Hjälpmedelsfunktioner

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

När du arbetar med en SharePoint Foundation 2010 webbplats kan utföra du de flesta uppgifter med hjälp av hjälpmedelsfunktioner som kortkommandon. Utöver hjälpmedelsfunktionerna och verktygen i Microsoft Windows finns de funktioner som beskrivs i den här artikeln för att skapa webbplatser personer med funktionshinder.

Obs!: Informationen i det här avsnittet gäller endast för användare som har licens för Microsoft-produkter i USA. Om du har köpt produkten utanför USA innehåller förpackningen ett informationskort med Microsoft support services telefonnummer och adresser. Du kan också kontakta din återförsäljare kan du ta reda på om typ av produkter och tjänster som beskrivs här är tillgängliga i ditt område. Mer information som är tillgänglig på andra språk, inklusive japanska och franska, finns i http://www.microsoft.com/enable/worldwide/.

I den här artikeln

Hjälpmedelsläge

Tangentbordsgenvägar

Navigering

Rubriker

Bilder, alternativ text och visningsinställningar

Använda tekniska hjälpmedel

Använda hjälp

Funktioner i webbläsaren

Få mer information om hjälpmedel

Hjälpmedelsläge

På en SharePoint-webbplats är de flesta element i användargränssnittet, till exempel länkar, formulärkontroller och knappar, utformade för att användas med Microsoft Active Accessibility (MSAA). Med MSAA kan personer med funktionsnedsättning interagera med innehåll med hjälp av hjälpmedel som skärmläsare, som är enheter som tillhandahåller en beskrivning i syntetiskt tal eller punktskrift av vad en användare som har helt eller delvis nedsatt syn inte kan se på en datorskärm eller webbplats. Då vissa anpassade gränssnittselement inte använder MSAA-egenskaper kan du aktivera hjälpmedelsläget. I det här läget återges anpassade kontroller som vanliga HTML-kontroller. Återgivningen säkerställer att användare som använder hjälpmedel kan interagera med de anpassade kontrollerna.

Obs!: Det finns inte alternativa versioner av alla element i användargränssnittet i hjälpmedelsläget. Om någon i din organisation till exempel anpassar en SharePoint-webbplats genom att lägga till en egen kontroll och om du aktiverar hjälpmedelsläget, innebär inte det att en alternativ version av den kontrollen skapas.

Du kan aktivera hjälpmedelsläget eller inaktivera genom att trycka på TABB-tangenten när du placerar fokus på en sida i en webbläsare. Tryck på TABB tills du kommer till länken Aktivera hjälpmedelsläget eller Inaktivera hjälpmedelsläget och tryck sedan på RETUR. Även om länken Aktivera hjälpmedelsläget är det första elementet i tabbordningen – som innebär att det är det första alternativet som du interagerar med på sidan – du kan behöva tryck på TABB flera gånger så här aktiverar du funktionen. Detta beror på att webbläsarens menyer och verktygsfält från början kan är aktiverat. Hjälpmedelsläget ändrar hur sidan återger åt dig, inte för andra användare på webbplatsen. Eftersom det är en lokal inställning, vet ingen annan än du att du har aktiverat den här inställningen. Hjälpmedelsläget förblir aktiv tills du stänger av eller Stäng webbläsaren. Hjälpmedelsläget kan följande objekt som ska återges på ett sätt som optimerar dem fungerar bättre med hjälpmedelsteknik, till exempel skärmläsare:

 • Menyer    I stället för att visa nedrullningsbara menyer med alternativ för filer i ett dokumentbibliotek, öppnas ett nytt webbläsarfönster som innehåller alla menyobjekt som hyperlänkar. Det här formatet är enklare att tolka för hjälpmedel.

 • Optimerade fält    Vissa fält är svåra att tolka för hjälpmedel. När hjälpmedelsläget är aktiverat ersätts de här fälten av fält som är optimerade för hjälpmedelsteknik. Vissa SharePoint-listor har till exempel stöd för utökade textfält där användare kan lägga till formaterad text, bilder, tabeller och hyperlänkar. Dessa fält återges på ett visst sätt i en webbläsare, och på grund av detta kan de inte läsas i vissa hjälpmedel. När hjälpmedelsläget är aktiverat ersätts sådana fält med vanliga fält med oformaterad text som är kompatibla med hjälpmedel.

  Förutom utökade textfält ersätts flera andra fälttyper av alternativa fält i hjälpmedelsläget.

  Lista över fält och alternativa fält i hjälpmedelsläge

  Fält i standardläge

  Alternativt fält i hjälpmedelsläge

  Utökat textfält

  Fält med flera rader text

  Grafisk sammanfattningstabell (för undersökningar)

  Tabell med tabellrubriker

  Gantt-schema (i en projektlista)

  Tabell med tabellrubriker

  En tabell med tabellrubriker visas även nedanför ett Gantt-schema i standardläge.

