Hur InfoPath använder XML-tekniker

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office InfoPath är ett Microsoft Office-program som används för att skapa formulärmallar utifrån Extensible Markup Language (XML) och associerade tekniker. XML är ett standardiserade språk för att beskriva, organisera och utbyta data. I InfoPath, formulärmallar baseras på XML-tekniker och formulärdata sparas eller skickas i XML-format. InfoPath använder följande XML tekniker:

  • XSL Transformation (XSLT)

  • XML-scheman

  • Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

  • XML Path Language (XPath)

  • Document Object Model (DOM)

  • XML-signaturer

    Obs!: Du kan läsa mer om dessa tekniker genom att gå till webbplatsen för World Wide Web Consortium (W3C) och söka efter varje teknik.

Dessa tekniker styrs av World Wide Web Consortium (W3C), som rekommenderar en viss uppsättning regler, riktlinjer och namngivning för att skapa filer som är lätt att skapa och behandla av olika datorer och program. Utöver de XML-teknikerna stöder som InfoPath, InfoPath gör användning av särskilda bearbetningsinstruktioner och namnområde och har ett antal metoder för att komma åt DOM via objektmodellen i InfoPath

Men det inte är nödvändigt att förstå alla detaljer av dessa XML-tekniker, hjälper i följande tabell dig att förstå hur de används i InfoPath.

Namn

Beskrivning

XML

XML är det utdataformat som skapas av ett InfoPath-formulär. XML används också ska innehålla de exempeldata som visas i fälten i ett formulär innan en användare fyller i den. InfoPath använder XML version 1.0 som standard.

XSLT

XSLT är formatet på Visa filer som skapas när en formulärmall har utformats. InfoPath stöder inte användning av XSL-formatering (XSL-FO Objects) för presentation av XML-data, och inte heller det stöder import av godtyckliga XSL-filer. InfoPath använder XSLT version 1.0 som standard.

XML-schema

XML-scheman används som huvudsakliga medel för dataverifiering i ett formulär och de anger den underliggande strukturen i XML-dokument som skapas av formulärmallen. Dessutom används ett XML-Schema för att definiera strukturen för den () formulärdefinitionsfilen som genereras av InfoPath när en formulärmall har utformats. InfoPath stöder inte scheman som överensstämmer med XML-Data begränsade (XDR) eller dokument typ Definition (DTD) specifikationer. InfoPath använder XML-schemat version 1.0 som standard.

XHTML

XHTML är korrekt HTML och främst används när du utvecklar RTF-områden. InfoPath använder XHTML version 1.0 som standard.

XPath

XPath-uttryck som används när bindning kontroller till fälten och grupperna i en formulärmall datakälla. XPath-uttryck används också för uttryck för verifiering och villkorsstyrd formatering av data. InfoPath använder XPath version 1.0 som standard.

DOM

DOM används för att komma åt innehållet i XML-källdokumentet som ger en formulärmall med hjälp av programmering. Den används också för att ge skrivskyddad åtkomst till innehållet i XSF-filen. InfoPath använder DOM version 1.0 som standard.

XML-signatur

XML-signaturer används för att digitalt signera InfoPath-formulär. Om det är aktiverat, kan varje InfoPath-formulär innehålla en eller flera digitala signaturer. InfoPath har stöd för digital signering av delar av ett formulär samt formulär som en helhet.

XML-processor

XML-processor används för att läsa in käll-XML för ett dokument i det dynamiska minnet, verifiera den med hjälp av XML-schemat och skapa vy av dokumentet med hjälp av XSLT. XML-processor som stöds av InfoPath är Microsoft XML Core Services (MSXML) version 5.0. Tidigare versioner av den här processor stöds inte.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×