Hur informationen ordnas i ett diagram

Data i rader eller kolumner?

När du skapar ett diagram i Microsoft Graph kan du bestämma vilken del av informationen som du vill framhäva. I följande exempel ritas år, i stället för land eller region, ut som dataserie. Detta diagram framhäver jämförelsen av försäljning och land/region.

Chart with years as data series

Om du vill framhäva en jämförelse av försäljning och år kan du ändra diagrammet så att lands- eller regiondata används som dataserie.

Chart with country as data series

Ordning på kategorier och värden

Som standard ritas kategorier och värden i Microsoft Graph ut i den ordning som de visas i databladet. Om du vill ha dem i en annan ordning kan du vända på dem.

I följande exempel ritas kategorier ut i den ordning som de visas i databladet april, mars, februari och januari:

Categories in default order

Om du vill ha månaderna i kronologisk ordning kan du vända ritordningen.

Categories in reverse order

I exemplet ovan kan du också vända på ordningen för värden så att skalan visar 0 längst upp och 800 längst ned.

Den andra värdeaxeln

En sekundär värdeaxel är användbar när medelvärdena för olika dataserier varierar kraftigt eller när du ritar ut olika typer av data i samma diagram. Om du t.ex. vill visa både antalet sålda bostäder och medelpriset per vecka ritar du antalet utmed en axel och medelpriset utmed en sekundäraxel.

Combination chart with secondary axes

X-och Y-värden i ett punktdiagram

Som standard används värden i den första serien i databladet för x-axeln i ett punktdiagram. Ett "X" visas i rad- eller kolumnrubriken intill den dataserier som du angivit för utritning längs x-axeln.

I följande exempel ritas avståndet i fot ut längs x-axeln:

chart showing distance on x-axis

Om du vill ändra betoningen kan du rita ut höjd längs x-axeln, vilket ger följande utseende på diagrammet:

chart showing elevation on x-axis

Tomma celler

Du kan rita ut en tom cell i dataintervallet på tre olika sätt i Microsoft Graph. Som standard ritas ingen punkt ut för cellen. Detta ger ett brott i en dataserier, som visas i följande exempel, där ingen information finns om bränslekostnad för december:

Chart with data series break

Om du inte vill ha något brott i serien kan du låta Graph interpolera, eller uppskatta, punkten. I det här diagrammet t ex, används medelvärdet för data för november och januari för uppskattning av saknade data för december:

Chart with interpolation

Om den tomma cellen återspeglar det verkliga värdet noll, och inte bara är tom, kan detta visas i diagrammet.

Chart with zero-value plotting

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×