Hur ändrar jag Windows-inställningarna så att jag kan dela Business Contact Manager-databasen med användare på andra datorer?

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symptom

Du eller en administratör måste ändra vissa av Microsoft Windows-inställningarna på datorn innan du delar din Business Contact Manager-databasen med användare på andra datorer. Annars kan inte användarna ansluta till delad databas på din dator.

Obs!:  När du använder Windows XP Home kan du bara dela databasen med användare på samma dator, eftersom den här versionen inte har stöd för delning via ett nätverk.

Viktigt!:  Följande ändringar kan endast göras av en administratör.

Orsak

Windows-funktioner som Windows-brandväggen och enkel fildelning är utformade för att skydda data på datorn. Ändra inställningarna för de här funktionerna om du vill att andra användare ska få åtkomst till data på din dator.

Lösning

Obs!:  Alla dessa ändringar kan göras av guiden Hantera delning. Dessa procedurer är sällan nödvändiga.

Logga in som administratör och gör följande ändringar. (Om du inte är administratör kan du ge följande information till administratören så att ändringarna kan göras.)

Ändra Windows-inställningarna

Följande anvisningar hjälper dig eller en administratör att förstå ändringarnas inverkan och granska de aktuella inställningarna innan du gör några ytterligare ändringar manuellt.

Windows XP

 • Ändra inställningarna för Windows-brandväggen

  För att ge användare tillgång till din delad databas från fjärrdatorer måste du tillåta en anslutning (kallas för undantag) via Windows-brandväggen. Dessutom måste du lägga till Fil- och skrivardelning till din lista över undantag.

  Obs!:  Du kan inte dela en Business Contact Manager-databas med användare på en annan dator när kryssrutan Tillåt inte undantag är markerad på fliken Allmänt i dialogrutan Windows-brandväggen i Säkerhetscenter i Microsoft. Som standard tillåts inte undantag. När du ändrar inställningarna för brandväggen avmarkerar Business Contact Manager för Outlook den här kryssrutan automatiskt så att användare får åtkomst till din delade databas. I undantagsfall kan befintliga inställningar för Windows-brandväggen förhindra att kryssrutan avmarkeras automatiskt, och du kan behöva avmarkera kryssrutan Tillåt inte undantag manuellt.

  Som standard konfigureras undantag för brandväggen endast för det lokala undernätet (ett nummer som används med IP-adressen för en dator för att dela upp ett stort nätverk i mindre nätverk) som datorn tillhör. Detta gör att bara användare och deras datorer som tillhör ditt undernät får åtkomst till din delade databas.

  För att låta en användare på en dator som inte tillhör ditt undernät få åtkomst till din delade databas gör du följande:

  1. Klicka på Kontrollpanelen i Start-menyn.

  2. I Kontrollpanelen byter du till Klassiskt läge.

  3. Dubbelklicka på Windows-brandväggen.

  4. I dialogrutan Windows-brandväggen klickar du på fliken Undantag.

  5. Klicka på Microsoft Small Business och klicka sedan på Redigera.

  6. Klicka på Ändra omfattning.

  7. Välj något av följande alternativ:

   • Klicka på Anpassad lista och ange sedan en eller flera IP-adresser, avgränsade med kommatecken.

   • Välj Valfri dator (inklusive på Internet).

  8. Stäng alla öppna dialogrutor genom att klicka på OK.

   Ytterligare information om brandväggen

   Om din dator använder en annan brandvägg än brandväggen som ingår i Microsoft Windows (t.ex. en brandvägg från en nätverksrouter eller virusskanner), och du delar data med en dator som är utanför din brandvägg, kanske Business Contact Manager för Outlook inte kan öppna porten som behövs för att databasdelningen ska fungera. Om du har svårt att dela databasen med användare utanför brandväggen måste du öppna TCP-port 5356 för att dela din databas. Mer information om hur du öppnar den här porten finns i brandväggens dokumentation.

   Om du tar bort alla delade databaser kommer de ändringar du gjort till datorns brandvägg och nätverksprotokoll Microsoft SQL Server-klienten när du väljer att dela dina databaser fortfarande att gälla. Om du vill återställa brandväggen och nätverksprotokoll för SQL Server-klienten till standardinställningarna först sluta dela varje databas och ta bort databaser. Mer information finns i sluta dela din databas i avsnittet dela Business Contact Manager-data med andra användare och Ta bort eller radera en databas i Business Contact Manager.

 • Ändra fil- och skrivardelningsinställningar

  I undantagsfall kan inte Business Contact Manager för Outlook automatiskt konfigurera nödvändiga inställningar för Windows-brandväggen. I det här fallet måste du manuellt se till att Fil- och skrivardelning har markerats som ett tillåtet undantag.

  Markera kryssrutan Fil- och skrivardelning.

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. I Kontrollpanelen klickar du på Windows-brandväggen.

  3. I dialogrutan Windows-brandväggen klickar du på fliken Undantag.

  4. På fliken Undantag markerar du Fil- och skrivardelning och klickar sedan på OK.

 • Ändra inställningar för Enkel fildelning

  Enkel fildelning hanterar alla fjärranvändare som gästanvändare. För att kunna styra vem som har åtkomst till din databas måste du tillåta enskilda användares åtkomst, och för att göra det måste du avmarkera kryssrutan Använd enkel fildelning.

  Avmarkera kryssrutan Enkel fildelning.

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. I Kontrollpanelen klickar du på Mappalternativ.

