Hjälp för Microsoft Teams

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Teams-rum (tidigare Skype Room-version 2) tillhandahåller en komplett Microsoft Teams-eller Skype för företag Mötes upplevelse som ger HD-video, ljud och innehålls delning till möten i alla storlekar, från små Huddle områden till stora konferens rum.

Vad vill du göra?

Konsolfönstret för Polycom Roundtable 100 för Skype för företag

Pekskärmskonsolen på konferensbordet är central för alla möten i mötesrummet. Kontrollen vaknar automatiskt när rörelse identifieras framför den. På skärmen ser du fem saker du kan göra:

 • Ansluta till ett Skype för företag-möte som schemalagts i förväg via Outlook, där organisatören har lagt till mötesrummet som plats för mötet.

 • Starta ett nytt Skype för företag-möte direkt genom att trycka på knappen Nytt möte.

 • Ringa ett telefonsamtal via Knappsats, med hjälp av PSTN-samtalsintegreringen i Skype för företag.

 • Projicera en bärbar dator på skärmen längst fram i rummet, genom att ansluta HDMI-kabeln som är ansluten till konsolen och trycka på knappen Presentera.

 • Bjuda in rummet för att enkelt göra valfritt möte till ett Skype för företag-möte, och direkt projicera på skärmen i rummet och dela med fjärranslutna deltagare.

När du deltar i ett möte ser du de välbekanta knapparna från Skype för företag för video, mikrofon, innehållsdelning och för att avsluta ett samtal.

Möteskontroller

Längst upp i mötesfönstret visas flikarna Deltagare, Konversationer och Innehåll. Tryck på dem om du vill lägga till mötesdeltagare, starta eller gå med i snabbmeddelandekonversationer eller dela och hantera innehåll.

Mötesflikar

Ansluta till ett schemalagt möte

 • Leta reda på Skype för företag-mötespanelen på pekskärmskonsolen och tryck på Anslut.

  Ansluta till ett schemalagt möte

  Tips: Det aktuella mötet visas i en blå panel. Kommande möten visas i en grå panel. Den senaste mötespanelen fortsätter att visas på skärmen i 5 minuter efter att samtalet avslutas så att du enkelt kan ansluta igen.

  Obs!:  Om det schemalagda Skype för företag-mötet inte visas på konsolen (eller om Mötes panelen visas ... i stället för ansluta) måste du bjuda in rummen med Microsoft Teams.

Ansluta till ett schemalagt möte när ingen panel visas på konsolen

 1. Anslut till det redan schemalagda Skype för företag-mötet på en bärbar dator eller annan enhet.

 2. Bjud in rummet genom att trycka på Bjud in fler personer på enheten. (Rumsnamnet finns på konsolen.) Markera rummet och klicka på OK.

 3. Besvara samtalet genom att trycka på Acceptera på pekskärmskonsolen.

Du kan starta ett nytt möte på pekskärmskonsolen i mötesrummet.

 1. Tryck på Nytt möte på pekskärmskonsolen.

  Knappen Nytt möte
 2. I rutan Hitta någon eller ring ett nummer bläddrar du i katalogen eller använder tangentbordet som visas för att ange namnen på de personer du vill bjuda in och trycker sedan på Bjud in.

 3. När personens namn visas lägger du till det i listan med inbjudna genom att välja det. Upprepa för alla deltagare.

 4. När alla deltagare som du vill bjuda in finns med i listan Deltagare väljer du Bjud in. Samtalet börjar automatiskt.

Alla som har anslutit till Skype för företag-mötet från sin personliga enhet kan dela innehåll med mötesdeltagarna.

Dela en PowerPoint-presentation

 1. Tryck på Presentera på din personliga enhet.

 2. Välj Visa PowerPoint-filer.

 3. Markera den PowerPoint-fil som du vill presentera i Utforskaren och välj sedan Öppna.

  PowerPoint-filen laddas upp och visas. Det läggs också till i den presenter bara innehålls listan på fliken innehåll i Microsoft Teams-konsolen och i listan Hantera innehåll på Skype för företag-klienten för alla deltagare.

Dela ett programfönster

 1. Tryck på Presentera på din personliga enhet.

 2. Tryck på Presentera program.

 3. Välj det programfönster som du vill dela.

Dela skrivbordet med deltagare i ett schemalagt Skype för företag-möte

 1. Anslut till mötet.

 2. Tryck på Presentera på din personliga enhet.

 3. Tryck på Presentera skrivbord.

Dela endast skrivbordet med deltagare i rummet

 • Anslut den bärbara datorn till rätt kabel på bordet om du vill dela lokalt. Du kan också dela skrivbordet till ett möte genom att trycka på HDMI-ingångspanelen på konsolen.

Sluta dela skrivbordet

 • Tryck på Sluta presentera på konsolen.

