Hitta data i en Access-app

Viktigt    Microsoft rekommenderar inte längre att du skapar och använder Access-webbprogram i SharePoint. Alternativt kan du överväga att använda Microsoft PowerApps för att skapa kodlösa företagslösningar för webben och mobila enheter.

Data är bara användbara om du hittar dem när du behöver dem. Därför kan du zooma in de data som du behöver på många olika sätt i Access-appar. De här sök- och filtreringsverktygen ingår automatiskt när du skapar en Access-app.

Obs!: Den här artikeln gäller inte Access-skrivbordsdatabaser. Mer information om hur du skapar formulär i skrivbordsdatabaser finns i Skapa ett Access-formulär.

Hitta data i en listvy

En listvy skapas automatiskt när du lägger till en tabell i en app. Du öppnar den här vyn genom att gå till appen i webbläsaren och där klicka på Lista i vyväljaren (om du inte har bytt namn på vybeskrivningen). Mer information om hur du lägger till tabeller i appar finns i Skapa en Access-app. Mer information om listvyer finns i Använda en listvy i ett Access-program.

Det kan vara svårt att hitta en specifik post i listvyer där ett stort antal poster visas. Som tur är kan du ta hjälp av sökrutan. Varje listvy innehåller en sökruta som standard, som du ser här:

Standardsökrutan i ett listdetaljformulär.

Skriv några tecken i den här rutan och tryck på Retur. Listan filtreras genast så att bara poster som innehåller de tecken du skrivit visas.

Ett exempel på en sökning efter tecknen "ad"

I vårt exempel returnerar en sökning efter tecknen "ad" "Adina", "Traders" och "Mahadevan". Sökningen tillämpas på flera fält. I vårt exempel hittas sökvärdet i fälten Förnamn, Företag och Efternamn för tre olika poster.

Om du vill gå tillbaka till den ofiltrerade vyn klickar du på "x" i sökrutan. Använd snedstrecket (/) som kortkommando om du vill gå till sökrutan när du visar posterna i en listvy.

Obs!: Om vylistan innehåller uppslagsfält där värden i andra tabeller genomsöks, sker sökningen i visningsvärdena för uppslagsfälten (i stället för i de relaterade sparade ID-värdena) när du använder sökrutan.

Tips: Om du har kopplat kontroller till fälten i listvyn och om du använder värdet Dold för kontrollegenskapen Synlig, används inte värdena i de kontrollerna under sökningen. Endast de värden som visas i listkontrollen och i de synliga kontrollerna (i vyn) genomsöks. Om du vill utelämna fält från sökningen kan du dölja motsvarande kontroller med hjälp av egenskapen Synlig.

Som standard genomsöks alla fält som visas i listvyn när du anger ett sökvillkor i sökrutan. Du kan förfina sökningen i sökrutan om du vill söka igenom endast ett fält i stället för alla synliga fält. Ange då fältets namn, sedan ett kolon och slutligen sökvillkoren. Anta att du i det föregående exemplet ville söka efter tecknen "ad" endast i fältet Företag. Du kunde då ange Företag:ad i sökrutan och trycka på Retur. Då söks endast data i fältet Företag igenom. En post – Northwind Traders-posten – returneras, eftersom företagsnamnet matchar sökvillkoret i endast den posten.

Tips: Om fältets namn innehåller blanksteg måste du skriva namnet inom citattecken i sökrutan. Om fältets namn är till exempel Företagets namn måste du skriva "Företagets namn":northwind i sökrutan om du vill söka i endast det fältet.

Sökrutan visas inte i rutnätet när du skapar listvyn. Du ser sökrutan endast vid körning i webbläsaren. Du kan varken ta bort eller dölja sökrutan: den är inbyggd i listkontrollen i listvyn och sammanfattningsvyn. Sökrutan har alltid samma bredd som listkontrollen, så om du minskar eller ökar bredden på listkontrollen i vyn, minskas/ökas också bredden på sökrutan.

Hitta data i en sammanfattningsvy

I en sammanfattningsvy grupperas objekt efter ett värde, t.ex. uppgiftsstatus:

En sökruta i en sammanfattningsvy.

Sammanfattningsvyerna innehåller samma slags sökruta som listvyerna, men filtreringen är begränsad till listan strax under den, och omfattar inte informationen till höger. Detta är fortfarande ett bra sätt att hitta den grupp som du behöver om du har många grupper i sammanfattningsvyn.

Hitta data i en databladsvy

Precis som med listvyn skapas en databladsvy automatiskt för en tabell som du lägger till i en app, och blir tillgänglig när du klickar på Datablad i vyväljaren (om du inte har bytt namn på vyn) i webbläsaren. Databladsvyerna innehåller ingen sökruta som de i vyerna ovan, men innehåller filtreringsfunktioner liknande de i kalkylbladsprogram och databladsformulär i Access-skrivbordsdatabaser. Mer information om databladsvyer i Access-apparna finns i Använda en webbdatabladsvy i ett Access-program.

Hovra över en kolumnrubrik, klicka på nedpilen och sedan på ett alternativ för att sortera eller filtrera listan.

Tillämpa ett filter på fältet Förfallodatum i ett datablad.

Välj ytterligare alternativ i listan om du vill lägga till fler värden i filtret för en kolumn. Kryssmarkeringar visas bredvid de värden som du väljer.

Filterlistruta i ett datablad med flera valda värden.

Om du vill ta bort ett filter i en kolumn klickar du på Rensa filter i listan med alternativ.

Tips: Du kan snabbt hitta data i en databladsvy med funktionen Sök på sidan i webbläsaren. Exempelvis kan du trycka på Ctrl+F i Internet Explorer, skriva texten eller talet som du letar efter och sedan gå igenom resultatvärdena genom att klicka på Föregående och Nästa.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×