Hjälpmedelsfunktioner

På Microsoft Office SharePoint Server 2007- och Microsoft Office Forms Server 2007-webbplatser kan du utföra de flesta uppgifter med hjälp tangentbordsgenvägar. Funktionerna som beskrivs i den här artikeln, i kombination med hjälpmedelsfunktionerna och hjälpmedelsverktygen i Microsoft Windows, gör det lättare för personer med funktionshinder att använda webbplatser.

Obs!: Informationen i det här avsnittet gäller bara användare som har licensierat sina Microsoft-produkter i USA. Om du skaffar produkten utanför USA innehåller produktförpackningen ett informationskort med telefonnummer och adresser till Microsofts supporttjänster. Kontakta din återförsäljare och hör om de produkter och tjänster som beskrivs här är tillgängliga där du bor. Mer information på andra språk, bland annat japanska och franska, finns här: http://www.microsoft.com/enable/worldwide.htm.

Artikelinnehåll

Hjälpmedelsläge

Tangentbordsgenvägar

Navigering

Rubriker

Bilder, alternativ text och visningsinställningar

Använda hjälpmedelsverktyg

Använda hjälpen

Funktioner i webbläsaren

Mer hjälpmedelsinformation

Hjälpmedelsläge

De flesta elementen i användargränssnittet för en Office SharePoint Server 2007- eller Office Forms Server 2007-webbplats, t.ex. länkar, formulärkontroller och knappar, stöder MSAA (Microsoft Active Accessibility). Tack vare MSAA kan personer med funktionshinder arbeta med innehåll med hjälp av olika hjälpmedelsverktyg, t.ex. skärmläsare, som är enheter som tillhandahåller syntetiskt tal eller en blindskriftsbeskrivning av sådant innehåll som en blind person eller en person med nedsatt syn inte kan läsa på en datorskärm eller en webbplats. Eftersom vissa element i användargränssnittet inte inkluderar MSAA-egenskaper kan du aktivera hjälpmedelsläget. I det här läget visas anpassade kontroller som en likvärdig HTML-standardkontroll, vilket gör det möjligt för de som använder hjälpmedelsverktygen att arbeta med de anpassade kontrollerna.

Obs!: Hjälpmedelsläget aktiverar inte alternativa versioner av alla element i användargränssnittet. Om någon på ditt företag till exempel anpassar en SharePoint-webbplats genom att lägga till en anpassad kontroll skapas inte automatiskt en alternativ version av kontrollen om du aktiverar hjälpmedelsläget.

Du aktiverar eller inaktiverar hjälpmedelsläget genom att trycka på TABB så fort du har aktiverat sidan i en webbläsare. Tryck på TABB tills du kommer till länken Aktivera hjälpmedelsläget eller Inaktivera hjälpmedelsläget. Även om länken för att aktivera hjälpmedelsläget är det första elementet i tabbordningen, vilket betyder att det är det första alternativet som du interagerar med på sidan, kan du behöva trycka på TABB flera gånger för att aktivera funktionen. Det beror på att webbläsarens menyer och verktygsfält kanske är aktiverade till en början. Hjälpmedelsläget ändrar bara hur sidan visas för dig, inte för andra som använder webbplatsen. Eftersom det här är en lokal inställning vet ingen annan än du att inställningen har aktiverats. Hjälpmedelsläget förblir aktiverat tills du inaktiverar läget eller stänger webbläsaren. Hjälpmedelsläget optimerar visningen av följande element så att de fungerar bättre med hjälpmedelsverktygen, t.ex. skärmläsare:

 • Menyer    I stället för att visa en nedrullningsbar meny med alternativ för filer i ett dokumentbibliotek öppnas ett nytt webbläsarfönster där alla menyalternativ visas i form av hyperlänkar. Det här formatet är lättare att tolka för hjälpmedelsverktygen.

 • Optimerade fält    Vissa fält är svåra att tolka för hjälpmedelsverktygen. När hjälpmedelsläget är aktiverat ersätts dessa fält med fält som optimerats för hjälpmedelsverktygen. Vissa SharePoint-listor stöder exempelvis utökade textfält som gör det möjligt för användare att lägga till formaterad text, bilder, tabeller och hyperlänkar. En del hjälpmedelsverktyg kan inte läsa dessa fält när de visas i en webbläsare. Om hjälpmedelsläget är aktiverat ersätts den här typen av fält med vanliga oformaterade textfält som kan tolkas av hjälpmedelsverktygen.

  Förutom utökade textfält ersätts flera andra typer av fälj med alternativa fält i hjälpmedelsläget.

