Hjälp om Visio Viewer för iOS

Visio Viewer för iOS är ett nytt sätt att visa och dela Visio-diagram som skapats i skrivbordsversionen av Visio. Först laddar du upp en vsd- eller .vsdx-fil till OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint. Andra kan sedan visa och dela filen i Visio Viewer för iPad eller Visio Viewer för iPhone. Du kan även få en .vsd- eller .vsdx-fil som en e-postbilaga och sedan trycka på bilagan för att visa den på din iPad eller iPhone. Vill du veta mer om Visio Viewer för iOS? Se Vanliga frågor och svar.

Zooma och panorera ett diagram

Visa lager i ett diagram

Söka efter figurer i ett diagram

Dela en fil

Spara en kopia av en fil

Skriva ut ett diagram

Vi vill höra från dig

Zooma och panorera ett diagram

Zooma in och ut från ett diagram och panorera över det.

Zooma

 1. När du vill zooma in pekar du på diagrammet med två fingrar och särar på dem.

  När du vill zooma in pekar du på diagrammet med två fingrar och särar på dem.

 2. När du vill zooma ut pekar du på diagrammet med två fingrar och drar ihop dem.

  När du vill zooma ut pekar du på diagrammet med två fingrar och dra ihop dem.

Panorering

 1. Om panoreringsfönstret inte redan är öppet, trycker du på ikonen visa och ser till att det är aktiverat.

  Kommandot för panoreringsfönstret finns i Visa-menyn.

 2. Titta på panoreringsfönstret i skärmens övre vänstra hörn medan du panorerar över diagrammet. Den lilla markerade rutan visar området på sidan som visas i ritfönstret. Du kan flytta den markerade rutan om du vill panorera respektive zooma.

  Med hjälp av panoreringsfönstret i skärmens övre vänstra hörn håller du reda på var i diagrammet du befinner dig.

  Du kan även trycka och hålla ned panoreringsfönstret och dra det var som helst på diagrammet.

  Tryck ned panoreringsfönstret och flytta det genom att dra runt det på skärmen.

Visa lager i ett diagram

Tryck på ikonen lager för att visa alla lager i figurerna i diagrammet.

Lagermenyn visar objektens lager i diagrammet.

Tryck på kryssmarkeringen intill varje lager för att aktivera eller inaktivera figuren. Siffran intill varje lager visar antalet figurer i diagrammet.

Söka efter figurer i ett diagram

 1. Tryck på ikonen sök.

  Förstoringsglaset i Visio Viewer för iPad

 2. Skriv text i sökrutan. En siffra som anger antalet sådana objekt i diagrammet visas intill söktexten.

  Sökfält i Visio Viewer för iPad

 3. Använd framåt- och bakåtpilarna för att söka efter nästa och föregående i diagrammet.

  Överst på sidan

Dela en fil

Om du vill dela filen kan du:

 • Spara den i molnet och bjuda in personer att se den.

 • Spara den i molnet och skicka en länk till filen.

 • Kopiera den aktuella vyn som en bild och klistra in den i en annan Office-app.

 • Skicka en kopia av dina filer som en e-postbilaga eller via en annan app.

Fördelen med att spara filen i molnet och sedan bjuda in andra att komma åt den eller dela en länk till filen i ett e-postmeddelande är att du kan uppdatera filens innehåll när som helst och alla du delar med har ändå alltid den senaste versionen. Om du inte vill spara filen i molnet kan du skicka den som en bifogad fil i ett e-postmeddelande.

Obs!: Om du sparar filen lokalt på din iPad eller iPhone kommer du inte att kunna bjuda in andra att se filen eller kunna skicka en länk till filen.

Bjuda in andra att visa eller redigera filen

 1. Öppna filen, tryck på ikonen dela och tryck sedan på Bjud in andra.

  Alternativet för att bjuda in personer i Visio Viewer för iPad

  Obs!: Se till att du sparar filen i molnet först, annars visas inte alternativet Bjud in andra.

 2. För att bjuda in andra lägger du till deras e-postadresser eller trycker på ”+” för att söka efter personer i dina kontakter. Du kan även lägga till ett kort meddelande.

  Skriv namn eller e-postadresser och bjud in andra att visa ditt diagram i Visio Viewer för iPad.

 3. Klicka på Skicka. Alla som du bjuder in får ett e-postmeddelande med en länk till den delade filen.

Skicka en länk till filen

 1. Tryck på ikonen dela och sedan på Kopiera länk.

  Kopiera länk i Visio Viewer för iPad

  Obs!: Se till att du sparar filen i molnet först, annars visas inte alternativet Kopiera länk.

 2. Klistra in länken i ett e-postmeddelande eller en meddelandeapp och skicka den till dem du vill dela filen med.

Kopiera den aktuella vyn som en bild

 1. Tryck på ikonen dela och sedan på Kopiera vy som bild.

  Delningsalternativ i Visio Viewer för iPad

 2. Öppna ett tomt dokument eller gå till den fil där du vill klistra in bilden i en annan Office-app, som Word, Excel, PowerPoint, OneNote eller Outlook.

 3. Dubbeltryck i området där du vill infoga bilden för att visa knappmenyn.

 4. Tryck på Klistra in.

Skicka en kopia av en fil

 1. Tryck på ikonen dela och sedan på Skicka en kopia.

  Skicka en kopia av en fil i Visio Viewer för iPad

 2. Du kan skicka filen som ett e-postmeddelande i Outlook eller välja en annan app för att skicka filen.

  Skicka en kopia-meny som visar två alternativ för att dela en fil – via e-post med Outlook eller skicka med ett annat program.

Spara en kopia av en fil

 1. Tryck på ikonen arkiv och sedan på Spara en kopia.

  Alternativet för att spara en kopia av en fil i Visio Viewer för iPad

 2. Ange ett namn på filen i rutan Namn.

 3. Välj en plats för filen.

 4. I det övre högra hörnet trycker du på Spara.

Skriva ut ett diagram

 1. Tryck på ikonen arkiv och sedan på Skriv ut.

 2. Välj orientering och sidstorlek i Inställningar, vilka sidor du vill skriva ut samt alternativ för Skalning.

  Alternativ för utskriftslayout, till exempel orientering, storlek, vilka sidor som ska skrivas ut och skalning.

  Tryck på Nästa.

 3. Välj skrivare och antalet kopior och skriv sedan ut diagrammet till en kompatibel AirPrint-skrivare.

Vi vill höra från dig

Vi vill gärna att du berättar om dina erfarenheter av Visio Viewer för iPad och Visio Viewer för iPhone. Använd något av följande sätt för att skicka kommentarer eller förslag till vårt produktteam:

 • Tryck på ikonen arkiv och sedan på Skicka feedback.

  Skärmbild av länken för att skicka feedback i Visio på iPad

 • Besök forumet Visio UserVoice för att lämna förslag och rösta på idéer som andra redan lämnat.

  Överst på sidan

Mer information finns i

Vanliga frågor och svar för Visio Viewer för iOS

Synkronisera filerna på datorn med din mobila enhet

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×