Hjälpmedelsfunktioner

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan utföra de flesta uppgifter med hjälp av hjälpmedelsfunktioner, till exempel tangentbordsgenvägar på Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller Microsoft Office Forms Server 2007 webbplatser. Utöver hjälpmedelsfunktionerna och verktygen i Microsoft Windows finns de funktioner som beskrivs i den här artikeln för att skapa webbplatser personer med funktionshinder.

Obs!: Informationen i det här avsnittet gäller endast för användare som har licens för Microsoft-produkter i USA. Om du har köpt produkten utanför USA innehåller förpackningen ett informationskort med Microsoft support services telefonnummer och adresser. Du kan också kontakta din återförsäljare kan du ta reda på om typ av produkter och tjänster som beskrivs här är tillgängliga i ditt område. Mer information som är tillgänglig på andra språk, inklusive japanska och franska, finns i http://www.microsoft.com/enable/worldwide.htm.

I den här artikeln

Hjälpmedelsläget

Kortkommandon

Navigering

Rubriker

Bilder, alternativ text och visningsinställningar

Använda hjälpmedel

Använda hjälpen

Funktioner i webbläsaren

Mer information om hjälpmedel

Hjälpmedelsläge

På en Office SharePoint Server 2007 eller Office Forms Server 2007 och utformade de flesta element i användargränssnittet (UI), till exempel länkar, formulärkontroller och knappar, för att använda Microsoft Active Accessibility (MSAA). MSAA gör att personer med funktionshinder att interagera med innehåll med hjälp av hjälpmedel, till exempel skärmläsare, enheter som ger en syntetiskt tal eller blindskrift beskrivning av vilka blinda eller låg syn användaren kan inte finns på en datorskärm eller Webbplats. Eftersom vissa anpassade användargränssnittselement inte använder MSAA egenskaper kan aktivera du hjälpmedelsläget. Det här läget återger anpassade kontroller som en motsvarande standard HTML-kontroller. Den här återgivning säkerställer att användarna av hjälpmedel ska kunna interagera med de anpassade kontrollerna.

Obs!: Det finns inte alternativa versioner av alla element i användargränssnittet i hjälpmedelsläget. Om någon i din organisation till exempel anpassar en SharePoint-webbplats genom att lägga till en egen kontroll och om du aktiverar hjälpmedelsläget, innebär inte det att en alternativ version av den kontrollen skapas.

Du kan aktivera hjälpmedelsläget eller inaktivera genom att trycka på TABB-tangenten när du placerar fokus på en sida i en webbläsare. Tryck på TABB tills du kommer till länken Aktivera hjälpmedelsläget eller Inaktivera hjälpmedelsläget. Även om länken Aktivera hjälpmedelsläget är det första elementet i tabbordningen, vilket innebär att den är det första alternativet som du interagerar med på sidan – du kan behöva tryck på TABB flera gånger så här aktiverar du funktionen. Detta beror på att webbläsarens menyer och verktygsfält från början kan är aktiverat. Hjälpmedelsläget ändrar hur sidan återger åt dig, inte för andra användare på webbplatsen. Eftersom det är en lokal inställning, vet ingen annan än du att du har aktiverat den här inställningen. Hjälpmedelsläget förblir aktiv tills du stänger av eller Stäng webbläsaren. Hjälpmedelsläget kan följande objekt som ska återges på ett sätt som optimerar dem fungerar bättre med hjälpmedel, till exempel skärmläsare:

 • Menyer    I stället för att visa en nedrullningsbar meny med alternativ för filer i ett dokumentbibliotek, öppnas ett nytt webbläsarfönster som innehåller alla menyobjekt som hyperlänkar. Det här formatet är enklare för hjälpmedel att tolka.

 • Optimerade fält    Vissa fält är svåra för hjälpmedel att tolka. När hjälpmedelsläget är aktiverat, ersätts de här fälten med fält som är optimerade för hjälpmedel. Till exempel några SharePoint-listor stöd för utökade textfält där användarna kan lägga till formaterad text, bilder, tabeller och hyperlänkar. På grund av hur de här fälten återges i en webbläsare, vissa hjälpmedel kan inte läsa dem. När hjälpmedelsläget är aktiverat, ersätts av fält förekommer standard oformaterad textfält som är kompatibla med hjälpmedel.

  Förutom utökade textfält ersätts flera andra fälttyper av alternativa fält i hjälpmedelsläget.

