Hur du använder Office 365 PowerShell för att hantera Microsoft Planner licenser

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Introduktion

I den här artikeln beskrivs hur du använder Microsoft Office 365 PowerShell för att hantera licenser för Microsoft Planner.

Procedur

Hantering av Microsoft Planner licenser skiljer sig mellan de första versionen erfarenheter och allmän tillgänglighet (GA). Microsoft Planner är en webbplats på den högsta SKU i första versionen och licenser som inte tilldelats till användare som standard. I allmänt tillgängliga Microsoft Planner är en tjänst under din huvudsakliga Office 365-prenumeration och licenser ska tilldelas till användare som standard. Följande avsnitt beskriver de första versionen och allmänt tillgängliga scenarierna. Om du befinner dig i första versionen och även se Microsoft Planner visas under din huvudsakliga Office 365-prenumeration kan använda du båda metoderna.

Första versionen

Microsoft Planner kräver licenser ska tilldelas till användarna innan de kan använda de nya funktionerna i grupplanering. Det kan därför vara mer praktiskt att använda Office 365 PowerShell om du har många användare i Office 365-organisationer. I den här artikeln beskrivs hur du förutsättningarna för att använda Office 365 PowerShell för att administrera en Office 365-organisation och beskriver några alternativ för att tilldela licenser till alla användare, för utvalda användare baserat på metadata och för utvalda användare baserat på en lista.

I den här artikeln förutsätter att du redan använder Office 365 PowerShell administrera Office 365. Om du inte använder Office 365 PowerShell, finns i följande Microsoft-webbplats och kontrollera att du har förutsättningar att köra kommandon som beskrivs i Anslut till Office 365 PowerShell.

Följande kommando exempel förutsätter att du vill tilldela en licens till alla användare. Cmdlet kan sparas och körs som en .ps1-fil. Eller, kan du köra skriptet från den PowerShell integrerad skriptkörning miljö (ISE), eftersom det här är ett enstaka krav.

Connect-MsolService

$licenseObj = Get-MsolAccountSku | Where-Object {$_.SkuPartNumber -eq "PLANNERSTANDALONE"}

$license = $licenseObj.AccountSkuId Get-MSOLUser | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license


Licens strängen kommer att se ut <Contoso>: PLANNERSTANDALONE. I den här strängen <Contoso> platshållare representerar namnet på din organisation.

Om du vill tilldela en licens till en delmängd av användare baserat på andra metadata för användarposten kan du lägga till en Where-Object-filter i den sista raden i koden. Om fältet avdelning fylls och du vill tilldela en licens endast där ett avdelningsnamn är ”Support” kan använda du följande cmdlet:

Get-MSOLUser | Where-Object {$_.department -eq 'Support'} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license


Om du vill skapa en fil som innehåller en lista över användare och sedan ta bort från listan namnen på användarna som du inte för närvarande ska användarlicenser kan du använda följande cmdlet:

Connect-MsolService

$licenseObj = Get-MsolAccountSku | Where-Object {$_.SkuPartNumber -eq "PLANNERSTANDALONE"}

$license = $licenseObj.AccountSkuId

Get-MsolUser | Select-Object Displayname, UserPrincipalName | `

Export-CSV -Path d:\ExportedUsers.csv -NoTypeInformation

# Edit the file d:\ExportedUsers.csv and remove users who shouldn't be licensed before you run the following command

Import-Csv -Path d:\Exportedusers.csv | ForEach-Object `

{ Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -AddLicenses $license}

Om du vill ta bort licenser från användare ersätter du -AddLicenses med -RemoveLicenses i någon av dessa skript.

Allmän tillgänglighet (GA)

När Microsoft Planner är GA ska visas Microsoft Planner licenser under huvudsakliga Office 365-prenumerationen vid sidan av tjänster, till exempel Sway, Office Online, Skype, och så vidare (beroende på din prenumeration). Du kanske redan ser detta innan GA om du befinner dig i första versionen som vi förbereda GA-versionen.

Som standard aktiveras licensen för Microsoft Planner för alla användare. Du kan använda PowerShell för att inaktivera det om du föredrar. Mer information finns i inaktivera åtkomst till tjänster med Office 365 PowerShell.

ANTECKNING: i skripten DisabledPlans värdet för Microsoft Planner är PROJECTWORKMANAGEMENT.

Mer information

Mer information om hur du använder Office 365 PowerShell du administrerar användare och licenser i Office 365 finns i följande Microsoft-webbplatser:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×