Lägga till en deltagare

 1. Tryck på fliken Deltagare längst upp i mötesfönstret och sedan på Lägg till deltagare.

  Mötesfönster
 2. I rutan Hitta någon eller ring ett nummer bläddrar du i katalogen eller använder tangentbordet som visas för att ange namnen på de personer du vill bjuda in och trycker sedan på Bjud in.

  Sök efter och lägg till deltagare

Ansluta till en snabbmeddelandekonversation

 1. Tryck på fliken Konversation längst upp i mötesfönstret.

  Konversationsfönstret
 2. Använd tangentbordet som visas för att skriva meddelandet i rutan Skriv ett meddelande och tryck sedan på Knapp för att skicka snabbmeddelanden eller Retur.

  Rutan Skriv ett meddelande

Hantera skärmlayouten

 1. Tryck på knappen Layout längst ned i mötesfönstret.

  Knappen Layout
 2. Välj vilken rumsvy du vill använda: Galleri, Innehåll och galleri eller Innehåll.

Hantera ljud

 • Slå på eller av mikrofonljudet genom att trycka på knappen Mikrofon Knappen Ljud av/på längst ned i mötesfönstret.

 • Justera högtalarvolymen eller slå av högtalarljudet med hjälp av skjutreglaget längst ned i mötesfönstret.

  Ljudkontroll
 • Om du vill stänga av ljudet för en enskild deltagare trycker du på deltagarens namn på fliken Deltagare och sedan på Stäng av ljudet för deltagaren. Om du vill stänga av ljudet för alla deltagare trycker du på knappen Stäng av ljudet för alla.

  Deltagaråtgärder

Hantera video

 1. Tryck på knappen Video Knappen Video längst ned i mötesfönstret.

 2. Välj vilken videoenhet du vill använda eller tryck på Kamera av om du vill sluta sända video från konferensrummet.

Ringa ett telefonsamtal

 1. Tryck på Knappsats på pekskärmskonsolen.

  Knappen Knappsats
 2. Slå telefonnumret på knappsatsen och tryck på Ring.

  Fönstret Knappsats
 3. Du kan också ringa från fliken Deltagare. I rutan Hitta någon eller ring ett nummer använder du tangentbordet som visas för att ange telefonnumret till personen du vill ringa.

Projicera endast i rummet

 • Om du bara vill visa innehåll för deltagare i rummet, men inte till fjärranslutna deltagare, trycker du på knappen dela innehåll Knappen Presentera innehåll för att växla delning när din bärbara dator ansluts till kablarna till Microsoft Teams.

  Obs!: Den bärbara datorn måste anslutas till HDMI IN-kabeln på konsolen för att det ska gå att projicera bara i rummet.

Avsluta ett möte

 • Avsluta mötet genom att trycka på knappen Lägg på Lägg på eller avsluta samtal i mötesfönstret.

Ta bort uppladdat innehåll

 1. Om du lämnar mötesrummet innan den schemalagda mötestiden är slut kan du ta bort innehåll som du har laddat upp för presentationen. Tryck på fliken Innehåll längst upp i mötesfönstret.

 2. Välj innehållet som du vill ta bort i listan Presenterbart innehåll.

 3. Tryck på Ta bort.

Använda Outlook för att reservera ett rum med Microsoft Teams-rum

 1. Öppna Outlook och gå till kalendern.

 2. Klicka på Nytt Skype-möte i gruppen Skype-möte på fliken Start.

 3. Välj Hitta rum på fliken Möte.

 4. Välj en byggnad eller lista på menyn Visa en rumslista i fönstret Hitta rum.

 5. I listan med tillgängliga rum väljer du ett rums namn som slutar med "Skype-rum" (eller vilken organisation som använder för att ange rum som är utrustade med en Microsoft Teams-konsol.

 6. Om du vill att PowerPoint-filer ska vara tillgängliga på konsolen lägger du till filerna i mötesinbjudan. Klicka på Bifoga fil på fliken Infoga.

 7. Fyll i mötesinbjudan på samma sätt som för andra möten innan du skickar den.

Använda Skype för företag för att lägga till ett rum i ett befintligt möte

 1. Anslut till mötet från en personlig enhet.

 2. Klicka eller tryck på Bjud in fler personer.

 3. Sök efter rumsnamnet (det visas på konsolen) och klicka eller tryck på OK.

 4. Besvara samtalet på konsolen.

Använda Outlook för att lägga till ett möte i Microsoft Teams

 1. Öppna kalenderobjektet i Outlook på en personlig enhet.

 2. Lägg till rumsnamnet (det visas på konsolen) i fältet Till och skicka uppdateringen.

 3. Om mötet accepteras visas det som en mötespanel på konsolen.

 4. Anslut genom att trycka på mötespanelen på konsolen.

Mer information finns i

Krav för Microsoft

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×