Hur kan jag sammanfoga två eller flera tabeller?

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan sammanfoga (kombinera) rader från en tabell till en annan bara genom att klistra in dem i de första tomma cellerna nedanför måltabellen – tabellen växer i storlek för att inkludera de nya raderna. Och om raderna i båda tabellerna stämmer överens kan du sammanfoga kolumner i en tabell med en annan genom att klistra in dem i de första tomma cellerna till höger om tabellen. Återigen växer tabellen, den här gången för att inkludera de nya kolumnerna.

Sammanfoga rader är enkelt, men sammanfoga kolumner kan vara svårt om rader i en tabell inte alltid justeras mot raderna i en annan tabell. Du kan undvika några av de justering problem med hjälp av LETARAD.

Sammanfoga två tabeller med hjälp av funktionen LETARAD

I exemplet nedan har vi ändrat namnen på de två tabellerna till "Blått" och "Orange". Varje rad är en radobjekt för en order i tabellen blå. Det Order-ID 20050 har två objekt, Order-ID 20051 har ett objekt, Order-ID 20052 har tre objekt och så vidare. Vi vill koppla kolumnerna försäljnings-ID och område med tabellen blå utifrån matchande värden i kolumnerna Order-ID i tabellen Orange.

Sammanfoga två kolumner med en annan tabell

Men i tabellen Blå upprepas order-ID-värden, medan order-ID-värdena i tabellen Orange är unika. Om vi bara kopierar och klistrar in data från tabellen Orange skulle värdena för försäljnings-ID och område för den andra radposten i order 20050 förskjutas med en rad, vilket direkt skulle förskjuta resten av värdena i de nya kolumnerna i tabellen Blå.

Om du vill följa dem är här data för tabellen blå, som du kan kopiera till ett tomt kalkylblad. Tryck på Ctrl + T för att göra den till en tabell och byta namn på tabellen blå när du klistrar in det i kalkylbladet.

Order ID

Säljdatum

Produkt-ID

20050

2014-02-02

C6077B

20050

2014-02-02

C9250LB

20051

2014-02-02

M115A

20052

2014-02-03

A760G

20052

2014-02-03

E3331

20052

2014-02-03

SP1447

20053

2014-02-03

L88M

20054

2014-02-04

S1018MM

20055

2014-02-05

C6077B

20056

2014-02-06

E3331

20056

2014-02-06

D534X

Och här är data för tabellen Orange. Kopiera dem till samma kalkylblad. När du klistrat in dem i kalkylbladet trycker du på Ctrl+T för att göra dem till en tabell och byter sedan namn på tabellen till Orange.

Order ID

Försäljnings-ID

Område

20050

447

Väst

20051

398

Söder

20052

1006

Norr

20053

447

Väst

20054

885

Öst

20055

398

Söder

20056

644

Öst

20057

1270

Öst

20058

885

Öst

Vi ska se till att värdena för Försäljnings-ID och Område för varje order stämmer överens med varje orders unika radpost. För att göra detta klistrar vi in tabellrubrikerna Försäljnings-ID och Område i cellerna till höger om tabellen Blå och använder LETARAD-formler för att få rätt värden från kolumnerna Försäljnings-ID och Område i tabellen Orange. Gör så här:

 1. Kopiera rubrikerna Försäljnings-ID och Område i tabellen Orange (bara de här två cellerna).

 2. Klistra in rubrikerna i cellen precis till höger om rubriken Produkt-ID i tabellen Blå.

Nu är tabellen Blå fem kolumner bred, inklusive de nya kolumnerna Försäljnings-ID och Område.

 1. I tabellen Blå, i den första cellen under Försäljnings-ID börjar du skriva den här formeln:

  = LETARAD (

 2. I tabellen Blå väljer du den första cellen i kolumnen Order-ID, 20050.

Nu ser den delvis färdiga formeln ut så här:

Delvis färdig LETARAD-formel

Delen [@[Order ID]] betyder "hämta värdet i samma rad i kolumnen Order-ID".

 1. Skriv ett komma och markera hela tabellen Orange med musen så att "Orange[#All]" läggs till i formeln.

 2. Skriv ett komma till, 2, ytterligare ett komma och 0 – så här: ,2,0

 3. Tryck på Retur och den färdiga formeln ser ut så här:

Färdig LETARAD-formel

Delen Orange[#All] betyder "leta i alla celler i tabellen Orange". 2 betyder "hämta värdet från den andra kolumnen", och 0 betyder "returnera värdet endast om det finns en exakt matchning".

Observera att Excel fyllt i cellerna nedåt i kolumnen med LETARAD-formeln.

 1. Återgå till steg 3, men den här gången börjar du skriva samma formel i den första cellen under Område.

 2. I steg 6 byter du ut 2 mot 3, så att den färdiga formeln ser ut så här:

Färdig LETARAD-formel

Det finns bara en skillnad mellan den här formeln och den första formeln – den första hämtar värden från kolumn 2 i tabellen Orange och den andra hämtar värden från kolumn 3.

Nu ser du värden i alla celler i de nya kolumnerna i tabellen Blå. De innehåller LETARAD-formler, men visar värdena. Du vill konvertera LETARAD-formler i dessa celler till deras faktiska värden.

 1. Markera alla värdeceller i kolumnen Försäljnings-ID och tryck på Ctrl+C för att kopiera dem.

 2. Klicka på Start > pilen under Klistra in.

Pilen under Klistra in som visar inklistringsgalleriet

 1. I inklistringsgalleriet klickar du på Klistra in värden.

Knappen Klistra in värden i inklistringsgalleriet

 1. Markera alla värdeceller i kolumnen Område, kopiera dem och upprepa steg 10 och 11.

Nu har LETARAD-formlerna i de två kolumnerna ersatts med värdena.

Mer om tabeller och LETARAD

Ändra storlek på en tabell genom att lägga till rader och kolumner

Använda strukturerade referenser i Excel-Tabellformler

LETARAD: När och hur du använder det (kurs)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×