  Lista över fält och alternativa fält i hjälpmedelsläge

  Fält i standardläge

  Alternativt fält i hjälpmedelsläge

  Utökat textfält

  Fält med flera rader text

  Grafisk sammanfattningstabell (för undersökningar)

  Tabell med tabellrubriker

  Gantt-schema (i en projektlista)

  Tabell med tabellrubriker

  En tabell med tabellrubriker visas även nedanför ett Gantt-schema i standardläge.

  Kontaktväljaren

  Textfält

Obs!: Hjälpmedelsläget begränsar inte funktioner, utan möjliggör alternativa återgivningsmetoder för sidelement så att de är kompatibla med hjälpmedel.

Överst på sidan

Kortkommandon

Många funktioner och kommandon är tillgängliga direkt med hjälp av tangentbordet. Du kan trycka på TABB och SKIFT + TABB för att flytta fram och tillbaka mellan element på valfri sida. Du kan också hitta kortkommandon för många kommandon. Mer information finns i kortkommandon.

Överst på sidan

Navigering

Sidan och navigering element på en webbplats följer en logisk och intuitiv tabbordning. Tabbordningen är den ordning som du flyttar fokus från ett gränssnittselement till en annan genom att trycka på TABB-tangenten. Dessutom två viktiga alternativ – länken Aktivera hjälpmedelsläget och länken Hoppa till huvudinnehåll – är de två första alternativen i tabbordningen. Om du vill aktivera hjälpmedelsläget kan göra du det genom att trycka på TABB-tangenten när sidan i webbläsaren har aktivt. Om du vill hoppa över upprepande navigeringslänkar och gå direkt till området med huvudinnehållet på sidan kan du dessutom göra det genom att trycka på TABB tills du kommer till länken Hoppa till huvudinnehåll.

Dessutom använda sidor i en Office SharePoint Server 2007 eller Office Forms Server 2007 webbplats sökväg navigeringslänkarna som identifierar var den aktuella sidan eller webbplatsen passar in i den övergripande hierarkin med webbplats eller webbplatssamling. Dessa navigeringslänkarna visas längst upp i de flesta sidor under sidans namn. Till exempel du bläddra till en mapp med namnet rapporter i biblioteket delade dokument för webbplatsen Contoso navigeringslänkarna kan visa Contoso > delade dokument > rapporter.

Överst på sidan

Rubriker

Tabellrubriker    Tabelldata tabeller som sidhuvud tabellceller används (TH taggar). Till exempel på sidan meddelanden vyn i standard alla objekt, kolumnrubriker Rubrik och ändrad finns i sidhuvudet tabellceller. Sidhuvud tabellceller hjälper användare att förstå strukturen i en tabell och förbättra upplevelsen för läsning för personer som använder hjälpmedel.

Rubrik taggar    Taggar används på webbplatser för att förmedla struktur på sidan för användare av hjälpmedel. Rubrik-taggar (H1, H2, H3 och H4) skapa en logisk disposition av innehållet på en sida. Om du använder ett hjälpmedel verktyg, till exempel en skärmläsare kan konfigurera du den så att läsa rubrik taggar på en sida. Den här virtuella disposition med rubriktaggar hjälper till att förbättra förstå sidinnehåll. Startsidan för en webbplats innehåller exempelvis en H1-tagg som innehåller webbplatsens rubrik, en H2-tagg som innehåller sidans rubrik, en H3-tagg runt länken Visa allt webbplatsinnehåll och H3 taggar runt rubriken för varje webbdel. Användare av vissa hjälpmedel kan hämta en disposition utifrån dessa taggar och använda kan du enkelt förstå layout på sidan och gå vidare till den rubrik som de vill.

Överst på sidan

Bilder, alternativ text och visningsinställningar

Alternativ text och rubriker för bilder    Personer med nedsatt syn. kan inte se bilder (till exempel filer i JPEG, GIF eller PNG) och är beroende av alternativtext för bilder på en webbplats. Alternativtext för bilder är inställt med ALT-attribut i IMG-taggen. Användare med nedsatt syn har inget sätt att förstå innebörden av bilder på en sida utan väl skrivet och informativ alternativ text. Alternativ text visas också i visuella webbläsare om bilden inte laddas eller om återgivning av bilder inte har aktiverats för en webbläsare. SharePoint-webbplatser Använd beskrivande alternativtexter för bilder som förmedlar innebär eller viktig information till användare. Bilder som anses vara GIF-bilder eller har ingen information värdet i dem har ALT = ””. som innehåller hjälpmedel att bilderna inte överföra innehåll eller information.

