Hjälpmedelsfunktioner i Sway för iPhone

Viktigt!: I mitten av december 2018 kommer iOS-appen Sway att upphöra. Om du har skapat Sway-ytor i iOS-appen innan detta datum kan du fortfarande öppna och redigera dem på sway.office.com eller i Sway för Windows 10.

Sway fungerar med hjälpmedelsfunktionerna på iPhone så att alla kan skapa interaktiva rapporter, presentationer, personliga berättelser med mera. Du tillhandahåller innehållet och Sway sköter resten och ser till att din färdiga layout ser bra ut på i stort sett vilken enhet som helst.

Tips: 

 • I det här avsnittet används förkortningen "VO" i tangentkombinationer för användningen av CTRL- och Option-tangenterna på ett externt tangentbord tillsammans med VoiceOver.

I det här avsnittet

Utforska användargränssnittet i Sway

När du startar Sway-appen visas Mina Sway-ytor längst upp. I vyn visas alla Sway-ytor som är kopplade till kontot som du loggade in med. Det omfattar Sway-ytor som du har skapat och alla Sway-ytor som har delats med dig.

Om du vill starta en ny Sway-yta väljer du knappen + (plustecknet) i menyraden.

När du skapar eller redigerar en Sway-yta finns det två knappar i mitten av det övre navigeringsfältet:

 • Om du vill lägga till innehåll på ett kort i handlingen använder du knappen Redigera. Längst ned på skärmen finns en rad med knappar för att lägga till innehåll, som media, foton från kameran, text, sidhuvuden m.m.

 • Använd knappen Förhandsgranska om du vill granska Sway-ytan. Här kan du anpassa designen, prova olika navigeringsformat och ändra färgschema. Du kan också ta bort Sway-ytan med knappen i det nedre högra hörnet.

  Obs!:  För att ta bort Sway-ytan använder du knappen ... (mer) i vyn Mina Sway-ytor i det nedre högra hörnet av Sway-ytan.

Använda VoiceOver för att komma igång med Sway

VoiceOver kan hjälpa dig att navigera och arbeta i Sway, oavsett om du använder gester eller ett externt tangentbord. VoiceOver är den inbyggda skärmläsaren på iPhone. Om du vill aktivera VoiceOver trippelklickar du på startknappen eller använder Siri genom att säga "Hej Siri, starta VoiceOver".

Här är två tangentbeskrivningar som hjälper dig att orientera dig i Sway:

 • När du startar Sway är rubriken längst upp Mina Sway-ytor, och när du drar med fingret längst upp i mitten av skärmen hör du ”Mina Sway-ytor, rubrik”. Om du hör ”Mina Sway-ytor, knappen tillbaka”, är vyn Förhandsgranskning eller Redigera aktiv, och VoiceOver-markören är på knappen Mina Sway-ytor.

 • När du redigerar kan du svepa uppåt eller nedåt för att hitta tillgängliga kommandon. Om du använder ett tangentbord trycker du på VO + nedpil. VoiceOver visar alternativen för det aktuella sammanhanget, beroende på vad som är markerat. När du hör det alternativ du vill använda dubbeltrycker du eller trycker på VO + blanksteg på tangentbordet.

Logga in

Om du inte redan är inloggad hör du ”Logga in för att börja” när du startar Sway. Så här loggar du in:

 1. Du aktiverar knappen Logga in för att börja genom att gå igenom välkomstskärmarna Komma igång tills du kommer till den sista skärmen. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Komma igång, knapp”, och dubbeltryck sedan var som helst på skärmen för att öppna dialogrutan Logga in. VoiceOver-markören är på knappen Avbryt i det övre vänstra hörnet.

 2. Svep åt höger eller tryck på VO + högerpil flera gånger tills du hör "Vilken e-postadress eller vilket telefonnummer vill du använda för att logga in på Sway?" och sedan "Ange en e-postadress eller ett telefonnummer, textfält, obligatoriskt".