  Kontaktväljaren

  Textfält

Obs!: Hjälpmedelsläget begränsar inte funktioner, utan möjliggör alternativa återgivningsmetoder för sidelement så att de är kompatibla med hjälpmedelsteknik.

Överst på sidan

Tangentbordsgenvägar

Många funktioner och kommandon kan utföras från tangentbordet. Du kan trycka på TABB och SKIFT+TABB om du vill gå framåt eller bakåt mellan olika element på en sida. Det finns också tangentbordsgenvägar för många kommandon. Mer information finns i Tangentbordsgenvägar.

Överst på sidan

Navigering

Sidelementen och navigeringselementen på en webbplats och i menyfliksområdet följer en logisk, intuitiv tabbordning. Tabbordningen är den ordning du flyttar fokus från ett gränssnittselement till ett annat genom att trycka på TABB. Tre viktiga alternativ – länkarna Aktivera hjälpmedelsläget, Hoppa över menyflikskommandon och Hoppa till huvudinnehåll – är dessutom de tre första alternativen i tabbordningen. Om du vill aktivera hjälpmedelsläget kan du göra det genom att trycka på tangenten TABB när sidan i webbläsaren har aktivt fokus, och sedan trycka på RETUR för att aktivera kommandot. Om du vill hoppa över menyfliksområdet och gå direkt till navigeringslänkarna, eller om du vill hoppa över navigeringslänkarna och gå direkt till huvudinnehållet på sidan, kan du göra det genom att trycka på TABB till du kommer till länkarna Hoppa över menyflikskommandon respektive Hoppa till huvudinnehåll, och sedan trycka på RETUR om du vill aktivera det markerade kommandot.

Sidor på en SharePoint-webbplats har dessutom en sidpositionsmeny som aktiveras när du klickar på knappen Navigera upp i menyfliksområdet, där du ser var i webbplatsens eller webbplatssamlingens hierarki du befinner dig. Knappen Navigera upp visas nästan högst upp på de flesta sidor, bredvid Webbplatsåtgärder-menyn. Om du till exempel bläddrar till en mapp med namnet Rapporter i biblioteket Delade dokument för Contoso-webbplatsen, kanske positionsmenyn visar Contoso högst upp med Delade dokument på nästa rad och Rapporter på raden efter den.

Överst på sidan

Rubriker

Tabellrubriker    För tabulära datatabeller används tabellrubriksceller (TH-taggar). På sidan Meddelanden, i standardvyn Alla objekt, står kolumnrubrikerna Titel och Ändrad i tabellrubriksceller. Tabellrubrikscellerna hjälper användare att förstå tabellens struktur och förbättrar läsförståelsen för personer som använder hjälpmedel.

Rubrik taggar    Taggar används på webbplatser för att förmedla struktur på sidan för användare av tekniska hjälpmedel. Rubrik-taggar (H1, H2, H3 och H4) skapa en logisk disposition av innehållet på en sida. Om du använder en hjälpmedlet, till exempel en skärmläsare kan du konfigurera den om du vill läsa rubrik taggar på en sida. Den här virtuella disposition med rubriktaggar hjälper till att förbättra förstå sidinnehåll. Startsidan för en webbplats innehåller exempelvis en H1-tagg som innehåller webbplatsens rubrik, en H2-tagg som innehåller sidans rubrik, en H3-tagg runt länken Visa allt webbplatsinnehåll och H3 taggar runt rubriken för varje webbdel. Användare av vissa tekniska hjälpmedel kan hämta en disposition utifrån dessa taggar och använda kan du enkelt förstå layout på sidan och gå vidare till den rubrik som de vill.

Överst på sidan

Bilder, alternativ text och visningsinställningar

Text och rubriker som alternativ till bilder    Personer med nedsatt syn kan inte se bilder (till exempel filer i JPEG-, GIF- eller PNG-format) och behöver därför alternativ text för bilder på en webbplats. Alternativ text för bilder anges med attributet ALT i IMG-taggen. Utan välskriven och informativ alternativ text har personer med nedsatt syn ingen möjlighet att förstå betydelsen av bilderna på en sida. Den alternativa texten visas också i vanliga, visuella webbläsare om bilden inte läsas in eller om återgivning av bilder inte har aktiverats för en webbläsare. På SharePoint-webbplatser används beskrivande ALT-text för bilder som förmedlar betydelse eller viktig information till användare. Bilder som anses vara utfyllnadsbilder eller som inte har något informativt värde har ALT="". vilket tolkas av hjälpmedelstekniken som att bilderna inte förmedlar något innehåll eller någon information.

