Hjälpmedelsfunktioner i Sway för iPad

Viktigt!: I mitten av december 2018 kommer iOS-appen Sway att upphöra. Om du har skapat Sway-ytor i iOS-appen innan detta datum kan du fortfarande öppna och redigera dem på sway.office.com eller i Sway för Windows 10.

Sway fungerar med hjälpmedelsfunktionerna i din iPad, så att du kan skapa interaktiva rapporter, presentationer, personliga berättelser och annat. Du tillhandahåller innehåll och Sway gör resten och ser till att din färdiga layout ser bra ut på i stort sett vilken enhet som helst. Hjälpmedelsfunktionerna i Sway hjälper fler människor att använda Sway för att skapa, oavsett förmåga. De ser även till att fler människor kan läsa och ta del av innehållet.

Information om andra sätt att ange hjälpmedelsinställningar på finns i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

I det här avsnittet

Utforska användargränssnittet i Sway

När du startar Sway-appen visas Mina Sway-ytor längst upp. I vyn visas alla Sway-ytor som är kopplade till kontot som du använde för att logga in.

För att starta en ny Sway-yta, väljer du knappen + (plustecken) i menyraden.

När du skapar eller redigerar en Sway-yta finns det två knappar i mitten av det övre navigeringsfältet:

 • Redigera. Om du vill lägga till innehåll på ett kort i händelseförloppet använder du knappen Redigera. Under händelseförloppet finns en rad med knappar för att lägga till innehåll, till exempel media, foton, text och rubriker.

 • Förhandsgranska. Du kan granska Sway-ytan med knappen Förhandsgranska. I Förhandsgranska kan du anpassa designen, prova olika navigeringsformat och ändra färgschema.

Tips:  För att ta bort Sway-ytan använder du knappen ... (mer) i vyn Mina Sway-ytor i det nedre högra hörnet av Sway-ytan.

Använda VoiceOver för att komma igång med Sway

VoiceOver kan hjälpa dig att navigera och arbeta i Sway, oavsett om du använder gester eller ett externt tangentbord.

Procedurerna i det här avsnittet förutsätter att snabbnavigering är inaktiverat. Om du vill inaktivera snabbnavigering trycker du på både vänsterpil och högerpil samtidigt.

Avsnittet använder förkortningen ”VO” för att referera till VoiceOver-tangenter, som Kontroll-tangenten och Alternativ-tangenten.

Här visas tangenttips som gör att du kan orientera dig i Sway:

 • När du startar Sway visas rubriken Mina Sway-ytor högst upp på skärmen. När du rör med fingret nära överkanten i mitten av skärmen hör du "Mina Sway-ytor, rubrik". Om du hör "Mina Sway-ytor, knapp" är antingen Förhandsgranska eller Redigera aktivt och VoiceOver-markören är på knappen Mina Sway-ytor i det övre vänstra hörnet.

 • När du redigerar kan du svepa uppåt eller nedåt för att hitta tillgängliga kommandon. Om du använder ett tangentbord trycker du på VO + nedåtpil. VoiceOver visar alternativen för det aktuella sammanhanget, beroende på vad som är markerat. När du hör det som du vill använda ska du dubbeltrycka.

Logga in

Om du inte redan är inloggad hör du ”Logga in för att börja” när du startar Sway. Så här loggar du in:

 1. Du aktiverar knappen Logga in för att börja genom att gå igenom välkomstskärmarna Komma igång tills du kommer till den sista skärmen. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Komma igång, knapp”, och dubbeltryck sedan för att öppna dialogrutan Logga in. VoiceOver-markören är på knappen Avbryt i det övre vänstra hörnet.

 2. Svep åt höger eller tryck på VO + högerpil flera gånger tills du hör "Vilken e-postadress eller vilket telefonnummer vill du använda för att logga in på Sway?"

 3. Dubbeltryck för att placera insättningspunkten i textrutan, ange kontoinformationen och tryck sedan på Retur. Inloggningsdialogrutan för ditt konto visas.

 4. Ange inloggningsinformationen enligt anvisningarna på skärmen. När du är klar öppnas Sway med vyn Mina Sway-ytor.

Öppna en befintlig Sway-yta

 1. Svep med fingret åt höger i Mina Sway-ytor eller tryck på VO + högerpil flera gånger tills du hör namnet på önskad Sway-yta.

 2. Dubbeltryck var som helst på skärmen. Sway-ytan öppnas i fönstret Redigera och VoiceOver-markören är på det första kortet i Sway-ytan.

 3. För att förhandsgranska Sway-ytan sveper du åt höger eller trycker på VO + högerpil flera gånger tills du hör ”Förhandsgranska, knapp” och dubbeltrycker då var som helst på skärmen.

Påbörja en ny Sway-yta

 1. Svep med fingret åt höger i Mina Sway-ytor eller tryck på VO + högerpil flera gånger tills du hör ”Lägg till, knapp”.

 2. Dubbeltryck var som helst på skärmen. Ett nytt, tomt titelkort visas i händelseförloppet, följt av en rad med knappar för att lägga till innehåll.

Använda VoiceOver för att lägga till innehåll i en ny Sway-yta

 1. Flytta fingret till det första kortet i händelseförloppet i vyn Redigera. Om du använder ett tangentbord trycker du på VO + högerpil flera gånger tills du hör ”Titel utan bakgrundsbild”.

