How to navigate PerformancePoint dashboards and explore data

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du tittar på en PerformancePoint-instrumentpanel på en SharePoint-webbplats kan du se ett eller flera objekt på den. Vanligtvis, men inte alltid innehåller instrumentpanelen ett styrkort och vissa filter, diagram och rutnät. Varje styrkort och en rapport placeras på instrumentpanelen som en webbdel. Du kan navigera i en rapport eller utföra åtgärder på webbdelen själva. Instrumentpanel kan innehålla mer än en sida.

Instrumentpanelen i exemplet nedan visas ett filter, länkar till fler sidor, ett styrkort, ett analysdiagram med staplar, en KPI-detaljrapport och ett cirkeldiagram. Varje styrkort och en rapport finns i en separat webbdel, var och en med en egen meny. Kontroller för varje webbdel anges på instrumentpanelssidan med en listrutesymbol ( Drop-down symbol for a dashboard Web control ).

I vissa fall kan påverka de åtgärder som du gör i en webbdel resultat som visas i en annan webbdel. I exemplet nedan gäller de resultat som visas i KPI-detaljrapport för objektet (datorer – belopp som mål) som är markerat i styrkortet Försäljning belopp.

PerformancePoint dashboard that displays a scorecard and a related KPI Details report

Du kan enkelt visa och utforska data med hjälp av styrkort och rapporter som finns på en instrumentpanel. Du kan granska nedåt (eller uppåt) i styrkort och analysdiagram och rutnät att se lägre (eller högre) detaljnivåer och för att ändra visningen av data i rapporter. Detta är användbart när du vill se mer information än vad som visas i instrumentpanelen. Du kan också visa varje rapport i ett separat fönster, exportera till PowerPoint eller exportera dem till Excel.

Vad vill du göra?

Navigera i en instrumentpanel

Flytta runt i instrumentpanelen

Interagera med styrkort och rapporter

Flytta mellan instrumentpanelssidor

Styra min vy av ett styrkort eller en rapport

Använda filter för att visa bara de data som du behöver

Använd menyn webbdelar

Utforska data på instrumentpanelen

Använda rapporten snabbmenyer

Ångra ändringar för ett diagram som öppnas i ett nytt webbläsarfönster

Återställa rapportvyn

Video: Utforska data i PerformancePoint-rapporter och styrkort

Navigera i en instrumentpanel

Reella kraften hos en PerformancePoint-instrumentpanel ligger i dess interaktivitet. Genom att flytta runt instrumentpanelen och undersöker varje styrkort och en rapport, får du en mycket detaljerad bild av organisationens prestanda.

Flytta runt i instrumentpanelen

Använda markören för att markera styrkortet eller en rapport du vill fokusera på. Om instrumentpanelssidan är större än webbläsarfönstret, använda lodrät eller vågrät rullningslist att flytta instrumentpanelen uppåt eller nedåt eller åt vänster eller höger. Högerklicka på en rapport som visar formens snabbmeny. I exemplet nedan visas snabbmenyn för ett analysdiagram.

Right-click menu on a PerformancePoint bar chart

Interagera med styrkort och rapporter

De flesta rapporter har vissa nivå med interaktivitet. Till exempel om du klickar på ett avsnitt i ett cirkeldiagram kan ett nytt cirkeldiagram öppna, visa mer detaljerad information om bara det avsnitt som du klickade på. Om du klickar på en cell i ett styrkort som har en relaterad KPI-detaljrapport denKPI-detaljerrapporten uppdateras och visar information som gäller endast för den markerade cellen. KPI-detaljerrapport i exemplet nedan visar resultat för datorer, det markerade objektet i det relaterade styrkortet.

PerformancePoint scorecard and related KPI Details Report

Överst på sidan

Flytta mellan instrumentpanelssidor

Om din instrumentpanel innehåller mer än en sida kan flytta du från en sida till en annan genom att klicka på sidan länkarna högst upp på instrumentpanelssidan. Instrumentpanelen i exemplet i början av den här artikeln finns det tre sidor: Försäljning belopp, Försäljning marginaler och upp butiker och produkter. Länkar till sidorna är i början av instrumentpanelen bredvid instrumentpanelens namn. Den aktuella sidan visas alltid i heldragen text, medan andra sidor visas i länkade texten.

Överst på sidan

Styra min vy av ett styrkort eller en rapport

Varje listrutesymbol Drop-down symbol for a dashboard Web control på en instrumentpanel är en indikation på att en meny eller en annan kontroll, till exempel ett filter är tillgängligt.

Använda filter för att visa bara de data som du behöver

När du öppnar en instrumentpanel som innehåller filter du konfigurera en vy som baseras på de ursprungliga filter, men du kan ändra vyn med hjälp av filterkontroller. I exemplet nedan visas två filter, en för tid och den andra för produkter. Du kan ändra den tidfilter genom att klicka på listrutesymbol Drop-down symbol for a dashboard Web control . Då visas en lista över alla möjliga alternativ för filtret. Om du väljer en annan tidsperiod anslutna alla rapporter på instrumentpanelen uppdateringen att visa information för det aktuella året. Markeringen i exemplet nedan är ”senaste året”.