När du överför en bild till en webbplats kan du dessutom lägga till alternativ text för den bilden, vilket är mycket viktigt om du ska skapa en webbplats med hög tillgänglighet. Webbdelen Webbplatsbild innehåller till exempel ett fält där du kan skriva egen ALT-text när du lägger till en bild. När du lägger till bilder i ett bildbibliotek kan du definiera egen ALT-text för bilderna.

Att klicka på ett element innebär ibland att ett nytt webbläsarfönster öppnas. ALT-texten för bilder som öppnar ett nytt fönster och titelattribut för hyperlänkar som också öppnar nya fönster innehåller ytterligare information som gör att användare förstår att ett nytt fönster kommer att öppnas. Attributet title för en hyperlänk som öppnar ett nytt fönster innehåller till exempel (nytt fönster).

Stöd för färgscheman med hög kontrast    Sidorna på en SharePoint-webbplats är utformade för att visas korrekt om du använder ett högkontrastfärgschema på datorn.

Överst på sidan

Använda hjälpmedel

Vissa hjälpmedel kanske inte fungerar bra med vissa element på sidor på en webbplats. Om du får problem finns följande information och resurser för möjliga lösningar.

Obs!: Vi rekommenderar att användare med hjälpmedel Aktivera hjälpmedelsläget. Det här läget kan du interagera med elementen i en Office SharePoint Server 2007 eller Office Forms Server 2007 webbplats genom att använda hjälpmedel, till exempel skärmläsare.

Arbeta med Windows Taligenkänning i Windows Vista

Windows Taligenkänning är ett talbaserat hjälpmedel som finns tillgängligt i Windows Vista. Med Windows Taligenkänning kan användare utföra åtgärder genom att tala i stället för att använda tangentbordet eller musen.

Det finns kända problem med att använda Windows Taligenkänning med vissa menyer på en sida Office SharePoint Server 2007 eller Office Forms Server 2007 inklusive menyerna för Nytt, överföra, Välkommen användare och nedrullningsbar meny med alternativ som är tillgängliga för filer i ett dokumentbibliotek.

Om du vill få åtkomst till de här menyerna med hjälp av Windows Taligenkänning ska du aktivera hjälpmedelsläget på följande sätt:

 1. Öppna webbplatsens startsida i en webbläsare och säg "Press TAB" tills länken Aktivera hjälpmedelsläget visas.

 2. Säg "Press ENTER".

 3. Om du vill använda en meny på en delningsknapp, till exempel knappen Nytt eller Överför i verktygsfältet för en lista, eller om du vill använda menyn med alternativ för ett dokument i ett dokumentbibiliotek, ska du flytta fokus till det första elementet genom att säga "Press ENTER" och sedan säga "Press ALT DOWN ARROW".

  Ett nytt webbläsarfönster som innehåller länkar från menyn öppnas.

Obs!: För menyer med fler än ett kommando säger du "Press ALT DOWN ARROW".

Överst på sidan

Använda hjälp

Vissa hjälpmedel, till exempel skärmläsare fungerar inte med de utökade länkarna i direkthjälpen. Om du har problem kan du prova att installera Microsoft Internet Explorer 5 eller Internet Explorer 6. Mer information finns på webbplatsen för Internet Explorer.

Obs!: Hyperlänkarna i det här avsnittet går till webben. Du kan växla tillbaka till hjälpen när du vill.

Överst på sidan

Funktioner i webbläsaren

Webbläsaren innehåller funktioner som förbättrar sidors läsbarhet. Om du vill ha mer information om hjälpmedelsfunktioner i webbläsaren kan du söka efter information i hjälpen för webbläsaren om att anpassa webbläsaren och visa de teckensnitt och färger du föredrar. Om du använder webbläsaren Internet Explorer ska du söka efter Hjälpmedel i hjälpens innehållsförteckning.

Överst på sidan

Mer information om hjälpmedel

Webbplatsen Microsoft Accessibility Microsoft Accessibility finns information om tekniska hjälpmedel för att förbättra för personer med funktionshinder. Information om den här webbplatsen förmåner personer med funktionshinder och deras vänner och familj, personer i offentliga organisationer, lärare, och förespråkar.

Ett gratis månatliga elektroniskt nyhetsbrev är tillgängliga för att hjälpa dig att hålla dig uppdaterad med hjälpmedel information om Microsofts produkter. Om du vill prenumerera, gå till Gratis prenumeration på nyhetsbrevet Accessibility Update.

Mer information om hur du skapar tillgängligt innehåll för dina webbsidor, se tillgänglighetsstandarder som utvecklats av World Wide Web Consortium.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×