Hur InfoPath använder XML-tekniker

Microsoft Office InfoPath är en Microsoft Office System-tillämpning som används för att skapa formulärmallar som baseras på XML (Extensible Markup Language) och tillhörande teknik. XML är ett standardspråk för att beskriva, strukturera och utbyta data. I InfoPath baseras formulärmallar på XML-teknik och formulärdata sparas eller skickas i XML-format. InfoPath använder följande XML-teknik:

  • XSL Transformation (XSLT)

  • XML-schema

  • Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

  • XML Path Language (XPath)

  • Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)DOM (Document Object Model)

  • XML-signatur

    Obs!: Mer information om denna teknik finns på webbplatsen World Wide Web Consortium (W3C) där du söker efter respektive teknik.

Dessa tekniker regleras av World Wide Web Consortium (W3C) som rekommenderar en särskild uppsättning regler, riktlinjer och konventioner för att skapa filer som enkelt kan genereras och bearbetas på olika datorer och i olika program. Förutom de XML-tekniker som InfoPath stöder, använder InfoPath också särskilda bearbetningsinstruktioner och namnområde och har ett antal metoder för att komma åt DOM via objektmodellen i InfoPath.

Det är inte nödvändigt att förstå alla detaljer av dessa XML-tekniker, men i följande tabell får du hjälp att förstå hur de används i InfoPath.

Namn

Beskrivning

XML

XML är det utdataformat som skapas av ett InfoPath-formulär. XML innehåller också exempeldata som visas i fälten i ett formulär innan en användare fyller i formuläret. InfoPath använder standarden XML version 1.0.

XSLT

XSLT är formatet på de vyfiler som skapas när en formulärmall utformas. InfoPath stöder inte användning av XSL-FO (XSL Formatting Objects) för presentation av XML-data, och det stöder inte heller import av godtyckliga XSL-filer. InfoPath använder standarden XSLT version 1.0.

XML-schema

XML-scheman används som huvudsakliga medel för dataverifiering i ett formulär, och de anger den underliggande strukturen på det XML-dokument som ska skapas med formulärmallen. Ett XML-schema används dessutom för att definiera strukturen på formatdefinitionsfil som genereras i InfoPath när en formulärmall utformas. InfoPath stöder inte scheman som följer specifikationerna XDR (XML-Data Reduced) eller DTD (Document Type Definition). InfoPath använder standarden XML-schema version 1.0.

XHTML

XHTML är korrekt HTML-kod och används huvudsakligen när RTF-områden utvecklas. InfoPath använder standarden XHTML version 1.0

XPath

XPath-uttryck används när kontroller binda till fält och grupper i en formulärmalls datakälla. XPath-uttryck används också för dataverifiering och uttryck för villkorsstyrd formatering. InfoPath använder standarden XPath version 1.0.

DOM

DOM (dokumentobjektmodellen) används för att programmatiskt komma åt innehållet i det käll-XML-dokument som skapas med en formulärmall. Den används också för att ge skrivskyddad åtkomst till innehållet i XSF-filen. InfoPath använder standarden DOM version 1.0.

XML-signatur

XML-signaturer används för att digitalt signera InfoPath-formulär som skapas i InfoPath. Varje InfoPath-formulär kan innehålla en eller flera digitala signaturer, om detta är aktiverat. Digital signering av delar av ett formulär stöds inte i InfoPath, bara formuläret som helhet.

XML-processor

XML-processorn används för att läsa in käll-XML-koden för ett dokument i datorns dynamiska minne, verifiera den genom användning av XML-schemat och skapa dokumentets vy genom användning av XSLT. XML-processorn som stöds i InfoPath är Microsoft XML Core Services (MSXML) version 5.0. Tidigare versioner av den här processorn stöds inte.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×