Hjälpmedel i Microsoft Project

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft strävar efter att göra produkter och tjänster enklare för alla att använda. Många hjälpmedelsfunktioner är inbyggda i Project. De här funktionerna är tillgängliga för alla, utan att behöva för ytterligare hjälpmedel.

I den här artikeln

Anpassa Project så att dina behov tillgodoses

Arbeta mer effektivt

Hjälpmedelsbegränsningar i Project

Lär dig mer om ytterligare hjälpmedelsprodukter och hjälpmedelstjänster från Microsoft

Anpassa Project så att dina behov tillgodoses

När du anpassar Project så att det bättre passar dina behov kan du välja mellan följande alternativ.

 • Förstora och ändra färg på texten     Du kan förstora ett projekt så att informationen blir lättare att läsa på skärmen genom att skala vyer och rapporter, ändra tidsskalan eller zooma skärmvisningen. Du kan även förstora knapparna i menyfliksområdet så att de blir lättare att se och använda. Om du använder pekdonet Microsoft IntelliMouse kan du rulla och zooma direkt från musen i stället för att klicka på knappar på skärmen. Du kan även skapa en anpassad färgpalett och använda färger som du anger.

 • Ändra utseendet på vyer     Du kan ändra hur staplar, rutor, sambandspilar och text visas i en vy. Du kan till exempel använder formatering direkt till markerat så att vyn Gantt-schema ser ut precis som du vill använda. Du kan ändra utseendet på en Gantt-stapel genom att helt enkelt Dubbelklicka på stapeln och välja önskat utseende som du vill använda, till exempel ändra teckensnittet eller öka storleken på texten på staplarna.

 • Anpassa verktygsfält och menyer     Om du endast använder några knappar och kommandon kan du lägga till knappar i verktygsfältet Snabbåtkomst som finns ovanför menyfliksområdet.

Överst på sidan

Arbeta mer effektivt

Project har funktioner som hjälper dig att automatisera återkommande aktiviteter och arbeta mer effektivt.

 • Använd stavningskontrollen     Project kan korrigera vanligt förekommande stav- och skrivfel medan du arbetar, och när du anger några identifierbara tecken kan det slutföra återkommande poster inom en kolumn.

 • Automatisera ofta använda aktiviteter     Du kan använda ett makro för att automatisera komplicerade aktiviteter, vilket minskar antalet steg som krävs för att utföra en uppgift som du ofta gör. Du kan tilldela ett kortkommando ett makro, vilket gör makrot lika behändigt att använda som vilket standardkommando som helst i Project.

  Säkerhetsmeddelande: Var försiktig när du kör körbara filer och kod i makron eller program. Körbara filer och kod kan användas för att utföra åtgärder som kan påverka datorns säkerheten för datorn och data.

Överst på sidan

Hjälpmedelsbegränsningar i Project

Project har stöd för hjälpmedel med de undantag som anges i tabellen.

Problem

Undantag

Åtkomst via tangentbordet

Huvudfunktionerna i Project är tillgängliga via tangentbordet. Åtkomst via tangentbordet till andra funktioner ges med följande undantag:

 • Text i dialogrutorna Aktivitetsanteckningar, Resursanteckningar och Tilldelningsanteckningar kan inte formateras med till exempel fet eller kursiv stil utan att en mus används.

 • Vissa dialogrutor i Project har rutnät med långa listor med objekt. Du bläddrar till ett objekt i rutnätet genom att använda tangenterna NEDPIL och UPPIL eller PAGE DOWN och PAGE UP.

 • Grupperade aktiviteter i vyn Nätverksdiagram kan döljas med tangentbordet, men dolda grupper kan bara visas med hjälp av musen.

Attribut för hög kontrast och skärm

Project har funktioner för hjälpmedelsinställningar i värdoperativsystemet, med vissa undantag.

Vissa avsnitt i produkten visas inte som de borde, eller visas inte alls, i högkontrastläge.

 • När markering av ändringar är aktiverat minskar högkontrastläget de markerade cellernas läsbarhet avsevärt.

 • RTF-knapparna i dialogrutorna Aktivitetsanteckningar, Resursanteckningar och Tilldelningsanteckningar visas inte tydligt i högkontrastläget.

 • Indikatorikoner visas inte tydligt i högkontrastläget. Du får tillgång till den information som anges med indikatorerna genom att dubbelklicka på indikatorn när du vill öppna den dialogruta eller vy där data inhämtades.

 • Diagram som visar resurstillgänglighet och allokering är inte läsbara i högkontrastläge. Använd tabellerna i Resursanvändning-vyn om du vill ha den här informationen.

 • Element i användargränssnittet visas inte korrekt när du kör Hjälpmedelsguiden i Windows XP eller Windows Vista. Lös problemet genom att aktivera högkontrastläget på Kontrollpanelen (Hjälpmedel i Windows XP eller Hjälpmedelscenter i Windows Vista).

I vissa dialogrutor i Project visas texten avklippt om du använder en väldigt stor teckenstorlek.

Visa information

I Project används Microsoft Active Accessibility (MSAA) för att visa information, med följande undantag:

 • I följande dialogrutor visas inte information i enlighet med riktlinjerna i MSAA: Ändra arbetstid, Rapporter, COM-tillägg, Ändra ordning på kommandon, Hyperlänk och Tjänstalternativ.

 • Vissa kontroller i dialogrutan Statuslinjer visas inte med sina namn med namnegenskapen för MSAA.