  Lista över fällt och alternativa fält som visas i hjälpmedelsläget

  Fält i standardläge

  Alternativt fält i hjälpmedelsläge

  Utökat textfält

  Textfält med flera rader

  Grafiska sammanfattningsdiagram (för undersökningar)

  Tabell med tabellrubriker

  Gantt-diagram (i en projektlista)

  Tabell med tabellrubriker

  En tabell med tabellrubriker visas också under ett Gantt-diagram i standardläge.

  Kontaktväljare

  Textfält

Obs!: Hjälpmedelsläget begränsar inte funktionaliteten, utan aktiverar i stället alternativa återgivningsmetoder för sidelementen som kan tolkas av hjälpmedelsverktygen.

Överst på sidan

Tangentbordsgenvägar

Många funktioner och kommandon är tillgängliga direkt från tangentbordet. Du kan trycka på TABB och SKIFT+TABB för att bläddra framåt eller bakåt bland elementen på en sida. Det finns också tangentbordsgenvägar för många kommandon. Mer information finns i avsnittet Tangentbordsgenvägar.

Överst på sidan

Navigering

Sidan och navigeringselementen på en webbplats följer en logisk och intuitiv tabbordning. Tabbordningen är den ordning enligt vilken fokus flyttas från ett element till ett annat i användargränssnittet när du trycker på TABB. Två viktiga alternativ, länken Aktivera hjälpmedelsläget och länken Hoppa till huvudinnehåll, är de första två alternativen i tabbordningen. Om du vill aktivera hjälpmedelsläget trycker du på TABB när sidan i webbläsaren har aktiverats, d.v.s. när sidan är i fokus. Om du vill hoppa över repetitiva navigeringslänkar och gå direkt till huvudinnehållet på sidan trycker du på TABB tills du kommer till länken Hoppa till huvudinnehåll.

Sidorna på en Office SharePoint Server 2007- eller Office Forms Server 2007-webbplats använder dessutom dynamiska navigeringslänkar som kontrollerar var den aktuella sidan eller webbplatsen passar i webbplatsens eller webbplatssamlingens övergripande hierarki. Dessa navigeringslänkar visas överst på de flesta sidor, under sidnamnet. Om du till exempel bläddrar till en mapp med namnet Rapporter i biblioteket Delade dokument för webbplatsen Contoso kan navigeringslänkarna visas så här: Contoso > Delade dokument > Rapporter.

Överst på sidan

Rubriker

Tabellrubriker    För tabeller med tabelldata används rubrikceller (TH-taggar). Kolumnrubrikerna Rubrik och Ändrad i standardvyn Alla objekt på sidan Meddelanden visas exempelvis i rubrikceller. Rubrikcellerna gör det lättare för användarna att förstå strukturen i en tabell och underlättar även läsningen för personer som använder hjälpmedelsverktyg.

Rubriktaggar    Rubriktaggarna används på webbplatser för att göra det lättare för användare av hjälpmedelsverktyg att förstå sidans struktur. Rubriktaggarna (H1, H2, H3 och H4) skapar en logisk disposition av innehållet på en sida. Om du använder ett hjälpmedelsverktyg, t.ex. en skärmläsare, kan du konfigurera skärmläsaren så att den bara läser rubrikerna på sidan. Den här virtuella dispositionen av rubriktaggarna gör det lättare att överblicka sidinnehållet. Startsidan för en webbplats kanske exempelvis innehåller en H1-tagg med webbplatsens rubrik, en H2-tagg med sidans rubrik, en H3-tagg runt länken Visa allt webbplatsinnehåll och H3-taggar runt rubriken för varje webbdel. Användarna av vissa hjälpmedelsverktyg kan hämta en disposition baserat på dessa taggar och använda den för att lättare förstå sidans layout och hoppa till önskad rubrik.

Överst på sidan

Bilder, alternativ text och visningsinställningar

Alternativ text och rubriker för bilder    Personer med nedsatt syn kan inte se bilder (t.ex. filer i JPEG-, GIF- eller PNG-format) och förlitar sig på användningen av alternativ text för bilderna på en webbplats. Alternativ text för bilder skapas med attributet ALT i IMG-taggen. Utan en genomtänkt och informativ alternativ text är det omöjligt för personer med nedsatt syn att förstå innebörden av bilderna på en sida. Den alternativa texten visas också i visuella webbläsare om bilden inte kan läsas in eller om inställningen för bildvisning har inaktiverats för webbläsaren. SharePoint-webbplatser använder beskrivande ALT-text för bilder som förmedlar bildernas innebörd eller viktig information till användarna. För bilder som används för att infoga tomt utrymme och för bilder som saknar informativt värde används ALT="", vilket anger att bilderna saknar innehåll eller information.

