Hjälp om Excel för Mac 2011

Kundsupport och felsökning för Office för Mac 2011 avslutas i oktober 2017. Uppgradera till Office 2016 för Mac om få de senaste funktionerna. Gör ett engångsköp eller köp en Office 365-prenumeration och håll dig uppdaterad.

Länk till att köpa eller prova Office

Arbeta med blad och data

Rubrik

Beskrivning

Infoga eller ta bort celler, rader, kolumner

Arbeta med celler, rader och kolumner.

Kopiera och klistra in specifikt cellinnehåll

Använd kommandot Klistra in special för att kopiera och klistra in speciellt cellinnehåll eller attribut.

Låsa rader och kolumner genom att låsa fönsterrutor

Låt kolumnrubrikerna vara synliga när du bläddrar.

Ändra kolumnstorleken för att se allt

Ändra kolumnbredden så att du kan se alla data i celler.

Skydda ett blad

Förhindra att obehöriga ändrar, flyttar eller tar bort viktiga data.

Markera mönster och trender med villkorsstyrd formatering

Ändra utseende på celler baserat på vissa villkor, till exempel alla cellvärden i de översta 10 % av ett område.

Arbeta med funktioner, formler och listor

Rubrik

Beskrivning

Ange en formel

Lär dig elementen i en formel samt hur du anger en formel i ett blad.

Självstudiekurs: Komma igång med formler och funktioner

Hämta den här .pdf-filen och skapa och använd enkla formler och funktioner för att utföra grundläggande matematiska beräkningar.

Beräkningsoperatorer och ordning

Lär dig om olika typer av operatorer (t.ex. +, -, / och *) och i vilken ordning de ska användas.

Växla mellan relativa och absoluta referenser

Lär dig skillnaden mellan relativa och absoluta cellreferenser och hur du växlar mellan dem.

Självstudiekurs: Sortera och filtrera listor

Hämta den här .pdf-filen och lär dig att ordna en lista alfabetiskt eller numeriskt, och att filtrera en lista för att visa specifika objekt.

Video: Hantera data med Excel-tabeller

Använd Excel-tabeller för att snabbt sortera, filtrera och formatera kalkylbladsdata.

Arbeta med diagram och grafik

Rubrik

Beskrivning

Skapa diagram

Lär dig grunderna i diagram, inklusive elementen i ett diagram, vilket diagram som är lämpligt för dina data och hur du använder diagramlayouter och -format.

Redigera data i ett diagram

Lägg till rubriker för diagram och axlar, ändra skala på en axel, lägg till dataetiketter och mycket mer.

Lägga till felstaplar eller upp-/nedstaplar i ett diagram

Använd felstaplar för att ange potentiella felbelopp i förhållande till varje datapunkt.

Infoga bilder i Office för Mac

Lägg till bilder eller ClipArt i ett kalkylblad med hjälp av mediebläddraren.

Analysera, dela och samarbeta

Rubrik

Beskrivning

Video: Sammanfatta data med pivottabeller

Titta på den här korta översikten om hur du använder pivottabeller för att snabbt sammanfatta och analysera stora mängder data.

Skapa en pivottabell

Lär dig mer om de två olika sätten att skapa en pivottabell och hur du använder fältlistorna för pivottabeller för att lägga till, flytta och ordna fält.

Förutsäga datatrender

Skapa en projektion baserat på en befintlig dataserie.

Spara en fil i Office för Mac

Använd Excel för Mac 2011 för att checka ut en SharePoint-fil så att bara du kan göra ändringar.

Utforska andra användbara resurser

Rubrik

Beskrivning

Excel-kortkommandon

Hela listan med kortkommandon, ordnad i logiska kategorier.

Anpassa menyfliksområdet och verktygsfälten

Ordna om, visa och dölj flikar i menyfliksområdet.

Kända problem i Excel 2011

Visa en lista över kända problem och möjliga lösningar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×