 • COM-tillägget (Component Object Model) visar inte information i enlighet med riktlinjerna i MSAA.

 • Statusfältet, som visas längst ned på skärmen i Project, visar inte information i enlighet med riktlinjerna i MSAA.

 • I dialogrutan Utskriftsformat visas inte underobjekt korrekt med objekthierarkin i MSAA när du växlar flik. Skärmläsare kan emellertid använda alternativa metoder för att visa dessa objekt.

 • MSAA kan inte användas i grafiska vyer, till exempel diagramdelen i Gantt-schemavyn. All information i de grafiska vyerna är emellertid även tillgängliga i ett tabellformat (till exempel vänstra sidan av Gantt-schemavyn), som kan hantera MSAA.

 • MSAA-metoden för markering (accSelect) fungerar inte i kombinationsrutor. Kombinationsrutor visar även fel värde för rollegenskapen i MSAA.

 • Vyfältets namn visas inte korrekt med namnegenskapen i MSAA.

 • Delar av stavningskontrollen visar inte information i enlighet med riktlinjerna i MSAA.

 • Objekt verbaliseras inte i listrutor med kryssrutor till vänster om varje listobjekt.

 • Om du markerar vissa objekt i resursersättningsguiden ändras fokus automatiskt till en annan kontroll i dialogrutan.

Animering

I Project används animering när den animerade Office-assistenten är aktiverad. Animering kan inaktiveras om du vill, och all information ges likvärdigt men i ett icke-animerat läge.

Överst på sidan

Mer information om ytterligare hjälpmedelsprodukter och -tjänster från Microsoft

I följande avsnitt ges information om funktioner, produkter och tjänster som gör Microsoft Windows lättillgängligare för personer med funktionshinder:

 • Hjälpmedelsfunktioner i Windows

 • Dokumentation i alternativa format

 • Kundtjänst för personer med hörselnedsättning

Obs!: Den här informationen kan gäller endast för användare som har licens för Microsoft-produkter i USA. Om du har köpt produkten utanför USA, kan du använda kortet med extra information som följde med din programpaketet eller besöka webbplatsen Microsoft Accessibility för en lista över telefonnummer till Microsoft support-tjänster och adresser. Du kan också kontakta din återförsäljare kan du ta reda på om typ av produkter och tjänster som beskrivs i det här avsnittet är tillgängliga i ditt område. Information om hjälpmedel finns på andra språk, inklusive japanska och franska.

Hjälpmedelsfunktioner i Windows

Windows operativsystem har många inbyggda hjälpmedelsfunktioner som är användbara för personer som har svårt att skriva och använder en mus blinda eller har nedsatt syn eller är döva och hörselskadade. Funktionerna installeras under installationen. Mer information om de här funktionerna finns i hjälpen för Windows och webbplatsen Microsoft Accessibility.

 • Kostnadsfria stegvisa vägledningar     Microsoft tillhandahåller en rad stegvisa vägledningar som ger detaljerad information om hur du justerar tillgänglighetsalternativen och -inställningarna på datorn. Informationen visas i ett sida-vid-sida-format så att du kan lära dig hur du använder musen, tangentbordet eller en kombination av dessa båda.

  Stegvisa vägledningar för Microsoft-produkter finns på webbplatsen Microsoft Accessibility.

 • Tekniska hjälpmedelsprodukter för Windows     En mängd olika tekniska hjälpmedel är tillgängliga för att underlätta datorer för personer med funktionshinder. Du kan söka igenom en katalog över tekniska hjälpmedel som kör i Windows på webbplatsen Microsoft Accessibility.

  Om du använder tekniska hjälpmedel kontaktar du återförsäljaren av det tekniska hjälpmedlet innan du uppgraderar program- eller maskinvaran för att få reda på eventuella kompatibilitetsproblem.

Dokumentation i alternativa format

Om du har svårt att läsa eller hantera tryckt material kan du hämta dokumentationen för många Microsoft-produkter i fler tillgängliga format. Du kan visa ett index över tillgänglig produktinformation på webbplatsen Microsoft Accessibility.

Du kan dessutom få ytterligare Microsoft-publikationer från Recording for the Blind & Dyslexic, Inc (RFB&D). RFB&D distribuerar dessa dokument till registrerade, berättigade medlemmar i deras distributionstjänst. Information om var du får tag i Microsofts produktdokumentation och böcker från Microsoft Press får du om du kontaktar:

Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.
20 Roszel Road
Princeton, NJ 08540

Telefonnummer inom USA: (800) 221-4792
Telefonnummer utanför USA och Kanada: (609) 452-0606
Fax: (609) 987-8116

Kundtjänst för personer med hörselnedsättning

Fullständig tillgång till Microsofts produkt- och kundtjänst finns via en texttelefontjänst om du är döv eller har hörselnedsättning:

 • Kontakta Microsoft Sales Information Center på (800) 892-5234 mellan 6:30 AM och 5:30 PM Pacific Time, måndag till fredag, med undantag för helgdagar, om du vill komma till kundtjänst.

 • Kontakta Microsoft Product Support Services på (800) 892-5234 mellan 6:00 AM och 6:00 PM Pacific Time, måndag till fredag, med undantag för helgdagar, om du vill få teknisk hjälp i USA. I Kanada ringer du (905) 568-9641 mellan 8:00 AM och 8:00 PM Eastern Time, måndag till fredag, med undantag för helgdagar.

Microsofts supporttjänster är underkastade de priser och villkor som gäller på den plats och vid den tidpunkt som tjänsten används.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×