Hitta de mest använda formerna enkelt med snabbformer

Du kan ändra ordning på formerna i stenciler genom att dra dem och släppa dem där du vill ha dem. Du kan placera de former du använder oftast överst i varje stencil så att du enkelt kan hitta dem. Ett område överst på varje stencil har utformats som snabbformsområde. Formerna i det området är även tillgängliga från två andra platser:

 • Stencilen Snabbformer som alltid finns i fönstret Former.

 • Formateringsverktygsfältet som visas när du håller pekaren över en form med funktionen Koppla ihop och sedan rör pekaren över någon av de pilar som visas.

Området Snabbformer på stenciler

En tunn avdelarlinje avgränsar de översta formerna från de andra i varje stencil. Formerna ovanför denna linje utgör stencilens snabbformer. Vanligtvis finns det två till sex former i det här området, men du kan lägga till och ta bort former genom att dra dem in eller ut ur området.

Stencilen Snabbformer

I den övre delen av fönstret Former finns en namnlist med namnet Snabbformer. Den här stencilen innehåller endast snabbformerna för stencilerna i diagrammet. Stencilen Snabbformer är en dynamiskt skapad samling av snabbformerna i alla stenciler som för tillfället är öppna.

Om det finns mer än en stencil i diagrammet avgränsas snabbformerna med namnen på stencilerna som de tillhör. Om du vanligtvis bara använder några få former från varje stencil i en diagramtyp kan du placera de formerna i snabbformsområdet och öppna stencilen Snabbformer, så behöver du inte växla mellan stenciler när du arbetar.

Stencilen Snabbformer

Snabbformer i Koppla ihop automatiskt

 1. Dra en startform från fönstret Former till sidan, om det inte redan finns former på sidan.

 2. Håll pekaren över startformen tills blå pilar för Koppla ihop automatiskt visas runt formen.

 3. Håll pekaren över pilen i den riktning som du vill lägga till en form.

  Ett formateringsverktygsfält som innehåller upp till fyra snabbformer visas. En förhandsgranskning av formen visas på sidan.

  Pilar och verktygsfält för Koppla ihop automatiskt i Visio

 4. Flytta pekaren över de fyra formerna i formateringsverktygsfältet, så visas en förhandsgranskning av varje form på sidan.

 5. Klicka på den form som du vill lägga till.

Om du har mer än en stencil kan du ändra vilken snabbform som ska visas i formateringsfältet. I stencilen Snabbformer väljer du en form i uppsättningen med snabbformer.

Alternativt kan du dra stencilen som innehåller de former som du vill ska visas först och släppa den precis nedanför namnlisten Snabbformer. Du kan ändra ordningen för andra stenciler genom att dra dem högre eller lägre i fönstret Former. De visas i stencilen Snabbformer i samma ordning.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×