 3. Dubbeltryck för att placera insättningspunkten i textrutan och ange sedan kontoinformationen.

 4. Så här flyttar du till nästa steg:

  • Dra nedåt tills du hör "Knappen Nästa" och dubbeltryck på skärmen.

  • Med tangentbordet trycker du på VO + blanksteg + högerpil tills du hör "Knappen Nästa". Tryck sedan på VO + blanksteg. Inloggningsdialogrutan för ditt konto öppnas.

 5. Ange inloggningsuppgifterna enligt anvisningarna på skärmen. När du är klar öppnas Sway med vyn Mina Sway-ytor.

Öppna en befintlig Sway-yta

 1. I Mina Sway-ytor sveper du till höger eller vänster tills du hör namnet på den Sway-yta du vill använda. På tangentbordet trycker du på VO + högerpil flera gånger.

 2. Dubbeltryck var som helst på skärmen eller tryck på VO + blanksteg på tangentbordet. Sway-ytan öppnas i fönstret Förhandsgranska och VoiceOver-markören är på det första kortet i Sway-ytan.

 3. Om du vill förhandsgranska Sway-ytan drar du åt vänster eller höger med fingret eller trycker på VO + högerpil flera gånger tills du hör ”Förhandsgranska, knapp”. Dubbeltryck sedan var som helst på skärmen.

Påbörja en ny Sway-yta

 1. I Mina Sway-ytor drar du nedåt med fingret eller sveper med fingret åt höger tills du hör ”Lägg till, knapp”. På tangentbordet trycker du på VO + högerpil flera gånger.

 2. Dubbeltryck var som helst på skärmen eller tryck på VO + blanksteg på tangentbordet. Ett nytt, tomt titelkort visas i handlingen, följt av en rad med knappar för att lägga till innehåll.

Använda VoiceOver för att lägga till innehåll i en ny Sway-yta

 1. Flytta fingret till det första kortet i händelseförloppet i vyn Redigera. Om du använder ett tangentbord trycker du på VO + högerpil flera gånger tills du hör ”Titel utan bakgrundsbild”.

 2. Om du vill lägga till en bild som visas bakom titeln sveper du uppåt flera gånger eller, om du använder ett externt tangentbord, trycker du på VO + nedpil tills du hör ”Ersätt bilden”. Dubbeltryck sedan var som helst. Det öppnar en dialogruta där du kan välja Från bibliotek eller Ta bild. (Du kanske först måste ge Sway åtkomst till foton i inställningarna.)

 3. Om du vill lägga till titeln kontrollerar du först att titelkortet är markerat (dra nedåt med fingret på skärmen) och dubbeltrycker sedan eller trycker du på VO + blanksteg på tangentbordet. Insättningspunkten är nu i textområdet. Skriv titeltexten.

 4. Använd knapparna under titelkortet om du vill lägga till mer innehåll.

Använd hjälpvyn

Tips: Hjälpmedelsvyn är aktiverad som standard när appen startas med VoiceOver aktiverat.

När du förhandsgranskar Sway-ytan kan du aktivera hjälpmedelsvyn. Hjälpmedelsvyn visar ditt arbete med nedsatt animering, högkontrastformat för enklare läsning och layout optimerad för VoiceOver. Det påverkar endast visningen i denna app. Det påverkar inte design eller layout för Sway-ytorna när de visas på andra enheter eller i andra appar.

Aktivera Hjälpmedelsvyn

Gör så här för att förhandsgranska alla dina Sway-ytor i Hjälpmedelsvyn:

 1. Gå till dialogrutan Alternativ i Mina Sway-ytor.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Hjälpmedelsvy” och dubbeltryck för att välja den.