Så för att bara vyn ännu mer kan du filtrera vyn till produkten du är intresserad av eller kan du jämföra prestanda för en viss produkt till alla tillgängliga produkter. I det här exemplet allt är markerat och datorer ochkameror och videokameror markeras också. Genom att göra dessa val, kan användaren jämföra prestanda för datorn och försäljning av kameror och videokameror för förra året mot prestanda för alla produktförsäljning.

Dialog box showing "All," "Computers," and "Cameras & Camcorders" selected

Tips: Markera alla om du vill visa data för alla produkter. Om du vill visa vissa produkter avmarkerar du kryssrutan alla och markera bara den produkt eller produkter som intresserar dig.

Överst på sidan

Använd menyn webbdelar

Alla webbdelar har en egen meny. Klicka på listrutesymbol Drop-down symbol for a dashboard Web control i det övre hörnet av webbdelen för att visa alternativ som gäller för webbdelen. I exemplet nedan visas tillgängliga kontroller i ett styrkort. Du kan öppna den i ett nytt fönster, återställa den till sin ursprungliga vy och, beroende på vilken typ av rapport, exportera den till PowerPoint eller Excel. Om du har rätt behörigheter kan använda du också dessa kontroller att ta bort styrkortet, ändra den eller ändra anslutningar. Öppna i nytt fönster är en mycket användbar kontroll eftersom du kan arbeta med rapporten i isolering, manipulera utan att ändra vyn för instrumentpanelen och den visas i detalj.

Följande exempel visar menyn webbdel för ett styrkort.

PerformancePoint scorecard with right-click menu exposed

Överst på sidan

Utforska data på instrumentpanelen

En instrumentpanel kan innehålla en eller flera styrkort och andra rapporter. Vad du kan göra i varje rapport beror på vilken typ av rapport som den är. Mer information om rapporttyper finns om PerformancePoint-rapporttyper.

Använda rapporten snabbmenyer

Varje rapport på en instrumentpanel har en egen uppsättning kontroller, mest som du komma åt genom att högerklicka. Du kan till exempel Högerklicka i ett analysdiagram eller analysrutnät, Välj Rapporttypoch ändra den till en annan rapport som helst. Eller, du kan göra vissa ändringar eller filtrera informationen som visas. Du kan klicka på specifika datapunkter, som de på följande linjediagram eller klicka på enskilda staplar på ett analysdiagram att granska ytterligare på informationen. Du kan också välja ett avsnitt i ett cirkeldiagram för att se fler detaljer eller annan information. Du kan upptäcka vilka element är interaktiva genom att flytta muspekaren runt rapporten. När pekaren ändras, innebär det att du kan klicka på objektet.

Line Chart with summary information exposed

Högerklicka på ett värde i diagrammet och välj Detaljgranskning ned till. Detta laddar en lista med tillgängliga dimensioner som du kan utforska.

Drill Down To menu on a PerformancePoint line chart

Styrkort är väldigt interaktiva för. Till exempel du kan högerklicka på olika ställen på ett styrkort och beroende på hur styrkortet konfigurerades kan du utföra följande uppgifter:

  • Granska uppåt eller nedåt om du vill visa högre eller lägre informationsnivåer

  • Filtrera data

  • Hitta de tio främsta i en kategori (till exempel försäljning per kanal, till exempel)

  • Analysera värdet i ett nedbrytningsträd

I följande exempel visas en snabbmeny som du kan nå i ett styrkort genom att högerklicka på.

PerformancePoint scorecard with its right-click menu exposed

Obs!: Ibland när du visa och dölja flera rader eller kolumner i ett styrkort, kanske visa/dölj funktioner inte fungerar som förväntat. Om detta inträffar kan du använda menyn webbdelar för att uppdatera styrkort om du vill återställa den till sin ursprungliga.

Överst på sidan

Ångra ändringar för ett diagram som öppnas i ett nytt webbläsarfönster

Klicka på knappen tillbaka i webbläsarfönstret. Detta ångrar den senaste ändringen du gjort i vyn. Upprepa tills du kommer till den vy som du vill använda. Detta är användbart om du gjort flera ändringar i rapporten men vill inte återställa diagrammet till standardvyn.

Tips: Om knappen Bakåt inte är aktiv visas rapporten i standardvyn för rapporter.

Överst på sidan

Återställa rapportvyn

Du kan återställa en rapport till dess ursprungliga vy med hjälp av något av följande sätt:

  • Om du visar rapporten i dess ursprungliga plats på instrumentpanelen   , öppna menyn Webbdel och välj sedan Återställ vy.

  • Om du visar rapporten i ett nytt webbläsarfönster   , klicka på knappen Uppdatera i det nya webbläsarfönstret (eller tryck på F5 ). Detta återställer inte bara det analytiska diagrammet i standardvyn som visas i instrumentpanelen men också ändrar storlek på diagrammet så att den passar i det nya webbläsarfönstret.

Överst på sidan

Video: Utforska data i PerformancePoint-rapporter och styrkort

Genom att titta på det här videoklippet visas hur du undersöka data i PerformancePoint-rapporter och styrkort, hur du ändra detaljnivån för data och hur du filtrera. Stärker den information som finns i den här artikeln.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×