När du överför en bildfil till en webbplats kan du lägga till alternativ text för bilden, vilket är viktigt för att öka webbplatsens tillgänglighet. Webbdelen Webbplatsbild innehåller ett fält som du kan skriva anpassad ALT-text i när du lägger till en bild. När du lägger till bilder i ett bildbibliotek kan du definiera anpassade ALT-texter för bilderna.

Ibland öppnas ett nytt webbläsarfönster när du klickar på ett element. ALT-texten för bilder som öppnar nya fönster, och rubrikattributen för hyperlänkar som öppnar nya fönster, innehåller ytterligare information som meddelar användaren att ett nytt fönster öppnas. Rubrikattributet för en hyperlänk som öppnar ett nytt fönster innehåller exempelvis texten (nytt fönster).

Stöd för färgscheman med hög kontrast    Sidorna på en SharePoint-webbplats har utformats för att visas korrekt om du använder ett färgschema med hög kontrast på datorn.

Överst på sidan

Använda hjälpmedelsverktyg

Vissa hjälpmedelsverktyg kanske inte fungerar bra med vissa element på sidorna på en webbplats. Om du får problem läser du följande information och resurser för möjliga lösningar.

Obs!: Användare med hjälpmedelsverktyg rekommenderas att aktivera hjälpmedelsläget. Det här läget gör det möjligt för användare att interagera med elementen på en Office SharePoint Server 2007-eller Office Forms Server 2007-webbplats med hjälp av olika hjälpmedelsverktyg, t.ex. skärmläsare.

Arbeta med taligenkänning i Windows Vista

Taligenkänningsfunktionen är ett talbaserat hjälpmedelsverktyg som är tillgängligt i Microsoft Windows Vista. Med taligenkänningsfunktionen kan användare utföra åtgärder genom att tala i stället för att använda tangentbordet eller musen.

Det finns några kända problem i samband med användningen av taligenkänningsfunktionen med vissa menyer på en Office SharePoint Server 2007- eller Office Forms Server 2007-sida, t.ex. menyerna Nytt, Överför, Välkommen Användare och den nedrullningsbara menyn med alternativ som är tillgängliga för filer i ett dokumentbibliotek.

Om du vill öppna dessa menyer med hjälp av taligenkänningsfunktionen aktiverar du hjälpmedelsläget genom att göra följande:

 1. Öppna startsidan för webbplatsen i en webbläsare och säg "Press TAB" tills länken Aktivera hjälpmedelsläget visas.

 2. Säg "Press ENTER".

 3. Om du vill använda en meny för en delningsknapp, t.ex. knappen Nytt eller Överför, i ett verktygsfält för en lista, eller om du vill använda menyn med alternativ för ett dokument i ett dokumentbibliotek, börjar du med att aktivera elementet genom att säga "Press TAB" och sedan "Press ALT DOWN ARROW".

  Ett nytt webbläsarfönster som innehåller länkar från menyn öppnas.

Obs!: För menyer som innehåller mer än ett kommando säger du "Press ALT DOWN ARROW".

Överst på sidan

Använda hjälpen

Vissa hjälpmedelsverktyg, t.ex. skärmläsare, kanske inte fungerar med de utökningsbara länkarna i direkthjälpen. Om du får problem provar du att installera Microsoft Internet Explorer 5 eller Internet Explorer 6. Mer information finns på webbplatsen för Internet Explorer.

Obs!: Hyperlänkarna i det här avsnittet leder till webbsidor på Internet. Du kan växla tillbaka till hjälpen när du vill.

Överst på sidan

Funktioner i webbläsaren

Webbläsaren innehåller funktioner som gör det lättare att läsa sidorna. Information om hjälpmedelsfunktionerna i webbläsaren finns i hjälpavsnitten för webbläsaren som handlar om hur du anpassar webbläsaren så att de teckensnitt och färger som du vill använda visas. Om du använder Internet Explorer söker du på Hjälpmedel i innehållsförteckningen i hjälpen.

Överst på sidan

Mer hjälpmedelsinformation

Webbplatsen för Microsofts hjälpmedel innehåller information om tekniker som underlättar för personer med funktionshinder. Informationen på den här webbplatsen riktar sig främst till personer med funktionshinder och deras vänner och familj, liksom till personer i hjälporganisationer, lärare och ombud.

Ett kostnadsfritt elektroniskt nyhetsbrev skickas ut en gång i månaden för att hålla dig uppdaterad om Microsofts hjälpmedel. Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet klickar du på följande länk: Gratis prenumeration på nyhetsbrev om Microsofts hjälpmedel.

Om du vill veta mer om hur du kan skapa webbsidor som är anpassade för personer med funktionshinder läser du hjälpmedelsstandarderna som tagits fram av World Wide Web Consortium.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×