Hierarkier i PowerPivot

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ändra en PowerPivot-datamodell genom att lägga till en hierarki. Om du har geografiska data kan lägga du en hierarki som har land högst upp och övningar nedåt till region, delstat och ort.

En hierarki är en lista över kolumner som att skjuta upp ett enskilt objekt i en Pivot eller Power View-rapport. En hierarki visas som ett objekt i listan. Hierarkier gör det lättare för användarna att markera och navigera vanliga banor med data när du skapar rapporter och pivottabeller. Om du vill skapa hierarkier, måste du aktivera tillägget Power Pivot.

Gör så här:

 1. Öppna Power Pivot-fönstret.

 2. Klicka på Start > Visa > Diagramvyn.

 3. Markera en eller flera kolumner i samma tabell som du vill placera i en hierarki i diagramvyn. Om tabellen inte ingår i alla kolumner som du vill använda, kan du lägga till dem med hjälp av relaterad. Se RELATED, funktion (DAX).

 4. Högerklicka på en av de kolumner som du har valt.

 5. Klicka på Skapa hierarki om du vill skapa en överordnad hierarkinivå längst ned i kolumnerna kopiera till hierarkin som underordnade nivåer tabell..

 6. Ange ett namn för den nya hierarkin.

 7. Dra flera kolumner till överordnade hierarkinivå då skapas underordnade nivåer från kolumnerna som placeras längst ned i hierarkin.

  Om du vill kan du placera en kolumn till en viss plats i listan hierarki genom att dra en kolumn för att placera underordnad nivå exakt där du vill att det ska visas i hierarkin.

  Meddelanden: 

  • När du använder markera flera för att skapa en hierarki, ange ordningen på underordnade nivåer från början beroende på typen av kolumnerna. Högsta typen visas först i listan värden är den mest ovanliga och unika – till exempel ID-nummer och namn. Kolumner med lägsta typen visas sist i listan – i värden som är vanliga som status, booleska värden eller vanliga klasser. Kom ihåg att lägga till ytterligare kolumner placeras underordnade nivåer längst ned i listan. Du kan dra kolumner om du vill ändra ordningen.

  • Du kan skapa en hierarki från en dold kolumn (en kolumn som döljs från klientverktygen).

  • Om du vet vilka kolumner som du vill skapa som underordnade nivåer i hierarkin och klicka på Skapa hierarki objektet i snabbmenyn för att markera flera dessa kolumner och snabbt skapa en hierarki med flera underordnade nivåer.

Du kan byta namn på en hierarki, byta namn på en underordnad nivå, ändra ordning på de underordnade nivåerna, lägga till fler kolumner som underordnade nivåer, ta bort en underordnad nivå från hierarkin, visa källnamnet för en underordnad nivå (kolumnnamnet) och dölja en underordnad nivå om den har samma namn om den överordnade nivån.

Så här byter du namn på en hierarki eller underordnad nivå

Högerklicka på den överordnade hierarkinivå eller en underordnad nivå och klicka på Byt namn. Eller, dubbelklicka på den överordnade hierarkin och redigera sedan namnet.

Så här ändrar du ordning på en underordnad nivå i hierarkin

Dra en underordnad nivå till en ny plats i hierarkin. Eller, högerklicka på en underordnad nivå i hierarkin och klicka sedan på Flytta upp om du vill flytta nivån uppåt i listan. Eller klicka på Flyttaned för att flytta nivån nedåt i listan.

Obs!: Du kan endast lägga till en kolumn en gång till en enstaka hierarki. När du lägger till en kolumn i en hierarki kan lägga du inte det i samma hierarki igen. Det innebär att du inte att kunna dra en kolumn i en hierarki och Lägg till i hierarkin snabbmenyn för kolumnen viss längre refererar hierarkier som kolumnen redan lagts till. Om det finns inga hierarkier som kan läggas till en kolumn, visas inte alternativet Lägg till i hierarkin i menyn.

Så här lägger du till en underordnad nivå i en hierarki

Det finns flera alternativ för att utföra det här:

 • Dra en kolumn till överordnade nivå i hierarkin att kopiera kolumnen som en underordnad nivå längst ned i listan hierarki.

 • Eller dra en kolumn till en viss plats i hierarkin för att kopiera kolumnen som en underordnad nivå i hierarkin.

 • Eller högerklicka på en kolumn, eller flera markerade kolumner – Klicka på Lägg till hierarki på snabbmenyn och klicka sedan på specifik hierarki. Detta skapar en underordnad nivå från kolumnen och det hamnar längst ned i listan hierarki.

Så här tar du bort en underordnad nivå från en hierarki

Högerklicka på en underordnad nivå och klicka sedan på Ta bort från hierarki. Eller, klicka på en underordnad nivå i hierarkin och trycker på Delete -tangenten. Om du vill återta den här underordnad nivå lägger du till kolumnen igen.

Obs!: Om du byter namn på en underordnad hierarkinivå, har den inte längre samma namn som kolumnen den skapades ifrån. Källkolumnnamnet visas som standard till höger om den underordnade nivån. Om du döljer namnet på källkolumnen använder du kommandot Visa namn på källkolumn om du vill se vilken kolumn den skapades från.

Så här döljer eller visar du ett källnamn

Högerklicka på en underordna hierarkinivå och klicka sedan på Hide Source Column Name eller Show Source Column Name för att växla mellan de två alternativen.

När du klickar på Visa namn på källkolumn visas namnet på kolumnen som den kopierades från till höger om den underordnade nivån.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×