 3. Svep åt höger igen tills du hör ”Hjälpmedelsvy, växlingsknapp” och dubbeltryck för att aktivera inställningen.

Även om alternativet för hjälpmedelsvyn inte är aktiverat i dialogrutan Alternativ, kan du ändå förhandsgranska specifika Sway-ytor i hjälpmedelsvyn. I Förhandsgranska är länken Hjälpmedelsvyn i ett område som är dolt.

Så här visar du länken:

 • Om du använder ett externt tangentbord trycker du på VO + vänsterpil eller VO + högerpil tills du hör ”Hjälpmedelslänk”. Tryck sedan på VO + blanksteg. Sway-ytan öppnas i hjälpmedelsvyn i ett nytt webbläsarfönster.

 • Om du använder gester flyttar du fokus till Sway-ytan. Du hör rubriken på Sway-ytan. Svep åt vänster eller höger flera gånger tills du hör ”Hjälpmedelsvyn”. Dubbeltryck. Sway-ytan öppnas i hjälpmedelsvyn i ett nytt webbläsarfönster.

Tips för att arbeta i Hjälpmedelsvyn

Några tips för att använda hjälpmedelsvyn:

 • Navigera genom de valbara alternativen genom att trycka på VO + vänsterpil eller VO + högerpil upprepade gånger på tangentbordet för att gå till önskat alternativ. Du kan också svepa åt vänster eller höger.

 • För att zooma in på en markerad bild i aktuell Sway-yta trycker du på blanksteg på tangentbordet.

 • För att stänga bilden och gå tillbaka till Sway-ytan trycker du på tangenten Esc.

Avsluta hjälpmedelsvyn

 1. Svep fingret åt vänster eller tryck på VO + högerpil eller VO + vänsterpil flera gånger tills du hör "Fler alternativ". Dubbeltryck sedan.

 2. Flytta till Avsluta hjälpmedelsvyn och dubbeltryck sedan eller tryck på VO + blanksteg.

 3. Växla tillbaka till Sway-appen för att återgå till redigering:

  • Dubbeltryck på startknappen för att använda Appväxlaren.

  • Dra med fingret eller tryck på VO + vänsterpil eller VO + högerpil flera gånger tills du hör ”Tillbaka till Sway”. Dubbeltryck sedan eller tryck på VO + blanksteg på tangentbordet.

Gör bilder och videofilmer tillgängliga med alternativtext

Om du vill göra bilder och videofilmer tillgängliga för personer som använder skärmläsare kan du lägga till alternativtext.

 1. I redigeringsvyn för en Sway-yta öppnar du bild- eller videokortet och trycker på fältet ”Alternativtext”.

 2. Lägg till beskrivande text.

Göra länkar läsbara för människor

För att göra länkar tillgängliga för alla användare kan du lägga till visningstext.

 1. I redigeringsvyn för Sway-ytan öppnar du kortet som innehåller en länk och trycker på länkknappen ovanför tangentbordet (knappen till vänster).

 2. Lägg till beskrivande text i fältet ”Visa text”.

Skicka feedback

Sway Sway utvecklas och Sway-teamet strävar efter att skapa en bra, lättillgänglig upplevelse. Berätta gärna för oss vilka hjälpmedelsfunktioner som är viktigast för dig. För att skicka feedback besöker du Sway UserVoice.

Du kan även skicka e-post genom att följa dessa steg:

 1. Svep åt vänster i Mina Sway-ytor tills du hör ”Alternativ, knapp”. Dubbeltryck sedan.

 2. Dra nedåt med fingret eller tryck på VO + högerpil flera gånger tills du hör "Skicka feedback, knapp". Dubbeltryck.

 3. I dialogrutan Hjälp oss att bli bättre drar du tills du hör "Knappen OK" eller trycker på VO + vänsterpil eller VO + högerpil. Dubbeltryck sedan eller tryck på VO + blanksteg på tangentbordet. Ett e-postmeddelande adresserat till Sway-teamet på Microsoft öppnas.

 4. Skriv och skicka meddelandet. Ange ordet "Hjälpmedel" i din feedback.

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×