Hindra användare från att infoga eller ta bort en kontroll

I Microsoft Office InfoPath kan du använda villkorsstyrd formatering för att ange olika formateringsalternativ för en kontroll utifrån villkor i formuläret. Den villkorsstyrda formateringen tillämpas om de angivna villkoren är uppfyllda när en användare fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen.

I den här artikeln får du veta hur du använder villkorsstyrd formatering för att förhindra att användare som fyller i ett formulär infogar eller tar bort vissa kontroller, t.ex. valfria avsnitt, som baseras på värdet i en annan kontroll. Om en användare exempelvis lägger till data i en RTF-ruta i ett valfritt avsnitt och sedan tar bort det valfria avsnittet raderas informationen som användaren infogat. Du kan förhindra detta genom att lägga till villkorsstyrd formatering i formulärmallen som gör att det valfria avsnittet inte kan tas bort om det innehåller data.

Obs!: Användarnas möjlighet att infoga eller ta bort upprepande kontroller inaktiveras automatiskt för digitalt signerade data.

I den här artikeln

Innan du börjar

Kompatibilitetsfrågor

Hindra användare från att infoga eller ta bort en kontroll

Innan du börjar

Formulärmallen måste innehålla en eller flera kontroller som stöder den här typen av villkorsstyrd formatering för att du ska kunna följa anvisningarna nedan. Följande avsnitt innehåller en lista med kontroller som du kan använda i den här typen av procedurer.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja ett visst kompatibilitetsläge för att utforma en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall publiceras på en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiveras, kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Lista med kontroller som inte kan infogas eller tas bort

I följande tabell hittar du de kontroller i Office InfoPath 2007 som kan anges med villkorsstyrd formatering för att säkerställa att användarna inte kan lägga till eller ta bort dem. I tabellen visas också om kontrollerna är tillgängliga för webbläsarkompatibla formulärmallar.

Kontroll

Tillgänglig för webbläsarkompatibla formulärmallar?

Vågrätt upprepande tabell

Nej

Upprepande rekursivt avsnitt

Nej

Översikt/Detaljer

Nej

Valfritt avsnitt

Ja

Upprepande avsnitt

Ja

Upprepande tabell

Ja

Överst på sidan

Hindra användare från att infoga eller ta bort en kontroll

  1. Klicka på kontrollen som du vill hindra användare från att infoga eller ta bort i formulärmallen.

  2. Klicka på Villkorsstyrd formateringFormat-menyn.

  3. Klicka på Lägg till i dialogrutan Villkorsstyrd formatering.

  4. Ange ett villkor under Om det här villkoret är uppfyllt. Om du till exempel vill hindra användarna från att ta bort ett valfritt avsnitt om det innehåller data klickar du på det valfria avsnittet i den första rutan och sedan på är inte tom i den andra rutan.

  5. Under Ska den här formateringen användas klickar du på Tillåt inte att användare infogar eller tar bort den här kontrollen.

  6. Spara villkoret och gå tillbaka till formulärmallen genom att klicka på OK två gånger.

  7. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×