När du överför en bild till en webbplats kan du dessutom lägga till alternativ text för den bilden, vilket är mycket viktigt om du ska skapa en webbplats med hög tillgänglighet. Webbdelen Webbplatsbild innehåller till exempel ett fält där du kan skriva egen ALT-text när du lägger till en bild. När du lägger till bilder i ett bildbibliotek kan du definiera egen ALT-text för bilderna.

Att klicka på ett element innebär ibland att ett nytt webbläsarfönster öppnas. ALT-texten för bilder som öppnar ett nytt fönster och titelattribut för hyperlänkar som också öppnar nya fönster innehåller ytterligare information som gör att användare förstår att ett nytt fönster kommer att öppnas. Attributet title för en hyperlänk som öppnar ett nytt fönster innehåller till exempel (nytt fönster).

Stöd för färgscheman med hög kontrast    Sidorna på en SharePoint-webbplats är utformade för att visas korrekt om du använder ett högkontrastfärgschema på datorn.

Överst på sidan

Använda hjälpmedel

Vissa hjälpmedel kanske inte fungerar så bra med vissa element på sidorna på en webbplats. Om du stöter på problem kan du använda informationen och resurserna nedan och söka efter möjliga lösningar.

Obs!: Vi rekommenderar att användare med hjälpmedel aktiverar hjälpmedelsläget. I det här läget kan användare interagera med elementen på en SharePoint-webbplats genom att använda hjälpmedel som skärmläsare.

Arbeta med Windows Taligenkänning i Windows Vista och Windows 7

Windows Taligenkänning är ett talbaserat hjälpmedel som finns tillgängligt i Windows Vista. Med Windows Taligenkänning kan användare utföra åtgärder genom att tala i stället för att använda tangentbordet eller musen.

Det finns en del kända problem med användningen av Windows Taligenkänning med vissa menyer på en SharePoint-webbplats, bland annat Nytt, Överför, Välkommen användare och de nedrullningsbara menyerna med alternativ som är tillgängliga för filer i ett dokumentbibliotek.

Om du vill komma åt de här menyerna med Windows Taligenkänning aktivera mer Tillgängliga läge genom att göra följande:

 1. Öppna webbplatsens startsida i en webbläsare och säg "Press TAB" tills länken Aktivera hjälpmedelsläget visas.

 2. Säg "Press ENTER".

 3. Om du vill använda en meny på en delningsknapp, till exempel knappen Nytt eller Överför i verktygsfältet för en lista, eller om du vill använda menyn med alternativ för ett dokument i ett dokumentbibiliotek, ska du flytta fokus till det första elementet genom att säga "Press ENTER" och sedan säga "Press ALT DOWN ARROW".

  Ett nytt webbläsarfönster som innehåller länkar från menyn öppnas.

Obs!: För menyer med fler än ett kommando säger du "Press ALT DOWN ARROW".

Överst på sidan

Använda hjälp

Några tekniska hjälpmedel, till exempel skärmläsare fungerar inte med de utökade länkarna i direkthjälpen. Om du har problem kan du prova att installera Microsoft Internet Explorer 7 eller Internet Explorer 8. Mer information finns på webbplatsen för Internet Explorer.

Obs!: Hyperlänkarna i det här avsnittet går till webben. Du kan växla tillbaka till hjälpen när du vill.

Överst på sidan

Funktioner i webbläsaren

Webbläsaren innehåller funktioner som förbättrar sidors läsbarhet. Om du vill ha mer information om hjälpmedelsfunktioner i webbläsaren kan du söka efter information i hjälpen för webbläsaren om att anpassa webbläsaren och visa de teckensnitt och färger du föredrar. Om du använder webbläsaren Internet Explorer ska du söka efter Hjälpmedel i hjälpens innehållsförteckning.

Överst på sidan

Mer information om hjälpmedel

Webbplatsen Microsoft Accessibility Microsoft Accessibility finns information om tekniska hjälpmedel för att förbättra för personer med funktionshinder. Information om den här webbplatsen förmåner personer med funktionshinder och deras vänner och familj, personer i offentliga organisationer, lärare, och förespråkar.

Ett gratis månatliga elektroniskt nyhetsbrev är tillgängliga för att hjälpa dig att hålla dig uppdaterad med hjälpmedel information om Microsofts produkter. Om du vill prenumerera, gå till Gratis prenumeration på nyhetsbrevet Accessibility Update.

Mer information om hur du skapar tillgängligt innehåll för dina webbsidor, se tillgänglighetsstandarder som utvecklats av World Wide Web Consortium.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×