa resurser", "Utbilda produktchefer" och "Delta i konferenser".

Säkerhet

 • Projekt: Säkerhetstestning

 • Program: Implementera serverbaserat registreringssystem
  (Omfattar två projekt: "Bygg servergrupp" och "Utveckla registreringskod".)

Support

 • Projekt: Implementera kösystem till samtalscentrum

 • Projekt: Anställa och utbilda supportpersonal

 • Program: Online-kundresurser
  (Omfattar två projekt: "Bygg kundgränssnitt för kösystem" och "Utveckla och implementera resurser för online-utbildning".)

Överst på sidan

Resultatet: projektets slutprodukter

Projekt, faser och processer genererar någon typ av resultat, som kallas en slutprodukt. Normalt är en slutprodukt ett påtagligt objekt, till exempel ett dokument eller en färdig produkt. Slutprodukter kan vara produkter eller varor, men de kan även vara resultat eller tjänster. Följande tabell innehåller några exempel på de här typerna av slutprodukter.

Typ av slutprodukt

Beskrivning

Exempel

Produkt

Ett påtagligt objekt som är resultatet av ett projekt, en fas eller en process. Produkter kan vara fristående slutprodukter eller en komponent i en större slutprodukt.

Dokument, programvara, hus

Resultat

Resultatet av ett slutfört projekt, fas eller process.

Reviderad buggprioritetsprocess, ny organisationsstruktur, riktlinjer för att bygga miljövänligt

Tjänst

Ett resultat av ett projekt, en fas eller en process som gör det möjligt för en organisation att utföra en affärsfunktion.

Fullt fungerande samtalscenter, bord på en konferens, radiokommunikationstjänst

Överst på sidan

Var hör Project 2007 hemma i ditt projekthanteringssystem?

Stega ännu längre tillbaka refererar projektledning ”system” till en integrerad uppsättning processer, teknik, metoder och verktyg som används för att schemalägga och följa upp projekt. Microsoft Office Project 2007 är ett verktyg i större projekthanteringssystem. Projekt, även kallat projektplaner, sparas som separata filer i Project 2007 och kan grupperas i större åtgärder, till exempel faser, processer, program och portföljer.

Tips: Mer information om gruppering projekt tillsammans i större ditt arbete kommer finns planer i planer: huvudprojekt och underprojekt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×