Hitta och använda delade frågor (Power Query)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

I Power Query när frågor som har delats av har eller andra företagsanvändare med Power BI för Office 365 blir dessa delade frågor tillgängliga i Power BI metadata databasen. Användare i organisationen kan hitta och använda dessa delade frågor (om den delas med dem) med hjälp av alternativet onlinesökning i Power Query med underliggande data i frågor för sina dataanalys och rapportering.

Viktigt!:  Det kan ta upp till fem minuter för delade frågor, efter att det har delats, innan de blir tillgängliga via onlinesökning i Power Query. Det beror på att uppdateringar av sökindexet, som kan ta upp till fem minuter att slutföra.

Så här hittar du och använder delade frågor med Power Query:

 1. Logga in på Power BI från Power Query om du inte redan är inloggad. I Excel klickar du på fliken POWER QUERY och klickar på Logga in. Klicka på Logga in i dialogrutan Logga in. Ange dina inloggningsuppgifter för ditt organisationskonto som användes när du registrerade dig för Power BI.

  Viktigt!: Om du loggar in på Power BI med ditt organisationskonto kan du söka efter och använda de frågor du har tilldelats för användare i organisationen. Det går inte att söka efter frågor som delas inom organisationen i Power Query om du inte är inloggad i Power BI.

 2. Klicka på Onlinesökning på fliken POWER QUERY.

 3. När du klickar på Onlinesökning, menyfliksområdet Sök och fönstret Onlinesökning visas som hjälper dig att omfattning och filtrera frågesökningen.

  Obs!:  Att ange omfattning för och filtrera frågesökningen är valfritt. Det hjälper dig bara att begränsa sökningen och få snabba resultat. Om du inte vill använda några omfattnings- eller filtreringsparametrar kan du skriva in sökordet direkt utan förfiningsparametrar i rutan i fönstret Onlinesökning och trycka på RETUR eller klicka på Sökikon .

  1. Välj omfattning för frågesökningen i området omfattning i menyfliksområdet Sök eller i listrutan i fönstret Onlinesökning . Alternativen är:

   • Alla: Sök alla de källor, bland annat frågor som delas av dig och frågor som delas med andra användare inom företaget. Det här är standardalternativet.

   • Mina delade: Sök endast efter frågor som har delats av dig.

   • Organisation: Sök endast efter frågor som har delats inom organisationen med Power Query.

  2. Förfina sökningen baserat på följande parametrar i området Förfina i menyfliksområdet Sök:

   • Namn: Förfina sökningen baserat på frågans namn.

   • Beskrivning: Förfina sökningen baserat på frågans beskrivning.

   • Från: Förfina sökningen så att den returnerar resultat från frågor som endast delas av angivet alias eller användarkonto.

   • Datakälla: Förfina sökningen så att den endast returnerar resultat från den angivna underliggande datakällans namn.

   • Ändrades senast: förfina sökningen baserat på det datum då frågan senast ändrades. Du kan välja från ett tidigare angivet tidsintervall i den nedrullningsbara listrutan, från i dag till Föregående år.

   • Kolumnnamn: Förfina sökningen så att den endast returnerar resultat för angivna kolumnnamn.

   • Certifierade: Förfina sökningen så att den returnerar certifierade frågor.

    När du klickar på en förfining parameter från menyfliksområdet Sök serversidan parameter nyckelord i rutan i fönstret Onlinesökning. Du kan också manuellt ange en förfining nyckelord i sökrutan och ange värdet för nyckelordet i rutan i fönstret Onlinesökning.

    Till exempel om du vill söka efter delade frågor i organisationen som har ordet ”exempel” i sitt namn, klickar du på organisation i området omfattning och klicka sedan på namnet i området Förfina i menyfliksområdet Sök. Detta anger omfattning och från serversidan nyckelordet name:(name) att filtrera resultaten efter namn i sökrutan i fönstret Onlinesökning.

    Nästa steg är Skriv ”exempel” för nyckelordet namn som name:(Sample), och tryck på RETUR eller klicka på Sökikon att söka efter delade frågor. När sökningen pågår kan klicka du på x i sökrutan Om du vill avbryta sökningen.

    Sökresultaten visas i fönstret Onlinesökning.

    Fönstret Onlinesökning i Power Query

 4. En historik över dina frågesökningar sparas i Power Query och du kan klicka på Senaste sökningar i menyfliksområdet Sök så att du snabbt kan via och välja en av de tidigare frågesökningarna.

 5. När du pekar med musen eller klickar på den delade frågans namn i sökresultatet visas en förhandsgranskning av den delade fråga i rutan till vänster.

  Förhandsgranskning av den delade fråga

  En utflygande förhandsgranskningsbild visar en ögonblicksbild av data som refereras av frågan, kolumnerna i datauppsättningen, tidsstämpel för senast ändrad tidsstämpel, användaren som delade frågan och länken till dokumentationen, om det finns. Du kan klicka på kolumnnamnet i dialogrutan för förhandsgranskningen om du vill hoppa till respektive datakolumn i förhandsgranskningen.

  Obs!: Frågor som delas inom organisation visas ögonblicksbild data i utflygande förhandsgranskningen endast om användaren väljer att inkludera förhandsgranskningar när du först delar frågan. Mer information finns i Dela frågor.

  Dessutom är angivna värden för sökordet markerade i den utflygande förhandsgranskningen. Till exempel är ordet "exempel" markerat. Markering av nyckelord är tillgängligt för delade frågemetadata (som rubrik och beskrivning), liksom underliggande data som refereras av den delade frågan.

 6. Klicka på LÄGG TILL I KALKYLBLAD för att importera data som refereras av den delade fråga i arbetsboken som ett nytt blad. Du kan även klicka på FILTRERA OCH FORMA för att ytterligare förbättra refererade data innan du importerar dem i bladet.

  • Om du inte har åtkomst till underliggande datakällor som refereras av den delade frågan en dialogruta visas där du kan begära åtkomst till datakällor. Klicka på länken Begär åtkomst i dialogrutan. Beroende på hur åtkomstbegäran informationen är konfigurerad för datakällan, kommer du att uppmanas att antingen skicka ett e-postmeddelande till en alias eller begär åtkomst via en URL. Mer information om hur du begär åtkomst till en datakälla finns i Begära åtkomst till interna datakällor. Information om hur du konfigurerar åtkomstbegäran information för en datakälla finns i Vad är Power BI administration?.

  • Om de underliggande data i den delade frågan har kombinerats (slagits samman eller lagts till) med flera datakällor måste du ange sekretessnivå innan du kan använda den delade frågans underliggande kombinerade data. Mer information om sekretessnivåer finns i Sekretessnivåer.

Närliggande avsnitt

Dela frågor

Visa och uppdatera dina delade frågor

Visa dina delade frågor i portalen Hantera data

Filtrera, forma och transformera importerade data

Förstå den roll som datakontrollansvariga har i datahanteringen

Hjälp om Microsoft Power Query för Excel

Hjälp om datahanteringsupplevelse i Power BI för Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×