  3. I dialogrutan Mappalternativ klickar du på fliken Visa.

  4. På fliken Visa avmarkerar du kryssrutan Använd enkel fildelning (rekommenderas).

  5. Stäng alla öppna dialogrutor genom att klicka på OK.

PerformancePoint-tilläggsprogram för Excel

 • Ändra inställningarna för Windows-brandväggen

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. I Kontrollpanelen byter du till Klassiskt läge.

  3. Dubbelklicka på Windows-brandväggen.

  4. I dialogrutan Windows-brandväggen bredvid Windows-brandväggen på klickar du på Ändra inställningar.

  5. I dialogrutan Inställningar för Windows-brandväggen klickar du på fliken Undantag.

  6. Klicka på Microsoft Small Business och klicka sedan på Egenskaper.

  7. Klicka på Ändra omfattning.

  8. Gör något av följande:

   • Klicka på Valfri dator (även de på Internet).

   • Klicka på Anpassad lista och ange sedan en eller flera IP-adresser, avgränsade med kommatecken.

  9. Stäng alla öppna dialogrutor genom att klicka på OK.

   Obs!:  Du kan inte köra Business Contact Manager för Outlook när kryssrutan Spärra alla inkommande anslutningar är markerad på fliken Allmänt i dialogrutan Inställningar för Windows-brandväggen. Som standard tillåts inte undantag. När du ändrar inställningarna för brandväggen avmarkerar Business Contact Manager för Outlook kryssrutan automatiskt så att användare får åtkomst till din delade databas. I undantagsfall kan befintliga inställningar för Windows-brandväggen förhindra att kryssrutan avmarkeras automatiskt, och du kan behöva avmarkera kryssrutan Spärra alla inkommande anslutningar manuellt.

 • Ändra fil- och skrivardelningsinställningar

  I undantagsfall kan inte Business Contact Manager för Outlook automatiskt konfigurera nödvändiga inställningar för Windows-brandväggen. I det här fallet måste du manuellt se till att Fil- och skrivardelning har markerats som ett tillåtet undantag.

  Markera kryssrutan Fil- och skrivardelning.

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. I Kontrollpanelen byter du till Klassiskt läge.

  3. Dubbelklicka på Windows-brandväggen.

  4. I dialogrutan Windows-brandväggen klickar du på Tillåt ett program i Windows-brandväggen i den vänstra rutan.

  5. På fliken Undantag markerar du Fil- och skrivardelning och klickar sedan på OK.

Windows 7

 • Ändra inställningarna för Windows-brandväggen

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på System och säkerhet och sedan på Windows-brandväggen.

  3. Klicka på Avancerade inställningar i det vänstra fönstret.

   Obs!:  Om meddelandet Kontroll av användarkonto visas klickar du på Ja.

  4. I det vänstra fönstret i Windows-brandväggen med avancerad säkerhet klickar du på Regler för inkommande trafik.

  5. I mittenrutan, under Regler för inkommande trafik dubbelklickar du på Microsoft Small Business.

  6. Klicka på fliken Omfattning i dialogrutan Egenskaper för Microsoft Small Business.

  7. Gör något av följande:

   • Under Lokal IP-adress och under Fjärr-IP-adress klickar du på Valfri IP-adress.

   • Under Lokal IP-adress och under Fjärr-IP-adress klickar du på Dessa IP-adresser och lägger till en eller flera IP-adresser.

  Obs!:  Klicka på Läs mer om att ställa in omfattning om du vill ha mer information om dessa inställningar.

  1. Klicka på OK.

 • Ändra fil- och skrivardelningsinställningar

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

  2. Klicka på System och säkerhet och sedan på Windows-brandväggen.

  3. I den vänstra rutan klickar du på Tillåt ett program eller en funktion i Windows-brandväggen.

  4. Klicka på knappen Ändra inställningar.

   Obs!:  Om meddelandet Kontroll av användarkonto visas klickar du på Ja.

  5. I listan Tillåtna program och funktioner markerar du kryssrutan intill Fil- och skrivardelning och klickar sedan på OK.

Konfigurera om Microsoft SQL Server Express

Konfigurera om Microsoft SQL Server Express 2008 så att användare på fjärrdatorer får åtkomst till den delade databasen

Som standard, när Business Contact Manager för Outlook installerar SQL Server Express 2008 konfigureras den till att bara begränsa anslutningar för användare på den lokala datorn.

När Business Contact Manager-databasen delas aktiverar Business Contact Manager för Outlook automatiskt nätverkssupport så att användare på andra datorer kan ansluta till den delade databasen genom att aktivera både TCP/IP-protokollet och namngivna rörprotokoll.

Slutför följande procedur för att manuellt aktivera support för nätverk som tillåter användare att ansluta till den här databasen från en fjärrdator.

 1. Klicka på Start och peka sedan på Alla program.

 2. Klicka på Microsoft SQL Server 2008.

 3. Klicka på Konfigurationsverktyg och därefter på SQL Server Configuration Manager.

 4. I den vänstra rutan i fönstret SQL Server Configuration Manager expanderar du SQL Server Nätverkskonfiguration och markerar sedan Protokoll för MSSMLBIZ.

 5. I det högra fönstret högerklickar du på Namngivna rör och därefter på Aktivera.

 6. I det högra fönstret högerklickar du på TCP/IP och därefter på Aktivera.

Stäng fönstret SQL Server Configuration Manager.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×