 2. Om du vill lägga till en bild som visas bakom titeln sveper du uppåt flera gånger eller trycker på VO + nedpil tills du hör ”Ersätt bilden”. Dubbeltryck sedan var som helst. Då öppnas en dialogruta där du kan välja Från bibliotek eller Ta bild.

 3. Svep åt vänster eller höger för att bläddra bland foton eller tryck på VO + vänsterpil eller VO + högerpil. När du hittar fotot som du vill använda dubbeltrycker du eller trycker på VO + blanksteg. Fotot infogas som en bakgrundsbild i titelkortet.

 4. Om du vill lägga till titeln kontrollerar du att titelkortet är markerat och trippeltrycker sedan. Insättningspunkten visas i textområdet. Skriv en titeltexten.

 5. Använd knapparna under titelkortet om du vill lägga till mer innehåll.

Använd hjälpvyn

När du förhandsgranskar din Sway-yta kan du aktivera hjälpmedelsvyn. Med hjälpmedelsvyn kan du visa dina Sway-ytor med nedsatt animering, högkontrastformat och en skärmlayout optimerad för VoiceOver. Hjälpmedelsvyn gäller endast Sway i denna app. Den påverkar inte design eller layout för Sway-ytorna när de visas på andra enheter eller appar.

Aktivera Hjälpmedelsvyn

Tips: När du startar Sway med VoiceOver aktiverat, är Hjälpmedelsvyn aktiverad som standard.

När du förhandsgranskar dina Sway-ytor kan du aktivera hjälpmedelsvyn, som visar dina Sway-ytor med nedsatt animering, högkontrastformat och layout optimerad för VoiceOver.

Gör så här för att förhandsgranska dina Sway-ytor i Hjälpmedelsvyn:

 1. Gå till dialogrutan Alternativ i Mina Sway-ytor.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Hjälpmedelsvy” och dubbeltryck sedan för att välja den.

 3. Svep åt höger igen tills du hör ”Hjälpmedelsvy, växlingsknapp” och dubbeltryck sedan för att aktivera inställningen.

Om Hjälpmedelsvyn är inaktiverad, kan du fortfarande förhandsgranska specifika Sway-ytor i hjälpmedelsvyn. I Förhandsgranska är länken Hjälpmedelsvyn i ett område som är dolt.

Så här visar du länken Hjälpmedelsvy:

 • Med ett externt tangentbord trycker du på VO + vänsterpil tills du hör ”Hjälpmedelslänk” och trycker sedan på VO + blanksteg. Sway-ytan öppnas i ett nytt webbläsarfönster i Hjälpmedelsvyn.

 • Om du använder gester trycker du på Sway-ytan. Du hör rubriken på Sway-ytan. Svep åt vänster flera gånger tills du hör ”Hjälpmedelsvyn”. Dubbeltryck. Sway-ytan öppnas i Hjälpmedelsvyn i ett nytt webbläsarfönster.

Tips för att arbeta i Hjälpmedelsvyn

Några tips för att arbeta i Hjälpmedelsvyn:

 • Navigera genom de valbara alternativen genom att trycka på VO + vänsterpil eller VO + högerpil upprepade gånger på tangentbordet tills du hör önskat alternativ.

 • För att zooma in på en markerad bild i aktuell Sway-yta trycker du på blanksteg på tangentbordet.

 • För att stänga bilden och gå tillbaka till Sway, trycker du på Esc.

Avsluta hjälpmedelsvyn

 1. Svep vänster eller tryck på VO + högerpil eller VO + vänsterpil flera gånger tills du hör ”Fler alternativ”, och dubbeltryck sedan.

 2. Flytta till Avsluta hjälpmedelsvyn och dubbeltryck sedan eller tryck på VO + blanksteg.

 3. Växla tillbaka till Sway-appen för att återgå till redigering. Dubbelklicka på knappen Start för att öppna Appväxlaren eller tryck på Kommando + Tabb.

Gör bilder och videofilmer tillgängliga med alternativtext

Om du vill göra bilder och videofilmer tillgängliga för personer som använder skärmläsare kan du lägga till alternativtext.

 1. I redigeringsvyn för en Sway-yta öppnar du bilden eller videokortet.

 2. Tryck på textfältet Alternativtext och ange beskrivande text.

Gör länkar lätta att läsa

För att göra länkar tillgängliga för alla användare kan du lägga till visningstext.

 1. I redigeringsvyn för en Sway-yta öppnar du kortet som innehåller länken

 2. Tryck på Länk-knappen ovanför tangentbordet och skriv sedan beskrivande text i fältet Visa text.

Skicka feedback

Sway utvecklas och Sway-teamet strävar efter att skapa en bra, lättillgänglig upplevelse.

Berätta gärna för oss vilka hjälpmedelsfunktioner som är viktigast för dig. Skicka feedback genom att besöka webbplatsen Sway UserVoice. Du kan även göra så här för att skicka oss ett e-postmeddelande:

 1. Svep åt vänster i Mina Sway-ytor tills du hör "Alternativ, knapp" och dubbeltryck sedan.

 2. Svep åt höger eller tryck på VO + högerpil flera gånger tills du hör "Skicka feedback, knapp". Dubbeltryck.

 3. Välj OK i dialogrutan Hjälp oss att bli bättre. Ett e-postmeddelande öppnas som är adresserat till Sway-teamet på Microsoft.

 4. Skriv och skicka meddelandet. Ange ordet Hjälpmedel i din feedback så att den blir lätt att hitta.

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×