Hur du använder färgvärden

I Visio Professional kan du färga figurer efter deras datavärden. Då använder du datagrafik med angivna färgvärden. Färger kan användas efter att du har importerat data till figurerna i ritningen.

I bilden nedan är till exempel alla datorfigurer som har värdet "Av" röda. Datorer som är "På" är gröna.

Datorfigurer med olika färger

Obs!: Även om Visio refererar till "färgvärden" som en "datagrafik" visar det här alternativet inte ytterligare "grafik" eller symboler bredvid figurerna. I stället fylls helt enkelt figuren med en färg enligt dess data.

Du kan också använda olika nyanser av färg enligt ett intervall med värden. I exemplet nedan är datorer färgade efter värde. Deras färg är beroende av hur mycket deras processorer bearbetar. Datorer med hög bearbetning är mörkröda. Datorer med en lägre bearbetningsnivå har en ljusare röd färg eller kan vara vita.

Datorer med olika färger

Konfigurera färgvärden

 1. Kontrollera att fönstret Fält för datagrafik är öppet till höger. Om det inte är öppet går du till fliken Data och markerar kryssrutan Fält för datagrafik.

  Fliken Data, kryssrutan Datagrafikfält

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra alla figurer på sidan klickar du på en tom yta i diagrammet för att avmarkera alla former som eventuellt är markerade.

  • Om du bara vill ändra markerade figurer på sidan klickar du på en eller flera figurer för att markera dem.

 3. Ange vilket datafält du vill använda färg på i fönstret Fält för datagrafik.

 4. I samma fönster ska du också kontrollera att det fält som du vill ändra har en bock, och se till att välja det så att det markeras i blått:

  Fönstret Datagrafikfält, fältet % slutfört förkryssat och markerat

 5. På fliken Data klickar du på nedpilen längst ned i galleriet Datagrafik.

  Fliken Data, knappen Datagrafiksgalleri

 6. Under Ange färgvärden väljer du något av följande:

  • Det här alternativet Knappen Färglägg efter värde för unika värden är för fält som har textvärden som "På", "Av", "I tid", "Inte i tid" och så vidare. I ovanstående procedur ska du välja det här alternativet om du valt ett fält med text.

  • Det här alternativet Knappen Färglägg efter värde för nummerintervall är för fält som har numeriska värden som procent eller belopp. I ovanstående procedur ska du välja det här alternativet om du valt ett fält med tal.

Konfigurera färger

När du har använt en färg kan du behöva konfigurera färgerna så att de motsvarar dina data på rätt sätt.

 1. Följ steg 1–4 ovan.

 2. Klicka på Konfigurera på fliken Data.

  Fliken Data, knappen Konfigurera

 3. Gör något av följande:

  • Om du väljer alternativet Knappen Färglägg efter värde för unika värden ska du välja en Fyllningsfärg för vart och ett av de möjliga värdena i de data du importerat. Om du även vill att figurtexten ska ändras väljer du en Textfärg.

   Färgtilldelningsmenyer för Av och På

  • Om du väljer alternativet Knappen Färglägg efter värde för nummerintervall ser du att varje fyllningsfärg har ett intervall. Färg lägst i intervallet har värdet 1 och överst i intervallet värdet 2. Välj en Fyllningsfärg för varje intervall. Om du även vill att figurtexten ska ändras väljer du en Textfärg.

   Färgtilldelningsmenyer för nummerintervall

 4. Om du vill korrigera något av värdena kan du göra det i Värde-kolumnerna.

 5. Om du vill lägga till ytterligare färgtilldelningar klickar du på Infoga till höger, skriver nya värden och väljer färger för värdena.

 6. Om du vill ta bort några färgtilldelningar klickar du på Ta bort till höger.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×